Esse 11/2013 (pdf) - Espoon seurakuntasanomat

esse.fi

Esse 11/2013 (pdf) - Espoon seurakuntasanomat

11 | 14.3.2013 | www.esse.fi

Tuomiokirkko | Espoonlahti | Leppävaara | Olari | Tapiola | Kauniainen

Abien

loppurutistus

Elisa ja Pinja tähtäävät Diakiin

✚ 2

Koop Arponen jätti

kitaransa Kongoon.

✚ 7

Uusin asein

kiusaamista vastaan.

✚ 5

Maria on äitien tuskan

vertauskuva.

✚ 8


Esse | Espoon seurakuntasanomat | 11 | 14.3.2013

2

Eläköön

kirkon naiset

Naisten pappeus on ollut itsestäänselvyys

koko aikuisikäni. Aikaisemmille

sukupolville se oli

unelma.

1930-luvulla aloitettiin ensimmäiset

selvitykset teologisen

koulutuksen saaneiden naisten sijoittumisesta

työelämään. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin

paltamolainen Liisa Riippa haki pappisvihkimystä

Kuopion tuomiokapitulilta – hyvin tietäen,

ettei se ollut mahdollista. Tämän jälkeen kirkolliskokous

sai äänestää naispappeudesta kerran vuosikymmenessä.

1980-luvulla äänestettiin kahdesti

ja vuonna 1986 päätös sai taakseen vaaditun määräenemmistön.

Usea sukupolvi kävi omat, kipeätkin keskustelunsa.

On helppo kuvitella pettymyksen tunteet,

kun kirkolliskokous kerran toisensa jälkeen äänesti

esitystä vastaan. Usea jätti siitä syystä myös

kirkon jäsenyyden.

Nyt voidaan hyvin sanoa, että luterilaisessa kirkossa

naisten asema on hyvä. Kaikki virat ovat

avoimia molemmille sukupuolille ja myös johdosta

löytyy naisia, esimerkiksi Espoon kirkkoherroista.

Muutama vuosi sitten kirkko sai Irja Askolasta

ensimmäisen naispiispan. Silloin saattoi aistia

jotain siitä, mitä oli koettu vuonna 1986.

Naisten oikeudet kirkossa puhuttavat silti yhä.

Viime vuosina tämä kysymys on noussut esiin,

kun seurakunnat ovat jakaneet lähetysmäärärahoja.

Seurakunnat toimivat valitun linjan mukaan,

mutta osassa lähetysjärjestöistä katsotaan

pappisviran olevan maallisen tasa-arvoajattelun

ulkopuolella. Erityisesti pääkaupunkiseudulla on

kyselty, miten tämä ajattelu näkyy järjestöjen toiminnassa

ja millaisin perustein tapahtuvaa toimintaa

seurakunnat voivat tukea. Espoossa tätä

keskustelua käydään jälleen kahden viikon kuluttua,

kun kirkkovaltuusto päättää kansainvälisen

avun ja lähetystyön tukemisesta.

Suomessa naisten oikeuksien kohdalla ollaan pitkällä

verrattuna globaaliin tilanteeseen. Syrjintä

kohdistuu kuitenkin aina paikasta ja ympäristöstä

huolimatta ihmiseen, yksilöön. Edelleen tarvitaan

näkijöitä ja keskustelijoita.

Ps.

www.esse.fi

Espoon seurakuntasanomat

11 | 14.3.2013

Tuomiokirkko | Espoonlahti | Leppävaara

Olari | Tapiola | Kauniainen

Eräs kirkon suurista naisista on Maria, Jeesuksen

äiti. Nöyrä Maria saattaa olla outo, vähän ärsyttäväkin

hahmo. Toisaalta Maria tarjoaa

kiehtovan tien evankeliumien

ytimeen. Mielikuvitusmatka Marian

viitassa vie liki Jumalan poikaa.

Kristus nukkuu sylissäsi.

Urpu Sarlin

päätoimittaja

urpu.sarlin@evl.fi

Abin urakka

Abiturienttien lukuloma on nyt ohi ja

lukion loppupuristus edessä. Kirjoitukset

voivat aiheuttaa pärjäämisen paineita.

Teksti Noora Wikman

Kuva Matti Karppinen

Kevään ylioppilaskirjoitustenkirjalliset

kokeet alkoivatmaanantaina

äidinkielen kokeella.

Seuraavien viikkojen aikana

tiedossa on reaaliaineita,

kieliä ja matematiikkaa.

Elisa Juutilainen, 20, aikoo

kirjoittaa kuusi ainetta kevään

kirjoituksissa. Lukuloman loppupuolella

alkaa jo tuntua siltä,

että aika loppuu kesken.

Myös Pinja Piipposella, 18,

on paljon luettavaa, vaikka kirjoitettavia

aineita onkin vähemmän

kuin Juutilaisella. Molemmat

ovat hajauttaneet tutkintoaan

eli kirjoittaneet muutamia

aineita pois alta jo aiemmin.

Lukulomalaisen arki koostuu

pänttäämisestä: herätys,

aamupala, kirjat esiin. Taukoja

täytyy toki pitää, muuten ei jää

mitään päähän.

Matematiikkaa ja kieliä kirjoittava

Pinja Piipponen laskee

harjoituslaskuja ja kertaa sanastoja.

Elisa Juutilaisella on

edessä myös reaaliaineet, joten

muistiinpanopaperia ja aikaa

Päivitys

Muistan opiskeluajoilta

tenttiä edeltävän

epävarmuuden

tunteen, kun jotkut

kertoivat päntänneensä

läpi yön.

Aina löytyy joku, joka

väittää lukeneensa

kirjat kymmenen

kertaa, mutta muista

silti luottaa itseesi.

Hyvin se menee!

Noora Wikman

kuluu. Molemmilla on tavoitteena

lukea yksi kirja päivässä.

Koulu-uupumusta menestyneillä

lukiotytöillä tutkinut

professori Marjatta Vanhalakka-Ruoho

kertoo, että lukuloma

ja ylioppilaskirjoitukset voivat

olla uuvuttava vaihe abiturienteille.

”Kirjoitukset raamittavat lukio-opiskelua

ja luovat menestymisen

paineita ja ehtimisen

kysymyksiä.”

Opiskelijoiden paineet näkyvät

myös lukiopsykologi Heini

Ahlbergin työssä. Joillakin

stressaantuminen alkaa jo peruskoulun

päättövaiheessa.

Toiset haluavat päästä johonkin

tiettyyn, hyvään lukioon ja

toiset pelkäävät, etteivät pääse

mihinkään.

”Suurimmat paineet ovat

niillä, jotka heti lukion alusta

alkavat stressata kirjoituksia

ja jatko-opiskelupaikkaa”, Ahlberg

kertoo.

”Osalla opiskelijoista paineet

ovat kumuloituvia ja stressistä

tulee huomaamatta elämäntapa,

jonka tavoitteena on mahdollisimman

hyvä suoriutuminen.”

Tämän vahvistaa myös Marjatta

Vanhalakka-Ruohon yhdessä

Sini Ahvensalmen kans-

sa tekemä tutkimus.

”Pärjäämisen paineilla on

usein oma menneisyytensä. Se

on alkanut varhain ja sen varassa

on ehkä saavuttanut jotain

tärkeää suhteessa vanhempiin

ja opettajiin.”

Huonot arvosanat, reputtamisen

pelko ja ajan vähyys huolestuttavat,

kertovat Pinja Piipponen

ja Elisa Juutilainen.

”Aina kun katson kalenteriin,

alkaa stressata. Kaverit

muistuttavat koko ajan, että

kohta ne kokeet alkavat”, Juutilainen

kertoo.

Molemmat kertovat, että tukea

kyllä löytyy. Vaikka kavereiden

hermoilu nostaa omaakin

stressitasoa, on helpottavaa

tietää, että myös muut ovat samassa

tilanteessa. Vanhemmatkin

tukevat ja korostavat, että

parhaansa tekeminen riittää.

Silti huonojen arvosanojen

tai reputtamisen mahdollisuus

vähän pelottaa.

”Olen parantanut keskiarvoani

lukion aikana, enkä haluaisi

arvosanat laskevan taas.

Eniten huono tulos harmittaisi

itseäni, en usko että se vaikuttaisi

tulevaisuuteen”, Juutilainen

pohtii.

”Mä olen hyvä matikassa, joten

kaikki odottaa että kirjoituksetkin

menee hyvin”, Piipponen

kertoo.

”Eniten kuitenkin stressaa

Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Kasvattajaillat

rippikoululaisten

vanhemmille

Murrosikäisen kanssa –

taiteilua tilan ja rajojen

välillä

perheterapeutti Saara Kinnunen

ti 19.3. klo 18–20 Espoon tuomiokirkon

seurakuntatalossa, Kirkkoranta 2

ke 20.3. klo 18–20 Auroran kappelissa,

Heiniemenpolku 1

”Nyt on ehkä stressaavin

vaihe lukio-opinnoista.”

Pinja PiiPPonen

se, ettei pääsisi ollenkaan läpi.”

He ovat kuitenkin yhtä mieltä

siitä, ettei stressaaminen auta

ja murehtiminen on turhaa.

Vanhemmat voivat tukea opiskelijaa

järjestämällä perusarkea,

jossa on mahdollisuus virkistäytymiseen,rentoutumi-

seen ja muihin hyvinvointia rakentaviin

asioihin.

”Uupumus merkitsee emotionaalista

ja ruumiillista väsymystä,

ja siihen voi liittyä riittämättömyyden

ja merkityksettömyyden

tunteita”, kertoo Marjatta

Vanhalakka-Ruoho.

”Se voi myös näkyä masen-

nuksena, syömiseen liittyvänä

oireiluna, uniongelmina tai ruumiintoimintojen

oireiluna.”

”Vanhemman kannattaa keskustella

nuoren kanssa ja kuunnella,

mitä nuori itse ajattelee.

Toinen puoli on se, että antaa

nuorelle vapautta keskittyä

opintoihin parhaaksi katsomallaan

tavalla”, Ahlberg sanoo.

Abiturientit ovat nuoria aikuisia,

joiden omaa vastuunottoa

elämänsä ja asioidensa hoidossa

on tarpeen kunnioittaa.

Vanhemman rooli voi olla tiedon

hankkiminen ja keskustelu

nuoren kanssa siitä, mistä voisi

saada tukea uupumukseen. Es-

poossa voi kääntyä esimerkiksi

lukiopsykologien puoleen.

Lukiolla pelottelu on Pinja

Piipposen ja Elisa Juutilaisen

mielestä turhaa.

”Ylä-asteella puhuttiin, että

lukiossa opiskelulta jää yhtään

vapaa-aikaa. Mun mielestäni

täällä on ollut helpompaa”, Juutilainen

sanoo.

”Nyt on ehkä se stressaavin

kohta lukio-opinnoissa”, Piipponen

vahvistaa.

Molempien mielestä ylioppilaskirjoituksistakinvouhotetaan

vähän liikaa. Toki se on

tärkeä koe, mutta ei kirjoituk-

Loppukiri Sellon kirjastossa.

Elisa Juutisen

(vas.) ja Pinja Piipposen

lukio-opinnot ovat jo

loppusuoralla ja tulevaisuudensuunnitelmatkin

kirkkaana mielessä.

sissa menestys määritä koko

elämää.

Tyttöjen katse on jo tulevaisuudessa.

Molemmat haaveilevat

jatko-opinnosta Diakoniaammattikorkeakoulussa

ja kirkon

nuorisotyönohjaajan ammatista.

”Olen toisaalta onnellinen,

että lukio päättyy. Haluan jo

päästä tekemään sitä, mitä haluan

tehdä”, Piipponen sanoo.

Espoon tuomiokirkkoseurakunta Tapiolan seurakunta

Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Teologiassa nyt

t e o l o g i n e n o p i n t o p i i r i

Kirkkoherranvaali

Tapiolassa

Hyvä Tapiolan seurakunnan jäsen,

äänestä ja vaikuta!

2

to 21.3. klo 19 Auroran kappeli

Teemu Ratinen:

Kirkkoranta

Ennakkoäänestys Tapiolan seurakuntatoimistossa

”Pyhä häpeä.

ma–pe 11.–15.3. klo 9–18

Jumalansuhde ja häpeä Kirkkoherranvaali Tapiolan kirkossa messun

seksuaalisuudessa”.

jälkeen su 17.3. klo n.11.30–19

seurakuntatalo,

Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6

tuomiokirkon

Vaalin tulos julkistetaan su 17.3. klo 21 Tapiolan

kirkossa.

Kahvitarjoilu klo 18.30 Auroran kappeli Heiniemenpolku 1 Espoon

Espoo rukoilee

- I LT A

Su 17.3. klo 14-16.15 Espoon

tuomiokirkon seurakuntatalo

IEC Kansainvälinen

seurankunta ja Espoon

tuomiokirkkoseurakunta

kutsuvat kaikkien

kristillisten seurakuntien

jäsenet rukoilemaan

Espoon puolesta.

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 11 | 14.3.2013

3


Esse | Espoon seurakuntasanomat | 11 | 14.3.2013

4

Seurakuntien

päiväkerhoihin

ilmoittautuminen

Tapiola

KerhopaiKaT

Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6

Mankkaan seurakuntakoti,

Mankkaantie 2-4 b

Laajalahden kerhotila, Kirvuntie 18 c

Päiväkerhot 2–5-vuotiaille. Ilmoittautuminen 2.–30.4.

www.espoonseurakunnat.fi. Hakemuksia saa myös

kerhopaikasta.Ilmoitamme päiväkerhopaikasta

vanhemmille toukokuun loppuun mennessä. Päiväkerhot

alkavat ti 13.8. Tiedustelut lapsityönohjaaja Kirsti Nyyssölä

09 8050 4459, kirsti.nyyssola@evl.fi.

olari

KerhopaiKaT

Olarin kirkko, Olarinluoma 4

Haukikappeli, Ukkohauentie 1

Matinkappeli, Liisankuja 3

Olarin kappeli, Kuunkehrä 4

Aapelinkatu 1, Matinkylä

Päiväkerhot 2–5-vuotiaille. Ilmoittautuminen 2.–30.4.

www.espoonseurakunnat.fi. Ilmoitamme päiväkerhopaikasta

vanhemmille toukokuun loppuun mennessä. Päiväkerhot

alkavat viikolla 35. Tiedustelut lapsityönohjaaja Marja

Jauhiainen 040 531 1029, marja.jauhiainen@evl.fi.

TuomioKirKKoSeuraKuNTa

KerhopaiKaT

Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1

Puh. 09 8050 3945 ja 09 8050 3526

Espoon tuomiokirkon srk-talo,

Kirkkoranta 2. Puh. 09 8050 3606

Nupurin kappeli, Brobackantie 1-3

Puh. 09 8050 3943

Kalajärven kappeli, Ruskaniitty 3

Puh. 09 8050 3534 ja 09 8050 3960

Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1

Puh. 09 8050 3954

Suvelan kappeli, Kirstinpiha 3

Puh. 09 8050 3923, 09 8050 3937

ja 09 8050 3944

Lehtohovin kerhotila, Viherkallionkuja 5

Puh. 09 8050 3946

Laaksolahden kappeli, Ylänkötie 16

Puh. 09 8050 3926

Päiväkerhot 2–5-vuotiaille. Ilmoittautuminen

huhtikuun aikana www.espoonseurakunnat.fi.

Ilmoitamme päiväkerhopaikasta vanhemmille

toukokuun aikana. Päiväkerhot alkavat ti 13.8.

Tiedustelut Elina Huttunen 09 8050 3518,

elina.huttunen@evl.fi.

KauNiaiSTeN

SeuraKuNTa

Syksyn 2013 päiväkerhoihin

ilmoittautuminen 24.5. mennessä.

Katso tarkemmat tiedot

www.kauniaistenseurakunta.fi.

leppävaara

KerhopaiKaT

Karakappeli, Karakalliontie 12

Puh. 09 8050 5901, 040 560 0496

KilonRisti, Vanharaide 1

Puh. 09 8050 5903, 041 5341 707

Uuttu, Lintukulma 2

Puh. 09 8050 5518, 041 534 1708

Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2

Puh. 09 8050 5540, 040 575 6575

Kerhot 2–5-vuotiaille. Sähköinen ilmoittautuminen

2.–30.4. www.espoonseurakunnat.fi. Ilmoitamme

päiväkerhopaikasta vanhemmille toukokuun aikana.

Päiväkerhot alkavat ti 13.8. Tiedustelut varhaiskasvatuksen

ohjaaja Merja Saravuo 09 8050 5593,

040 513 0865, merja.saravuo@evl.fi.

eSpooNlahTi

KerhopaiKaT

Mäntykappeli, Mäntytie 27

Puh. 09 8815 3460 ja 041 529 2955

Iivisniemen seurakuntakoti,

Iivisniemenkatu 3. Puh. 041 529 2957

Espoonlahden kirkko, Kipparinkatu 8

Puh. 09 8050 6636 tai 041 529 2952

Kaskikappeli, Kaskipiha 5

Puh. 09 802 1792 ja 041 529 2956

Laurinlahden kerhotila, Ankkuritie 5 Da

Puh. 09 801 2978 ja 041 529 2951

Soukan kappeli, Soukankuja 3

Puh. 09 802 4915 ja 041 529 2954

Kerhot 2–5-vuotiaille. Ilmoittautuminen huhtikuun

aikana www.espoonseurakunnat.fi. Ilmoitamme

päiväkerhopaikasta vanhemmille toukokuun aikana.

Päiväkerhot alkavat to 13.8. Tiedustelut lapsityön

toimisto Leena Järvinen 041 535 6190,

leena.jarvinen@evl.fi.

www.espoonseurakunnat.fi

www.esboforsamlingar.fi www.kauniaistenseurakunta.fi

K A U N I A I S T E N

SUOMALAINEN SEURAKUNTA

eSbo SveNSKa förSamliNg

DagKlubbSplaTSer

Alberga kyrka, Grindbergsgatan 2

Carlberg, Ungdomsvägen 10 i Gammelgård

Esbo domkyrkas församlingsgård,

Kyrkstranden 2

Esbovikens kyrka, Skeppargatan 8

Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4

Dagklubbar för barn i ålder 3–5 år tar emot anmälningar 2–30.4.

Anmälan till hösten 2013 sker elektroniskt inom april på

www.esboforsamlingar.fi. Mer information om anmälningen:

Helena Aitti-Lindberg Tfn 040 763 6250. Dagklubbarna i

Alberga kyrka, Gammelgård och Esbo domkyrkas församlingsgård:

Tina Laahanen Tfn 050 432 6861. De övriga dagklubbarna:

Ann-Christine "Stina" Ahonen Tfn 050 438 0200.

Vi har öppet hus i klubbarna i maj

- välkommen på besök!

Carlberg i Gammelgård 13.5 kl. 13-14.30.

Esbovikens kyrka 13.5 kl. 13-14.30.

Olars kyrka 14.5 kl. 13-14.30.

Esbo domkyrkas församlingsgård 15.5 kl. 13-14.30.

Alberga kyrka - meddelas senare.

l a p s e t &

p e r h e e t

Piirin ulkopuolella

Omnian ammattiopiston opiskelijat käynnistivät

hankkeen kiusaamista vastaan.

Teksti Maaret Väkinen

Kuva Hans Eiskonen

Ammattiopistossa

kiusaaminen on

harvoin fyysistä.

Sosiaalinen ja

psyykkinen kiusaaminen

ja syrjiminen ovat

kiusaamisen muotoja, joita oppilaitoksen

henkilökunnan on

vaikea tunnistaa.

Internet ja sosiaalinen media

luovat kiusaamiselle uuden

ulottuvuuden, joka ei ole hallittavissa.

Netissä kiusaaminen ei

katso aikaa eikä paikkaa.

Omnian opiskelijoiden ja

henkilökunnan yhdessä toteuttamassa

Stop kiusaamiselle

-hankkeessa ongelmaan

on otettu uusi tulokulma. Kiusaamista

kokeneet opiskelijat

kertovat paneelikeskusteluissa

ammattiopiston henkilökunnalle

kokemuksistaan.

Paneeleihin osallistuu Omnian

henkilökuntaa opettajista

keittiötyöntekijöihin. Ratkaisuja

ja toimintamalleja mietitään

yhdessä. Keinoja kiusaamisen

kitkemiseen etsitään myös

opiskelijoille lähetettävän sähköisen

kyselyn avulla.

Opiskelijahallituksen jäsen

ja panelisti Miika Laeslehto

kertoo, että puhumista myös

oppilaitosten opiskelijoille on

harkittu.

”Omat kokemukseni ovat

niin rankkoja, ettei niitä ole hy-

vä kertoa kuusitoistavuotiaille

korville”, viisitoistavuotiaana

kiusaamisen takia psykoottiseen

masennukseen sairastunut

Laeslehto sanoo.

”Ne opiskelijat ovat todella

rohkeita, jotka nyt ovat olleet

paneelissa, vaikka yleisö onkin

koostunut aikuisista. Oman

oppilaitoksen opiskelijoille puhuminen

olisi tosi kova juttu,

jos sellaista edes pystyisi tekemään.

Emme voi viritellä tilanteita,

joista voisi tulla hankaluuksia”,Ammissäätöö-hank-

” Ihminen ei välttämättä

uskalla

myöntää itselleen

olevansa kiusattu.”

Juho Vainonen

keen projektipäällikkö Marja-

Riitta Lygdman jatkaa.

Tiukemmat rangaistukset voisivat

Laeslehdon mukaan olla

yksi ratkaisu kiusaamisen vähentämiseen.

”Itse olen aika radikaalisti

puhunut sen puolesta, että jopa

karttakeppi pitäisi tuoda takaisin”,

Laeslehto lataa.

Tällä hetkellä rankaisukeinoina

ovat suullinen ja kirjalli-

nen varoitus sekä väliaikainen

erottaminen. Erottaminen saattaa

kuitenkin olla ylpeilyn aihe

rangaistuksen sijaan.

Tärkeimpänä keinona Stop

kiusaamiselle -projektin opiskelija-aktiivit

Juho Vainonen,

Pauliina Juppi ja Miika Laeslehto

pitävät nopeaa puuttumista.

Omniassa kokeillaan esimerkiksi

opiskelijoiden ryhmäterapiaksi

nimeämää metodia,

jossa kuraattori, opinto-ohjaaja

ja ryhmänohjaaja keskustelevat

opiskelijaryhmän kanssa

yhteishengestä. Samalla kartoitetaan,

mikä tilanne ryhmässä

on kiusaamisen suhteen.

”Henkilökunnalla on selkeät

säännöt puuttumiselle sekä

mallit, miten asioita viedään

eteenpäin. Opettajat eivät aina

näe kiusaamista ja opiskelijat

eivät uskalla siitä kertoa”, Amissäätöö-hankkeenprojektiasiantuntija

Päivi Saari sanoo.

Hän jatkaa, että aina ei voi

tietää, onko kyseessä kiusaaminen

vai kavereiden välinen pelleily.

Henkilökunnan on kuitenkin

parempi puuttua tilanteeseen

kuin antaa asian olla.

Laeslehto huomauttaa, että

toisinaan opettajat eivät ota tosissaan

kiusaamisväitettä. Oppilaitoksen

järjestämissä kyselyissä

on ongelmana, että niihin

ei aina vastata rehellisesti.

”Ihminen ei välttämättä uskalla

myöntää edes itselleen sitä,

että on kiusattu”, Juho Vainonen

sanoo.

Stop kiusaamiselle -hanke

kestää vuoteen 2014. Tavoittee-

na on löytää toimivia käytäntöjä

kiusaamisen tunnistamiseksi

ja vähentämiseksi. Hanke

on osa laajempaa Amissäätöö-

Piilossa. Ammattiopistotasollakoulukiusaaminen

jää usein piiloon.

Kiusaamisen seurauksena

nuoren omakuva voi

romahtaa kokonaan.

hanketta. Myös Suomen ammattiin

opiskelevien liitto Sakki

on mukana kampanjassa.

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 11 | 14.3.2013

5


Esse | Espoon seurakuntasanomat | 11 | 14.3.2013

6

VIRKOJA AVOINNA

PAIKKOJA AVOINNA

Kansan Raamattuseurassa tapahtuu

Rohkeasti uutta luoden

Iloa, valoa ja toivoa

syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen

Vivamossa 20.–21.4.2013

Syöpään sairastunut tarvitsee sekä asiallista tietoa, vertaistukea

että toivoa.

Viikonvaihteessa on mukana erikoislääkäri LKT Pentti Klefström,

jonka aiheena syövän olemus ja ajanmukainen hoito. Ohjelmassa

on myös kyselytunti: Saa kysyä – syöpälääkäri vastaa.

Vertaistukea tarjoavat PTO Marja Klefström ja kouluttaja

Marja Mäkelä. Ohjelmassa on myös runohetki sekä ilta Vivamon

Särkyneen sydämen kirkossa.

Toivomme kokoaikaista läsnäoloa.

Kurssimaksu 35 € Täysihoitohinta 88–98 €/hlö.

Yhteistyössä Agricola-opintokeskuksen kanssa

Vivamo

Vivamontie 2, 08200 Lohja

0207 681 760 vivamo@sana.fi, www.vivamo.fi

www.kansanraamattuseura.fi


Espoonlahden seurakunnassa on haettavana

DIAKONIAN VIRKA

Pätevyysvaatimuksena diakonian virkaan kelpoistava tutkinto.

Lisätietoja: www.espoonseurakunnat.fi/web/nyt/tyopaikat

Monipuolinen graafikko

lehti- ja verkkomediaan

Haemme palvelukseen luovaa ja monipuolista graafikkoa.

Työ on lehti- ja verkkoasiakkaiden palvelua:

hallitset lehtitaiton, verkkografiikan, asiakaspalvelun

ja graafisen suunnittelun.

Menestyt työssä, kun olet ideointikykyinen, hyvä

tiimipelaaja ja valmis pitkäjänteiseen asiakastyöhön.

Julkaisemme ja kustannamme useita kymmeniä lehtiä ja

ylläpidämme useita kymmeniä verkkopalveluja.

Osaava PHP-ohjelmoija

monipuoliseen www-kehitykseen

Haemme luovaa ja ideointikykyistä, tiimityössä ja

pitkäjänteisessä kehitystyössä viihtyvää sovelluskehittäjää

www-tiimiimme Helsingin Hietalahteen.

Lisätietoja avoimista paikoista

www.kotimaa-yhtiot.fi/tyopaikat

Tapiolan

kirkkoherranvaalin

ennakkoäänestys

käynnissä

Tapiolan kirkkoherranvaalin

ennakkoäänestys on käynnissä

ja jatkuu perjantaihin

15.3. asti päivittäin klo 9–18 Tapiolan

seurakuntatoimistossa,

Kirkkopolku 6.

Varsinainen vaalipäivä on

sunnuntai 17.3. Silloin äänestys

alkaa heti aamumessun päätyttyä,

noin klo 11.30 ja jatkuu

klo 19 saakka. Vaalin tulos julistetaan

Tapiolan kirkossa samana

iltana klo 21. Tulos julkaistaan

tuoreeltaan myös Espoon

seurakuntien verkkosivuilla.

Kirkkoherranvaalissa ovat

ehdolla Helsingin hiippakunnan

piispan teologinen erityisavustaja

Päivi Linnoinen, Es-

Г

p

HAMMASHOITOA

PALVELUJA TARJOTAAN

Kattolumen pudotukset,

vakuutukset on. Isot sekä

pienet rakennustyöt.

P. 040 514 7563.

Tapetointi- ja sisämaalaukset, myös

kylpyhuone- ja keittiöremontit.

Ilmainen arviointi. P. 050 410 0477.

Sohvat, tuolit verhoillaan

p. 0400 503 179

Verhoomo Leppänen

Pienet remontit ja asennukset

045 8614297 / Jari

www.jkaarnais.fi

MUUTOT JA KULJETUKSET

1-2 miestä ja iso pakettiauto.

Kuljetus Neppis p. 040 585 0074.

IKKUNANPESUT, kotisiivoukset,

25 e/h+alv. (Kotital.väh.)

www.loistopalvelut.fi p. 045 888 2583

Tietokonehuolia?

Opastus, ongelmanratkaisu kotonasi

21e / ½h. P. 045 865 2492 / Mikko

poon seurakuntayhtymän johtava

oppilaitospastori Juha

Lassila ja Olarin seurakunnan

kappalainen Kimmo Ansamaa.

Uusi kirkkoherra asetetaan

virkaan sunnuntaina 9.6.

Vaalissa saavat äänestää Tapiolan

seurakunnan täysi-ikäiset

jäsenet. Kirkkolain mukaan

äänioikeutettu on jäsen,

joka täyttää 18 vuotta viimeistään

ensimmäisenä vaalipäivänä

ja on merkitty seurakunnan

läsnä olevaksi jäseneksi viimeistään

6.1.2013.

Kirkkoherrat

linjasivat

rukousiltoja

Espoon hiippakunnan kirkkoherrat

ovat linjanneet kokouksessaan

yhteiset toimintamallit

Pirkko Jalovaaran rukousiltoja

koskien. Piispa Tapio Luo-

OSTETAAN

KUOLINPESÄT - MUUTOT -

ANTIIKKI- JA ARVOTAVARAN

ARVIOINTIPALVELU

Tyhjennämme vintistä kellariin.

Sopimuksen mukaan

loppusiivoukset

(myös viikonloppuisin).

P. 040 377 5159

*ONNI*

(25 vuoden kokemuksella)

KÄTEISELLÄ KUOLINPESÄT,

muuttojäämistöt tyhjennyksineen,

tyylihuonekalut, valaisimet, astiat,

posliini- ja lasiesineet, taulut,

työkalut ym. koti-irtaimet.

Noudetaan sopimuksen mukaan.

Puh. 040 764 1348 Tmi Molina

Ostamme, noutaen vanhoja tauluja,

maljakoita, Arabian astioita, huonek.,

kirjoja, LP-levyjä ym. Sekä jäämistöjen

tyhjennykset, myös viikonlopp., ilt.

Elegantik Oy, p. 040 756 5964.

man johdolla laaditussa linjauksessa

muistutetaan, että

seurakunnat päättävät edelleen

itsenäisesti tilojensa luovuttamisesta

Jalovaaran käyttöön.

Karismaattisella hengellisyydellä

sinänsä on oma paikkansa

seurakuntien elämässä.

Jalovaaralta kuitenkin edellytetään,

että hänen opetuksensa

on kirkon opin mukaista.

Radio- ja televisioesiintymisten

tulee olla linjassa kirkoissa

tapahtuvan julistuksen

kanssa.

Jalovaaran tulee myös olla

riittävässä vuorovaikutuksessa

seurakunnan johdon kanssa

ennen suunniteltua tilaisuutta.

Leppävaaran seurakunnan

kirkkoherra Kalervo Salo pitää

todennäköisenä, ettei Jalovaara

enää vieraile Leppävaaran

kirkossa.

SEURAT

HERÄNNÄISSEURAT

To 14.3. klo 18.30 Ison Omenan

Hiljaisuuden kappelissa,

kahvit klo 18. Piispansilta 11,

Espoo.

Pe 15.3. klo 19 Kotiseurat Aino

Konttisella, Kotinummentie 44,

Tapaninkylä.

La 16.3. klo 15 ”Nuottilehtiä

elämäni varrelta” Markku

Kilpiön 70-v.-matinea Espoonlahden

kirkossa, Kipparinkatu 8.

Mm. Herännäisnuorten kuoro,

Esa Ruuttunen, Ene Salumäe,

Lauri Kilpiö.

Su 17.3. klo 12 Kirkkopyhä

Hakunilan kirkossa, Hakunilantie

48. Saarnaa Samuli Korkalainen,

mukana Veisuuveljet.

Kirkkokahvit ja seurat.

Klo 18 Vanhankirkon salissa,

Kirkkotie 1-3, Järvenpää.

Klo 18 Toimelan kerhotilassa,

Männikönaukiontie 4, Nurmijärven

Röykkä.

Ti 19.3. klo 12.30 Lähetyspiiri.

To 21.3. klo 18 Länsi-Pasilan

kappelilla, Winqvistinkatu 2.

Lestadiolainen

UUSHERÄYS

Uusheräyksen kirkkopyhä 17.3.2013

Klo 10 Messu Vanhassa kirkossa

Saarna Heikki Hilvo, liturgia Tiina Silvo.

Kirkkokahvit seurakuntasalilla,

Bulevardi 16 B, 2. krs.

Klo 13 Seurat rukouhuoneella,

Fredrikinkatu 61 B

”Onko ketään Herran, meidän Jumalamme

vertaista?”. Taina Taskila ja Tiina Silvo,

kahvi ja voileivät,

Heikki Hilvo ja Matti Latvala.

VUOKRALLE TARJOTAAN

Vuokrataan kalustamaton toimistotila

16 m 2 Leppävaarassa. Keittomahdollisuus,

lisätietoa saa Leppävaaran Martat ry,

p. 050 467 3031 tai 040 867 3079.

VUOKRATA HALUTAAN

Kotisiivousta luotettavasti,

Hietalahdenranta 13 PL 279 00181 Helsinki

kotitalousvähennys.

Mirja puh. 045 638 5774

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 17

4

Esse | Espoon seurakuntasanomat | X | x.x.2013

”Nämä ihmiset ovat meidän

naapureitamme, ja meidän

pitää auttaa heitä.”

Koop Arponen

tapasi HIV-lapsia

ja entisiä lapsisotilaita

Kongossa.

”Se oli elämäni vaikuttavin

kokemus.

Jätin lapsille

kitarani, koska he

olivat siihen niin

ihastuneita.”

Teksti

Ulla-Maija von Hertzen

Kuva Jari Kivelä

Laulaja, lauluntekijä,

vuoden 2008 Idolsvoittaja

Koop Arponen

vieraili viime

vuonna Kongon

demokraattisessa tasavallassa.

Hän tutustui siellä työhön,

jolla Kirkon Ulkomaanapu

(KUA) auttaa henkisesti

ja fyysisesti vammautuneita

ja sairaita nuoria pääsemään

elämässään eteenpäin.

Tärkeintä on toivo

”Kun tapasimme Kongossa HIVtartunnan

saaneita lapsia ja

lapsisotilaita, minua hämmästytti

heidän rohkeutensa, sisäiset

voimavaransa ja se, että kaikesta

koetusta huolimatta toivo

eli heissä. Näin, että tärkeintä

on toivo – jos sitä ei ole, ei ole

mitään.”

Koop Arponen muistelee

18-vuotiasta poikaa, joka oli

kaksi vuotta kapinallisjoukkojen

lapsisotilaana.

”Hänet houkuteltiin mukaan

lupaamalla kaikkea hyvää,

varsinkin ruokaa. Kahden

viikon ajan hän sai puuroa,

mutta sitten ruoka loppui. Poika

joutui tappamaan ruuasta

ja rahasta, ja hänet pakotettiin

surmaamaan monia ihmisiä.”

Pojalla oli sittemmin onnea.

Hän onnistui pakenemaan ja

pääsi Kirkon Ulkomaanavun

tukeman toiminnan turviin ja

uuden elämän alkuun.

Hän sai apua traumoihinsa.

Nämä lapset ja nuoret ovat

aluksi hyvin sisäänpäin kääntyneitä

eivätkä pysty aluksi puhumaan

teoistaan.

”Heitä autetaan esimerkiksi

niin, että he näyttelevät kokemiaan

asioita. Näin he tulevat

sosiaalisemmiksi ja itseluottamus

lisääntyy.”

”He oppivat myös ammatin,

ja kun he ovat valmiita, he voivat

palata kotikyliinsä”, muusikko

kertoo.

Kirkon Ulkomaanapu tukee

Kongossa Tumainin koulutuskeskusta

rahallisesti sekä koulutusten

ja yhteistyökumppanin

avulla. Itse keskusta pyörittää

paikallinen kumppani, kertoo

ohjelmakoordinaattori Piritta

Rikkonen Kirkon Ulkomaanavusta.

Vaikka Kongon verinen sisällissota

loppui muodolliseen

rauhansopimukseen vuonna

2002, aseellisten kapinallisryhmien

toiminta jatkuu.

Aliravitsemukseen, tauteihin

ja väkivaltaisuuksiin kuolee

joka päivä noin tuhat ihmistä.

Noin kaksi kolmasosaa kongolaisista

elää alle dollarilla

päivässä.

Kirkon Ulkomaanapu aloitti

vuonna 2010 nuorisohankkeen,

jolla autetaan entisiä lapsisotilaita,

katulapsia ja orpoja. He

saavat ammatillista koulutusta

ja opastusta elämäntaidoissa.

Samalla seurataan heidän

työllistymistään ja sopeutumistaan

yhteisöön koulutuksen

jälkeen.

”Tapasin myös 16-vuotiaan

tytön, joka oli ollut kapinallisten

vankina. Sotilaat olivat

raiskanneet hänet joka päivä”,

Koop Arponen kertoo tyrmistyneenä.

Hän hämmästeli sitä, miten

avoimesti nuoret puhuivat

hänelle kokemistaan asioista.

Mutta kun Arposen kanssa juttelee,

huomaa pian, miten helposti

lähestyttävä, ystävällinen

ja hyvä kuuntelija 29-vuotias

muusikko on.

HIV-tartunnan saaneet ja

vanhempiensa hylkäämät lapset

liikuttivat syvästi Koopin

mieltä.

”Mutta he osasivat nauraa!

He olivat iloisia pienistä asiois-

ta.”

”Kun juttelin heidän kanssaan,

tuli mieleeni, että ei tämä

maailma iso ole. Päivässä pääsee

tänne asti. Nämä ihmiset

ovat meidän naapureitamme, ja

meidän pitää auttaa heitä.”

Koop Arponen mietti matkallaan

paljon pienten tekojen

merkitystä.

”Jos kaikki tekisivät jotakin

Kuka?

Kuka

Koop Arponen, 29.

Muusikko, rakennusmies,

Idols-kisan voittaja 2008.

Mistä

Syntynyt Lappeenrannassa,

kasvanut Belgiassa ja

Englannissa, suomalainen

isä ja hollantilainen

äiti, asuu Espoossa.

Mitä

Creative Music Technology

with Business Management

-yliopistotutkinto

Englannissa. Akustinen

yhtye Flute of Shame.

Tekee yhteistyötä Kirkon

Ulkomaanavun k anssa.

Motto:

Mitä ihminen todella

tarvitsee: ruokaa,

vettä ja rakkautta.

pientä kärsivien ihmisten hyväksi,

maailma olisi paljon parempi.”

Matka sai hänet mietti-

Kaukana lähellä. Koop

Arponen kävi tutustumassa

Kongossa Kirkon

ulkomaanavun nuorisohankkeeseen.

Sen avulla

autetaan entisiä lapsisotilaita,

katulapsia ja orpoja.

mään myös Suomen oloja ja sitä,

mitä ihminen todella tarvitsee.

”Ihminen tarvitsee ruokaa,

vettä ja rakkautta.”

Hyvinvoinnin keskellä elävien

ihmisten turha valitus saa

hänet nyt ärtymään.

”Kun saavuimme Helsinki-Vantaan

lentokentälle, yksi

nainen suuttui, kun baarimikko

ei myynyt hänelle kaljaa.

Se tuntui oudolta kaiken kokemamme

jälkeen.”

Oudoilta tuntuivat myös iltapäivälehtien

lööpit.

”Otin niistä valokuvan. Tällaisia

ovat isot puheenaiheet

Suomessa.”

Nykyisin Koop Arponen ja

hänen bändinsä Flute of Shame

esiintyvät Kirkon Ulkomaanavunhyväntekeväisyyskeikoilla

ja vievät auttamisen

sanomaa eteenpäin.

Onko matka vaikuttanut

Koopin musiikkiin?

”Kyllä. Kun teen biisejä, käytän

niihin elämänkokemustani

ja Kongon matka oli elämäni

vaikuttavin kokemus. En

unohda sitä koskaan.”

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 11 | 14.3.2013

7


Esse | Espoon seurakuntasanomat | 11 | 14.3.2013

8

”Meillä suomalaisillakin

on oma kotoinen Marjattamme,

Kalevalan matala neiti.”

”Sinunkin sydämesi

läpi on miekka käyvä.”

Näin ennusti hurskas

Simeoni Marialle.

Terve Maria,

armoitettu

Neitsyt Maria, Jumalansynnyttäjä,

Elämän

äiti, Madonna, Ruusujen

Ruusu. Kaikki tuntevat

Marian, nekin, jotka

eivät käy kirkossa.

Teksti ja kuvat Riikka Juvonen

Franz Shubertin iki-ihana Ave

Maria lienee yksi maailman rakastetuimmista

sävellyksistä:

”Terve Maria, armoitettu, Herra

sinun kanssasi. Siunattu sinä

naisten joukossa ja siunattu sinun kohtusi

hedelmä.”

Enkeli Gabrielin sanat Marialle ovat

kaikkien kristittyjen yhteistä perintöä,

tärkeät niin ortodokseille, roomalaiskatolilaisille

kuin protestanteillekin.

Marian ilmestyspäivää vietettiin aikaisemmin

25. maaliskuuta, tasan yhdeksän

kuukautta ennen joulua, mutta Suomessa

juhla siirrettiin vuonna 1955 kirkkolain

muutoksella sunnuntaille, joka on tänä

vuonna 17.3.

Oletettavasti Maria oli vasta 14–15-vuotias

tyttö alkaessaan odottaa Jeesusta. Perimätiedon

mukaan hän oli orpo, iäkkäiden

vanhempien Joakimin ja Annan ainokainen,

joka annettiin jo kolmivuotiaana

temppeliin kasvatettavaksi.

Siellä hänen kerrotaan viettäneen yksitoista

vuotta hartautta harjoittaen ja käsitöitä

tehden. Henkinen puhtaus, viattomuus

ja siveellisyys ovat kautta aikojen

olleet Mariaan liitettyjä hyveitä. Häntä pidetään

myös esimerkkinä juuri oikeanlaisesta

nöyryydestä.

Maria tuli raskaaksi Pyhästä Hengestä

eikä hän väittänyt vastaan, kun hänelle

langetettiin Jumalan äidin vaativa osa.

”Sinunkin sydämesi läpi on miekka käyvä.”

Näin ennusti hurskas Simeoni Ma-

rialle Jerusalemin temppelissä, kun Jeesus-lapsi

oli vasta kahdeksan päivän ikäinen.

Se on varmaan raskain ennustus, mitä

ihmiselle on koskaan annettu.

Ehkä siksi kaikissa kirkoissa, missä se

vain on mahdollista, Mariaa esittävien

maalausten, patsaiden ja ikonien eteen on

sytytetty aina eniten kynttilöitä. Maria on

äitien huolen ja tuskan vertauskuva, käynyt

itse sen kaiken läpi kovimman kautta.

Joidenkin tutkijoiden mukaan Jumalan

äidin kunnioittamisen taustalla vaikuttaa

ikivanha egyptiläinen Iisis-jumalattaren

kultti. Myyttinen nainen ei ole uusi

asia uskonnoissa eikä neitseellinen syntymäkään

pelkästään kristillistä alkuperää.

Ajatus tunnettiin jo hellenistisellä aikakaudella

ennen ajanlaskumme alkua.

Saksassa 1300-luvulla naisluostareis-

sa ja pyhiinvaeltajien keskuudessa suosittiin

Mariaa, joka oli kuvattu tähkäpäillä koristetussa

vaatteessa. Kuvan sanotaan viitanneen

paitsi Raamatun Laulujen lauluun

myös antiikin Demeteriin, viljan ja sadonkorjuun

jumalattareen.

Raamatun lisäksi myös Koraani tuntee

Marian eli Maryamin Jeesuksen eli Isan äitinä.

Marian neitseellinen synnytys on ainoa

kristinuskon keskeinen teesi, jota islam

ei kyseenalaista.

Historiallinen tosiasia on, että vähän yli

kaksi vuosituhatta sitten Maria-niminen

nuori nainen, joka oli kihlattu nasaretilaiselle

Joosef-nimiselle puusepälle, synnytti poikalapsen,

joka sai nimekseen Jeesus. Oliko silloin

keskitalvi vai kevät, siitä ei ole varmuutta,

mutta joka tapauksessa Joosef ja Maria

olivat saapuneet Juudeaan keisarin määräämää

väestönlaskentaa varten, he kun olivat

molemmat juudealaista Daavidin sukua.

Raamattu ei kerro jouluevankeliumien jälkeen

Mariasta paljoakaan. Hän ponnahtaa

esiin muutaman kerran poikansa yhteydessä,

milloin lastansa toppuuttelevana kasvattajana,

milloin ylpeänä äitinä, joka tahtoo

esitellä Kaanaan hääkansalle Jeesuksen ihmeitä

tekevän voiman.

Kaikkein raastavimmillaan Maria on seisoessaan

pitkäperjantaina ristin juurella

poikansa kärsimystä kärsien. Jeesuskaan

ei unohda äitiään vaan pyytää vielä kuolintuskiensa

keskellä läheisintä opetuslastaan

Johannesta pitämään hänestä huolta.

Perimätiedon mukaan Maria johti Jeesuksen

taivaaseen astumisen jälkeen Jerusalemin

alkuseurakuntaa ja lähti myöhemmin

apostolien lailla Vähä-Aasiaan levittämään

sanaa ylösnousseesta Kristuksesta. Efesoksessa

on tänäkin päivänä nähtävillä jäänteet

kodista, missä Marian kerrotaan asuneen.

Ortodoksinen ja katolinen kirkko viettävät

Marian kuolonuneen nukkumisen ja taivaaseen

ottamisen juhlapäivää 15. elokuuta.

Uspenskin katedraali Helsingin Katajanokalla

on pyhitetty tämän tapahtuman muistolle.

Jerusalemin Getsemanesta taas löytyy

ristiretkeläisajalta peräisin oleva luolamainen

ja tunnelmallinen Neitsyt Marian haudan

kirkko, jonka Johanneksen ritarit rakensivat

1100-luvulla. Onko haudassa todella

Marian tomumaja, sitä emme tiedä. Katolinen

legenda kertoo, että Maria otettiin taivaaseen

sieluineen ja ruumiineen.

Marian merkitys kristillisessä kulttuurissa

on ilmeinen. Jo 100-luvulla jKr. kirjoitetusta

niin sanotusta apokryfisesta kirjallisuudesta

löytyy mainintoja hänestä Jeesuksen

äitinä. Jumalansynnyttäjän arvonimen

Maria sai virallisesti vuonna 431 kolmannessa

ekumeenisessa kirkolliskokouksessa.

Idän kirkolle Maria on aina ollut läheinen

ja kunnioitettu pyhä, esirukoilija vailla

vertaa. Myös roomalaiskatolilaisten parissa

neitsyt Maria lukuisine ilmestyksineen on

olennainen osa hengellistä kulttuuria. Eri-

tyisen näkyvästi hän on esillä Espanjassa

ja latinalaisissa maissa, joiden pääsisäiskulkueissa

kannetaan ristin rinnalla kruunuin,

helmin ja jalokivin koristeltuja Taivaan valtiattaren

näköispatsaita.

Toki meillä suomalaisillakin on oma kotoinen

Marjattamme, Kalevalan matala neiti,

joka tulee raskaaksi puolukasta, ajetaan

pois kotoaan ja synnyttää lapsensa yksin hevoshaassa.

Lopulta Marjatan poika kuitenkin

syrjäyttää shamaani Väinämöisen, joka

joutuu jättämään laulumaansa ja soutamaan

kohti horisonttia vaskisella veneellään.

Tarina voidaan nähdä symbolisena kertomuksena

kristinuskon rantautumisesta

Suomeen ja pakanauskon väistymisestä.

Niin tai näin – Jeesus on Marian ja Jumalan

poika. Kirkkoisien mukaan kaikki se,

mikä hänessä on ihmistä, tulee hänen äidistään.

Kristinuskon miehisessä historiassa

Maria on ylläpitänyt naisten uskoa oman

naiseutensa oikeutukseen. Mariaa sanotaan

myös uudeksi Eevaksi, joka lunasti naisten

harteilta pois syntiinlankeemuksen tuoman

leiman ja häpeän.

Taiteessa Maria on Kristuksen jälkeen kuvatuin

henkilöhahmo. Yhteistä kuvallista

aarteistoamme ovat Bysantin vakavailmeinen

Jumalansynnyttäjä, lasta käsivarrellaan

kannatteleva roomalaiskatolinen Madonna,

lempeä, siniviittainen taivaallinen neitsyt

tähtikehä hiuksillaan, ruhjottua Jeesusta

sylissään pitelevä, surun särkemä äiti sekä

kaapunsa helmaa puristava, hämmentynyt

nuori nainen, jota enkeli Gabriel puhuttelee.

Marialla on monet kasvot.

Mestariteoksiakin on syntynyt paljon:

renessanssin kuvanveiston titaanin Michelangelon

Pietà, Filippo Lippin kaunis Madonna

ja lapsi, Fra Angelicon Marian ilmestys

sekä Sandro Botticellin samasta aiheesta

luoma, lähes rajun dynaaminen maalaus,

jossa enkeli on polvistunut lattialle ja torjuva,

epävarma nuori Maria kääriytyy viittaansa

kuin turvaa hakien. Marian kohtalo

on koskettanut taiteilijoita syvästi.

Istanbulissa, Hagia Sofian nykyään museoksi

muutetussa muinaisessa bysanttilaisessa

kirkossa, on jäljellä enää vain vähän

muistoja entisestä loistosta. Alttarin kattokupolissa

hohtaa kuitenkin edelleen riekale

mosaiikkia, missä tummiin puettu Maria pitelee

sylissään Jeesus-lasta.

Taustassa hohtaa kulta, niin kuin Bysantin

mosaiikeissa on tapana.

Mosaiikkia katsellessa ei voi olla ajattelematta,

että Maria on jätetty paljon vartijaksi.

Hän muistuttaa matkailijaa siitä, että joskus

Hagia Sofia oli Itä-Rooman mahtavin

pyhäkkö, aikansa ihme, joka todisti kristinuskon

voimasta.

Minulle yksinäinen mosaiikin pala on

kaikista näkemistäni Mariaa esittävistä

teoksista se kaikkein vaikuttavin.

Espoon kirkkojen ja

kappelien kertomaa

Tiesitkö,

• että Espoon nykyinen tuomiokirkkorakennus

oli jo olemassa, kun

Kristoffer Kolumbus löysi Amerikan?

• että C.L. Engelin piirtämä kaunis

uusgoottilainen, vaaleanpunainen

Träskändan kartanon 1820-luvulla

rakennettu viljamakasiini on ehtinyt

toimia monena, jopa sikalana! Entä nyt?

• mikä on Kilon Risti?

Näistä ja monista muista kiinnostavista asioista kertoo tunnetun

espoolaisen tietokirjailijan Kari Pohjakallion teos Espoon

seurakuntien rakennusperintöä.

Teos on arvokas lisä espoolaiseen kulttuurihistoriaan ja vahvistaa

osaltaan espoolaista identiteettiä. Kirja esittelee tekstein ja kuvin

seurakuntien sakraalitiloja ja niiden osia, viittä kirkkoa ja 34 kappelia,

niiden syntyä ja kehittymistä. Rakennukset esitellään ulkoa ja sisältä

arvokasta kirkkotaidetta unohtamatta.

Tilaa nyt teosta (102 s.) omaksi ja lahjaksi julkaisijalta Espoon perinneyhdistys

Aurora ry:ltä kampanjahintaan 15 euroa/kpl (norm. 25,–/kpl),

plus postituskulut, osoitteesta www.espoonaurora.net/julkaisut tai

sähköpostitse espoonaurora@gmail.com tai puhelimitse

045 111 8156/Martti Hellström.

Ihmisen Poika

- pääsiäisvaellus

ESITYKSET

• Ma 25.3. klo 14 ja 18

• Ti 26.3. klo 12 ja 18

• Ke 27.3. klo 12 ja 18

• To 28.3. klo 14

• Pe 29.3. klo 14 ja 18

• La 20.3. klo 14 ja 18

• Su 31.3. klo 14

Pääsiäisen vaellusnäytelmä

Ihmisen Poika kertoo, miten

ihmisten auttaja ja armahtaja

vangitaan ja ristiinnaulitaan.

Mutta pääsiäisaamuna hauta

onkin tyhjä.

Liput 12 e. Kesto n. 1,5 h.

Vaellus tapahtuu ulkona.

Teethän varauksesi

ennakkoon!

SATO SenioriKoti ®

Kaupinkalliontie 5, 02100 Espoo

Erinomaisella paikalla Tapiolan keskustassa sijaitsevat

asunnot soveltuvat erinomaisesti senioreille, jotka haluavat

asua mukavasti ja turvallisesti mahdollisimman

pitkään omassa kodissa ja nauttia ikäistensä seurasta.

Asunnoissa on parkettilattiat, lasitettu parveke ja automaattinen

sammutusjärjestelmä. Tilavissa kylpyhuoneissa

on valkoiset seinälaatat ja tyylikkään harmaat lattialaatat.

VAPAAT AsunnoT

Vivamon Raamattukylä

Vivamontie 2

08200 LOHJA

puh. 0207 681 760

2h+kk, 55 m 2 mh. 113 884 €, vh. 335 000 €

2h+kk, 53,5 m 2 mh. 119 915 €, vh. 335 000 €

2h+kk, 42,5 m 2 mh. 154 138 €, vh. 325 000 €

sATo Vuokraus ja myynti

Puh. 0201 34 4301

Mikonkatu 7, 00100 Helsinki

www.vivamonraamattukyla.fi

Puhelujen hinnat Suomessa: kiinteästä verkosta 8,28 snt/puh + 7 snt/min, matkapuhelimesta 8,28 snt/puh + 17 snt/min. Ulkomaan puhelut hinnaston muk.

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 11 | 14.3.2013

9


Esse | Espoon seurakuntasanomat | 11 | 14.3.2013

10

Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Espoon tuomiokirkko,

Kirkkopuisto 5, 02770 Espoo

etunimi.sukunimi@evl.fi

www.espoonseurakunnat.fi

Espoon tuomiokirkko

Kirkkopuisto 5

Ave Maria messu su 17.3. klo 10

”Herran palvelijatar”. Liturgia ja

saarna Antti Pohjolan-Pirhonen,

avustava pastori Anita Kyönsaari,

urkuri Sanna Mansikkaniemi,

kanttori Anna-Liisa Haunio. Kirkkokahvit.

Kirkko avoinna ma–pe klo 10–17,

la–su klo 10–18.

17.30. Lujiksen raamis pe klo 18–

19. Luja Kallio -ilta pe klo 19–23.

Cafe Aurora ma–pe klo 10–14.

Myynnissä tuotteita Yhteisvastuun,

Medialähetystyön ja Hannatyön

hyväksi.

Käy nettisivuillamme: www.espoonseurakunnat.fi

> Tuomiokirkko

> Auroran alue.

Kalajärven kappeli

Ruskaniitty 3

Naistenpiiri ma 18.3. klo 18.30.

Eläkeläiskerho to 21.3. klo 11.

Naisten Cafe to 21.3. klo 18.30.

Toimittaja Sari Savela: ”Uupuminen

ja siitä toipuminen”.

Ylistys ja rukousilta pe klo 19.

Espoon tuomiokirkon

seurakuntatalo

Kirkkoranta 2

Englanninkielinen jumalanpalvelus

joka sunnuntai klo 16.30.

Järj. Espoon seurakunnat ja International

Evangelical Church in

Finland (IEC).

Eläkeläiskerho to 21.3. klo 13,

”Kuulo ja ikääntyminen”.

Kauklahden kappeli

Kauppamäki 1

Kyläkirkko su 17.3. klo 12. Liturgia

ja saarna Ari Kunnamo, kanttori

Sheldon Ylioja, Maaria Myllyniemi,

laulu.

Pyhäkoulut ja

Eläkeläisten keittoruokailu ti

klo 11, ateria 3 €.

perhekerhot

Raamatun monet kasvot -ryhmä

ti 19.3. klo 18.30.

Rukouspiiri ke 20.3. klo 18.30.

Katso lähin kerhosi

www.espoonseurakunnat.

> Toiminta > Alle

kouluikäiset

> Perhekerhot/

Pyhäkoulut

Paastonajan hiljaisuudenilta to

14.3. klo 18. Raamatun sanaa, virsiä

ja iltarukoushetki.

Afrikkalaisten piiri la 16.3. klo

15.

Konsertti ehtookellojen aikaan la

16.3. klo 18. Teemu Kupiainen, viu-

> Tuomiokirkkolu;

Tommi Aalto, alttoviulu; Janne

seurakunta

Aalto, sello; Kiril Kozlovsky, piano.

Ohjelmassa: Piazzolla ja Brahms.

Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu.

Auroran kappeli

Heiniemenpolku 1

Laaksolahden kappeli

Rauhanyhdistyksen lähetysseu- Ylänkötie 16

rat la 16.3. klo 18.

Anna-Mari Kaskinen: ”Virsikir-

Messu su 17.3. klo 12. Liturgia Tuija – eilen, tänään, huomenna” to

ja Filppula, saarna Arja Asikainen, 14.3. klo 18. Laulu ja Laulun tarina

kanttori Petri Koivusalo. Kirkko- – keskusteleva konserttisarja.

kahveilla TM Arja Asikainen kertoo Laulun ja Sanan ilta su 17.3. klo

Hanna-työstä Intiassa.

18. Caritas-kvartetti. Teetarjoilu

Eläkeläiskerho ti 19.3. klo 13. klo 17.30.

Raamattu-rukouspiiri ti klo Eläkeläiskerho ma 18.3. klo 13,

18.30.

Espoon liikuntapalvelut”.

Rukouspiiri ke klo 18.

KoRot-ryhmä ti 19.3. klo 10, pääsi-

Neulekahvila ke 20.3. klo 18 Talliäisaskartelua.pojan kerhotilassa, Tuula Jäppinen. Radioraamattupiiri ti 19.3. klo 18,

Kappelilounas to klo 12, alkuhar- ”Jeesus herättää Lasaruksen ”.

taus, ateria 4 €. Pappi paikalla klo

12–13.

Nestori

Hannapiiri to 21.3. klo 17.

Teologiassa nyt to 21.3. klo 19.

Teemu Ratinen: ”Pyhä häpeä. Ju-

Paluumuuttajapiiri Kanerva to

21.3. klo 13.

malansuhde ja häpeä seksuaali- Nupurin kappeli

suudessa”. Kahvitarjoilu klo 18.30.

Nuoret: Isoskoulutus ti ja ke klo

Brobackantie 1–3

Eläkeläiskerho to 14.3. klo 10.30,

Antti Pohjolan-Pirhonen.

Espoonlahden seurakunta

Keskiviikon kohtaamispaikka ke

20.3. klo 13, Raigo Liiman.

Rinnekappeli

Rinnekodintie 6

Jumalanpalvelus su 17.3. klo 14.

Suvelan kappeli

Kirstinpiha 3

Yhteisvastuu-tapahtuma su 17.3.

klo 15 lounas, klo 15–17 myyjäiset,

grillimakkaraa, arpajaiset ja pientä

puuhaa lapsille. Vieraana Yukho

Sok-Sar Kambodzasta.

Gospelmessu su 17.3. klo 17. Sami

Marte, Anni Honkinen, Anna-

Liisa Haunio, Nuorten gospelmessubändi.

Messun aikana pyhäkoulu

yli 3-v. lapsille. Kirkkokahvit.

Lauluryhmä ma 18.3. klo 18.30.

Diakoniaruokailu ti klo 12.15, ateria

2,5 €.

”Raamatun monet kasvot” -ryhmä

to 14.3. klo 12.

Eläkeläiskerho to 14.3. klo 13.

Torstaipiiri mielenterveyskuntoutujille

to 21.3. klo 15.

Suvelan lapsikuoro to klo 16–17.

Café Suvela ma–pe klo 11–14 kappelin

yläkerrassa. Kahvia, pullaa,

seuraa, lehtiä ja nettiyhteys.

Tuomarilan asema

Tuomarilantie 4

”Raamatun monet kasvot” -ryhmä

to 14.3. klo 18.

Luodaan yhdessä -askartelukerho

ti 19.3. klo 13.

Taizé- rukoushetki to 21.3. klo 18.

Hiljaista, meditatiivista rukousta

ja rukouslauluja. Teejatkot.

Yksinhuoltajien perhekahvila

su 24.3. klo 15–16.30. Lapsille on

omaa ohjelmaa.

Viherlaakson kappeli

Viherkalliontie 2

Vaeltajan Majatalo su 17.3. klo

17–19. Kirkkoherra Antti Kujanpää:

”Kirkko kestää”. Hengellinen kohtaamispaikka

kaikenikäisille. Psalttari,

Lasten Pyhis, pientä iltapalaa.

Esirukouspalvelu. Lastenhoito järjestetty.

Kappelilounas ti klo 12, alkuhartaus,

ateria 4 €.

Rukouspiiri ke 20.3. klo 18.30.

Perhekerho to klo 10–11.30.

Nähdään messussa

sunnuntaina 17.3.

klo 10 Espoon tuomiokirkko

klo 12 Auroran ja Kauklahden kappelit

klo 14 Rinnekappeli, jumalanpalvelus

klo 16.30 Espoon tuomiokirkon seurakuntatalo,

englanninkielinen jumalanpalvelus

klo 17 Suvelan kappeli, gospelmessu

Espoo rukoilee

IEC Kansainvälinen seurankunta ja

Espoon tuomiokirkkoseurakunta

kutsuvat kaikkien kristillisten seurakuntien

jäsenet rukoilemaan Espoon

puolesta su 17.3. klo 14–16.15

Espoon tuomiokirkon seurakuntatalolle,

Kirkkoranta 2.

Kasva ajailta rippikoululaisten

vanhemmille

”Murrosikäisen kanssa – taiteilua

tilan ja rajojen välillä”, perheterapeutti

Saara Kinnunen. Ti 19.3. klo

18–20 Espoon tuomiokirkon seurakuntatalossa

ja ke 20.3. klo 18–20

Auroran kappelissa.

Yhteisvastuu-tapahtuma

& Gospelmessu

S u v e l a s s a

su 17.3. klo 15–17,

gospelmessu klo 17.

le, yhdessä ja erikseen. Keräämme

voimia arkeen, saunomme, ulkoilemme

ja teemme kätten töitä.

Hinta 40 €/ perhe (huoltaja ja 1–2

lasta, lisälapset 10 €/lapsi) sis. majoituksen,

ruuan ja askartelumateriaalit.

Kuljetus omilla kyydeillä.

Tied. ja ilm. Kirsi Kanerva p. (09)

8050 3583.

Hiljaisuuden retrii i

Velskolan kartanossa 3.–5.5.

Ohjaajat Marja Malvaranta ja Laina

Pekonen. Ilmoittautuminen 18.4.

mennessä 040 531 1040/Malvaranta.

Hinta 75 € espoolaiset, 110

€ muut.

Vanhemmuuden palikat

Unelmakammari

Vanhemmuuden haasteet, rajat ja

Unelmakammari – kirpputo-

rakkaus la 20.4. klo 10–14 Kaukri

ja kahvila (Kaivomestarinkatu 8)

lahden kappelilla, Kauppamäki 1.

avoinna ma klo 10–13 ja to klo 10–

Osallistumismaksu 10 €/osallistu-

17. Ompelupaja ke klo 17–19.

ja, sis. lastenhoito, keittolounas ja

Papin puhelin

materiaalit. Tied ja ilm. p. (09) 8050

3583 tai kirsi.kanerva@evl.fi . Kun haluat keskustella papin kanssa,

soita ja varaa tapaamis- tai

Parisuhteen Palikat

soittoaika p. (09) 8050 3501 arkisin

Parisuhteen lataamispäivä la

klo 9–21. Jos pappi on varattu, jätä

4.5. klo 10–14 Kalajärven kappe-

viesti vastaajaan. Soittopyyntöihin

lissa, Ruskaniitty 3. Sitoutuminen,

pappi vastaa saman päivän aikana.

luottamus, anteeksianto, teot, sa-

Perhetyön puhelinpäivystys

nat, tunteet, riidat, seksuaalisuus

ja rakkaus. 10 €/hlö, sis. materiaa- Keskusteluapua parisuhteen,

lin, keittolounaan ja lastenhoidon. perheen, eron, kasvatuksen kysy-

Mukana Seppo Särkiniemi ja Outi myksissä. Tiistaisin klo 10–12 p.

Wenell. Tied. ja ilm. (09) 8050 3584 (09) 8050 3583 ja (09) 8050 3584.

tai outi.wenell@evl.fi .

Muulloin voi yrittää tavoittaa ja

jättää yhteydenottopyynnön vas-

Yksinhuoltajien perheleiri taajaan.

Hilassa 4.–5.5. Virkistystä kaikil-

Diakonian ajanvaraus

Espoon keskus 040 513 0862 ja

040 736 9315

Suvela 040 531 1037 ja 050 438

0189

Kalajärven alue 040 531 1042

Auroran alue 040 763 6599

Kauklahti 050 438 0176

Laaksolahti 040 547 1861

Viherlaakso 040 572 5344.

Tapahtumakalenterissa

ajankohtaiset tiedot

www.espoonseurakunnat.fi >

Nyt > Tapahtumahaku.

p. (09) 8050 6000, etunimi.sukunimi@evl.fi

Paketit voit jättää kirkon tai Sou- Onnenpäivä

klo 12 Soukan kappelissa, Onnen-

Espoonlahden kirkko,

Kipparinkatu 8, 02320 Espoo.

www.espoonseurakunnat.fi

Messut

Palmusunnuntain perhemessu

Marian ilmestyspäivän messu

su 24.3. klo 10 kirkossa.

su 17.3. klo 10 kirkossa, liturgia ja

Palmusunnuntain Tuomasmessu

saarna Anne Blomqvist, avustava

su 24.3. klo 17 Soukan kappelissa.

pappi Hannele Salmi, kanttori Anna

Pulli, urkuri Timo Lonka. Kir-

Meren ja taivaan välillä

kon messun jälkeen on mahdolli- Keskusteluryhmä to klo 14, 1 krt/

suus henkilökohtaiseen esirukouk- kk, 14.3., 11.4., 23.5. Meriemy, Meseen

koulutetun rukouspalvelijan renkäynti 3. Mukana diakoni Rit-

kanssa. Pyhäkoulu lapsille päiväva Aarnio.

kerhotilassa.

Marian ilmestyspäivän mes- Suksikeräys

su su 17.3. klo 17 Soukan kappelis- Lahjoita lastesi pieneksi jääneet

sa, liturgia ja saarna Hannele Sal- hyväkuntoiset sukset sauvoineen

mi, kanttori Timo Lonka. Pyhäkou- ja monoineen Petroskoin vamlu

lapsille päiväkerhotilassa. maisten lasten ja nuorten hyväksi.

kan kappelin aukioloaikoina vahtimestarille

ToTo-merkinnällä viim.

pe 15.3.

Musiikkia

”Kielin, palkein, koskettimin”

-konsertti pe 15.3. klo 18 kirkossa.

Sibelius-Akatemian opiskelijoita

konsertoi: Essi Myöhänen ja Minttu

Siitonen esittävät pianosooloja.

Ohjelmassa Schubertin, Chopinin

sekä Debussyn musiikkia. Vapaa

pääsy.

Markku Kilpiö 70 v: Nuottilehtiä

elämäni varrelta -matinea la 16.3.

klo 15 kirkossa.

Soukan kappelin Kevätsarjan

Marian ilmestyspäivän konsertti,

Laura Kajander-Fiestas, alttoviulu

ja Risto Lauriala, piano. Su

17.3. klo 19. Vapaa pääsy, ohjelma

5 €.

Kiva päivä: Ota kaikki tutut mukaan

ja tule koko perheen tapahtumaan.

Sisällä: kahvila, arpoja, ongintaa,

kirpputori, pelihuone, pomppulinna,

leivonnaisia, kasvomaalausta,

verenpaineenmittausta, yhteisvastuutuotteita

sekä kasvisja

jauhelihakeittoa sekä lapsiparkki.

Uutuutena KierrätysOnginta:

tuo vanha lelusi vaihtoon, saat tilalle

toisen.

Ulkona: lettuja, makkaroita, partiopiste,

poniratsastusta. Tuotto

Yhteisvastuun hyväksi. Soukan

kappelilla la 16.3. klo 10–14.

Pekka Laukkarinen esiintyy

Lapset laulamaan: SubJuniorilta

tuttu Pekka laulattaa lapsia la 16.3.

päivän keskellä.

Äiti Teresa -piiri

Autetaan Intian köyhiä valmistamalla

villalangoista tilkkupeittoja

ja rikkinäisistä lakanoista sidetar-

Pekka

Laukkarinen

esiintyy

Lisää vieressä.

peita parillisten viikkojen ti, seur.

19.3. klo 18–20 kirkolla. Puhtaita lakanoita

ja lankoja otetaan vastaan.

Tied. Teija Moilanen, 040 728 7478.

On On

aika aika

valmisvalmistautuatautua kesään kesään

ja ja kesän kesän

leireihin

leireihin

Olarin seurakunta

klo 18.30 kirkolla. Luennoitsijana

Ilkka Rytilahti Suomen Raamattuopistolta.

SeurakunniSSa SEURAKUNNISSA TAPAHTUU

tapahtuu

bjorkholm@evl.fi , 040 596 1686 tai

laura.malme@evl.fi , 040 546 5196.

Lukupiiri

Kaskimiehet

Raamatun rosoiset miehet on

Sinkkuilta

Sinkkuna lähetystyössä on Maija-

Leena Pajarin aiheena la 23.3. klo

Naisen asemaa eri kulttuureissa rovasti, Sana-lehden päätoimitta- 18 kirkolla.

tutkitaan kuukauden kolmas tiisja Hannu Nymanin aiheena ke 20.3.

tai. Kirjana Mastretta Angeles, Ota klo 19.15 Kaskikappelissa. Tarjolla Perheille

elämäni, vie sydämeni, ti 19.3. klo

18.30 kirkolla. Lukupiiriin voi tulla

vaikka ei ole lukenut ko. kirjaa.

Tied. Maisa Tervo 050 592 8388.

pientä iltapalaa. Kevään muut kokoontumiset

17.4. ja 15.5. Tied. Jussi

Sehm, 050 309 0577.

On aika valmistautua

kesään kesään ja ja kesän leireihin

Esi–2-lk. kesäleiri 2.–4.6. Velskolan

Kartanossa, hinta 35 €.

3–6 -lk. kesäleiri 4.–6.6. Velskolan

Kartanossa, Kartanossa, hinta 35 €.

1–7-lk. Hii-O-Hoi -leiri 25.–28.6.

Bengtsårin leirisaaressa leirisaaressa Hangossa.

Leirille odotetaan odotetaan n. 200 200 lasta Espoon

ja Helsingin hiippakunnista.

Leirillä nukutaan teltoissa ja puupuuhataan ison leirin leirin hengessä. HinHinta 50 50 €.

Ilm. www.sodesode.fi (tytöt ja po-

Pääsiäisaskartelupäivä la 23.3.

klo 10–15 kirkolla. Osallistumismaksu:

aikuiset 4,50 € sis. tarjoilun,

pelkkä tarjoilu 1,50 €. Lapset

2,50 €, sis. tarjoilun, alle 3 vuotiaat

ilmaiseksi.

Toivon Tori, Soukankaari 8 B

Avoinna to klo 13–17 sekä la 23.3.,

20.4., 27.4., 4.5. ja 11.5. klo 10–14.

Lahjoituksia otetaan vastaan. Koko

tuotto Petroskoin vammaisten

lasten ja nuorten sekä heidän

omaishoitajiensa tukemiseen

paikallisen luter. seurakunnan

kautta. Tied. Eila-Riitta Kämppi,

050 593 1412.

kipiha 5. Hinta 25 €/vko, koko aika

65 €, sis. lämpimän ruuan.

Ilm. viim. 24.3. leena.jarvinen@evl.

fi . Lapset otetaan kerhoihin ikäjärjestyksessä.

Lepoa arjesta perheleireillä

Olisiko parisuhteen keväthuollon

aika? Yhteistä aikaa parisuhteelle

sekä hieman koko perheellekin.

Parisuhdeperheleiri pe–su 26.–

28.4. Hilassa. Ilm. viim. 25.3.

aikuinen, 30 € yli 3-v. lapsi ja alle

3-v. 0 €. Tied. ja ilm. johanna.korpela@evl.fi

.

Hääiltapäivä:

Suunni eletko häitäsi?

Tietoa kirkkohäistä: Tässä tilaisuudessa

saat tietää kaiken, mitä

olet aina halunnut tietää kirkollisesta

vihkimisestä, myös tilaisuuden

musiikista. Lopuksi pääset

hääkakulle. Su 14.4. klo 15–17 Sou-

Lisää vieressä.

Kun verho vedetään sivuun

Johanneksen ilmestys -luentosarjan

viimeinen luento ”Uudeksi

minä teen kaiken: viimeisistä taisteluista

suureen juhlaan”, ke 20.3.

jat –> leirit) viim. ti 30.4. Leiripaikat

täytetään ilm. järjestyksessä.

Tied. Laura Laura Malme Malme 040 546 546 5196

tai Stella Björkholm 040 040 596 1686,

etunimi.sukunimi@evl.fi .

Korukurssi

5–8-luokkalaisille 2.–23.4. klo

16–17.30 Sodessa. Tied. ja ilm. viim.

20.3. www.sodesode.fi tai stella.

Kesäkerhot lapsille

Ensisijaisesti 5–6-vuotiaille kahdessa

paikassa 3.–19.6. klo 9–13:

Mäntykappeli, Mäntytie 27 ja Ankkuritien

kerhotila, Ankkuritie 5 Da.

Hinta 20 €/vko, koko aika 52 €, sis.

lämpimän ruuan.

Koululaisille 1–2-luokkalaisille

3.–19.6. klo 9–14, Kaskikappeli, Kas-

Tule hengähtämään arjesta ja virkistymään

oman ja muiden perheiden

kanssa leirille. Kaikenlaisten

perheiden leirille voi tulla osa

perheestä, koko perhe, kummi tai

aikuinen ystävä lapsen kanssa.

Kaikenlaisten perheiden perheleiri

pe–su 3.–5.5. Velskolan väentuvassa.

Ilm. viim. 1.4.

Hinnat ja ilmoittautuminen: 60 €

kan kappelissa, mukana Olli-Pekka

Ylisuutari, Jouni Turtiainen, Elja

Puukko ja Helena Yli-Jaskari.

Nuoret

Sode avoinna ma–to klo 13–20 ja

pe klo 13–17. www.sodesode.fi , Sode

- Soukan ostarilla.

p. (09) 8050 7000

etunimi.sukunimi@evl.fi

Olarin kirkko, Olarinluoma 4, 02200 Espoo

kerätään bussista. Se sisältää kuljetukset,

ruoan ja saunan. Mukaan

saunavarusteet ja sisäjalkineet. Likari

ja Auli Toivonen. Lukija Anne

Sarasmaa.

www.espoonseurakunnat.fi

sätietoja Veera Värtelältä 040 509 Pääsiäisajan ikoninäy ely

7762.

Hiljaisuuden kappelissa kauppa-

Messu

Maria, armon saanut! Marianvelemme

ensisijassa Olarin seurakunnan

alueella asuvia.

Lukupiiri

Kirjana Carol Shields: Kivipäiväkeskus

Isossa Omenassa 25.3.–30.4.

Arkisin 12–18 ja lauantaisin 12–15.

Näyttelyssä on esillä ikonimaalari

päivän messu su 17.3. klo 10 Olarin

kirkko, liturgia ja saarna Antti

Kruus, avustaa Anna Poutiainen,

kanttorina Sari Rautio, Helsingin

Poliisisoittokunnan Puhallinkvintetti.

Sisar Hannele Kivinen

de Fau, kertoo kirkkokahveilla ekumeenisista

karmeliitoista.

Messu su 17.3. klo 12 Matinkappeli.

Liturgia ja saarna Salla-Maria Viitapohja,

kanttorina Sari Rautio, Riku

Salminen, baritoni.

Messu su 17.3. klo 12 Haukikappeli.

Liturgia ja saarna Inari Varimo,

kanttorina Mikko Niinikoski, Olarin

seniorilaulajat.

Iltamessu to 14.3. klo 18 Olarin

kappeli, liturgia ja saarna Jussi

Koski, musiikki Aurora Kiiskinen.

Viikkomessu ke 20.3. klo 8 Matinkappeli,

liturgia ja saarna Antti

Kruus, avustaa Kristiina Huotari.

Iltamessu to 21.3. klo 18 Olarin

kappeli, liturgia ja saarna Juha Virta,

musiikki Aurora Kiiskinen.

Pyhäkoulu

su 17.3. klo 10–10.30 Olarin kirkon

seurakuntasalissa.

Rukous- ja hartaushetkiä

Olarin kirkko: Päivän Sana -hartaus

ti klo 12.

Hiljaisuuden kappeli, kauppakeskus

Iso Omena: Kappeli on avoinna

henkilökohtaista hiljentymistä

varten ma–pe klo 12–18, la klo

12–15. Hartaudet ma–pe klo 12.15.

Puolituntinen Evankeliumin ääressä

ke klo 18.30. Kahvit Olohuoneen

puolella hartauden jälkeen.

Hiljaisen rukouksen tunti ke klo

10.30. Vesper pe klo 17–17.30 . Lauletaan

Taizé-lauluja. Siioninvirsiseurat

to 14.3. klo 18.30. Seurakahvit

Omenan Olohuoneessa klo 18

alkaen. Puhujina Marjatta ja Arto

Laitinen sekä Seppo Holm.

Papin Puhelin

Voit varata keskusteluajan ma–

pe 9–21 numerosta 040 547 1857.

Keskusteluaika pyritään järjestämään

mahdollisimman pian. Pal-

Levon majapaikka – Hengellisen

syventymisen päivä

Tule mukaan osaksi aikaa tai koko

päiväksi. Osa Omenan olohuoneen

tiloista on varattu Hiljaisuuden

huoneeksi, osassa tiloista mahdollisuus

keskusteluun ja lukemiseen.

Mukana päivässä pastori Juha Virta

ja vapaaehtoistyön ohjaaja Leena

Lenkkeri. Lounaalle ilmoittaudutaan

etukäteen: leena.lenkkeri@

evl.fi , 041 539 8801 tai juha.virta@

evl.fi , 040 565 0012. Ohjelma: klo

10 aamuhartaus, klo 10.30 kahvihetki,

klo 11 virsilauluhetki, klo 12 Maria, armon saanut!

ehtoollishartaus, klo 13 lounas ja Marianpäivän messu

kahvi, 14.30 alustus aiheesta: ”Uskon

näkeminen matkantekona” ja su 17.3. klo 10 Olarin kirkko.

keskustelu, klo 16 päivähartaus ja

Kirkkokahveilla Sisar Hannele

päivän päätös.

Kivinen de Fau.

Chitarra e Organe o

Musiikkia keskiajalta barokkiin la iltapalaa. Vapaaehtoinen maksu

17.3. klo 15 Villa Hvittorp, Hvittor- Yhteisvastuun hyväksi. Lisätiedot

pintie 245, 02430 Masala, Kirkko- 040 503 7622 tai paula.bruce-haanummi.

Uli Kontu-Korhonen, soptainen@evl.fi .

raano, keskiaikaiset soittimet ja Timo

Korhonen, kitara. Musiikki mm. Päivä parisuhteelle

Bach, Landini. Kahvitarjoilu. Oh- Tule ja ota irtiotto arjesta su

jelma 10 € nuorten Taize-matkan 21.4. Villa Hvittorpissa. Päivään

hyväksi.

ovat tervetulleita kaikenikäiset pariskunnat.

Vetäjinä parisuhdeja

seksuaaliterapeutit Kirsi ja Juha

Penttinen. Hinta 30 €/pari sis.

Musiikkia keski- ruokailun ja päiväkahvin. Tied. ja

ilm. 4.4. mennessä 040 503 7622

ajalta barokkiin tai paula.bruce-haatainen@evl.fi .

Chitarra e Diakonian retkipäivä

Vietämme mukavan keväisen päi-

Organetto

vän yhdessä ulkoillen, saunoen,

hiljentyen ja keskustellen 4.4. Hilan

leirikeskuksessa. Ilmoittautumiset

18.3. mennessä Olarin seu-

Lasten lauluja ja

rakuntaan p. (09) 8050 7925. Ilmoi-

pääsiäisaskartelua

ta nimesi, puhelinnumerosi, osoitteesi

ja mahdollinen erityisruo-

Laulamme ja leikimme lasten virkavalio. Etusijalla ensikertalaiset,

sikirjan ym. keväisiä lauluja yhdes- muut otetaan varalle. Bussireitsä

lapsikuoro Satakielten ja Päiti aikatauluineen ilmoitetaan osalvi

Hakomäen johdolla ke 20.3. klo listujille. Mukana diakoni Veera

17.30–20 Olarin kappelilla, Kuun- Värtelä, diakoni Tanja Puhakka sekehrä

4. Ilta jatkuu pääsiäisaskarkä diakonian kappalainen Marittelulla.

Askartelun lomassa tarjolta Hartikainen. Retken hinta 10 €

kirjat. Kokoonnumme Matinkappe- Kati Peltomaan maalauksia.

lin olohuoneessa 21.3. klo 18. Muut

kevään piirit: 18.4. Orhan Pamuk: Matinkappelin eläkeläiskerho

Valkoinen linna, 16.5. Antti Tuuri: Vieraana diakonian kappalai-

Suuri viljajuna Siperiasta. Lisätienen Maritta Hartikainen ensi ma

toja Liisa Riikola 040 560 2247. 18.3.klo 13–14.30. Tule kahvikupposen

äärelle tapaamaan muita elä-

Lähetysmyyjäiset

keläisiä ja Marittaa. Uudetkin kävi-

Seurakuntamme nimikkolähetjät rohkeasti mukaan.

tien ja -kohteiden tukemiseksi 24.3.

Matinkappelin messun (klo 12) jäl- Minikirppis

keen. Tule ostamaan leivonnaisia Matinkappelin, Liisankuja 3, mi-

ja käsitöitä ja kaikenlaista muutanikirppiksellä euron päivä ma 18.3.

kin. Mahdollisuus tutustua Lähe- klo 10–12. Osta kassillinen tavaraa

tysrengas-lehteen.Ruokailumah- vain eurolla. Tiedustelut diakoni

dollisuus. Mikäli haluat osallistua Karoliina Sivén, 050 438 0238.

talkoisiin myyjäisten järjestämisessä,

ota yhteyttä Anja Yli-Isota- Kastepäivä 20.4.

loon 050 406 7678. Kaikki apu on

Järjestä ikimuistoinen kaste-

tervetullutta.

juhla vastasyntyneelle tai lapsellesi,

jonka kastejuhla on jäänyt jos-

Megis-klubi 5–8-luokkalaisille

tain syystä aikanaan järjestämättä.

Pelejä ja pullaa, hupia ja hartaut- Kastepäivä on avoin myös muilta,

leikkiä ja löhöilyä. Kulman sohle, nuorille tai aikuisille, joita ei

vat kutsuvat juuri sinua. Nuoriso- ole kastettu kristillisen kirkon yhtila

Kulmassa neljänä ke 20.3., 27.3, teyteen. Hiljaisuuden kappelissa,

3.4. ja 10.4. klo 16–18.

kauppakeskus Isossa Omenassa, la

20.4. klo 10–17 kastetoimitukset al-

Oh Happy Day – Ilon päivä kavat tasatunnein. Omenan Olo-

Päivänkehrän musiikkiluokkien huoneessa on valmiina kakkukah-

Pääsiäiskuvaelmakonsertti. Näyvit ja pientä suolaista. Lapsille ontökset:

ma 25.3. klo 11.30 Olarin nittelukorttiaskartelu. Tilat on so-

kirkossa (avoin kenraaliharjoitus), mistettu päivän teeman mukaises-

ti 26.3. klo 10 Olarin kirkossa seti. Kastepäivään voit ilmoittautua

kä ti 26.3. klo 18.30 Olarin kirkos- Espoo seurakuntien palvelukessa.

Kuvaelman on käsikirjoittanut kukseen p. (09) 8050 2601. Lisätie-

ja laulut sovittanut Juha Vinttutoja kauppakeskuspappi Juha Virta

ri. Konsertin ovat oppilaiden kans- juha.virta@evl.fi , 040 565 0012.

sa valmistaneet opettajat Sirkku

Laurila, Heli Rautanen, Riitta Tei-

Kastepäivä 20.4.

Järjestä ikimuistoinen kastejuhla helposti Hiljaisuuden kappelissa,

kauppakeskus Isossa Omenassa, la 20.4. klo 10–17.

su 17.3. klo 15 Villa Hvittorp

Perheille

Pääsiäisaskartelupäivä

Lisää vieressä.

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 11 | 14.3.2013

11


Esse | Espoon seurakuntasanomat | 11 | 14.3.2013

12

Leppävaaran seurakunta

p. (09) 8050 5000,

leppavaaranseurakunta@evl.fi ,

etunimi.sukunimi@evl.fi

Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2, 02650

www.espoonseurakunnat.fi

Rakenna kirkkoa

itsesi näköiseksi

Yli 18-vuotias, nuori aikuinen: Tuo itsesi ja

ideasi kirkon rakentamiseksi to 21.3. klo 18

Leppävaaran kirkon Olotilaan. Lisää alla.

Messut ja hartaudet

Hiljainen aamurukous pe 15.3.

klo 7.45–8.45 KilonRistissä.

Arabiankielinen jumalanpalvelus

pe 15.3. klo 17 Perkkaan kappelissa.

Marianpäivän messu ja kirkkokahvit

su 17.3. klo 10 Leppävaaran

kirkossa. Liturgia ja saarna Palmu,

avustaa Koskela, kanttori Noponen.

Terveydenhuoltoväen kirkkopyhä.

Mukana kirkkokuoro sekä Suomen

Sairaanhoitajain Kristillisen Seuran

jäseniä mm. Silva Lahti ja Päivi

Anttila, laulu.

Marianpäivän messu su 17.3. klo

12 Perkkaan kappelissa. Liturgia ja

saarna Palmu, kanttori Latvanen.

Tuomasmessu ja iltatee su 24.3.

klo 17 Leppävaaran kirkossa. Liturgia

ja saarna Raiskio. Mukana nimikkolähetit

Mirva ja Kai Lappalainen

sekä Mattanja-kuoro.

– ja lauletaan yhdessä Mattanjakuoron

kanssa. Ma 1.4. klo 17 Leppävaaran

kirkon seurakuntasalissa.

Juontajana Juha-Pekka Rissanen.

Hinta aikuiset 15 € ja lapset 4–12v.

5 €. Ilm. viim. 22.3. vuokko. alanne@evl.fi

tai 040 559 1487.

Kirkon ovet auki sinulle

Seurakuntalaisten ilta. Laulua,

keskustelua, puhetta ja yhdessäoloa

la 16.3. klo 17.30–19.30 Leppävaaran

kirkossa. Kaikille kiinnostuneille

avoin ilta, erityisesti uusia

paikkakuntalaisia ja Alfa-kurssin

käyneitä kutsutaan mukaan. Iltatee

ja keksiä.

Matkalla maailmalla

Tasauspäivän tapahtuma

seurakuntalaisten ilta

Hyvä ei jakaudu maailmassa tasan,

la 16.3. klo 17.30

siksi tarvitaan hyvinvoinnin tasaa-

Leppävaaran

mista. Suomen lähetysseuran Tasauspäivään

liittyen myydään la

kirkossa

23.3. klo 11–15 kauppakeskus Sel-

Lisää yllä.

lossa tasauspäivämateriaaleja, toteutetaan

lipaskeräys ja jaetaan

esitteitä ja ilmapalloja.

Palmusunnuntain

Naisten ilta sisäisestä

lähetysmyyjäiset

paranemista

johdattavat pääsiäistä kohti su Kevään odotetuin naisten il-

24.3. 11.30–13.30 Leppävaaran kirta. Istu alas ja hengähdä. Terakossa.

Tarjolla mm. jauheliha- ja peutti, kirjailija ja kouluttaja Sal-

kasvissosekeittolounas (5 €, lapset me Blomster johdattelee sisäisen

4–12-v. 3 €), vastaleivottuja karja- hyvinvoinnin äärelle ke 20.3. klo 18

lanpiirakoita ja muita leivonnaisia, Leppävaaran kirkossa.

neuleita, kirjoja ja kortteja. Arpajaiset.

Tuotto lähetystyölle. Rakenna kirkosta paikka itsellesi

Pääsiäisateria juutalaisittain Nuori aikuinen, 18 vuotta täyttä-

Seder-aterialla käydään läpi nyt, tule rakentamaan kirkkoasi ja

juutalaisen pääsiäisen juhla-ateri- ideoimaan toimintaa omalle ikäan

päävaiheet. Syödään sekä rituryhmällesi. Kolmen kerran suun-

aalisia juhlaruokia että että pääateria nittelusarja järjestetään to 21.3., to

4.4. ja ke 24.4. klo 18 Leppävaaran

kirkon Olotilassa. Tule kerran, kaksi

tai kolme. Kanssasi ideoita jakavat

ja ja iltapalaa nauttivat pastorit Camilla

Sundell ja Hanni Raiskio.

Tule

aloittamaan

kesäloma

leiritunnelmissa

Piispalan

leirikeskuksessa

3.–6.6.

Lisää vieressä.

p. (09) 8050 4000

tapiolanseurakunta@evl.fi

etunimi.sukunimi@evl.fi

Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, 02100 Espoo

www.espoonseurakunnat.fi

Pyhäpäivä Tapiolassa

Messu ”Ilon lähteet” su 17.3. klo 10

Tapiolan kirkossa. Liturgia Aarne

Laasonen, saarna Erika Kallio,

kanttorit Liisa Malkamäki ja Han-

Lapsille ja perheille

Laula Lasten virsi!

Koko perheen musiikkimatka su

17.3. klo 16 Leppävaaran kirkossa.

Mukana laulattamassa ja leikittämässä

uusia lasten virsiä Pikku

Kakkosesta tuttu Siina Hirvo-

Tapiolan seurakunta

Kirkon

ovet auki

sinulle

nu Jurmu. Tapiolan seurakunnan

kamarikuoro. Kirkkokahvit.

Kirkkoherranvaali kirkkosalissa

n. klo 11.30–19. Vaalitulos julkistetaan

klo 21.

Messu su 17.3. klo 11 Otaniemen

kappelissa. Liturgia ja saarna Jy-

Paperirullasta

lasten virreksi

Uudessa Lasten

virressä soivat leppävaaralaisen

Essi

Nyyssösen laulut.

Essi Nyyssösellä on ehkä

Leppävaaran levein hymy. Ja

sille on käy öä, sillä Leppävaaran

seurakunnan musiikkileikkikoulun

ope ajana hän

laula aa, leiki ää ja innostaa

alle kouluikäisiä lapsia.

Viime adventista lähtien

Nyyssösen säveltämät ja sanoi

amat laulut ovat tehneet

samaa myös muissa seurakunnissa.

Tuolloin Lasten Keskuksen

julkaisemasta uudesta

Lasten virrestä löytyy viisi

hänen tuotantoaan olevaa

kappale a. Lasten virsi on uudiste

u lasten hengellisten

laulujen kirja, joka on korvannut

15 vuo a käytössä olleen

aiemman version.

Mistä laulut ja sävelet sit-

nen, muskariope Essi Nyyssönen,

Tuomas Merisalo kitaroineen ja

percussioineen sekä seurakunnan

lapsikuoro kanttori Outi Noposen

johdolla. Tule ja koe uusi Lasten

virsi -kirja!

Arkin Paja viikon tauolla

Arkin Pajaa ei ole la 16.3. Tule taas

la 23.3. klo 10 Lasten kappeli Arkkiin

pääsiäisvaellukselle ja askartelemaan.

Yksinhuoltajien Olohuoneessa

hengähdetään

Jaa arjen asioita, löydä vertaistukea

ja hengähdä hetki itseksesi to

14.3. klo 17.30–19 Leppävaaran kirkon

Olotilassa. Tarjolla iltapala ja

ten syntyivät, sitä Nyyssönen

ei osaa enää sanoa. Kahden

pienen koululaisen äitinä hänen

ei tarvinnut etsiä aiheita

kaukaa.

”Esimerkiksi kierrätyksestä

kertovaan Rullalauluun halusin

jotain konkree ista, mitä

jokainen lapsi on varmasti

tehnyt. Niinpä valitsin aiheeksi

vessapaperirullasta askartelun.

Kun lapsi askartelee,

lapsessa on sama ominaisuus

kuin Jumalassa, luomisen

lahja.”

Essin perhe on toiminut

ensiyleisönä hänen kappaleilleen.

”He ovat kuulleet laulut

moneen kertaan. Lapset eivät

enää kauheasti reagoi, mutta

mies on peruspositiivinen.

Häntä ei ole haitannut, vaikka

olen luistanut kotitöistä tehdessäni

70–80 laulua”, Nyyssönen

naurahtaa.

Nyyssösen mukaan lasten

hengelliset laulut ovat muut-

mahdollisuus lastenhoitoon. Lopussa

lyhyt hartaus. Mukana diakoni

Harriet Lohikari.

Kesämieli leiriltä

Kesäloman alkaessa kirmataan

kesäleirille. Kouluikäisten leiri

Kannonkoskella, Piispalan leirikeskuksessa

yhdessä Kauniaisten suomalaisen

seurakunnan kanssa 3.–

6.6. Hinta 60 €. Ilmoittautuminen

www.lenu.fi . Tied. Maria Andersson,

050 432 7504 tai Laura Markkanen,

040 532 6770.

Diakonia

Diakonian palveluaika on oh-

Laulun aika. Essi

Nyyssönen laula aa

uusia lastenvirsiä Leppävaaran

kirkossa.

tuneet vuosikymmenten saatossa

paljon. Niihin on tullut

uu a sävelkieltä, rytmiä

ja sisältöä. Jos hänen kouluaikoinaan

laule iin ”Totuuden

henkeä” tai ”Loista, loista pikku

kristi y”, nyt lastenvirsissä

ajetaan pyörällä ja leikitään

pikkuautoilla.

”Uusissa virsissä on hae u

sitä, e ä lapsi ymmärtää niiden

kielen ja sisällön ja voi samaistua

niihin,” Nyyssönen

toteaa.

Laula Lasten virsi -koko

perheen musiikkimatkaa vietetään

17.3. Leppävaaran kirkossa.

Mukana laula amassa

ja leiki ämässä ovat Pikku

Kakkosen Siina Hirvonen, Essi

Nyyssönen ja seurakunnan

lapsikuoro kan ori Outi Noposen

johdolla.

Laura Vähäsarja

✚ Laula Lasten virsi -koko

perheen musiikkimatka

Leppävaaran kirkossa

su 17.3. klo 16.

jausta, neuvontaa ja ajanvarausta

varten ma klo 10–12 Alberganesplanadi

1, p. (09) 8050 5522 ja

050 432 9318. Muuna aikana ajanvaraukset

puhelimitse suoraan

diakoniatyöntekijöiltä.

Toimipisteet

Leppävaaran kirkko Veräjäkallionkatu

2, Perkkaan kappeli Upseerinkatu

5, Karakappeli Karakalliontie

12, Uuttu Lintukulma 2,

KilonRisti Vanharaide 1, Lasten

kappeli Arkki Leppävaarankatu 7

B 3. krs., Nooan Parkki, Lintuvaarantie

21.

ri Hakala, kanttori Airi Lahti. Kirk- Kaikkien lasten pyhäkoulu koon, pappi tulee kotiisi. Tied. Makokahvit.

Jumalanpalvelus su 17.3. klo 12

Mankkaan seurakuntakodissa. Eri-

Tapiolan kirkolla messun aikana

klo 10.

rianne Tiihonen 040 735 6575.

Viikkomessu

ka Kallio, Hannu Jurmu.

Päivärukoushetket

Arkiaamun pysähtyminen yhtei-

Käytä ääntäsi

Ennakkoäänestys Tapiolan seurakuntatoimistossa

ma–pe 11.–

Tule osallistumaan yhteiseen rukoukseen

arkisin klo 12 Tapiolan

kirkossa.

sen rukouksen ja ehtoollispöydän

äärellä ke 20.3. klo 8 Tapiolan kirkossa,

Aarne Laasonen, Liisa Malkamäki.

15.3. klo 9–18. Kirkkoherranvaali

Tapiolan kirkossa klo 10 messun

jälkeen su 17.3. klo n.11.30–19.

Ehtoollinen kotona

Tekisikö mieli kirkkoon, mutta et

pääse? Ei huolta. Jos et pääse kirk-

Suomalaista pianomusiikkia

Sirkku Suuronen, piano Tapiolan

kirkossa pe 15.3. klo 18. Vapaaeh-

Laura Vähäsarja

toinen ohjelmamaksu Yhteisvastuun

hyväksi.

Keväinen

Yhteisvastuukonser i

Polyteknikkojen orkesterin

pienryhmät su 17.3. klo 18 Otaniemen

kappelissa. Kolehti Yhteisvastuulle.

Vapaa pääsy.

Vanhemmuuden palikat

Vertaisryhmä ke 20.3. klo 17.30–

19 Tapiolan kirkossa teemasta

”Rakkaus”. Lastenhoito ilm. kati.

karme@evl.fi .

Keskiviikkokerho

Mitä Luther opetti pahuudesta?

Vieraana pastori Jussi Koivisto ke

20.3. klo 13 Tapiolan kirkon seurakuntasalissa.

Kahvit klo 12.30. Mukana

myös Aarne Laasonen.

Pyhät

tanssit

Eteenpäin-ryhmä

”Inhimillisyys työpaikalla ja työyhteisössä”

ti 19.3. 13–14.45 Tapio-

lan Olohuoneella, os. Kauppamiehentie

6, 4. krs.

Ihmisen Poika -pääsiäisvaellus

Vivamon Raama ukylässä

Lähtö retkelle Tapiolan uimahallilta

ke 27.3. klo 10. Vaellus tapahtuu

ulkona. Lounas, kahvit ja mahdollisuus

ostoksiin. Paluu n. klo 15.

Hinta n. 25 €. Matkassa Katja Hero

ja Marianne Tiihonen. Ilm. viim.

15.3. Keskiviikkokerhossa tai seurakuntatoimistoon

p. (09) 8050

4000.

Jatan lukupiiri

Marjatta Welling-Salonen lukee

ääneen kirjaa. Tapiolan Kammarissa,

Kauppamiehentie 6, 4 krs to klo

13–14. Lukutuokion jälkeen piirissä

keskustellaan kirjasta.

Kauniaisten suom. seurakunta

Kauniaisten kirkko ja kirkkoherranvirasto,

Kavallintie 3, 02700 Kauniainen.

Ekumeeninen rukouspiiri

Kirkkoherranvirasto avoinna ma–pe klo 9–14

Takkahuoneessa ke 20.3. klo 18.30.

ja to klo 9–16 sulj. klo 11.30–12 p. (09) 512 3710.

etunimi.sukunimi@evl.fi www.kauniaistenseurakunta.fi

Keskustelevat naiset kirkolla

Pääsiäisajatuksia to 21.3. klo 14

Messu

Hyvän tuulen ystäväkerho

takkahuoneessa.

Kauniaisten kirkossa su 17.3. klo Ajankohtaisia asioita Kauniaisis- Ylösnousseen seurassa

10. Saarna ja liturgia Anna-Kaisa

Tuomi ja kanttorina Anna Marte.

Lauluryhmä Res Mira, joht. Raisa

Lahtiranta. Kirkkokahvit.

sa, Tapani Ala-Reinikka, ti 19.3. klo

13 yläsalissa.

Tiistainen raama uhetki

Hiljaisuuden iltapäivä la 6.4. klo

14–17 kirkolla. Ohjattu hiljentyminen

ylösnousemustekstien ääressä,

rukoushetki, kevyttä syötävää.

Perhekerho

Opiskelijat Eero Rautio ja Esa Yli-

Vainio ohj. ryhmää, jossa luetaan

Ilm. virastoon 3.4. menn. p. (09)

5123 710. Tied. Anna-Kaisa Tuomi,

Pääsiäisaskartelua to 14.3. klo yhdessä Raamattua eri teemo- 050 5447 535.

10 Sebastoksessa. To 21.3. ”Pienen

lapsen sosiaalisuus ja tempejen

valossa. takkahuoneessa ti 19.3.

klo 17-18.

Pyhät polut -vaellus

ramentti”.

Martat ja Mariat

Omaishoitajien ryhmä

Pääsiäishartaus Mauri Vihko ja

12.–16.8. Parikkalasta Punkaharjun

ja Kerimäen kautta Enonkoskelle.

Matka tehdään patikoiden ja

Kansainvälisen työn ryhmä to pääsiäisaskartelua Karin Nordberg kirkkoveneellä soutaen. Päivätaival

14.3. klo 12 yläsalissa.

ke 20.3. klo 16-18 Sebastoksessa. 15–25 km. Huoltoauto mukana tavaroita

varten. Yöpymispaikoissa

Vartin hartaus ja maantaikahvila Neulepiiri

täysihoito. Hinta n. 370 €. Oppai-

Sebastoksessa ma 18.3. klo 12.45

hartaus ja klo 13–15 kahvila Sebastoksessa.

Sebastoksessa ke 20.3. klo 18.30. na ekoteologi Panu Pihkala ja Anna-Kaisa

Tuomi. Katso lisää www.

kauniaistenseurakunta.fi ja www.

pyhatpolut.fi

SeurakunniSSa SEURAKUNNISSA tapahtuu

TAPAHTUU

Äiti Teresa -piiri

Tule nauttimaan kädentaidoista,

kahvikupposesta ja yhdessäolosta.

Alkuhartaus. Ti 19.3. klo 14.30–

17.30 Tapiolan kirkon alakerrassa.

Diakonia – tukea elämään

Tarvitsetteko toisen ihmisen tukea

elämän vaikeuksiin? Ota yhteyttä

diakoniatyöntekijään. Varaa

keskusteluaika diakoniasihteeriltä

p. (09) 8050 4433.

Tanssimme pääsiäisen

tapahtumia pyhien tanssien

ohjaaja Tiina Sara-Ahon johdolla

la 6.4. klo 10–14 Tapiolan kirkolla.

Tied. ja ilm. viim. ti 2.4. erika.kallio@

evl. . Tarjolla kevyt lounas.

Seurakuntaretki Viroon

Tutustumme Haapsaluun ja Pärnuun,

jossa tapaamme inkerinsuomalaisia

17.–19.5. Mukana Aarne

Laasonen ja Katja Hero sekä Malle

Münter. Hinta täysihoidolla 320 €.

Ilm. viim. pe 19.4. Keskiviikkokerhossa

tai seurakuntatoimistoon p.

(09) 8050 4000.

Palvelukeskus

Kirkkoherranvirastojen toiminta

on siirtynyt Espoon seurakuntien

palvelukeskukseen, Kirkkokatu

1, jossa hoidetaan kirkollisten

toimitusten varaukset ja rekisteröintiasiat.

Nuorten toiminta

Tapiolan seurakunnan nuorten

toimintakalenteri ja tiedot toiminnasta

löytyvät osoitteesta www.

paheksuvakirahvi.fi .

International

Arabic worship service on Fridays

at 16.30–20 at Perkkaa Chapel.

At 17 we start with a Communion

service or a Bible study and at

18–20 we have a social gathering

accompanied with coffee and refreshments.

For more information,

please contact the pastor Ramez

Ansara, (09) 2340 3380 or ramez.

ansara@evl.fi .

РУССКИЙ клуб Эспоо приглашает

всех русскоговорящих, вне

зависимости от национальности!

Музыка, общение и чай с

баранками! Для детей и взрослых

подвижные игры с видеоприставкой

X-box (обучающие

танцевальные программы).

Для деток присмотр в отдельной

комнате с кучей игрушек!

Есть кухня, камин и фортепиано.

Вход свободный. Мы собираемся

один раз в месяц, по

пятницам – 15 марта; 19 апреля;

24 мая. Так же мы ездим

в семейные лагеря. Подробнее

в интернете: http://www.

facebook.com/groups/russkij.

klub/ Адрес встреч: Leppävaaran

kirkko, Veräjäkallionkatu 2. Тел.

050 574 5393.

Worship Service in English on

every Sunday at 4.30 pm in Espoo

Cathedral Parish Hall (Espoon

tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatalo)

Kirkkoranta 2. Sunday

school in Finnish (3–6 and 7–12

yrs). Fellowship time and refreshments

after the service. Federati-

Ilon

lähteet

Messu su 17.3. klo 10 Tapiolan kirkko

on of Espoo Parishes in cooperation

with International Evangelical

Church in Finland. Read more:

www.church.fi and www.migrantchurch.fi

.

Mens Early Morning Prayer

Meeting every Tuesday, at 6.15–

7.30 am, Tuomarila Station (Tuomarilan

asema), Tuomarilantie 4.

Praying for the needs of the individual,

God´s church and the world.

For more information contact

Stein Rudvin, p. 040 582 2759.

Espoo prays. Welcome to Espoo

cathedral congregational house,

Kirkkoranta 2 On Sunday the 17th

of April 14–16.15. IEC West welcomes

all members of Christian

Grankulla svenska

Samtal kring tro

To 14.3 kl 10 i övre brasrummet.

Förbön med lovsång kl 10.30.

Marie bebådelsedagens

högmässa

Sö 17.3 kl 12 i Grankulla kyrka,

Tonberg-Skogström, Peitsalo,

damkören Grazia medverkar. Aulakaffe.

Måndagscafé

Må 18.3 kl 13 i Sebastos.

Familjelyktan

Ti 19.3 kl 9.30 i Sebastos.

Damkören Grazia kl 18–19.30 i

övre salen.

Esbo svenska

Högmässor

sö 17.3. Marie bebådelsedag

Esbo domkyrka kl. 12.15. Ungdomarnas

kyrksöndag. Kanckos,

Bengts, Valtonen. Servering i

Sockenstugan.

Olars kyrka kl. 10.30. Jäntti,

Malmgren. Kaffe 9.30–12.

OBS! Ingen högmässa kl. 12 i Hagalunds

kyrka.

Öppen samtalsgrupp

Prästgården, Prästgårdsgr. 1,

to 21.3 kl. 18.30–20. Vi diskuterar

nattvardens sakrament.

Påsklunch och na vard

för rörelsehindrade

Köklax kapell fre 22.3. kl. 12.

Kampin kappeliin voit tulla hetkeksi

levähtämään ark. klo 7–20 ja

la–su klo 10–18. Lisäksi kappelissa

on ohjelmaa: aamuhartaus ma klo

8, taustamusiikkia ti klo 18–20 ja

to klo 7–9 sekä iltahartaus pe klo

18. Os. Simonkatu 7.

Laula Lasten virsi! Koko perheen

musiikkimatka su 17.3. klo

16 Leppävaaran kirkossa. Mukana

laulattamassa ja leikittämässä

uusia lasten virsiä Pikku Kakko-

Kansliet,

Kavallvägen 3,

öppet må–fre

kl. 9–14, to kl. 9–16

stängt 11.30–12,

tfn (09) 512 3722.

fornamn.efternamn@

evl.fi

www.grankullasvenskaforsamling.fi

Kyrkosyföreningen

On 20.3 kl 13.30 i övre brasrummet.

Träff för närståendevårdare kl

16–18 i sebastos.

tfn (09)

8050 3000

esbosvenskaforsamling@

evl.fi , fornamn.

efternamn@evl.fi

Esbo domkyrka,

Kyrkparken 5,

www.esboforsamlingar.fi

Anm. sen. 15.3 till diakoniarb. Andersson-Sjögren,

040 531 1044,

Heikkinen, 040 547 1856, Karlemo,

040 513 0828, Nygård 040 531

1045.

Yhteiset tapahtumat

Espoon seurakuntien palvelukeskus

churches and congregations in Espoo

to pray for our city together.

For connections please consult

Journey Planner at http://www.

reittiopas.fi /en/. You can study the

Bible on the web see for example

http://www.biblegateway.com.

Music around the world March,

April, May – Espoo. Do you want

to sing? Play an instrument?

Learn more about different cultures?

Meet interesting people, make

new friends and have fun? Do

you love music? If you said “yes”

to any of the questions above, this

is your project. During the spring

we will explore the different music

cultures of the world with professional

and amateur musi-

sesta tuttu Siina Hirvonen, muskariope

Essi Nyyssönen, Tuomas

Merisalo kitaroineen ja percussioineen

sekä seurakunnan lapsikuoro

kanttori Outi Noposen johdolla.

Tule ja koe uusi Lasten virsi

-kirja.

Sinkkuilta. Sinkkuna lähetystyössä

on Maija-Leena Pajarin aiheena

la 23.3. klo 18 Espoonlahden

kirkolla.

Espoon seurakuntien palvelukeskus ma–pe klo 8–15,

Kirkkokatu 1, 02770 Espoo.

Varauspalvelut (kaste, vihkiminen, hautaan siunaaminen)

p. (09) 8050 2601, palvelukeskus.espoo@evl.fi .

Rekisteripalvelut (virkatodistukset ja sukuselvitykset)

p. (09) 8050 2600, palvelukeskus.espoo@evl.fi .

Hautapalvelut p. (09) 8050 2200, fax (09) 256 7212,

hautatoimisto.espoo@evl.fi .

cians from South America, Africa,

Asia and Europe. We will learn

from each other in a friendly and

creative atmosphere. Bring your

own instrument if you have one.

Tu 19.3., Tu 26.3. and Wed 17.4. at

18–21 Workshops in Suvela chapel

(Kirstinpiha 3, Espoo). Sat 20.4.

at 17 Performance in Suvela chapel.

Wed 7.5. at 18–21 Workshops

in Espoo Cathedral (Kirkkopuisto 5,

Espoo). Fr 10.5. at 17 Performance

in Espoo Cathedral. For more information,

please contact Sanna

Mansikkaniemi, tel: 040 515 3254,

sanna.mansikkaniemi@gmail.com.

Espoon tuomiokirkkoseurakunta –

The Espoo cathedral parish.

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 11 | 14.3.2013

13


Esse | Espoon seurakuntasanomat | 11 | 14.3.2013

14

Hoivalla ja kuntoutuksella

tukea toimintakykyysi!

Tarjoamme monipuolisia kotihoiva-,

kuntoutus- ja asumispalveluita pääkaupunkiseudulla.

Tilaa ammattitaitoinen

hoitaja tai fysioterapeutti omaan kotiisi

arkielämän ja itsenäisen selviytymisen

tueksi. Kotipalveluiden perushinta on

35 €/h ja fysioterapian 70 €/h. Tilaa

maksuton kartoituskäynti jo tänään!

Soita ja kysy lisää:

89x80mm

Debora Kotihoito Debora Oy

Esse 14.2 Vantaan Lauri 17.1

010 320 8844 Kaupintie 10

14.3 14.2

www.debora.fi 11.4 00440 Helsinki 14.3

2.5 11.4

Sikstuksen kappeli

Michelangelo

SINEBRYCHOFFIN TAIDEMUSEO

15.2.2013–19.5.2013

Bulevardi 40 . www.sinebrychoffintaidemuseo.fi . opastus lauantaisin klo 14

Pääsy 10–8 e, alle 18-v. ilm. . ti, pe 10–18, ke, to 10–20, la, su 11–17, ma suljettu

Kotimaan matkaklubi

Joutsenlammen

balettimatka

Tallinnaan

26.-27.4.2013

Uusimme suositun balettimatkan Tallinnaan!

Lähde kanssamme kaupunkilomalle Tallinnaan kokemaan upea Joutsenlampi

baletti Estonia teatterissa. Kahden päivän aikana koet hienon

kulttuurielämyksen, nautit Tallinnan tunnelmasta ja vietät rentouttavaa

aikaa hyvästä ruuasta nauttien. Kotimaan Matkaklubin matkanjohtajana

Tarja Haapala.

Matkaohjelma 26.4. Perjantai

klo 10.45 Kokoontuminen Katajanokan terminaalissa

klo 11.30 Viking XPRS lähtee kohti Tallinnaa

klo 14.00 Laiva saapuu Tallinnaan. Bussi on ryhmää vastassa,

majoittuminen Radisson Blu Hotel Tallinnaan

klo 16.00 kolmen ruokalajin illallinen ravintola Crussa

klo 19.00 Joutsenlampi baletti Estonia teatterissa

27.4. Lauantai

Aamiainen hotellissa, huoneiden luovutus

klo 13.00 opastettu retki lentosatamaan Vanhalle jäänmurtajalle.

Kierros päärakennuksessa opastuksella sekä omin päin tutustuminen

Suur-Töll jäänmurtajaan

klo 16.00 kuljetus terminaaliin, jossa vielä mahdollisuus ostoksiin

klo 18.00 Viking XPRS lähtee kohti Helsinkiä

klo 18.15 Bistro buffet laivalla ruokajuomineen

klo 20.30 laiva saapuu Helsinkiin

Matkan hinta: 210 euroa / hlö / 2 hh + toimitusmaksu 10 euroa / tilaus

258 euroa / hlö / 1 hh + toimitusmaksu 10 euroa / tilaus

Matkan hintaan sisältyy: laivamatkat Hel-Tall-Hel *majoitus valitussa huonetyypissä

1 vrk * aamiainen hotellissa *kuljetus satama-hotelli *menokuljetus

hotelli-ravintola *lippu Joutsenlampi balettiin * 3 ruokalajin illallinen ravintola

Crussa *opastettu retki *Bistro buffet illallinen laivalla.

Tarkemmat tiedot ja varaukset: Matkapojat Oy, p. 020 2323 109 tai

ryhmat.helsinki@matkapojat.fi

Elämänkaari

Olarin seurakunta

Kastettu:

Emilia Josefina Laitinen, Santeri

Henrik Niiranen, Elias Juhani

Riako.

Hautaan siunattu:

Anja Elina Backlund 87 v, Matti

Lauri Ranki 86 v.

Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Kastettu:

Sami Rasmus Aittakumpu, Felix

Antinpoika Haanpää, Max

Benjamin Helske, Tristan

Alexander Kapp, Tiana Aino

Tuulikki Kauhanen, Ida Emilia

Laine, Anton Wilhelm Leikas,

Heikki Tapio Markelin, Ose

Ilmari Paulamäki, Iisa Daniela

Piirainen, Ansel Eemeli Puroila,

Paavo Esko Armas Ripatti,

Dennis Martin Juhani Tikka,

Niilo Oliver Vanhanen, Niki

Aarne Väätäinen.

Avioliittoon aikovat:

Pauli Tapio Peltonen ja Laura

Maria Hirvonen.

Piditkö lukemastasi?

Kerro mielipiteesi Essestä

ja osallistu kilpailuun! Vastaa

www.laatulehdet.fi /esse-4

Kilpailun voittoina

laadukas kompakti kamera ja kirjapalkintoja.

Virren Voimaa

www.esse.fi

Espoon seurakuntasanomat

Toimitus Hietalahdenranta 13,

PL 279, 00181 Helsinki

esse.toimitus@kotimaa.fi

Menovinkit esse.menovinkit@kotimaa.fi

Lukijaposti esse.mielipide@kotimaa.fi

Sähköpostit

etunimi.sukunimi@kotimaa.fi

Päätoimittaja Urpu Sarlin,

p. (09) 8050 2520, urpu.sarlin@evl.fi,

Espoon seurakuntayhtymä

Toimituspäällikkö Ulla Lötjönen,

p. 020 754 2243

Toimitussihteeri Paula Huhtala, p.

020 754 2325 Alue: Leppävaara, Tapiola

Toimittajat Taneli Kylätasku, p.

020 754 2221 Alue: Espoonlahti, Olari

Hautaan siunattu:

Anja Elina Hirvonen 72 v, Helka

Inkeri Joenpolvi 90 v, Raimo

Erland Jokinen 62 v, Eila Marjatta

Mäenpää 86 v.

Espoonlahden

seurakunta

Kastettu:

Minea Emilia Henriksson,

Roope Matias Kasperi Kailaanmäki,

Reea Elviira Karhunen,

Jani Juhani Lehkonen, Emmi

Inka Evelina Palmola, Remi

Kaspian Vepsä.

Hautaan siunattu:

Aura Onerva Joutsenniemi

94 v, Reijo Matias Luoto 80 v,

Taisto Johannes Savikko 82 v,

Martti Sakari Välisaari 62 v.

Kauniaisten suomalainen

seurakunta

Kastettu:

Samu Mikael Sneck.

Virsikirja Uutuus!

Keskikokoinen,

soinnut, katekismus.

Kaksi upeaa

kansivaihtoehtoa.

17,90 €

Läppäkirja

Ylläty!

Piplia pikkuisille.

Kurkista läppien

alle ja opi hauskasti

Raamattua. 15 €

PL 54 | 00241 HELSINKI | www.piplia.fi | myynti@piplia.fi | www.pipliakauppa.fi

Julkaisija Espoon seurakuntayhtymä

kustantaja Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa

Elina Raunio, p. 020 754 2346 Alue:

Tuomiokirkkoseurakunta, Kauniainen

Toimitusharjoittelija Maaret Väkinen,

p. 020 754 2255

Osoite- ja tilausasiat Puhelin

(09) 8050 2600, essetilaukset.espoo@

evl.fi | Osoitemuutokset päivittyvät

väes tötietojärjestelmästä.

Taitto ja kuvankäsittely

Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa

Ilmoitusmarkkinointi Jaana Mehtälä, p.

020 754 2309, Pirjo Teva p. 020 754 2284,

myynti- ja markkinointipäällikkö Minna

Zilliacus, p. 020 754 2361

Ilmoitustrafiikki /-valmistus

Kotimaa-yhtiöt / Tuula Hurri, Pl 279,

Tapiolan seurakunta

Kastettu:

Väinö Leo Hermanni Alanen,

Noel Milo Joonatan Lehtonen,

Venni Waltteri Niittymäki, Otto

Henrik Elias Pietilänaho,

Eevi Kristiina Saarinen, Enni

Aino Inkeri Vartiainen.

Hautaan siunattu:

Aaro Juhani Kohonen 82 v.

Leppävaaran

seurakunta

Kastettu:

Unna Iines Linnea Einovaara,

Joel Oskari Hautala, Alpo

Johannes Kauppila, Rasse

Kaarle Nurminen, Venla Sofia

Ruotsalainen, Alex Johannes

Strömberg, Oskar Aarne Olavi

Tuovinen.

Hautaan siunattu:

Vappu Ilma Maurica Paloheimo

96 v, Rauha Mirjami Seppälä

89 v.

Esbo svenska

församling

Kastettu:

Viggo Noel Theodor Lönnblad,

Mandi My Emilia Parviainen,

Artur Nestori Samulinpoika

Rantanen, Nella Anthea Louise

Saarelainen, Stella-Li Luisa

Sanchez, Robin Valter Ruben

Söderholm.

Hautaan siunattu:

Kerstin Gunilla Santanen 59 v,

Hilding Johannes Tverin 87 v,

Marianne Wilenius 66 v.

Tilaukset: myynti@piplia.fi

puh. 010 838 6520

00181 Helsinki p. 020 754 2275,

faksi 020 754 2343

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoitusvaraukset ja -aineistot

viimeistään julkaisupäivää edeltävän

viikon keskiviikkona klo 16 mennessä.

Ilmoitushinnat 1,80 e / pmm + alv 24

%. Rivi-ilmoitukset 1–10 riviin 1,50 e /

pmm + alv 24 %.

Julkaisija Espoon seurakuntayhtymä,

viestinta.espoo@evl.fi, p. (09) 8050 2327.

Kustantaja Kustannus-Osakeyhtiö

Kotimaa

ISSN 1455-2310 | Painos 81 300 kpl |

42. vuosikerta | Jakelu Itella Posti Oy

Taivasikkuna

Älä

pelkää

Enkeli tuli sisään hänen

luokseen ja sanoi: ”Ole

tervehditty, Maria,

sinä armon saanut!

Herra kanssasi!” Nämä

sanat saivat Marian

hämmennyksiin, ja hän

ihmetteli, mitä sellainen

tervehdys mahtoi

merkitä. Mutta enkeli

jatkoi: ”Älä pelkää,

Maria, Jumala on suonut

sinulle armonsa.

Sinä tulet raskaaksi ja

synnytät pojan, ja sinä

annat hänelle nimeksi

Jeesus.”

Evankeliumi

Luukkaan mukaan 1:28–31.

Rukous

Olen yksin, mutta sinä

et minua jätä. Olen

levoton, mutta sinun

kanssasi minulla on

rauha. Minussa on

katkeruutta, mutta

sinun kanssasi saan

uutta kärsivällisyyttä.

Sinun tiesi käyvät yli

ymmärryksen, mutta

sinä tunnet minun

tieni.

Dietrich Bonhoeffer

Leppävaaran seurakunta

Laula

Lasten

virsi

koko

perheen

musiikkimatka

su 17.3. klo 16 Leppävaaran kirkko

Mukana laulamassa ja laulattamassa uutta

Lasten virsi -kirjaa Pikku Kakkosesta

tuttu Siina Hirvonen, muskariope Essi

Nyyssönen, Tuomas Merisalo kitaroineen

ja percussioineen sekä seurakunnan

lapsikuoro kanttori Outi Noposen johdolla.

Herran palvelijatar

Suomi on täynnä toivottuja ja ei toivottuja raskauksia,

itsestään selviä tai kauan odotettuja.

Nykyään lapsen saamiseen liittyy runsaasti niin

kutsuttuja ensimmäisen maailman ongelmia eli

pulmia, joissa joutuu valitsemaan hyvistä vaihtoehdoista.

Silti valitsijalle jää usein pettynyt olo.

Mietitään, mikä ajankohta olisi ihanteellisin lapsen

hankkimiselle, mikä paras synnytyssairaala ja mitkä olisivat

parhaat rattaat. Vasta kun jokin ei mene suunnitellusti

tai optimaalisesti, pysähdytään miettimään, mikä elämässä

on oikeasti tärkeää.

Eikä siinä mitään. Itsekin tästä kaikesta osallisena en voi

kuin todeta, että näin on, emmekä pääse itseämme pakoon.

Ehkä juuri siksi Marian ilmestyspäivän sanoma on niin raju

ja puhutteleva.

Teini-ikäinen Maria saa kuulla tulevansa Jumalan äidiksi

täysin ilman valmistautumista ja täysin epämääräisessä

elämäntilanteessa.

On kuin enkeli tanssisi tulevaisuudensuunnitelmien sirpaleiden

päällä, mutta Maria ei sorru itkupotkuraivareihin.

Siihen aikaan ei tainnut sellainen olla tapana. Luottavaisena

Marian ilmestyspäivä | Luukkaan evankeliumi 1:27–31 | Lue

myös Psalmi 113:1–8; Jesaja 7:10–14; kirje roomalaisille 9: 2–8

Äiskän itkupotkuraivarit

Olarin seurakunta

Hvittorpintie 245, 02430 Masala, Kirkkonummi

Musiikkia keskiajalta barokkiin

Chitarra e Organetto

su 17.3. klo 15 Villa Hvittorp

Uli Kontu-Korhonen sopraano, keskiaikaiset soittimet

Timo Korhonen kitara

Kahvitarjoilu. Ohjelma 10 €, nuorten Taize-matkan hyväksi.

hän vastaa enkelille: ”Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit.”

Ja niin alkoi Marian matka Jeesuksen äiskäksi – tai mitä

nimeä Jeesus-taapero hänestä käyttikään.

Evankeliumi ei kerro hänen mahdollisesta raskauspahoinvoinnistaan,

liitoskivuistaan tai synnytystuskista. Emme

tiedä, millainen Jeesus oli uhmaikäisenä.

Mariallakin lienee ollut heikot hetkensä. Kuitenkin sama

asenne, jolla hän otti enkelin ilmoituksen vastaan, näyttää

evankeliumien mukaan kantaneen häntä koko hänen

elämänsä ajan.

Ensimmäisen maailman ongelmissa on kyse siitä, että olennaiset

asiat peittyvät epäolennaisten alle. Rakkaus, kiitollisuus,

armo, luottamus Jumalaan ja tyytyminen yksinkertaiseen

löytyvät vain kaivelemalla. Siksi viesti joulun tulosta

Marian raskauden alun muodossa sopii hyvin keskelle

paaston aikaa ja saa sisimmän huutamaan:

Tule Herra ja repäise meidät rakkaudellasi irti epäolennaisesta!

Antti Siukonen

antti.siukonen@evl.fi

Kirjoittaja on kasvatustyön pastori (hoitovapaalla)

Leppävaaran seurakunta

Naistenilta

sisaisesta

:

paranemisesta

ke 20.3. klo 18 Leppavaaran

kirkon seurakuntasalissa

Vierailija psykoterapeutti,

kirjailija ja kouluttaja

Salme Blomster.

:

:

Satu Eronen / satuhelsinki.wordpress.com

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 11 | 14.3.2013

15


Esse | Espoon seurakuntasanomat | 11 | 14.3.2013

16

Mielipide Esse, PL 279, 00181 Helsinki | esse.mielipide@kotimaa.fi

Hyvät mielipide kirjoittajat!

Essen Mielipide-palsta julkaisee korkeintaan 1 500

merkkiä pitkiä mielipide kirjoituksia. Toimitus

lyhentää ja muokkaa tekstejä tarvittaessa. Lähetä

tekstin mukana yhteystietosi toimituksen tietoon.

Iloinen

oma itsesi

Olen lähtenyt mukaan Päivi

Linnoisen tukiryhmään Tapiolan

kirkkoherran vaalissa.

Mitä enemmän olen hänen

kanssaan tekemisissä, sitä

vakuuttuneemmaksi tulen

hänen sopivuudestaan tähän

tehtävään.

Haluan esittää Päiville

muutamia toivomuksia – vähän

matkien Jörg Zinkiä. Mitä

toivoisin Sinulta, Päivi?

En, että linnoittautuisit kirjoituspöytäsi

taakse, vaan että

tulisit meidän seurakuntalaisten

joukkoon.

En, että sinua eivät koskettaisi

meidän murheemme,

vaan että eläisit niitäkin

kuunnellen.

En, että toiminnassasi keskittyisit

vain hengelliseen sanomaan,

vaan että puuttuisit

myös nykyajan ihmisten uusiin

kuolemansynteihin; että

ottaisit ne puheeksi, ja herättäisit

meidätkin.

En, että saarnasi olisivat

täynnä teologisia viisauksia,

vaan että puhuisit niin, että

ymmärtäisimme ja tulisimme

mietteliäiksi.

En, että seurakunnassa

vain työntekijät puhuvat,

vaan että keskustelisimme yhdessä

tärkeistä aiheista – sellaisista

kuten esimerkiksi:

- miksi en saa ottaa toisten

tavaroita,

- miksi olen veljeni vartija,

- mitä minulle aiheutuu,

jos puhun pahaa lähimmäisestäni,

- miksi lähimmäistä pitää

auttaa, ja mitä se antaa,

- mitä pahaa on ahneudessa

tai kateudessa?

Kaikkien näiden velvoitteiden

keskellä en toivo, että uupuisit,

vaan että jaksaisit olla

oma iloinen itsesi ja pitäisit

kunnostasi huolta.

Ehdotan, että äänestämme

Päivin kirkkoherraksemme.

Irma Sulonen

Tapiola

Ai, minä olen

enkeli

Näin iloitsi eräs henkilö, joka

luki Yhteisvastuukeräyksen

esitteestä tekstin: ”Ryhdy enkeliksi.”

Hän pudotti roposensa

keräyslippaaseen Espoontorilla.

Kerääjänä totesin: Niin,

enkeli te olette. Enkeli on se,

joka palvelee lähimmäistään,

on tämä sitten täällä Suomessa

oleva tai vieraassa maassa

elävä ihminen katsomatta hänen

ihonväriinsä, vakaumukseensa

tai muuhun sellaiseen.

Suomessa yhteisvastuuvaroin

etsitään koteihinsa yksin

jääneitä heikko-osaisia vanhuksia,

joiden määrä kasvaa.

Heitä ohjataan saamaan tarpeen

mukaisia palveluita.

Eräs kambodzalainen mies

antoi rahaa tähän keräykseen

iloinen ilme kasvoillaan. Hän

halusi edistää oman ja köyhän

kotimaansa kehityshanketta.

Siinä sikäläisiä kyläyhteisöjä

autetaan parantamaan elinolosuhteitaan

mm. parantamalla

viljelymenetelmiä, vesi-

ja jätehuoltoa.

Jokainen ihminen tarvitsee

vuorollaan lähimmäisapua.

Mistä tahansa ja keneltä

tahansa ajallaan saatu apu on

Toinen ruutu taneli.kylatasku@kotimaa.fi

arvokas teko. Kristitty ihminen

pitää koko elämää kaikkinensa

Jumalan lahjana ja kutsuna

palvelemaan.

Yhteisvastuukerääjä voi

joutua kuuntelemaan kritiikkiä

monista asioista. Tällä kerralla

mainittiin muun muassa

maamme veropolitiikka sekä

epäilys keräysavustusten

perille menosta. Mieleeni nousi

sananparsi: Oma suu on lähempänä

kuin kontin suu.

Keksimme helposti tekosyitä

kieltäytymiselle vapaaehtoisesta

yhteisvastuusta, lähimmäisvastuusta.

Hyväntekijät saavat pitää

itseään enkeleinä. Enkeleitä

ovat niin lahjojen antajat kuin

niiden kokoajatkin. Nöyrällä

mielellä ilman ansioajattelua.

Lauri Leppänen

Kommentti mielipidekirjoitukseen

Essen numerossa 9/2013 on

mielipidekirjoitus ”Kanssa-

kulkija kirkkoherraksi”, josta

löytyy arviointi. Otan kantaa

Tapiolan seurakunnan lähimmäispalvelustavastaavana

työntekijänä seuraavaan:

”Seurakunnan lähimmäispalvelu

voi yhdistää sekä tarvitsijat

että auttajat. Se pitää

vain organisoida paremmin

Tapiolan seurakunnassa.”

Tekstin luettua käy ilmi, että

tässä kontekstissa lähimmäispalvelua

pidetään kaikkien

seurakuntalaisten ja seurakunnan

työntekijöiden tehtävänä.Lähimmäispalvelutoiminta

on kuitenkin kirkon

diakoniatyön organisoimaa

”ystävänvälitystä”.

Tapiolan seurakunnan diakoniatyön

vapaaehtoisina toimii

85 aktiivista seurakuntalaista,

joista noin 50 on lähimmäispalvelijoina.Lähimmäispalveluun

haluavat haastatellaan

ja sopivat koulutetaan

tehtävään. Heille järjestetään

lisäkoulutusta ja työnohjauksellista

toimintaa.

Erotuksena vapaaehtoisia

Espoonlahden seurakunta Espoonlahden seurakunta Espoon seurakunnat

ONNENPÄIVÄ

Yhteisvastuun

perhetapahtuma

Koko perheen riemukas päivä

la 16.3. klo 10–14 Soukan kappelilla

Onnenpäivässä on ohjelmaa ulkona ja sisällä.

Sisällä: kahvila, arpoja, ongintaa, kierrätysonginta,

tuo oma lelusi vaihtoon, saat tilalle toisen, kirpputori,

lahjoituksia otetaan vastaan, ei kirjoja, pelihuone,

pomppulinna, leivonnaisia, kasvomaalausta, veren-

paineenmittaus, Yhteisvastuutuotteita,

puutarhatuotteita, kasvis- ja jauhelihakeittoa.

Ulkona: lettuja, makkaraa,

partiopiste, ratsastusta, mönkijä- tai

moottorikelkka-ajelua.

Sub juniorilta

tutun Pekan

lastenkonsertti

klo 12

Kaskimiehet

Tunteet, arvot ja Jumalan

olemassaolo

Raamatun

rosoiset miehet

Kaskimiesten illassa

ke 20.3. klo 19.15

Kaskikappeli

rovasti, Sana-lehden

päätoimittaja

Hannu Nyman.

Kaskikappeli • Kaskipiha 5

välittäviin järjestöihin, teen itse

ensin kotikäynnin ja käyn

tarkistamassa, että kohde on

sopiva vapaaehtoistyöntekijälle.

Olen myös mukana ensimmäisellä

tapaamiskerralla.

Lähimmäispalvelusta laaditaan

kirjallinen sopimus. Toisinaan

käy niin, että diakoniatyöntekijä

jatkaa itse kotikäyntejä,

koska kohde on vapaaehtoiselle

liian vaativa.

Lähimmäispalvelijalta toivotaan

sitoutumista pidempiaikaiseen

suhteeseen.

Kaikkea seurakunnassa

tehtävää työtä saa kriittisesti

ar vioida. Tässä tekstissä tuon

esiin, mitä lähimmäispalvelulla

diakoniatyön näkökulmasta

tarkoitetaan.

Tervetuloa mukaan seurakunnan

toimintaan! Sinuakin

tarvitaan ja saat uutta sisältöä

elämääsi.

Merita Hietanen

diakonissa, Tapiolan srk

Muutama paikka vielä vapaana.

Hiljaisuuden retriitt i

17.–19.5.

Tallinnan Birgitt alaisluostarissa

Retriitin ohjaavat sairaalapastorit Aino Bärlund ja Terhi

Muilu-Teinonen. Lähtö Länsisatamasta pe 17.5. klo 9.15

lähtevällä laivalla ja paluu su 19.5. klo 19.45.

Hinta 245 € sis. laivamatkat, kuljetukset Tallinnassa

sataman ja luostarin välillä ja retriitti täysihoidolla 1 hh

majoittuen. Sitovat ilmoittautumiset toimistosihteeri

Niina Heinoselle p. (09) 8050 2359 niina.heinonen@

evl. . Tied. Aino Bärlund 040 569 3303, aino.bärlund@

evl. tai Terhi Muilu-Teinonen 040 759 5535, terhi.

muilu-teinonen@evl. . Järj. Espoon seurakuntayhtymä/

sairaalasielunhoito.

More magazines by this user
Similar magazines