Sivu 1/4 Musiikki Alias-säännöt 16.5.2008 http://www ... - tactic

tactic.net

Sivu 1/4 Musiikki Alias-säännöt 16.5.2008 http://www ... - tactic

Musiikki Alias-säännöt

http://www.nelostuote.fi/suomi/musiikkisaan.html

Sivu 1/4

16.5.2008

Sisältö:Pelilauta,

tiimalasi,

300 korttia,

korttikotelo,

6 pelinappulaa,

piano (lisäksi tarvitset pianoon 3 kpl AA/L6 -paristoa)

HUOM! Älä käytä alkali-, standardi- (karbonisinkki), ladattavia (nikkelikadmium) tai uusia ja vanhoja

paristoja sekaisin. Vanhempien tulee vaihtaa paristot ja paristojen napaisuus tulee ottaa huomioon.

Paristoja, jotka eivät ole ladattavissa, ei saa ladata. Pianon alkaessa kuulostaa ³epävireiseltä² on aika

vaihtaa paristot.

Pelivalmistelut

Aseta pelilauta pöydälle. Sekoita kortit ja käännä

pakan alimmainen kortti väärinpäin, jotta tiedät

milloin se on käyty läpi ja kortit tulee sekoittaa

uudelleen. Aseta kortit korttikoteloon ja korttikotelo

pöydälle kaikkien saataville. Ota tiimalasi esiin.

Jokainen joukkue valitsee itselleen pelinappulan ja

asettaa sen lähtöruutuun pelilaudalle. Piano otetaan

esille ja sen jalat asetetaan paikoilleen, jonka

jälkeen piano asetetaan pelilaudalla oleviin reikiin.

Pelin tavoite

Musiikki-Alias on sanaselityspeli, jota pelataan joukkueissa ja jonka teemana on kaikki musiikkiin liittyvä.

Tarkoituksena on saada pelaajat selittämään erilaisia musiikkiin liittyviä sanoja, artisteja, kappaleita jne.

laulamalla, soittamalla tai vaikkapa näyttelemällä. Sinun ei silti tarvitse olla tippaakaan musikaalinen

pystyäksesi pelaamaan tätä peliä, itse asiassa musikaalisuudesta tai hyvästä lauluäänestä ei ole

juurikaan apua sanoja ja muita tehtäviä selitettäessä!

Musiikki-Alias pelissä pitää osata sanoa toisin. Tarkoituksena on tiettyjen rajoitusten mukaan

selittämällä, synonyymejä tai vastakohtia käyttämällä, vihjaamalla, soittamalla tai näyttelemällä saada

oma joukkuetoveri tai -toverit arvaamaan mahdollisimman monta korttien sanaa, kappaletta tai artistia.

Tiimalasi mittaa aikaa ja joukkue saa edetä pelilaudalla aina ratkaistujen tehtävien verran.

Ensimmäisenä maaliin tullut joukkue voittaa.

Pelin kulku:

Ensimmäisenä kansallislaulua laulanut joukkue aloittaa. Avausvuorollaan jokainen joukkue selittää

Sanoitukset –kategorian sanoja. Joukkueet saavat edetä selvitettyjen tehtävien myötä pelilaudalla.

Jokaiseen pelilaudan ruutuun on merkitty kategoria, joka kertoo minkä kohdan tehtävää kortista

selitetään. Kun joukkueen vuoro alkaa, muut joukkueet kääntävät tiimalasin ympäri. Kukin joukkueen

jäsenistä on vuorollaan selittäjä. Selittäjä alkaa selittää kortista kyseisen kategorian tehtävää. Aina

oikean vastauksen saatuaan hän laittaa käsitellyn kortin pöydälle ja alkaa selittämään seuraavasti


Musiikki Alias-säännöt

http://www.nelostuote.fi/suomi/musiikkisaan.html

Sivu 2/4

16.5.2008

kortista saman kategorian sanaa. Kun tiimalasin hiekka on valunut loppuun muut joukkueet huutavat

”Aika!”. Nyt myös muut joukkueet saavat osallistua työn alla olevan viimeisen sanan arvaamiseen.

Nopein vie potin – eli joku muista joukkueista voi saada ”ryöstettyä” viimeisen sanan itselleen ja päästä

yhden askeleen eteenpäin pelilaudalla.

Kategoriat

Sanoitukset – Selitysvuorossa oleva pelaaja ottaa noin 5 korttia

käteensä. Muut joukkueet kääntävät tiimalasin ympäri. Pelaajalla

on nyt tiimalasin osoittaman verran aikaa laulamalla saada

joukkuetoverinsa arvaamaan aina kyseisestä sanoituksesta

puuttuvat sanat - yhden tai useamman (ks. selittämistä koskevat

säännöt). Aina kun joukkue arvaa puuttuvat sanat, selittäjä saa

siirtyä seuraavaan korttiin ja sieltä löytyvään sanoitukseen.

Joukkueen vuoro päättyy, kun tiimalasin hiekka on valunut

loppuun. Joukkue laskee arvaamansa oikeat vastaukset ja siirtää

pelinappulaansa eteenpäin pelilaudalla. Yksi oikea vastaus = yksi

askel eteenpäin.

Artistien ja kappaleiden nimet – Tämän kategorian sanat sisältävät

sekä kotimaisten että ulkomaisten artistien nimiä ja tunnettujen

kappaleiden nimiä.

Vuorossa oleva pelaaja selittää kyseisiä nimiä laulamalla tai

muuten selittämällä laulua tai artistia tämän nimeä kuitenkaan

paljastamatta.

Näyttelytehtävät – Tämä kategoria eroaa kahdesta edellisestä

siinä, että tällä kertaa selitysvuorossa oleva pelaaja ei sano

mitään. Sen sijaan hän näyttelee kortista löytyviä sanoja.

Näytellessään pelaaja ei saa sanoa mitään mutta hän saa

päästää ääniä. Pelaaja yrittää näytellä mahdollisimman monta

näyttelytehtävää tiimalasin näyttämässä ajassa, siirtyen aina

uuteen korttiin, kun edellinen on ratkaistu.

Pianon soittaminen – Tämän kategorian kohdalla tarvitaan pelin

mukana tulevaa pianoa. Korttiin on merkitty kappaleen nimi ja

numerot, jotka vastaavat pianon näppäimistön numeroita.

Pelaajan tulee siis painella pianon näppäimiä kortissa olevien

numeroiden mukaan. Viivat tarkoittavat että “nuotit” soitetaan

yhteen. Välit numeroiden välissä tarkoittavat taukoa. Mitä pidempi

väli numeroiden välissä, sen pidempi tauko.

Huomaa! Tämän kategorian kohdalla ei käytetä tiimalasia.

Selittäjä soittaa ensin kappaleen kerran, jos arvaaja arvaa oikein

(joukkueella on vain yksi arvaus), joukkue saa edetä 4 askelta.

Mikäli se arvaa väärin, saa selittäjä soittaa kappaleen toisen

kerran. Tämän jälkeen joukkue saa arvata uudelleen ja mikäli se

arvaa oikein, joukkue saa edetä 2 askelta. Jos arvaus on väärä,

kappaletta ei enää soiteta, mutta muut joukkueet saavat yrittää

kerran arvata oikeaa vastausta saadak-seen edetä yhden lisäaskeleen.

Lisäksi vuorossa ollut joukkue joutuu siirtämään

pelikeilaansa yhden askeleen taaksepäin. Jos kukaan ei arvaa

soitettua kappaletta, siirtyy vuoro seuraavalle joukkueelle.

Trivia – Tämä kategoria sisältää kaikenlaisia musiikkiin liittyviä

kysymyksiä. Selitysvuorossa oleva pelaaja saa kysymyksen

kysyttyään auttaa joukkue-tovereitaan löytämään oikean

vastauksen yrittämällä selittää vastausta selittämistä koskevien

sääntöjen puitteissa. Jos arvaajat vastaavat kysymykseen oikein,

he siirtyvät aina seuraavaan korttiin, kunnes tiimalasin hiekka on


Musiikki Alias-säännöt

http://www.nelostuote.fi/suomi/musiikkisaan.html

Sivu 3/4

16.5.2008

valunut loppuun.

Selittämistä ja arvaamista koskevat säännöt

Vain tarkalleen oikeat vastaukset hyväksytään.

Sana on aina arvattava täsmälleen oikeassa muodossa. Jos haettava sana on esim. ”soitella”, ei ”

soittaa” vielä kelpaa, selittäjän on maaniteltava arvaajaa löytämään juuri oikea muoto. Samoin, jos

haettava sana on ”nuotit” ei riitä, että arvaaja sanoo ”nuotti”. Hänet on saatava sanomaan se monikossa.

Kortissa esiintyvän sanan mitään osaa ei saa käyttää selityksessä, ei myöskään samanvartaloista

sanaa. Esim. sanaa tahtipuikko ei saa selittää sanomalla, että ”sellainen puikko, jolla näytetään tahtia”.

Sallittu tapa on esim. ”kapelimestarin kädessään pitämä esine”.

Esim. sanaa säveltäjä ei saa selittää sanomalla ”henkilö, joka säveltää”, koska säveltäjässä ja

säveltämisessä on sama kantasana ”säveltäminen”.

Varsinkin yhdyssanojen kyseessä ollessa käy usein niin, että arvaaja sanoo sanan puoliksi oikein. Esim.

”nuottivihkoa” haettaessa arvaaja sanoo ”nuottikirja”. Arvaajan sanottua oikean alkuosan ”nuotti”, voi

selittäjä heti käyttää sitä apunaan. Kaikki sanan osat, jotka arvaaja sanoo oikein, ovat siitä lähtien

selittäjän käytettävissä. Selittäjä voi jatkaa johdatteluaan esim. tyyliin ”se nuotti on oikein, mutta kirjalle

vielä vastine, se on sellainen vähän ohuempi…”. Sanaa ”vihko” hän ei tietenkään saa käyttää.

Vastaavasti jos haettava sana on esim. ”basso” ja arvaaja sanoo ”kontrabasso”, voi selittäjä auttaa

sanomalla ”se pelkkä jälkiosa”. Artistien ja kappaleiden nimet tulee sanoa kokonaan, esim. Elviksestä

puhuttaessa myös sukunimi Presley, jos se on vastaukseen merkitty.

Vierasta kieltä ei saa käyttää apuna ellei niin erikseen sovita, tai tehtävä sitä edellytä. Selittäjä saa

täydentää vinkkejään koko ajan.

Pianon soittaminen –kategorian vastauksien kohdalla pelaajat voivat sopia tuleeko kappaleen nimi tietää

täysin oikein vai hyväksytäänkö lähes oikeat vastaukset, tai kappaleiden ulkomaankieliset nimet.

Viimeisen tehtävän ryöstöoikeus pätee kaikkien kategorioitten kohdalla (pianon soittamista lukuunottamatta,

mille on omat sääntönsä).

Miinusaskeleet ja skippaaminen

Jos selittäjä tekee jonkin selitysvirheen, kortti laitetaan syrjään, tehtävää ei hyväksytä ja joukkuetta

rangaistaan yhdellä miinus-askeleella. Esim. jos joukkue saa ratkaistua 6 tehtävää oikein ja niiden

lisäksi kahden tehtävän kohdalla lipsahti kiellytty vihje, siirtyy joukkueen pelinappula eteenpäin 6 miinus

2 askelta, eli 4 askelta. Muiden joukkueiden on siis oltava tarkkana!

Vaikealta tuntuvan tehtävän sattuessa kohdalle voi selittäjä jättää sen väliin eli skipata, mutta tästä on

hintana miinusaskel. Joskus skippaus saattaa silti kannattaa!

Pelin voittaja

Pelin voittaja on joukkue, joku ensimmäisenä pääsee maaliruutuun. Muilla joukkueilla on

suoritusjärjestyksestä riippuen vielä mahdollinen tasoittava pelivuoronsa. Mikäli pelaajat mielivät

pidempää pelituokiota, voidaan Musiikki-Aliasta tietenkin pelata useampi kierros.

Säännöt lyhyesti


Joukkueet ovat selitysvuorossa vuorotellen. Selittäjä vaihtuu joukkueessa joka kierroksella.

Ratkaistujen tehtävien määrä = askeleet eteenpäin pelilaudalla. Pianon soittaminen kategoriaa

selitettäessä, eli soitettaessa, joukkue saa edetä neljä askelta, jos arvaa oikein ensimmäisellä

yrittämällä, kaksi askelta, jos se arvaa oikein toisella kerralla. Jos joukkue ei arvaa kappaletta,

joutuu se yhden askelen taaksepäin pelilaudalla.

Tehdyt selitysvirheet ja skippaukset = miinusaskeleet.

Ruutu, jossa joukkue on, kertoo selitettävän kategorian.

Pianon soittaminen ja näytteleminen ovat poikkeava kategorioita, niissä selittäjä ei puhu mitään.


Musiikki Alias-säännöt

http://www.nelostuote.fi/suomi/musiikkisaan.html

Sivu 4/4

16.5.2008


Ensimmäisenä maaliin tuleva joukkue voittaa.

More magazines by this user
Similar magazines