Joustava alku oppimiselle.pdf - Kokkola

kokkola.fi

Joustava alku oppimiselle.pdf - Kokkola

JOUSTAVA ALKU OPPIMISELLE

Saumatonta esi-ja

alkuopetuksen yhteistyötä

Sari Hauta-aho

aho

11.5.2010


Havaitaan

Erityinen tuki

Hojks

Tehdään intensiivisesti

toisin

Havaitaan

Tehostettu tuki

Tehdään enemmän

toisin

Havaitaan

Yleinen tuki

PERUSOPETUS

Tehdään

jotakin toisin

KOLMIPORTAINEN TUEN MALLI


Yksilöllinen llinen siirtymä esiopetuksesta kouluun

• Huomioi mitä lapsi osaa ja missä onnistuu

• Korostetaan vahvuuksia

• Eikä keskitytä lapsen osaamisen pulmiin ja

puutteisiin

• Toimivat käytk

ytänteet tiedoksi kouluun


Pilottikokeilu lukuvuonna 2009-2010

2010

• Pilotissa Isonkylän n esikouluryhmät, Koivuhaan koulun

esikouluryhmä sekä Peurankadun esikouluryhmät

• Kouluvalmius ryhmätestaus

• Palaverit esikoululaisen koulupolun aloittamisesta

• Pienryhmät t tukea tarvitseville

• Ryhmätilanteisiin osallistuminen


Kokemuksia vuodesta

• Ryhmätestaustilanteeseen osallistuminen (eo(

eo)

• Palaverit (moniammatillinen(

yhteistyö sekä kodin ja

koulun yhteistyön n alkaminen ajoissa)

• Ryhmätilanteisiin osallistuminen (eo(

eo)

• Pienryhmätilanteet

- havainnointia esikoululaisista

- yhteinen palaveri esiopettajien kanssa

• Mieluummin vähän v n ja perusteellisesti kuin paljon

kiirehtien


Jatkokehittämist

mistä

• Minimiyhteistyö malli

• Yhteistyön n suunnitelmallisuus

- vuosikello

• Yhteistyö rakenteessa – ei henkilösidonnainen

• Erityisopetuksen konsultoinnin järjestj

rjestäminen

• Erityisopettajan konsultointiaika esikouluun

• Erityisopettajan kuntouttavat pienryhmät

• Yhteiset koulutukset, keskustelut


Minimiyhteistyön n malli (luonnos)

• Luokanopettaja/erityisopettaja tutustuu tuleviin

oppilaisiin esikoulun ryhmätilanteessa

• Tammi-huhtikuussa vähintv

hintään n kaksi tapahtumaa, joissa

esikoululainen tutustuu kouluun/opettajaan/koululaisiin

• Kouluun tutustumispäiv

ivä

• Esikouluopettajan ja tulevan ensimmäisen isen luokan

opettajan keskustelu huhti/toukokuussa

• Syyskuussa 1.luokan opettaja ja edellisen vuoden

esikouluopettaja tapaavat

• Lokakuussa suunnittelupalaveri kuluvan lukuvuoden

yhteisistä tapahtumista


Lapsen oikeus on

aikuisen velvollisuus

J.P. Grant

More magazines by this user
Similar magazines