Esse 42/2012 (pdf) - Espoon seurakuntasanomat

esse.fi

Esse 42/2012 (pdf) - Espoon seurakuntasanomat

TuomiokirkkoEspoonlahtiLeppävaaraOlariTapiolaKauniainen42 / 18.10.2012Katja Ståhl:Että joku välittääSivu 20Jani LaukkanenPrinsessa Dimma Limmkävi Soukan koulussa.Sivu 7.Essen uusi kolumnistion aarteenkaivaja.Sivu 9.Luterilainen omatuntopuhuu äänestyskopissa.Keskiaukeama.


Ääriviivaversioita saa käyttää väritaustaan tai kuvaan upotettuina.esse ❘ Espoon seurakuntasanomat ❘ Perustettu 1972 ❘ www.esse.fi ❘ Tuomiokirkko ❘ Espoonlahti ❘ Leppävaara ❘ Olari ❘ Tapiola ❘ Kauniainen18.10.2012 ❘ esse318.10.2012Nuorten ääni kuuluviinPerheen pyhä ehtoollinen”Tässä on niin hyvä kävellä.” Kaksi vanhaarouvaa odottaa bussia tasaisesti asfaltoidullapysäkillä. Nivelkivuista kärsivälle hyvä päällysteon ilo, joka tuntuu. Siinä voi kävellä vaikkavähän ylimääräistä bussia odotellessa.Kuntavaaleissa on kyse lähidemokratiasta.Äänestämällä kunnan asukkaat vaikuttavat siihen,millaista ympäristöä ja millaisia palvelujakunta tarjoaa. Miten elämme ja kuinka toisistammehuolehdimme. Tehdäänkö tietä vähäntasaisemmaksi niille, joiden jalat ovat syystä taitoisesta kipeät.Kunnallisvaalien ennakkoäänestys on alkanut.Vuoden 2008 vaaleissa espoolaisista äänioikeutetuistauurnilla kävi reilut 62 prosenttia. Kauniaisissaluku oli hieno, 75 prosenttia. Molemmatluvut ylittävät valtakunnallisen keskiarvon,mutta silti joka neljäs kauniaislainen ja jokakolmas espoolainen ei käyttänyt oikeuttaanolla valitsemassa kunnalleen päättäjiä.Kirkkohallituksen kansliapäällikkö JukkaKeskitalo julkisti muutama viikko sitten kolmeteesiä kunnallisvaaleihin liittyen. Vaaleissa onhänen mukaansa kyse arvoista, yhteisöllisyydestäja osallistumisesta. Äänestäminen liittyynäistä kaikkiin, mutta erityisesti siihen, kuinkaihminen osallistuu oman yhteisönsä kehittämiseen.Minimissään yhteisen vastuun kantaminentarkoittaa äänestämistä.Keskitalo kiinnitti huomiota siihen, että nuortenäänestysaktiivisuus on laskenut Suomessajo pitkään. Ero yleisen äänestysvilkkauden januorten äänestysprosentin välillä on Euroopansuurimpia.Kun nuorten suhteellinen osuus väestöstälisäksi laskee, se tarkoittaa, että nuorten äänivaaleissa ja yhteiskunnassa kuuluu yhä heikommin.Espoo on myös 26 000 maahanmuuttajankotikaupunki. Kaupungin asukkaista kymmenenprosenttia puhuu äidinkielenään muutakuin suomea tai ruotsia. Kunnan täysi-ikäisillä,vakinaisilla asukkailla on äänioikeus kuntavaaleissaäidinkielestä tai kansalaisuudestahuolimatta.Viime vaaleissa äänioikeutetuista maahanmuuttajistaäänensä antoi vajaat 20 prosenttia.Yhteisömme voi sitä paremmin, mitä useammatihmiset mieltävät kuuluvansa siihen. Vaaleissaäänestäminen on merkki siitä – tai ainakintärkeä askel siihen suuntaan. Siksi ontär keää, että myös nuoret ja maahanmuuttajatosallistuvat ja äänestävät.Äänestäminen on tulevaisuuden rakentamista,unelmoimista. Käyttäkäämme ääntämme,ja kannustakaamme toisiakin tekemäänniin. Se on yksi porras kohti toteutuneita unelmia.Arvot ohjaavat sitä, kuinka ääntämme käytämmeja kuinka yhteisöämme rakennamme.Kun mietimme valintojamme, yksi ohjenuoravoi olla tämä Mestarin sana: ”Kaiken, minkäte teette yhdelle näistä minun vähäisimmistäni,sen te teette minulle.”Urpu Sarlinpäätoimittajaurpu.sarlin@evl.fiSuomella on kyseenalainen ennätys:OECD-maiden tilastonmukaan Suomen lapsiperheissäsyödään vähiten yhdessä – ehkävähiten koko maailmassa. Espoontilanne tukee tätä tilastoa.Koulukyselyissä usein ylipuolet oppilaista kertoo, että5perhe ei syö koskaan yhdessä. Eikoskaan.Monien perheiden arjessa onvaikeaa sovittaa yhteistä aikaasyömiselle eikä kannata syyllistää jo muutenkin heikoillaolevia ruuhkavuosivanhempia. Mutta eikö tämä vertailutulosole aika järkyttävä?Ajatellaanpa asiaa positiivisesti ja hiukan unelmoiden. Mitäme hyötyisimme, jos jokaiseen viikkoon saataisiin jokaperheessä vaikka vain yksi yhteinen ateria? Kutsutaanpa tätäuutta radikaalia käytännettä vaikka sanalla ehtoollinenja nähdään tilaisuus perheen viikkopalaverina työpaikkojentapaan.Ehtoollista varten luodaan palaverin edellyttämät pelisäännöt.Kaikki pitävät kalenterissaan ehtoollisajankohdansamalla tavalla kuin tiistain työväenopiston, torstai-illan futisharkattai keskiviikon zumba-tunnin.Syödessä vaihdetaan kuulumisia ja kerrotaan tulevasta.Katsotaan toisia silmiin ja samalla aistitaan tunnelmia; onkojollakin ollut vaikeaa. Siihen usein auttaa ensihoitona jopelkkä kuunteleva korva ja myötäelävä kommentti.Entä jos ehtoollisateria vielä valmistetaan kotona – yhdessätai kukin vuorollaan? Samalla opitaan kokkausta ja syödäänhalvemmalla ja terveellisempää.Kauniisti katetussa pöydässä rakkaudella valmistettuaehtoollista syödessä kasvaa ajatus: ateria pitää pyhittää. Kukaanei tuo kännykkää, iPadiä, dekkaria tai lehtiä pöytään.Televisio ei ole päällä, rauhoittava musiikki kuuluu ehkäjostakin.Kaikki istahtavat pöytään, kun ruoka on valmista eikäkukaan ryntää tietokoneelleen lautasen kanssa päivittämäänFacebookia.Maija Heinonen aloitti elokuussa pestinsä palvelukeskuksen päällikkönä. ”Odotan positiivisella mielellä, että pääsemme oikeasti tekemään töitä tammikuussa”, sanoo Heinonen, jonka syksy on sujunut palvelukeskuksenavaamista valmistelevissa töissä.Kirkkoherranvirastot yhdistyvät EspoossaK a u p u n k i p o l u t”On tärkeää, että myösnuoret jamaahanmuuttajatosallistuvat jaäänestävät.”Sarjassa esitellään Espoon kaupunkipolkuja. Katso verkossa www.kaupunkipolut.fi.Meneekö jo liian pitkälle vai voisiko kotiehtoollinen toteutua?Saattaisiko tämän tilastoidun tilanteen menettäminenvaikuttaa myönteisesti johonkin? Olisiko sillä vaikutustaesimerkiksi syrjäytymis-, depressio-, dementia-, uusavuttomuus-,sosiaalisuusvaje-, koulukiusaus-, huume- ja perheväkivaltatilastoihin?Mietitään tätä yhdessä seuraavalla ateriallamme.Jouko KivimetsäKirjoittaja on InnoOmnian kehittämispäällikkö.jouko.kivimetsa@gmail.comKeskellä kappeliVanhasta Leppävaarasta ei ole kovin paljonjäljellä, ja sekin vähä puristuu uusiin mittasuhteisiin.Leppävaaran vanha kirkko, nykyinen Perkkaankappeli, sinnittelee Kehä 1:n tuntumassa.Sen ikkunoihin heijastuvat nykykaupunginpystysuorat seinämät.Tämä suosittu seurakunnan tila on menossaremonttiin. Vihki- ja kastetilaisuuksiin seon sopivan intiimi. Tietenkin hartaustilaisuudetja jumalanpalvelukset kuuluvat toimintaan.Kirkko rakennettiin 1929 vapaaehtoisvoimin,lahjoitusvaroin. Nyt se on suojelukohde.Se toimi 50 vuotta Leppävaaran kirkkona.Nykyisin se muistuttaa menneisyydestä ja ikuisistaarvoista.Kuva ja teksti Mauritz HellströmKirkkoherranvirastot siirtyvät Espoossahistoriaan, kun seurakuntienpalvelukeskus aloittaatoimintansa ensi vuoden alussa.Palvelukeskus ottaa vastuulleenkirkkoherranvirastoille kuuluneettehtävät.Teksti Noora MelaanvuoKuva Markku MattilaAvioliiton solmiminen, lapsenristiäiset tai vainajanhautaan siunaaminen ovatyleisiä syitä asioida kirkkoherranvirastossa.Virastosta pyydetäänmyös virkatodistuksia, avioliitonesteiden tutkintaa, sukuselvityksiäperunkirjoitusta varten tai tietojasukututkimukseen.Tähän asti nämä asiat on hoidettuoman seurakunnan kirkkoherranvirastossa.Ennen asiointiaon ehkä pitänyt selvittää, minkäseurakunnan alueelle oma kotikatukuuluu eli mihin kuudesta eri virastostapitää mennä.Vuodenvaihteen jälkeen asiointiyksinkertaistuu, kun Espoon kirkkoherranvirastotsulkevat ovensaja niiden tehtäviä alkaa hoitaa seurakuntienpalvelukeskus. Espoonkeskukseen Kirkkokatu 1:n tiloihinperustettavassa palvelukeskuksessapalvellaan kaikkien Espoon seurakuntienjäseniä.”Espoo on ollut ainoa suuri seurakuntayhtymä,josta on puuttunutkeskusrekisteri”, kertoo uudenpalvelukeskuksen päällikkö MaijaHeinonen.”Espoo on ollut ainoasuuri seurakuntayhtymä,josta on puuttunutkeskusrekisteri.”Virastoissa vainvähän käyntejäEspoolaisseurakuntiin ei jää asiakaspalvelupisteitä.Olarin seurakunnankirkkoherra Salla-MariaViitapohja ei pidä muutosta dramaattisena.”Valtaosa virastojen asioinneistaon hoidettu puhelimitse tai sähköisesti.Kävijämäärät kirkkoherranvirastoissaovat olleet vähäisiä”,Viitapohja sanoo.Maija Heinonen sanoo, ettävaikka sähköisiin palveluihin panostetaan,asiakkaille halutaanedelleen tarjota mahdollisuus tullahoitamaan virastoasioita henkilökohtaisesti.Hengellisiin palveluihin ei tulemuutosta, vaan papit ja diakonitovat seurakunnissa samalla tavallatavoitettavissa kuin aiemminkin.Myös palvelukeskukseen tulee päivystäväpappi.Palvelukeskukseen on syytä ottaayhteyttä, kun haluaa varata papin,kanttorin tai kirkkotilan kirkolliseentoimitukseen tai tarvitseeasiakirjoja. Seurakuntaan taaskannattaa olla suoraan yhteydessä,jos tiedustelee tilavarausta muuhuntarkoitukseen kuin kirkolliseentoimitukseen.Hautaan siunaaminenhelpottuuPalvelukeskuksen alaisuuteen tuleereilut parikymmentä henkilöä. Heovat seurakunnan kirkkoherranvirastostasiirtyviä työntekijöitä sekähautatoimiston väkeä.Seurakunnista ei irtisanota ketäänmuutoksen vuoksi.Hautatoimiston liittäminen palvelukeskuksenalaisuuteen vähentääniiden espoolaisten vaivannäköä,jotka tulevat sopimaan hautajaisjärjestelyistä.Tähän mennessäensin on täytynyt ottaa yhteyttäkirkkoherranvirastoon, jotta onvoinut varata papin ja kanttorinsiunaustilaisuuteen.Hautatoimiston puoleen on pitänytpuolestaan kääntyä hautapaikkaaja hautausaikaa varatessa.Sieltä on myös tehty tilojen varaukset,jos siunaus on pidetty Espoonsiunauskappelissa tai Kellonummensiunauskappelissa. Kirkkotilojenvaraaminen siunaustilaisuuteentai seurakunnan muiden tilojenvaraus muistotilaisuutta vartenon sen sijaan hoidettu kirkkoherranvirastossa.Jatkossa seurakuntalainen saasaman katon alta kaikki ne seurakunnanpalvelut, joita siunaamistaja hautaamista varten tarvitaan.Sen lisäksi omaiset hankkivatedelleen yksityisistä hautaustoimistoistamuut hautaamiseen liittyvätpalvelut, kuten arkun, hautakiven,vainajan kuljetuksen jamuistotilaisuuden järjestelyt.Valtakunnallinen jäsentietojärjestelmäkäyttöönPalvelukeskuksen suunnittelu saiEspoossa aikanaan sysäyksen siitä,kun koko maan seurakunnille puuhattiinyhteistä Kirjuri-jäsentietojärjestelmää.”Tuli otollinen aika perustaapalvelukeskus, kun tapahtuu muitakinmuutoksia”, Viitapohja sanoo.Espoossa Kirjuri otetaan käyttööntämän kuun lopussa. Aiemmintänä vuonna 130 seurakuntaaon jo siirtynyt tähän valtakunnalliseenjäsentietojärjestelmään, jaloputkin seurakunnat Suomessapyritään saamaan Kirjurin piiriinloppuvuoden kuluessa.Järjestelmän tavoite on helpottaamuun muassa perunkirjoitustatekevien urakkaa. Toistaiseksi perunkirjoitustavarten vaadittaviasukuselvityksiä pitää pyytää erikseenkaikista niistä seurakunnista,joissa vainaja on ollut kirjoilla.Tietyn siirtymäajan jälkeen sukuselvitystiedotpitäisi saada minkätahansa seurakunnan palvelupisteestäSuomessa yhtenä todistuksena.Myös sukututkimuksen odotetaanhelpottuvan, kunhan kaikkisuomalaisseurakunnat saavatmuunnettua käsin kirjoitettuja kirkonkirjojadigitaaliseen muotoon.Espoon seurakuntien digitointiurakkavalmistui jo vuonna 2011.Kirkkohallituksen suunnitelmissaon luoda Kirjuriin myöskansalaisliittymä, jonka kautta voisiesimerkiksi liittyä kirkkoon taitilata avioliiton esteettömyystodistukset.Näin toimitaanensi vuonna● Kirkkoherranvirastot korvaavanpalvelukeskuksen puoleenkäännytään, kun tarvitaan pappia,kanttoria tai kirkkotilaa kirkollistatoimitusta varten.● Tilavaraukset muuhun tarkoitukseenkuin kirkollisiin toimituksiinneuvotellaan asianomaisenseurakunnan kanssa.● Palvelukeskuksessa hautatoimistohoitaa hautapaikkojen jahautausaikojen varaukset.● Palvelukeskukselta voi tilatavirallisia asiakirjoja sekä sukututkimukseenliittyviä tietoja.● Palvelukeskus hoitaa myös leirikeskusvaraukset.


4 esse ❘ 18.10.2012 Uutiset esse.toimitus@kotimaa.fiLUKIJOILTA esse.lukijoilta@kotimaa.fi18.10.2012 ❘ esse 5Vaaliradioinnostaa nuoriaPääkaupunkiseudulla on kuultavissavaaliaiheista ohjelmaa15.–28. lokakuuta arkisinkello 8–20 taajuudella89,7 MHz.Vaaliradiota toimittavatviestinnän alan opiskelijatMetropolia Ammattikorkeakoulustaja Laajasalon opistostasekä Kallion ja Vaskivuorenlukiolaiset. Mukana onmyös Helsingin kaupunginnuorisoasiainkeskuksen Hattumedia.Vaaliradion tarkoituksenaon tavoittaa nuoria äänestäjiä,lisätä heidän tietoisuuttaanvaaleista ja tuoda esiinheitä kiinnostavia teemoja.Vaaliradio.fi -sivusto tarjoaalisää ehdokashaastatteluja,vaalijuttuja ja -videoita.EhdokkaatilmastokampanjaanPääkaupunkiseudun kunnatovat sitoutuneet vähentämäänasukaskohtaisia ilmastopäästöjäännoin 40 prosenttiavuoden 2030 loppuunmennessä. Jokainen kuntalainenvoi auttaa tavoitteen saavuttamisessa.Ilmastoinfo on avannutverkkosivuillaan Tonni vetoa-kampanjan, joka auttaa löytämäänkeinoja omien päästöjenpienentämiseksi.Kampanja haastaa kaupunkilaistenlisäksi kaikkipääkaupunkiseudun kunnallisvaaliehdokkaatmukaan ilmastotalkoisiin.Ehdokkaatvoivat ladata koti- tai Facebook-sivuilleen Tonni vetoa-pinssin, joka kertoo, että ehdokason tehnyt lupauksenhiilijalanjälkensä pienentämiseksi.Aiheesta lisää sivulla www.ilmastoinfo.fi/tonnivetoa.Sippo jatkaaSEN:n johdossaSuomen Ekumeeninen NeuvostoSEN on valinnut yksimielisestiuudelleen puheenjohtajakseenHelsingin katolisenhiippakunnan piispanTeemu Sipon. Puheenjohtajankolmivuotinen toimikausi alkaa1.1.2013.Varapuheenjohtajiksi valittiinevankelisluterilaisen kirkonedustaja piispa Matti Repo,ortodoksisen kirkon edustajaTM Outi Vasko ja Missionskyrkani Finlandin edustajaVTT Markus Österlund.Hallituksen muut jäsenetovat TT Tomi Karttunen, piispaSimo Peura ja TT MinnaHietamäki Suomen evankelisluterilaisestakirkosta sekäpastori Soile Salorinne SuomenMetodistikirkosta.Kunnallisvaalien ennakkoäänestys käynnistyi• Kuntavaalien ennakkoäänestysalkoi 17. lokakuuta.Äänestämisen yhteydessääänestäjän tulee esittääkuvallinen henkilötodistus.Edellytyksenä äänioikeudelleon, että täyttää 18 vuottaviimeistään vaalipäivänä.Espoon kaupungin keskusvaalilautakunnastatäsmennetään,että ennakkoonei voi äänestää, vaikka täyttäisikinkahdeksantoistavaalipäivänä, koska äänestäjäntulee olla täysi-ikäinen.Vuoden 2008 kunnallisvaaleissaEspoossa ennakkoonäänesti kaikkiaan 35 131ihmistä. Tilastokeskuksenmukaan kaikista Espoossaäänestäneistä 30,8 prosenttiaäänesti ennakkoon.• Syyskuun puolessa välissäkäynnistynyt ToivontuottajienJouluradion uusienjoululaulujen kilpailu onsaanut hyvän vastaanoton.Kilpailun tuomaristoonkuuluva kanavan musiikkipäällikköMika Saarelainensanoo, että uusille joululauluillenäyttää olevan selkeätilaus.”Olemme saaneet jokymmeniä kilpailukappaleita,mutta omalla ehdotuksellaanjouluklassikoksi ehtiihyvin vielä mukaan. Aikaaosallistua on lokakuunloppuun asti”, Saarelainenmuistuttaa.Espoossa ennakkoon voiäänestää esimerkiksi Tapiolan,Leppävaaran ja EspoonKeskuksen postikonttoreissa.Lisäksi Espoon kaupungillaon kymmenkunta muutaennakkoäänestyspaikkaa.Muun muassa Aalto-yliopistonkirjasto Otaniemessä,Olarin Prisma, Soukan palvelutaloja Matinkylän yhteispalvelupisteIsossa Omenassatarjoavat mahdollisuudenennakkoäänestykseen.Varsinaisena vaalipäivänävoi äänestää ainoastaansiinä paikassa, mikä on merkittypostitse saapuneeseenilmoitukseen äänioikeudesta.Vastamuuttaneella äänioikeussaattaa olla aiempaankotikuntaan, sillä äänioikeuson siinä kunnassa, jossa äänioikeutettuasui 7. syyskuuta2012.Toisin kuin eduskuntavaaleissaja presidentinvaaleissa,kunnallisvaaleissa äänioikeuteenei vaadita Suomenkansalaisuutta.Kunnallisvaaleissa voivatäänestää Suomessa asuvatEU:n jäsenvaltioiden sekäIslannin ja Norjan kansalaiset.Myös muiden maidenkansalaiset voivat äänestää,mikäli heidän kotikuntansaon ollut Suomessa kahdenvuoden ajan.Tilastokeskuksen tietojenmukaan edellisissä kunnallisvaaleissavuonna 2008Uudenmaan vaalipiirissä olikaikkiaan 24 149 äänioikeutettuaulkomaalaista, joista4171 äänesti.Kunnallisvaalien ennakkoäänestysmahdollisuusonJouluradion sävellyskisaan nimekäs tuomaristoKilpailun satoa tulee arvioimaanmonipuolinenja osaava raati.Uusia joulusävellyksiäja -sanoituksiapunnitsevat 20-vuotistauraansa juhlistavalaulaja Eija Kantola,poppipapiksi tituleerattuoululainenMikko Salmi sekä kisantoisen järjestäjänAXR Music -levy-yhtiöntuotantopäällikköIlkka ”Ile” Vainio.Yksi tuomariston jäsenistäon lauluyhtyeRajattoman perustajajäsenSoila Sariola,joka ottaa tehtävänvastaan innostu-• Vantaanseurakuntienyhteinen kirkkoneuvostopysyi viimevuotisessa kannassaanja leikkaa tukia niiltälähetysjärjestöiltä, joidense katsoo toimivan kirkonlinjauksia vastaan naispappeus-tai tasa-arvoasioissa.Asiasta uutisoi Vantaan Lauri-lehti verkkosivullaan.Tukia leikataan tänävuonna 50 prosentilla ja ensivuonna kokonaan, mikälijärjestöt eivät selkeästi sitoudukirkon kantoihin.Yhteinen kirkkoneuvostovähentää Suomen Luterilaisenevankeliumiyhdistyksen,Svenska LutherskaEvangeliföreningin, SuomenEvankelisluterilaisen Kansanlähetyksen,EvankelisluterilaisenLähetysyhdistysKylväjän ja medialähetysjärjestöSanansaattajien tukia50 prosenttia siitä, mitä nemuuten olisivat saaneet.Leikkaukset ovat yhteensäkymmeniä tuhansia euroja.Rahoja ei kuitenkaan otetapois lähetystyöstä, vaanAiotko äänestää kunnallisvaaleissa?Elina Dubiaga, 22, EspooOlen juuri muuttanutSuomeen Virosta enkä tiedävielä tarpeeksi Suomenpolitiikasta ja ehdokkaista.Siksi en aio äänestää näissäkunnallisvaaleissa. Äänestyslipputuli kyllä kotiinja olen tietoinen siitä, ettävoisin äänestää.Ville Paul PaasimaaElina Dubiaga Markus Ikonen Ville LeskinenSoila Sariolane ohjataan Suomen Lähetysseuralleja Pipliaseuralle.Nämä järjestöt eivät vastustanaispappeutta ja suhtautuvatavarasti seksuaalivähemmistöjenoikeuksiin.Päätös kirkkoneuvostossasyntyi useiden äänestystenjälkeen. Esitys, jonka mukaantukia ei olisi leikattu,vaan ohjattu korvamerkittyihinprojekteihin, jäi tappiolleäänin 8–4. Myös pohjaesitys,jonka mukaan naispappeudenhyväksyvälle Sanansaattajat-järjestölleolisiMarkus Ikonen, 18, EspooSaatan ehkä äänestää.En ole aiemmin äänestänytmissään vaaleissa, muttapidän äänestysmahdollisuuttatärkeänä asiana. Josäänestän, niin teen sen ennakkoon.Vantaa leikkasi lähetysjärjestöjen tukiamyönnetty tukea, hävisi äänin8–4.Vantaan seurakuntienyhteinen kirkkoneuvosto jakoilähetysjärjestöille tukeayhteensä 271 206 euroa.Ville Leskinen, 19, EspooÄänestin jo presidentinvaaleissaja aion äänestäämyös tulevissa kunnallisvaaleissa.Käyn vaalipäivänäyhdessä isäni kanssaäänestämässä.Suomessa 17.–23. lokakuuta.Myös ulkomailta voi äänestääennakkoon ajalla 17.–20.lokakuuta. Ulkomailla äänestyspaikkoinaovat Suomenedustustot, joista tarkemmattiedot löytyvätverkkosivuilta www.vaalit.fi.Varsinaisena vaalipäivänä,sunnuntaina 28. lokakuutaäänestyspaikat ovatavoinna kello 9–20.Teksti Maaret VäkinenKuvat Sara Huhtinenneena.”Joulu on minulletärkeä aika vuodestaja aionkin kuunnellajokaisen uuden lauluntäysin sydämin. Jouluradioon soinut aina autoradiossanija kotona,joten tulen valitsemaanennakkosuosikkinihuolella. Laajan musiikkimakunituntienniitä on monta”, Sariolaennakoi.Sariolan mukaanhyvässä joululaulussakuuluvat elämän kaikkijoulut ja mukana onmyös ripaus mystiikkaa.Hän arvostaa enitennimenomaan suomalaisiajoululauluja.”Ne yksinkertaisesti soivatsielussamme parhaiten.Arvostan kaikkea nostalgista,mutta tuorein mielikuvintai jopa hieman arkisestikinväritettyinä”, Sariola summaa.Toivontuottajat on Espoon,Vantaan ja Helsingin seurakuntienyhteinen mediatoimitus,joka tekee Jouluradionlisäksi muun muassa nettiradioita,yksittäisiä radioohjelmiaja videoita.Joululaulukilpailun säännötja osallistumisohjeet löytyvätosoitteesta www.jouluradio.fi.Kaikkea lähetystukea Vantaallaei kuitenkaan päätäyhteinen kirkkoneuvosto.Vantaan seitsemän paikallisseurakuntaapäättävät omistayhteensä 355 114 euronavustuksistaan. Avustustaovat saaneet kaikki järjestötsuurimmaksi osaksi seurakuntienomien nimikkolähettientukemiseen.Korson ja Tikkurilan seurakunnateivät kuitenkaantue naispappeusasiassa kaikkeintiukimman järjestön eliSuomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksentyötä.EsseMielipideHyvät mielipide kirjoittajat! Essen Lukijoilta-palsta julkaisee korkeintaan 1 500 merkkiä pitkiämielipide kirjoituksia. Esse, Lukijoilta, PL 279, 00181 Helsinki. esse.lukijoilta@kotimaa.fi.Keskustelua myös netissä www.esse.fi > keskustelu. Toimitus voi lyhentää ja muokata tekstejätarvittaessa. Lähetä tekstin mukana yhteystietosi toimituksen tietoon.Uneton SuomessaOikein tutkijatasolla annetaanohjeita siihen, mitensuomalaiset pystyisivätnukahtamaan ympäristöntuottamista elämän äänistähuolimatta.Olisi jotenkin pystyttäväylläpitämään hiljaisuus,vaikka patteri naksuttaa,naapuri huudattaa telkkaria,lapset leikkivät, vessatkohisevat, viulu ja koiravinkuvat, tuoleja siirrellään,postimies kolistelee, hissijyskyttää, ovet paukkuvat japikkulinnut visertävät.Jos erään kerrostalonmarisijat saavat tahtonsa läpi,tulevia kansalaisia ei olepian tiedossa ollenkaan. Hesyyttävät naapurin nuortaparialiian äänekkäistä vauvantekohommista.Pariskunnille annettakoonkäyttöön äänieristettyväestönsuoja. AsukkaillekunnallisVaaliareenavoitaisiin jakaa vauvantekoajatsiinä kuin saunavuorotkin.Todettakoon, että ihmiskuntaon laji, joka pulisee,kiljuu, ähisee, raahaatavaroita, hihittelee, yskii jakuorsaa. Niinpä tarvitsemmeennemminkin siedätystäkuin suvaitsemattomuutta.Ritva-Liisa HarjumaaVaaliareenalla kunnallisvaaliehdokkaat voivat kuvailla näkemyksiään, tavoitteitaan ja arvojaan.Myös äänestäjät voivat kirjoittaa vaaleihin liittyvistä teemoista.Kirjoitusten maksimipituus on 1000 merkkiä välilyönteineen. Lähetä kirjoituksesi sähköpostitseosoitteeseen esse.lukijoilta@kotimaa.fi, kirjoita viestin otsikoksi Vaaliareena ja oma nimesi.Voit myös postittaa tekstisi osoitteeseen Essen Vaaliareena, PL 279, 00181 Helsinki.Tekstit julkaistaan vain omalla nimellä. Nimen perässä voi olla vaalilistan nimi.Lähetä kirjoituksesi viimeistään pe 19.10.Jos olis valta niin kuin on mieli…Tyttöjen talo Espooseen nyt!Monissa suurissa kaupungeissa,ja jo pienemmissäkin,toimii vain tytöille ja nuorillenaisille tarkoitettuja taloja.Näiden talojen tarkoituksenaon vahvistaa nuorten tyttöjenja naisten positiivistaminä-kuvaa ja auttaa aikuiseksikasvamisessa.Yhteiskuntamme kuva-Haluammeko voida hyvin?Maamme on noussut esimerkilliseksihyvinvointivaltioksihyvin heikoista lähtökohdista.Nyt tämä useansukupolven rakentama järjestelmäon vaakalaudallaniin sisä- kuin ulkopoliittisistasyistä.Meillä on enemmän rahaaja teoreettista hyvinvointiakuin koskaan aiemmin,mutta se ei konkretisoidutavallisen kansalaisenelämässä lupauksista huolimatta.…ottaisin kaikki maailmanlapset syliini. Puolustaisinja suojelisin heitä, niin kuinnaarasleijonakin huolehtiipennuistaan. Lapsissa on tulevaisuus.Ikäihmisten silmissä näenisovanhempieni lempeänja huolehtivan katseen. Heovat ahkeroineet meille hyvänelämän. Me olemme velkaaheille hyvän vanhuuden.Nykyäidit ja –isät kamppailevatkiireen ja toimeentulonkourissa. Yhteiskunnanon tuettava heitä kaikintavoin.Ja me kaikki, käsi sydämelle,tehdään minkä EinoLeinokin oivalsi aikoinaan:ja kilpailukeskeinen maailmaasettaa erityisesti tytöillekohtuuttomia ulkonäköjamenestymispaineita. Tyttöjentalo tarjoaa turvallisenlevähdyspaikan, jossa saa ollaomana itsenä turvallistenaikuisten ohjaajien tuella.Valtuusto on jo vuonna2010 seurannan yhteydessä“miks´ emme me kaikki yhtyävoisja jos yksikin murtuis, muutmukana ois”Valoisaa syksyä kaikille toivooVuokko HarjunpääMatinkyläKeskustavahvistanut tavoitteen toteuttaaTyttöjen talo Espooseenvuonna 2013.Seuraavalla valtuustokaudellaon varmistettava,että tyttöjen talo avataan jasen toiminta vakiinnutetaan.Juhana MalmeVihreätPeruspalvelut ja päättäminenkarkaavat yhä kauemmastavallisista kansalaisista.Kansamme etu tuntuutulevan vasta toisella sijallaglobaalissa menossa – ensinmuu maailma ja hyvänäkakkosena Suomi. Nyt tarvitaanhieman tervettä itsekkyyttäjotta kelkka kääntyy.Emme voi kantaa harteillammekoko maailmaa, se onmeille yksinkertaisesti liianiso taakka.Julkiset menot ovat kaksinkertaistuneet1990-luvunalkuun verrattuna. Vuonna1990 julkiset menot olivatjokaista suomalaista kohdennoin 8 600 euroa, vuonna2010 ne olivat kasvaneetnoin 18 600 euroon.Tuntuuko että sinuunkäytetään 10 000€ enemmänvuodessa? Minusta ei.Mitä tämä kertoo, sen voijokainen itse päätellä.Toni SeppänenPerussuomalaisten ehdokas• TOINEN RUUTUAikuisten lasten ja lastenlastenlisäksi minulla on 3 v 5kk ikäinen tytär.Hän opetteli vastikäänäitinsä johdatuksella Isämeidän -rukouksen. Vaikkarukouksen merkityssisältöei ihan vielä ehkä eroa Muumilaaksontarinoista, AngryBirdseistä tai Veeti paloautosta,olen onnellinen. Hänon saanut jotain, joka jääasumaan sieluun.Kirkolla on menossa kuvankäsittelynkurssi. Digitekniikkaa,joka uskomattomillaominaisuuksillaanihastuttaa oppilaita. Uudenlöytäminen on aina käsinkosketeltavanhieno asia –olipa se sitten kuvanparannuskikkatai rukous. Olenonnellinen, sillä saan neuvoaja opettaa heitä.Väitetään, että onnensaavuttaminen edellyttäisi,jopa vaatisi paljon materiaalistahyvää, arvostusta ja menestystä.En usko siihen. Sensijaan mahdollisuus tehdätaneli.kylatasku@kotimaa.fiPerheille on saatava aitoja vaihtoehtoja lastenhoitoonOnnellinen miesEspoossa alkoi viime vuonnakampanja vanhemmuudentukemisen puolesta.Aihe on todella ajankohtainen,sillä vanhemmuudenkokee moni isä ja äiti tänäpäivänä suureksi haasteeksi.Eikä ihme, sillä vanhempienja lasten yhteinen aika perheissäon kortilla.Voisimmeko tehdä jotaintoisin, jotta vanhemmuusvahvistuisi ja perheiden hyvinvointilisääntyisi? Kyllävain. Meidän on lisättävävanhemman ja lapsen yhteistäaikaa.Päiväkotihoito kyllä antaaäidille mahdollisuudenkäydä kodin ulkopuolellatyössä, mutta samalla vievalveillaoloajasta leijonanosan.Yhä useammat äidithaluaisivatkin hoitaa lastaankotona, mutta kokevat taloudellisenhaasteen mahdottomana.Kunnan tulisi tukeaKunnan ja kirkon yhteistyötä tiivistettäväHei Esse -lehden lukijat.Olen kunnallisvaaliehdokkaanaEspoossa.Kirkon toimintaa pitäätukea koska kirkko tukeekaikkia elämän osa-alueita,ei pelkästään uskonnollisessamerkityksessä. Se on ihmisiätukeva ja yhdistävä jaon ollut sitä aina ja toivottavastimyös tulevaisuudessa.Kirkko ja sen toiminta ontukenut ja auttanut jo kauanniitä ihmisiä jotka eivät olesaaneet apua kunnallisistapalveluistaan.Ei poliittisia virkanimityksiäKaupungin tehtävien hoitaminenon haastavaa ja tarvitsemmesiihen pätevimmätmahdolliset henkilöt – puoluekannoistariippumatta.Nyt osaavimmat henkilöteivät välttämättä edeshae keskeisiä virkoja, kuntietävät, että niihin valitaanpoliittisten suhteiden eikäenemmän lasten kotihoitoa,jotta perheillä olisi aidostimahdollisuus valita. Espoovoisikin tässä kohtaa ollaedelläkävijä ja korottaa kotihoidonlisää siten, että lapsenkotihoito olisi todellinenvaihtoehto päivähoidolle.Kaija Kalliolavaravaltuutettu,kuntavaaliehdokaskdtyötä laajemman kokonaisuudenhyväksi, aikaa huomataniukkuuden kauneusja viimein saavuttaa mielenrauhaovat yksinkertaisiaavaimia arkipäivän onneen.Esa KivivuoriValokuvaajaVapaaehtoinen Tapiolan srk.VihreätKunnan pitäisi toimiaenemmän yhteistyössä kirkonkanssa ja tukea sen toimintaa.Mikko KoitelaPSosaamisen perusteella. Poliittisetvirkanimitykset ovatselvää syrjintää työhönotossa.Jos on tarpeen valita johonkintehtävään poliittistaluottamusta nauttiva henkilö,häntä ei tule valita pysyväänvirkaan vaan korkeintaanvaalikauden määräajaksiavoimen poliittiseenluottamustehtävään.Muka ei-poliittiset muttapuoluekannan perusteellatehtävät virkanimitykset eivätkuulu rehelliseen ja avoimeenpolitiikkaan.Henna RuusuVihreät


:6 esse ❘ 18.10.2012 18.10.2012 ❘ esse 7Mia LaihoLääkäri, kolmen lapsen äiti161Sadutvärittivät koulupäivän SoukassaHoivalla ja kuntoutuksellatukea toimintakykyysi!Tarjoamme monipuolisia kotihoiva-, kuntoutus- jaasumispalveluita pääkaupunkiseudulla. Tilaaammattitaitoinen hoitaja tai fysioterapeuttiomaan kotiisi arkielämän ja itsenäisen selviytymisentueksi, tai tule jakamaan kanssammevirikkeiden rikastuttamaa arkea HoivakotiHarmoniassa.Soita ja kysy lisää!Debora Kotihoito Debora Fysio Hoivakoti Harmonia010 320 8844 010 320 8830 010 320 8848Debora Oy, Kaupintie 10, 00440 Helsinki, www.debora.fiKodinavux Oy on Suomen suurin kodinhoitopalvelujen yritys.Tarjoamme myös monipuolisia palveluja kotona asuville senioreillepääkaupunkiseudulla ja Tampereella.Ammattitaitoiset kodinhoitajammeauttavat Sinua selviytymään arjenaskareista. Espoossa asuvana seniorinasaat kotipalvelumme edullisestiarvonlisäverottomana. Tämän lisäksisaat tehdä palvelumme kustannuksista45 %:n kotitalousvähennyksenverotuksessasi.Tilaa maksuton kotipalvelusuunitelmapuh. 020 768 9788 tai internetin kauttaHämeentie 29, 00500 Helsinki, sähköposti: asiakaspalvelu@kodinavux.fiA_SENIORI_TRE_98x90mm_4_2012.indd 1 4.4.2012 14.17Kotimaan matkaklubiPäivämatka Tallinnaan kangas- ja käsityöliikkeisiin27.10.2012 – ”Kangas ja Nappi”Suosittu päiväretkemme uusitaan!Lähde kanssamme tutkimaan Tallinnan kangas-, lanka-, ompelutarvike- janappitarjontaa. Vielä Tallinnassa nämä tuotteet ovat edullisempia kuinSuomessa. Tule mukaan tekemään hienoja löytöjä. Täällä kannattaakäsitöiden harrastajien täydentää tarvikevarastojaan. Matkalta mukaansaattaa tarttua puikot, koukut, nauhoja, nyörejä, solkia, paljetit, pitsit,brodyyrit, plyymit, kankaita, lankoja, ompelukoneita tai saumuri.Materiaaleja, tarvikkeita ja työvälineitä joka lähtöön.Kotimaan matkaklubin matkanjohtajana Kylli Kuusisto.Matkaohjelma:klo 6.45 Kokoontuminen Helsingin Länsiterminaalissaklo 7.00 Aamiainen Buffet ravintolassaklo 7.30 Tallinkin M/S Superstar lähtee kohti Tallinnaaklo 9.30 Laiva saapuu Tallinnaan. Opas ja bussi ovat ryhmää vastassa.Lähtö kierrokselle käsityö- ja kangaskauppoihin. Käymme mm. Karnaluxissa,Abakhan Fabrics, Kangas ja Nööp liikkeissä sekä Foorumi kauppakeskuksessa.klo 15.00 Lounas Kochi Aidadklo 18.00 Viking XPRS lähtee kohti Helsinkiä, jonne laiva saapuu 20.30.Matkan hinta: 99 e / hlö + toimitusmaksu 10 e / tilaus.Matkan hintaan sisältyy: laivamatkat Hel-Tall-Hel • aamiaisbuffetmenomatkalla laivassa • opastettu päivä ja kuljetukset Tallinnassa• lounasTarkemmat tiedot ja varaukset: Matkapojat Oy, p. 010 2323 109Mainokset maksaa Raija MeriläinenLääkäriin nopeamminVanhukset ja lapsiperheet tarvitsevatlähipalvelujaHuolehditaan lapsista ja nuoristaAsukaslähtöiset palvelutTurvallinen asuinympäristöTehdään yhdessä toimiva hyvä arkiESPOOwww.mialaiho.netMaksaja: Mia LaihoRAIJA MERILÄINENOpetusneuvos. KT. YTM & FMKoulutusVanhustyöLastenharrastuksetPositiivinenhaastajawww.raijamerilainen.comwww.facebook.com/raija.merilainen.3Koululaiset kuuntelivat kiinnostuneina,kun luokkatovereidenvanhemmat ja isovanhemmatkertoivat suosikkisatujaan omillaäidinkielillään.Teksti Pauliina KoponenKuvat Sara HuhtinenPojan kasvoilta paistaa aitohämmennys. ”Mitä kieltätuo oli?” hän kysyy opettajaltaan,kun islantilainen MagnusLogi Kristinsson on sulkenutmukanaan tuomansa satukirjan japannut sen kainaloonsa.Soukan koulun yli 500 oppilaallaon 22 omaa äidinkieltä. Viimeperjantaina vietetyllä Satupäivällähaluttiin luoda lisää tilanteita,joissa voidaan tutustua oppilaidenkulttuureihin. Kouluun oli kutsuttulasten vanhempia ja isovanhempiakertomaan satuja omalla äidinkielellään.Kristinsson luki omasta lapsuudestaantutun tarinan DimmaLimm -prinsessasta ja joutsenesta,joka lopulta muuttui prinssiksi.”Lapsia kiinnosti kuulla islanninkieltä. Jälkeenpäin he kysyivätpaljon Islannista ja erityisesti tulivuorista.Tulisin mielelläni uudelleenkinkertomaan kotimaastani,”pohti Magnus Logi.”Juuri tätä satupäivällä tavoittelemmekin:kotien ja koulujen yhteistyötä,sitä että tulemme ulos lokeroistamme,”ilahtuu päivää toistakertaa kirjastotiimin kanssa suunnittelemassaja toteuttamassa ollutkirjasto-opettaja Jaana Sykäri.Lukupiiriläiset antavatkirjasuosituksiaKuudesluokkalaisen Iyobor Imudianvanhemmat ovat lähtöisinNigeriasta.”Minulle on luettu sekä englantilaisiaettä afrikkalaisia satuja,kun olin pieni. Osa niistä oli ihanhassuja. Osa oli pelottavia. Niissäon myös paljon fantasiaa mukana.Kirjat sain isoisältäni ja isältäni.Nyt olen lukenut esimerkiksi Tulensalaisuus -kirjoja, joissa kerrotaanmosambikilaisesta tytöstä.”Imudia on yksi koulun Netlibrislukupiirinjäsenistä, jotka keskustelevatlukemistaan kirjoista Iivisniemenja Tiistilän koulujen oppilaiden kanssaja antavat kirjasuosituksia toisille koululaisille.Kerholaiset ovat himolukijoita,joiden käsissä kirjat eivät kauaavanhene.”Viikossa luen kaksi klassikkoa, kutenAstrid Lindgrenin satukirjoja. Joskusluen puoleen yöhön saakka. Ja silloinkintuntuu, että on mennyt vainviisi minuuttia, vaikka oikeasti on kulunutkolme tuntia” kertoo kerhoonmyös kuuluva Ninni Tavastila.Lasten kiinnostusparas palkkioKoulun valoisaan lasiaulaan on aseteltuhoukuttelevan näköisiä säkkituolejakuin levähtämistä varten. Paikalle tupsahtaaluokallinen lapsia odottelemaanTUOMIOKIRKKOKuusivuoropuheluaRaamatustaRadio DeissäEspoon tuomiokirkkoseurakunnan tuottamakeskustelusarja Raamatusta nyt kuultavissamaanantaisin klo 18–18.45 Radio Deissä.Taajuudet Espoo 103,1 MHz ja Helsinki 89,0 MHz.22.10. ”Jatkuuko Jumalan ilmoitus?”professori Jaana Hallamaa29.10. ”Taivas ja helvetti”, TT Kari Kuula5.11. ”Raamatun moniäänisyys - onni vaionnettomuus?” TT Anni PesonenAuroran kappelin keskustelusarjan juontaa opetusneuvos Kalevi Virtanen.työpajavuoron alkua.”Haluatteko kuulla pari runoa?” kysyyMarja-Liisa Nisula säkkituoleihinasettautuneilta lapsilta. ”Tän mä tiedän!”hihkaisee kuuntelemaan jäänyttyttö, kun runo Tunteellinen siili alkaa.Nisulan lapsenlapset käyvät Soukankoulua, ja Lahden kaupunginteatterissaelämäntyönsä tehneelle näyttelijälleoli mieluista tulla kutsutuksi koululaistensatupäivään esiintymään.”Vieläks te jaksatte kuunnella?”varmistaa Nisula yleisöltään. ”Tiettyjaksetaan,” vastaa yksi pojista odottavasti.Satupäivän tapahtumia 18. lokakuutaon myös WeeGee-näyttelykeskuksenmuseoissa, Gallen-Kallelan museossa,Ison Omenan kirjastossa sekä TeatteriHevosenkengässä. Lisätietoja: www.satupaiva.fiKeskustelujenradioinnit jatkuvat12.11., 19.11. ja26.11.TUOMIOKIRKKOPantteritHarmaatauttavatHaluatko olla avuksi?Tule mukaan Harmaisiinpanttereihin auttamaan.Ota yhteysdiakoniatyöntekijä AnniHonkanen p. 050 438 0189.mm. lastenhoidossa ja pienissä kodin huoltotöissä.Apu on keikkaluontoista ja maksutontaEspoon tuomiokirkkoseurakunnan alueella.Yhteys sähköpostitse hpantterit@gmail.com tai viestivastaajaan 050 434 1069. Otamme sinuun yhteyttä.KAUNIAINENNetlibris-kerholaisten lempisatuja ovat Grimmin sadut,Muumilaakson tarinat sekä kertomukset PeppiPitkätossusta, Peter Panista ja Adalmiinan helmestä.Kuvassa Tara Talsio, Maria-Rosa Phan, NicolaLiesjoki ja Eveliina Ranta.Kirjoihin on ihana uppoutua, ja hyvä kirja vie mukanaan,kuvailevat kirjallisuuskerholaiset. Iyubor Imudia näyttää,mitä kirjoja hän on lukenut koulun kirjastosta.”Tätä minulle luettiin lapsena, ja tätäminä olen lukenut omille lapsilleniniin, että he ovat jo kyllästyneet siihen”,esittelee islantilainen MagnusLogi Kristinsson satua, joka kertooDimma Limm -prinsessasta.Jukka Salminenlapsikuoro sekäTiro Rohkimainenja bändike 24.10. klo 18Kauniaisten kirkossaVapaa pääsy, ohjelma 5 € Kirkon ulkomaanavun hyväksi.


ESPOONLAHTIESPOONLAHTI8 esse ❘ 18.10.2012 18.10.2012 ❘ esse 9Essen uusikolumnisti näkeeaarteita arjessaTERVETULOAMUKAAN!Joka keskiviikko klo 13.00 Agricolan kirkon kryptassa,Tehtaankatu 23 (raitiovaunut 3B ja 3T, bussit 14 ja 16).Edullinen, hyvä kahvitarjoilu klo 12 alk.24.10. Kun muisti pätkii, lääket.tri, neurologi Kati Juva31.10. ”Harmoni Sisters – muistoissamme”,lauluyhtye Singerit7.11. Uni ja terveys, uniterapeutti Susan Pihl14.11. Arvot elämässä, fil.tri, toiminnanjohtajaTimo Purjo21.11. Kun verenpaine nousee, työterveyslääkäriAnita Pienimäki28.11. Tuomio vai armo, toimittaja ja tiedottajaHeli Karhumäki5.12. Kauneimmat joululaulut ym. jouluista ohjelmaaoopperalaulaja Jorma FalckTiedustelut: puh. 0400 724 646. Seuraa myös tapahtumiammeinternetissä: www.seniorifoorum.fiIlmoitusmarkkinointi 020 754 2000/vaihdeilmoitusmyynti@kotimaa.fiEi lupauksia – vaantekoja edelleenespoolaisten hyväksi174KOKValto valtuustoonEspoon kansalliset seniorit ry puh.joht.Manna Apu ry (ruokapankki) puh.joht.Väinöläkoti (36 as.) toipuville perustajaTalo (64 as.) syrjäytyville tulossa aloitepäihdeasiain neuvottelukunta aloitevaltuusto ja kaupunginhallitus jäsenVapaaksi Huumeista perustajana toim.joht.1. varakansanedustaja v. 1999 vaalitwww.valtomerilainen.comTaidelainaamo Lainasta vuokrataan entistä enemmän suuria ja värikkäitä teoksia. Lähes kaikki vuokrateokset jäävät koristamaanvuokraajan kotia.Nuoret perheetlainaavat taidettaTaidelainaamo Laina tarjoaakymmenien taiteilijoiden töitävuokrattavaksi kotiin. Moni teosjää vuokraajalle, kun lainataideostetaan omaksi.Teksti Anne Leppänen12.7.2012 ❘ esse15Taidelainaamot ovat matalankynnyksen vastaus kaikilletaiteeseen tutustujille. IsonOmenan Taidelainaamo Laina onEspoon Kuvataiteilijoiden tila kirjastonkupeessa. Lainassa voi selatateoksia kääntyvillä seinämillä.Esillä on noin 80 taiteilijan töitä.Suurin osa teoksista on maalauksia,mutta esillä on myös valokuvia,grafiikkaa, veistoksia, keramiikkaa,esinekoosteita ja jopa videoteoksia.Tietysti valikoimastalöytyy niin abstraktia kuin esittävää,värikästä ja hillittyä, monenkokoistaja näköistä – joka makuunsopivaa.Yrittäjä,ilmoita paikkakuntasiseurakuntalehdessä:UUSILLE ASIAKKAILLE30 %ALENNUSILMOITUSHINNOISTA!Ota yhteyttä: ilmoitusmyynti@kotimaa.fiMuutama kymppikuukaudessaLainaamoon saa tulla katselemaan,keskustelemaan ja kyselemään.Tiskillä on paksu kansio,jossa on lisätietoja ja kuvia taiteilijoidentuotannosta. Esillä olevattyöt vaihtuvat.Lähes päivittäin joku teos pääseekotikäynnille ja taiteilijat tuovatuutta esille. Taidelainaamo toimiiniin, että asiakas valitsee teoksen,josta hän alkaa maksaa kuukausivuokraa,viisi prosenttia teoksenhinnasta, tyypillisesti muutamiakymppejä.Teoksen voi tuoda takaisinvaikkapa jo kuukauden päästä taijatkaa laina-aikaa. Jos teos miellyttääja laina jatkuu, pikkuhiljaamaksetut kympit muuttuvat teoksenosamaksuiksi ja kotiin vietytyö omaksi. Taideteos tulee näinlunastettua itselle kuin huomaamatta.Taidelainaamossa työskenteleväRiitta Tuominen on tyytyväinenasioinnin kehitykseen. Espoostakodin hankkineet nuoret perheetovat vankka asiakaskunta.”Nykyisin lainataan entistäenemmän suuria, värikkäitä teoksia,ja niistä 90 prosenttia jää lainaajankotiin”, Riitta Tuominen arvioi.Espoon Kuvataiteilijat näyttävätteoksiaan myös virtuaalisesti nettilainaamoAinassa. Siellä voi käydäomalla sohvalla istuen ja miettiä,mikä teos sopisi vastapäiselle seinälle.Nettilainaamosta löytyy suuriateoksia, joille voi tilata edullisenkuljetuksen omaan kotiin.Kirjaston puolellavaihtuvia näyttelyjäLaina levittäytyy kulman taaksekirjastoon kuukausittain vaihtuvaksinäyttelyksi. Lokakuun näyttelykoostuu Päivi Eerikäisen tuotantoonkuuluvista neljästä maalauksesta.Taiteilija pitää hienona, ettätaidevuokraamo antaa mahdollisuudentutustua kiinnostavaanteokseen rauhassa.”Vuokraaminen on edullinentapa kokeilla, miten taideteoksenkanssa viihtyy kodissa tai työpaikalla.Pienetkin vuokratulot ovattaiteilijalle enemmän kuin tarpeellisia”,Päivi Eerikäinen sanoo.Taidelainaamo saa joulukuussauuden tärkeän tehtävän. Espoonseurakunnat järjestävät pientenhäiden tapahtuman 12.12.2012.Kiinnostus on ollut niin suurta, ettävihkiparien kavalkadi ei mahduIson Omenan Hiljaisuuden kappeliin.Vieressä sijaitseva Taidelainaamoantaa silloin tilojaan vihkimisentaiteelliseksi ympäristöksi.Kestävä kehitys ja syrjäytymisenehkäiseminen ovat viime vuosienkestotermejä. Jouko Kivimetsäei pelkästään puhu niistä,vaan panee tuulemaan.Teksti Elina RaunioKuva Markku MattilaJouko Kivimetsä asuu vaimonsaja uusperheen kahden nuorenkanssa Henttaalla.”Pihapiirissä näkee peuroja,mäyriä ja palokärkiä – ajattele, keskelläkaupunkia!”Kivimetsä ylistää luontoa ja erityisestihortoilua eli luonnonkasvienhyödyntämistä. Villivihanneksetovat perheelle elämäntapaja säännöllinen ilo.”Vähintään voikukanlehtiä onsaatava joka päivä. Villivihanneksissaon mahtava määrä ihan ilmaisiaantioksidantteja”, Kivimetsä innostuu.InnoOmnian kehittämispäällikköinnostuu helposti. Hän sanoonuorena pelästyttäneensä ihmisetmaalailemalla ääneen valtaviavisioita.”Olen opetellut hillitsemään itseäni57 vuotta. Muutokset kohtiparempaa tapahtuvat parhaitenpienin askelin. Harva lähtee esimerkiksimuuttamaan koko ruokavaliotaankertaheitolla. Helpompaaon vaikkapa jättää ensin sokeri poiskahvista”, sanoo kreetalaisen ruokavaliofilosofianpuolestapuhuja.Arki onaarteita täynnäJouko Kivimetsä tuntuu pursuilevanideoita. Hänelle on luonteenomaistanähdä uhkien sijaan mahdollisuuksia.Rikkaruohot ovatruokaa, eivätkä roskat ole jätettä,vaan toistaiseksi hyödyntämätöntämateriaalia.”Minusta tuntuuettä elämäntehtävänion innostaaihmisiä näkemäänarjen aarteita. Niitäon ihan pienissähetkissä, kun nevain huomaa poimia.”Poimiminen tarkoittaa muutakinkuin villivihannesten keräämistä.Ennakkoluulojen hylkääminenja pienet oivallukset ovataarteita nekin. Kivimetsä heittääesimerkiksi ohikiitävän tuokionkoiranulkoilutuslenkiltään. Häntävastaan asteli moottoripyöräkerholaisenoloinen mies, melko pelottavannäköinen hahmo. Kohdalleehdittyään mies yllättäen lausahti:”Onpa siinä harvinaisen kauniskoira”. Odottamaton hetki jäipitkäksi aikaa Kivimetsän mieleenmukavana muistona.Hyljeksittyjentaidot käyttöönIhmisten aito kohtaaminen on Kivimetsälletärkeää ja siitä hän puhuuensimmäisessä Essen kolumnissaankin.Mies myös elää kutenopettaa.”InnoOmniassa suunnittelimmehenkilökunnan työhuoneettahallaan tavallista pienemmiksikopperoiksi, jotta ihmiset tulisivatsieltä pois yhteistiloihin tapaamaanmuita. Asiat edistyvät jahyvinvointi lisääntyy, kun ihmisetpuhuvat toistensa kanssa”, Kivimetsätiivistää.Hän näkee paljon käyttämätöntävoimaa niissä ihmisissä, jotkaovat tavalla tai toisella syrjässäyhteiskunnasta, jopa hyljeksittyjä.”Päämäärättömillä nuorillasaattaa olla valtavasti tietotekniikkaosaamista,jota puolestaan tietoyhteiskunnastasivuun sysätytsenio rit kipeästi kaipaisivat. Saattamallanämä ihmiset yhteen nuorisaisi onnistumisen elämyksiä jaseniori uusia taitoja. Heidän välissään,erilaisten maailmoiden tulkkina,voisi hyvin olla työelämänuuvuttama keski-ikäinen. Kaikkiosapuolet oppisivat toisiltaan.”Hänellä on ajatuksia myös siitä,miten Suomeen muuttavaa autettaisiinmukaan tavalliseen arkeemme.”Yhteiskunta järjestää kieliopetustaja kertoo maahanmuuttajalle,miten päivähoito ja terveyskeskustoimivat, mutta sitten hän jääyksin. Tarvitaan vaikkapa eläkeläinen,joka haluaa pitää yllä kielitaitoaan,opastamaan hänet marja- taisienimetsään.””Muutokset kohtiparempaatapahtuvat parhaitenpienin askelin.”Kaiken takanaon nainenJouko Kivimetsän kanssa ei ilmeisestipysty keskustelemaan ilman,että hän hehkuttaa suomalaistennaisten ylivertaisuutta. Hän myöntääaiheen olleen yksi mieliteemoistaanjo kolme vuosikymmentä.”Suomessa on maailman kovimmatnaiset, jase on onneksi tajuttujo kauan sitten!Naisten äänioikeuson moneenkertaan mainostettuasia, muttaerityisen merkittävääoli, että naisetsaattoivat itse asettua myös ehdokkaiksimaailman ensimmäisinäSuomessa”, Kivimetsä muistuttaa.Hänen mukaansa Elias Lönnrotei olisi koskaan kirjoittanut Kalevalaailman muusansa ideointiaja patistelua, ja kysyy, kuinka monessamuussa maassa olisi päästettynaisarkkitehti jo 1800-luvullasuunnittelemaan julkisia rakennuksia.Naisten arvostaminen ulottuuKivimetsän omaan kotielämäänsaakka.”Olen aina ihmetellyt, miksijuuri naisen pitäisi avioituessaanvaihtaa sukunimeään. Kun me menimmenaimisiin, yksi hääjuhlienohjelmanumeroista oli nimikilpailu.Sen lopputuloksena nimistä Kivinenja Isometsä muodostettiinuusi yhteinen Kivimetsä.”Jouko Kivimetsällä on elämänkokemusta, visioita ja toimeliaisuutta, joilla hän haluaa parantaa muun muassa nuorten, maahanmuuttajienja senioreiden elämää.RippikouluπSyntynyt 1998?Tervetuloa rippikouluun 2013IlmoittautuminenEspoon seurakuntienrippikouluihin on avoinna15.- 31.10.2012 osoitteessawww.espoonriparit.fi.www.espoonseurakunnat.fiwww.esboforsamlingar.fiILMOITTAUDU.ANMÄLDIG!TUTU


16 esse ❘ 18.10.2012 18.10.2012 ❘ esse 1718.10.201218.10.201218.10.2012EspoontuomiokirkkoseurakuntaEspoon tuomiokirkkoKirkkopuisto 5Vastuuviikon messu ”Jeesuksenlähettiläät” su 21.10. klo 10.Liturgia ja saarna Mari Mathlin,avustava pappi Antti Pohjolan-Pirhonen, Pauliina Alanko ja JyrkiMyllärniemi avustavat, urkuriSheldon Ylioja, kanttori LeenaEskelinen, Espoon mieslaulajat,joht. Helge Kõrvits. KirkkokahveillaPitäjäntuvassa Abrurahman Güzelkertoo uskonnonvapaudestaTurkissa.Tuomiokirkko avoinna ma klo12–18 ja ti–su klo 10–18.PitäjäntupaAartenetsijöiden miestenilta ma22.10. klo 19. Ensio Klemi: ”Innostuneisuudenmerkitys työssäja uskossa.”Kirkkokuoro ja Cantes-lauluryhmä,tied. Pia Koskinen 040 5311034.Espoon tuomiokirkonseurakuntataloKirkkoranta 2Englanninkielinen jumalanpalvelusjoka su klo 16.30. Kaksisuomenkielistä pyhäkouluryhmää(3–6 v. ja 7–12 v.) jumalanpalveluksenaikana. Kirkkokahvit. Järj.Espoon seurakunnat ja InternationalEvangelical Church in Finland(IEC).Eestlaste kogunemisõhtu to18.10. klo 18. Tied. Kaili Koiv kailikoiv@gmail.com,041 729 6032.Perhekerho to 25.10. klo 10–11.30.Espoon keskuksenpalvelutaloEhtoollishartaus to 25.10. klo14. Pastori Anita Kyönsaari, kanttoriAnna-Liisa Haunio.Auroran kappeliHeiniemenpolku 1Messu "Jeesuksen lähettiläät"su 21.10. klo 12. Liturgia ja saarnaHannu Mäenpää, kanttori LeenaEskelinen. Kirkkokahvit.Eläkeläiskerho ti 23.10. klo 13.Raamattu-rukouspiiri ti klo18.30.Rukouspiiri ke klo 18.Viherlaakson Veikkojen venytysjumppato klo 11.Kappelilounas to 25.10. klo 12.TUOMIOKIRKKOKuusivuoropuheluaRaamatustato 25.10. klo 19Auroran kappelissa.TT Tom Holmen:”Uskoiko Jeesuskuolevansa maailmanelämän puolesta?”Pappi paikalla; hartaus klo 12,aterian hinta 4 €.Auroran lapsikuoro to 25.10. klo15.30–16.30.Hannapiiri lähetystyön hyväksito 25.10. klo 17.Kuusi vuoropuhelua Raamatusta.To 25.10. klo 18.30 TT TomHolmen: ”Uskoiko Jeesus kuolevansamaailman elämän puolesta?”Vuoropuhelusarjan vakiokeskustelijanaopetusneuvos KaleviVirtanen. Tutustu ennakkoon:www.espoontuomiokirkkoseurakunta.. Kahvitarjoilu klo 18.30.Seuraavan kerran to 8.11.Perhekerhot ma ja pe klo 10–11.30, pe 19.10. kerho peruttu.Vauvaperhekerho ke klo 10–11.30.Cafe Aurora ma–pe klo 10–14.Sansa-shop; myynnissä tuotteitaHannatyön ja Medialähetystyönhyväksi.Nuoret: Isoskoulutus ti ja ke klo17.30–19.Lujiksen raamis pe klo 18. LujaKallio -ilta pe klo 19–23.Nuorten Lujismessu pe 26.10.klo 21.Pyhäkoulu su 28.10. klo 12.Kalajärven kappeliRuskaniitty 3”Leikkivät varpaat” -liikuntakerhoma klo 9.30–11.30.Perhekerho ma 22.10. klo 10–11.30.Vauvaperhekerho ti 23.10. klo 13Eläkeläisten kerho to 25.10. klo11.Perhekahvila pe klo 9–11.30.Ylistys- ja Rukousilta pe klo 19.Gospel-messu su 28.10. klo 16.Pyhäkoulu su 28.10. klo 16.Kauklahden kappeliKauppamäki 1Kyläkirkko su 21.10. klo 12. Liturgiaja saarna Ari Kunnamo, kanttoriSheldon Ylioja. Marja Antila,viulu. Kirkkokahvit.Pyhäkoulu su klo 12.Eläkeläiskerho ma 22.10. klo 13,Ari Kunnamo.Vauvaperhekerho ma klo 13–15.Perhekerho ti klo 10–11.30.Eläkeläisten keittoruokailu ti klo11–12.30. Alkuhartaus, aterianhinta 3 €.Raamattualustus ti 23.10. klo18.30.Ilosanomapiiri to 25.10. klo 14.Kokoontuu kodissa Mikkelässä,tied. Leena Nykvist 050 3488584.Lapsikuoro Kielot to 25.10. klo15.Hengellisen kirjallisuuden piiriTUOMIOKIRKKONähdäänmessussasunnuntaina 21.10.to 18.10. klo 18. Ohjaajat TuijaOra ja Janne Nikkinen.Laaksolahden kappeliYlänkötie 16Laulun ja Sanan ilta su 21.10. klo18, pastori Mari Mathlin. Teetarjoiluklo 17.30 alkaen.Äitien ilta ke 24.10 klo 18. Rentouttavaakeskustelua ja yhdessätekemistä. Kevyt iltapala ja hartausillan päätteeksi. Ilm. ja mahd.allergiat 19.10 mennessä vahtimestari040 576 2151, viestin voijättää vastaajaan.Perhekerho pe 26.10. klo 10–11.30.Pyhäkoulu su 28.10. klo 12.NestoriAsemakuja 2Inkerinsuomalaisten paluumuuttajapiiriKanerva to 18.10. klo13, Raigo Liiman, Liilia Reelo.Nuoret: Isoskoulutus ti klo 17.30–19.NiipperiYläjuoksun kerhotilaPyhäkoulu su klo 12.Nupurin kappeliBrobackantie 1–3Perhekerho ke klo 10–11.30.Nikkaripiiri ke klo 18–20 Karhusuonkoululla, os. Karhuniitynkuja3.Eläkeläiskerho to 25.10. klo10.30, Antti Pohjolan-Pirhonen.RinnekappeliRinnekodintie 6Jumalanpalvelus su 21.10. klo14.Suvelan kappeliKirstinpiha 3Missa Missionalis -gospelmessusu 21.10. klo 17. Pastori SamiMarte, kanttori Petri Koivusalo,nuorten gospelmessubändi.Messun aikana pyhäkoulu. Kirkkokahvit.Käsityö- ja askartelupiiri ti23.10. klo 10–12 lähetyksen jayhteisvastuukeräyksen hyväksi.Diakoniaruokailu ti klo 12.15–13.15. Aterian hinta 2 €.Vauvaperhekerho Suvelan Suloisetti klo 13.30–15. Alle 1-vuotiaille.Raamattupiiri ke 24.10. klo 18.klo 10 Espoon tuomiokirkko, Vastuuviikon messuklo 12 Auroran ja Kauklahden kappelitklo 14 Rinnekappeliklo 16.30 Espoon tuomiokirkon seurakuntatalo,englanninkielinen jumalanpalvelusklo 17 Suvelan kappeli, Missa Missionalis -gospelmessuKirkkoherranvirasto, Kirkkokatu 10, 02770 Espoo, ma–pe klo 8–15,virkatodistukset p. (09) 8050 3502, pappi p. (09) 8050 3501 klo 9–18,toimitusvaraukset p. (09) 8050 3515. Espoon tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5etunimi.sukunimi@evl.fi www.espoontuomiokirkkosrk.fiMonikulttuurinen perhekerhoAurinkoinen to 25.10. klo 10–11.30."Raamatun monet kasvot" -ryhmäto 25.10. klo 12.Eläkeläiskerho to 18.10. klo 13.Kirjailija Seija Lohikoski tarinoivanhasta Espoosta.Torstaipiiri to 18.10. klo 15. Tied.Anni Honkinen 050 438 0189.Vertaistukiryhmä mielenterveyskuntoutujille.Suvelan lapsikuoro to 25.10. klo16.Lauluryhmä ma 29.10. klo 18.30.Tuomarilan asemaTuomarilantie 4Pyhäkoulu su 21.10. klo 11.Teräskukat ti 23.10. klo 13. Aktiivisteneläkeläisten ryhmä."Raamatun monet kasvot" -ryhmäto 25.10. klo 18.Perhekerho Pörriäinen pe 26.10.klo 10–11.30.Viherlaakson kappeliViherkalliontie 2Vaeltajan Majatalo su 21.10. klo17. Viherlaaksolainen Reetta Suokertoo kirjastaan ”Hetki Hänenkanssaan”.Lähetyspiiri ma 22.10. klo 14.Martti Lutherin luovuttamaton perintö,Seija Mäkelä.Kappelilounas ti klo 12; alkuhartaus,aterian hinta 4 €.Eläkeläiskerho ke 24.10. klo 13.Perhekerho to klo 10–11.30."Seurakunta ylistää" -koulutustapahtumala 3.11. klo 10–16, ohjaajanaKristiina Tanhua-Laiho TampereenRukouksen talosta. Keittolounastaja kahvia 5,60 €. Ilm. 1.11mennessä 050 435 4156.”Kuusi vuoropuheluaRaamatusta”Radio DeissäTUOMIOKIRKKOKuusivuoropuheluaRaamatustaRadio Deissämaanantaisin alkaen22.10. klo 18–18.45Espoo 103,1 MHz jaHelsinki 89,0 MHzEspoon tuomiokirkkoseurakunnantuottama keskustelusarjanyt kuultavissa maanantaisin klo18–18.45 Radio Deissä. TaajuudetEspoo 103,1 MHz ja Helsinki89,0 MHz. Syksyllä Aurorankappelissa (suluissa tallennuspäivä)alkaneen keskustelusarjanjuontaa opetusneuvos KaleviVirtanen. Ma 22.10. (13.9.) ”JatkuukoJumalan ilmoitus?” professoriJaana Hallamaa. Ma 29.10.(27.9.) ”Taivas ja helvetti”, TT KariKuula. Ma 5.11. (11.10.) ”Raamatunmoniäänisyys – onni vaionnettomuus?” TT Anni Pesonen.Ma 12.11. ( 25.10). ”Uskoiko Jeesuskuolevansa maailman elämänpuolesta?” TT Tom Holmen. Ma19.11. (8.11.) ”Muuttuuko JumalaRaamatussa?” TT Petri Merenlahti.Ma 26.11. (22.11) ”Miksi kaikkiei päättynyt ristinkuolemaan?”piispa emeritus Wille Riekkinen.Helppo hääpäivämuistaaKe 12.12.12. klo 12 on tarjollavihkiaikoja Auroran, Kalajärven,Kauklahden, Nupurin ja Suvelankappeleissa. Ilmoittautuminen11.10.–3.12. varaussihteerille p.(09) 8050 3515.Sururyhmä lapsensamenettäneillekokoontuu ensimmäisen kerran ti6.11. klo 17 Leppävaaran kirkossa.Ilmoittautuminen 23.10. mennessäryhmän ohjaajina toimivillepastoreille Olli Nuosmaa 040 5632322 tai Pirkko Nurminen 040567 4420.NeuleretriittiRentoudutaan ja viihdytään mukavassaseurassa 9.–11.11. Velskolankartanossa. Yhdessäolo alkaape 9.11. klo 17.30 ja päättyysu 11.11. klo 10.30 isänpäivänlounaaseen, johon koko perhekinvoi osallistua. Voit olla kokoajan tai osan ajasta. Hinta 45 €/koko aika, 30 €/vrk. Ilm. 26.10.mennessä 050 354 5135 tai tuulaj2010@gmail.com.Kirkkoväärtejä tarvitaanEspoon tuomiokirkossa. Ilmoittaudumessuavustaja-koulutukseen.Koulutus pidetään ma12.11. klo 18–20 Espoon tuomiokirkossa.Kirsi Muurimäki 0504380164, kirsi.muurimaki@evl. .Isät–lapset-leiriisille ja heidän 4–14-vuotiaillelapsilleen la–su 17.–18.11. Hilanleirikeskuksessa. Isät ja lapsetsaavat viettää yhteistä aikaa,mukavaa ohjelmaa. Ilmoittautuminen26.10. asti osoitteessa www.espoonseurakunnat. -> tule mukaan-> Perhe ja parisuhde -> Perheleirit,-retket ja tapahtumat. Vetäjänäpastori Sami Marte, hinta40 €/isä ja 20 €/lapsi.Vanhemmuuden palikat-päiväAiheina vanhemmuuden haasteet,rajoja ja rakkautta – sopivastikaikkea lapselle la 24.11. Kauklahdenkappelissa, Kauppamäki1. Osallistumismaksu 10 €/osallistujasis. ohjelma, lastenhoito,keittolounas ja materiaalit. Tied.ja ilm. 22.10.–9.11. perhetyönohjaajaKirsi Kanerva, (09) 80503583 tai kirsi.kanerva@evl. .AdventtiretriittiVelskolan kartanossa 30.11.–2.12. Ohjaajina Tuija Filppula jaPirkko Nurminen. Hinta espoolaiset75 €, muut 110 €. Ilm. 15.11.mennessä Pirkko Nurminen 040567 4420.Isovanhempi–lapsenlapsileiriYhdessäoloa, askarteluja, leikkejäja laulua, hartautta sekä osittainomaa ohjelmaa isovanhemmilleja lapsille1.–2.12. Hvittorpissa.Leirin hinta 40 €/aikuinenja 20 €/ 3–14-v. lapsi. Tied. ja ilm.18.10.–8.11. perhetyönohjaajaKirsi Kanerva, (09) 8050 3583.Kappelipalloilijatpelaavat lentopalloa tiistaisinklo 17–18.30 Mikkelan koululla,Lanttikatu 7. Tied. Markku Malmi,markku.malmi@saunis.net, 050521 7710.Apua tarjollaEspoon tuomiokirkkoseurakunnanHarmaat pantterit auttavatmm. lastenhoidossa ja pienissäkodinhuollollisissa töissä. Ota yhteyttä:hpantterit@gmail.com taijätä viesti vastaajaan 050 4341069, niin otamme yhteyttä. Apuon keikkaluontoista ja maksutontaEspoon tuomiokirkkoseurakunnanalueella.Haluatko tehdä Hyvää?Tule vapaaehtoiseksi Espoon tuomiokirkkoseurakuntaan.Meilläon runsaasti vapaaehtoistehtäviä.Voisitko antaa aikaasi tuntitai pari joskus? Ilmoittaudu kirsi.muurimaki@evl. tai 050 4380164, niin esittelen vaihtoehtoja.Unelmakammari –Kaiken kansankohtaamispaikkaKirpputori ja kahvila (Kaivomestarinkatu8) avoinna ma klo 10–13 ja to klo 10–17, hartaus to klo11.30. Peittopaja ma klo 13–15.Ompelupaja to klo 17–19. Apuaompelu- ja korjausasioissa sekäkierrätysideoita.PerhetyönpuhelinpäivystysKeskusteluapua parisuhteen,perheen, eron, kasvatuksen kysymyksissä.Retkille ja leireille ilmoittautumiset.Tiistaisin klo 10–12 p. (09) 8050 3583 ja (09)8050 3584. Muulloin voi yrittäätavoittaa ja jättää yhteydenottopyynnönvastaajaan.Diakonian ajanvarausEspoon keskus 040 513 0862 ja040 736 9315Suvela 040 531 1037 ja 050438 0189Kalajärven alue 040 531 1042Auroran alue 040 763 6599Kauklahti 050 438 0176Laaksolahti 040 547 1861Viherlaakso 040 572 5344Tapahtumakalenterissaajankohtaiset tiedotwww.espoonseurakunnat. > Nyt> TapahtumahakuLeppävaaranseurakuntaMessut ja hartaudetHiljainen aamurukous pe 19.10.klo 7.45–8.45 KilonRistissä.Lähetyspyhän messu ja lähetyslounassu 21.10. klo 10 Leppävaarankirkossa. Rissanen jaLatvanen. Nimikkolähetti JuriVeikkola saarnaa. Candominokuoro,joht. Esko Kallio. Lähetyslounaalla(hinta 8/5 €) mukanaHong Kongiin palaamassaoleva lähettiperhe Juri, Elinaja Iivo Veikkola, Mattanja-kuoro,joht. Ritva Oksanen sekä lähetyssihteeriVuokko Alanne.Lähetyspyhän messu ja kirkkokahvitsu 21.10. klo 12 Karakappelissa.Rissanen ja Latvanen.Anglikaanimessu su 21.10. klo12 Perkkaan kappelissa.Arkin pajaviettää syyslomaa la 20.10. SeuraavaLasten kappeli Arkin pajaon la 27.10. klo 10–13.Lasten ja perheidenlähetysviikkoLähetysviikkoa vietetään perhejapäiväkerhoissa ma 22.10. alkaen.Ma 22.10. klo 10 Lastenkappeli Arkin perhekahvilassaon mukana Hong Kongiin palaamassaoleva Veikkoloiden lähettiperhesekä Juha-Pekka Rissanenja Vuokko Alanne.Lastenlaulukinkerit”Lippo LaupiasLammas”Lastenlaulukinkereillä raikuvattutut ja uudet lastenlaulut. LippoLammas kertoo siellä, kukaon lähimmäinen. Su 28.10. klo16 Lasten kappeli Arkissa."Peli seis!"Peliriippuvaisuus ongelmana:Miten sitä voidaan ehkäistä jahoitaa? Erikoistutkija JohannaJärvinen-Tassopoulus Terveydenja hyvinvoinnin laitokselta alustaaaiheesta. Mukana Leppävaaranseurakunnasta Ahti Hurmalainen,Merja Alanne ja HeliSiltakorpi. Su 21.10. klo 17 Leppävaarankirkolla. Lastenhoitojärjestetty.LEPPÄVAARAPeliSEISPeliriippuvaisuusongelmanaerikoistutkija JohannaJärvinen-TassopoulusTHL:stäsu 21.10. klo 17Leppävaaran kirkossaLue lisää yllä.RukouspäivänrukoushetkiMitä on olla kristitty Irakissa?Tule kuulemaan Suomessa asuvanassyrialaiskristityn DawoodJaban elämäntarina. Rauhan, ihmisoikeuksienja kansainvälisenvastuun rukouspäivänä muistammeerityisesti uskonsa vuoksivainottuja. Aino Laurila, laulu,pastori Merja Alanne ja kanttoriPauliina Hyry. Kahvitarjoilu. Ke24.10. klo 18.30 Perkkaan kappelissa.Jumala on läsnä -kanttoriKauko PerkkiönmuistokonserttiLeppävaaran Kirkon Kamarikuorolaulaa edesmenneenkuoronjohtajansa muistoksi.Kuoron esikoislevyn ”Jumala onläsnä” musiikkia tulkitsevat Kamarikuoronentiset ja nykyisetjäsenet. Joht. Kullervo Latvanen,urut, Pauliina Hyry. Vapaa pääsy.Jumala on läsnä -levyä myynnissäkonsertin yhteydessä 15 €.Su 28.10. klo 18 Leppävaarankirkossa.Vasemmalla kädellä?Vasemman (tai oikean) kädenmaalarit päästävät luovuutensavalloilleen la 20.10. klo12–17 KilonRistissä. Ryhmässätyöskennellään varta vastenväärällä kädellä Maalaustaitojaei tarvita. Toiminnan tavoitteenaon maalaamisen kautta antaaerilaisille tunteille ja ajatuksilleilmaisu. Syksyn maalauspäivätovat la 20.10. ja la 17.11. klo12–17 KilonRistissä. OhjaajanaRaija Järvimäki. Hinta 15 €/ kertasis. materiaalit ja välineet. Ilm.Inkeri Juvelalle 040 531 1059tai inkeri.juvela@evl. .Kirjallisuuspiiri NaistenPankin hyväksiti 23.10. klo 18 Leppävaaran kirkonOlotilassa. Kerran kuussakokoontuvassa lukupiirissä kerätäänvapaaehtoinen pieni rahalahjoituskehitysmaiden naistentoimeentulon hyväksi. NaistenPankki toimii Kirkon Ulkomaanavunkautta.LEPPÄVAARAGospel-aerobicVielä mahtuu mukaan ke 24.10.klo 18.30 Uutussa. Joka keskiviikkoreipasta aerobicia ja lopuksivenyttelyä gospelin merkeissä.Tutustumiskerta ilmainen,muut kerrat 5 €/kerta. Omamatto mukaan.Tahdon 12.12.12.Pienet häät PerkkaallaJoulun alla naimisiin. Helppohääpäivä muistaa. Tarjoilut talonpuolesta. Perkkaan tunnelmallisessakappelissa vietetään12.12. klo 7–21 jo perinteeksimuodostunutta vihkipäivää. Tarjoammehääpareille mutkattomanja arvokkaan tilaisuuden sanoatoisilleen tahdon. Yks Kaksalttarille? Ilmoittauduthan kuitenkinensin osoitteessa www.tahdon121212.com.Kiinnostavatko kirkonasiat?Tule keskustelemaan tulevankirkolliskokouksen asioista yhdessäkirkkoherra Kalervo Salonja Espoon hiippakunnan muidenkirkolliskokousedustajien kanssake 31.10. klo 19 Leppävaarankirkon rippikoulusalissa.Hiljaisuuden retriittiHaluatko hidastaa adventinalla? Hiljaisuuden retriitti 23.–25.11. Velskolan kartanossa.Hinta 75 € Espoon seurakuntienjäsenille. Ohjaajina Marja-Liisa Hietanen ja Merja Alanne.Ilm.viim. 2.11. Merja AlanneLähetyspyhänmessuja lounassu 21.10. klo 10LeppävaarankirkossaLounas 8/5 €lähetystyön hyväksiKirkkoherranvirasto, Alberganesplanadi 1, 02600Espoo, avoinna ma–pe klo 8–15 p. (09) 8050 5000,faksi 8050 5590. Toimitusvarauksetma–pe klo 10–14 p. (09) 8050 5575.Päivystävä pappi ma–pe klo 10–14 p. (09) 8050 5562.etunimi.sukunimi@evl.fi www. leppavaaranseurakunta.fi050 347 2548 tai merja.alanne@evl..DiakoniaretkiVelskolan VäentupaanRetkipäivä kaikille virkistystäkaipaaville to 1.11. klo 9–15.Retkellä ollaan kiireettä yhdessä,ulkoillaan, saunotaan ja hiljennytään.Osallistumismaksu10 €. Ilm. viim. 19.10. diakoniHarriet Lohikarille 040 5311057.Sururyhmä alkaaVertaistukiryhmä läheisensämenettäneille alkaen to 8.11.klo 18–19.30 Leppävaaran kirkossa.Ryhmä tapaa yhteensäkuusi kertaa. Ilm. viim. 2.11. ryhmänvetäjille diakoni Petri Lehtisalo040 546 5191 tai pastoriInkeri Juvela 040 531 1059.Diakonian palveluaikaon ohjausta, neuvontaa ja ajanvaraustavarten ma klo 10–12Alberganesplanadi 1, p. (09)8050 5522 ja 050 432 9318.Muuna aikana ajanvaraukset puhelimitsesuoraan diakoniatyöntekijöiltä.ToimipisteetLeppävaaran kirkko Veräjäkallionkatu2, Perkkaan kappeli Upseerinkatu5, Karakappeli Karakalliontie12, Uuttu Lintukulma2, KilonRisti Vanharaide 1, Lastenkappeli Arkki Leppävaarankatu7 B 3. krs, Leppäsiipi, kirkkoherranvirastoAlberganesplanadi1.Korvat kuulollawww.espoonseurakunnat./tukeaLEPPÄVAARARukouspäivänrukoushetkiuskonsa vuoksivainottujenpuolestake 24.10. klo 18.30PerkkaankappelissaassyrialaiskristittyDawood JabaLue lisää yllä.KauniaistenseurakuntaKauniaisten kirkko ja kirkkoherranvirasto, Kavallintie 3, 02700Kauniainen. Kirkkoherranvirasto avoinna ma–pe klo 9–14 ja toklo 9–16 sulj. klo 11.30–12 p. (09) 512 3710.etunimi.sukunimi@evl. www.kauniaistenseurakunta.MessuSu 21.10. klo 10 kirkossa, saarnaMimosa Mäkinen, liturgia HannaVanonen ja kanttorina Teija Palolahti.Kirkkokahvit.KonserttiSyvä virta, negrospirituaaleja su21.10. klo 18 kirkossa.Vartin hartaus jamaanantaikahvilaMa 22.10. klo 12.45 hartaus jakahvila klo 13–15 Sebastoksessa.KonserttiJukka Salminen, lapsikuoro, TiroRohkimainen ja bändi ke 24.10.klo 18 kirkossa. Vapaa pääsy,ohj. 5 €.Keskustelevat naisetkirkolla”Surun kohtaaminen” to 25.10.klo 14 alatakkahuoneessa.18.10.2012EsbosvenskaPastorskansli, Kyrkogatan 10, 02770Esbo, må–fre kl. 8–15, tfn 8050 3000,040 586 0056, fax 8050 3265.Esbo domkyrka, Kyrkparken 5www.esbosvenskaforsamling.fiHögmässor sö 21.10Esbo domkyrka kl. 12.15,Kanckos, Bengts. Pensionärernainbjuds speciellt. Kyrkkaffe iförs.gården.Hagalunds kyrka kl. 12, Ertman,Wikman. Kyrkkaffe.Köklax kapell kl. 16 lovsångsmässa,Kanckos, Bengts. Söndagsskolaför 3–10-åringar. Servering.Samtalsgruppen förkvinnorKalajärvi kapell on 24.10. kl.19–20.30, Jäntti. Tema: Minskriftskoltid.Bytesdag förbarnkläder och -prylarOlars kyrka, Olarsbäcken 4, lö27.10 kl. 10–13.TisdagsgruppenOlars kyrka ti 23.10 kl. 18–19.30.PerhekerhoTo 25.10. klo 10 Sebastoksessa.SururyhmäVertaistukiryhmä, jossa käsitelläänläheisen menetyksen aiheuttamaasurua yhdessä keskustellenke 7.11., 21.11., 5.12. ja16.1. klo 18.30–20 kirkon takkahuoneessa.Ilmoitt. Anna-KaisaTuomi 050 544 7535.K AUNIAINENSyvä virta, negrosprituaalejaKonserttiSu 21.10. klo 18KauniaistenkirkossaMarko Putkonen, bassoAale Lindgren, oboed´amore jaenglannintorviJani Aarrevaara piano.Vapaa pääsy, ohj. 5 €Kirkon Ulkomaanavulle.18.10.2012GrankullasvenskaKansliet, Kavallvägen 3,öppet må–fre kl. 9–14, to kl. 9–16stängt 11.30–12, tfn 512 3722.fornamn.efternamn@evl.fiwww.grankullasvenskaforsamling.fiSamtal kring troTo 18.10 kl 10 i övre brasrummet.Kl 10.30 Förbön med lovsång iövre brasrummet.Kl 18.30 Bibelkväll i Sebastos,Johan TerhoHögmässaSö 21.10 kl 12 i Grankulla kyrka,Medberg, Smeds.Kl 18 Deep river -negrospiritualskonsert i Grankulla kyrka.MåndagscaféMå 22.10 kl 13 i Sebastos, andaktkl 12.45 i kapellet.FamiljelyktanTi 23.10 kl 9.30 i Sebastos.Kl 13 Pensionärskören i nedresalen.Kl 13.30 Tisdagsträffen i övresalen, Ragnar Sandell.KyrkosyföreningenOn 24.10 kl 13.30 i övre brasrummet.


18 esse ❘ 18.10.2012 18.10.2012 ❘ esse 19Kauko Perkkiön muistokonsertti yhdistää kuorolaiset 20 vuoden takaaLeppävaaran kirkossa soivat muistotedesmenneen kanttori KaukoPerkkiön kunniaksi lokakuunviimeisenä sunnuntaina. Neljäkymmentäentistä kuorolaista liittyyyhteiseen lauluun LeppävaaranKirkon Kamarikuoron nykyisen25-henkisen kokoonpanon kanssa.”Idea konsertista ja siitä, ettäesittäisimme Jumala on läsnä -levyn,tuli eräältä kamarikuorolaiselta”,kertoo Leppävaaran seurakunnankanttori Kullervo Latvanen.ILMOITUSGastroPanel-tutkimus vatsavaivoista kärsivilleja oireettomien terveystarkastuksiinHealthy Stomach Initiative-organisaation työryhmän kuusitoista gastroenterologian asiantuntijaa kahdestatoista eri maasta ehdottaaverinäytteestä määritettäviä GastroPanel-biomerkkiaineita sekä oireettoman että vatsavaivoista kärsivän potilaan perustutkimukseksihelikobakteeri-infektion ja sen tai autoimmuunitaudin aiheuttaman mahalaukun limakalvon vaurion ja toimintahäiriön (atrofisen gastriitin)seulontaan ja diagnostiikkaan.GastroPanel-tutkimus auttaa valikoimaan ja ohjaamaan vatsavaivoista kärsiviä ja oireettomia mahasyöpä- ja muita riskipotilaita ajoissamm. gastroskopiatutkimuksiin ja parantavan hoidon ulottuviin (www.biohit.fi: GastroPanel biomarkers: Rationale in diagnosis and screeningof atrophic gastritis with stomach-specific plasma biomarkers, Scandinavian Journal of Gastroenterology 2012; 47: 136 – 147).GastroPanel-tulosraportti ilmoittaa diagnoosin• Helikobakteeri-infektiosta• Atrofisesta gastriitista sekä sen sijainnista mahalaukun korpuksessaja/tai antrumissa. Korpuksen atrofinen gastriitti aiheuttaa vähähappoisentai hapottoman mahan, joka voi johtaa mm. maha- jaruokatorvisyöpään. Antrumin atrofinen gastriitti lisää peptisenhaavataudin ja mahasyövän riskiä• Helikobakteeri-infektiosta myös silloin, kun tutkittavallaon atrofinen gastriitti, MALT-lymfooma tai vuotava peptinenhaava tai hän saa parhaillaan happopumpunesto (PPI) -lääkitystätai antibioottihoitoa. Näissä tapauksissa 13C-ureahengitystestija ulosteen antigeenitesti voivat hyvin usein antaa vääriä negatiivisiatuloksia eli helikobakteeri-infektio riskeineen jää diagnosoimatta.• Mahalaukun limakalvon runsaasta haponerityksestä.Atrofinen gastriitti, runsaan haponerityksen vuoksi epäily ruokatorvenrefluksitaudin komplikaatiosta ja oireileva helikobakteeri-infektioedellyttävät gastroskopiatutkimusta.Kuoron perustaja ja nykyinenjohtaja Kullervo Latvanen kehittikuorolaisen ehdotusta eteenpäin jasai ajatuksen kutsua koolle kaikkientiset kamarikuorolaiset. Hän lähettikutsun yhteiselle keikalle lähessadalle entiselle kuorolaiselle.”Vastaanotto oli erittäin innostunut.Monet järjestävät työkuvioitaan,jotta pääsevät tekemäänviimeisen palveluksen sekä tapaamaankuorokavereitaan.”Vuosina 1994–2007 Leppävaarankirkon kanttorina toiminutKauko Perkkiö kuoli keväällä lomamatkallasairauskohtaukseen 56vuoden ikäisenä. Leppävaaran seurakunnassaPerkkiö tuli tunnetuksikuoromusiikin ystävänä ja hänenaikanaan seurakunnan kuorotoimintalaajeni kahdesta kuorostalähes nykyiseen runsauteensa.Leppävaaran Kirkon Kamarikuoronjohtajana Perkkiö aloittivuosi kuoron perustamisen jälkeenvuonna 1994. Hänen aikanaankuoro levytti kaksi levyä: Jumalaon läsnä vuonna 2000 ja Lapsuudenjoulu vuonna 2003.Musiikki kantaamuistojaLatvasen mielestä Iltasoitto-konsertinohjelmisto kertoo paljonedesmenneestä musiikkimiehestä.”Jumala on läsnä -levy oli Perkkiönensimmäinen. Se on valmispaketti hänen näköistään musiikkia,pieniä hengellisiä lauluja jaILMOITUSAtrofinen gastriitti• helikobakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttamamahalaukun limakalvon surkastuma ja toimintahäiriö,• vaurioittaa mahalaukun korpus- ja/tai antrumosaa,• useimmiten oireeton,• ei voida todeta vatsavaivojen (dyspepsia) ja helikobakteeri-infektiondiagnostiikkaan käytetyillä 13C-ureahengitystestillä,ulosteen antigeenitestillä tai pelkällä vasta-ainetestillä,• voi johtaa mahalaukun ja ruokatorven syöpään, B12-vitamiinin,kalsiumin, magnesiumin, sinkin ja raudan sekä joidenkinlääkeaineiden imeytymishäiriöön.Helikobakteeri-infektio• on sekä mahasyövän että peptisen haavataudin (maha- japohjukaissuolihaava) itsenäinen riskitekijä.Runsas haponeritys• lisää ruokatorven sairauksien (erosiivinen esofagiitti, Barrett’inruokatorvi, ruokatorven alaosan syöpä) riskiä ruokatorven refluksitautiasairastavilla potilailla.GastroPanel-tutkimuksia on saatavissa mm. yksityisiltä lääkäriasemilta, kuten Terveystalosta ja Diacorista, joista on listaus osoitteessawww.biohit.fi/ Laboratoriopalvelut -> Kuluttaja. Lääkärin lähetteellä saa KELA-korvauksen GastroPanel-biomerkkiainetesteistä(verinäytteen pepsinogeeni I-, pepsinogeeni II- ja gastriini-17-pitoisuudet sekä helikobakteeri-vasta-aineet). GastroPanel-tutkimuksiatehdään ilman lääkärin lähetettä Docrates-sairaalassa (www.docrates.fi/ Terveys- ja Hyvinvointipalvelut -> Vatsaongelmien testit) jaBiohit-palvelulaboratoriossa, ajanvaraus puh. 09 773 861.GastroPanel-tutkimus auttaa valikoimaan gastroskopiatutkimukseen ja ajoissa hoitoon mm. niitä riskipotilaita, joilla helikobakteeri-infektiontai autoimmuunisairauden aiheuttama atrofinen gastriitti voi johtaa maha- ja ruokatorvisyöpään. Osa mahasyövistä voi edetä helikobakteeri-infektiostailman, että koepalojen histologisessa tutkimuksessa löytyy atrofista gastriittia. Pieni osa mahasyövistä on perinnöllisiä.Autoimmuuniperäistä korpuksen atrofista gastriittia sairastavalla saattaa olla samanaikaisesti toinenkin autoimmuunitauti, kuten kilpirauhasentulehdus, keliakia, reuma ja tyypin 1 diabetes, tai päinvastoin, esim. kilpirauhasen autoimmuunitautia ja tyypin 1 diabetestä sairastavilla onusein autoimmuuniperäinen oireeton atrofinen gastriitti ja sen aiheuttamana maha- ja ruokatorvisyövän riski sekä mm. B12-vitamiinin puutosja pernisiöösi anemia. Korpuksen atrofinen gastriitti (hapoton maha) ja antrumin atrofinen gastriitti yhdessä on suurin tunnettu mahasyövänriskitila.Atrofisen gastriitin aiheuttamassa hapottomassa mahassa suusta sinne syljen mukana kulkeutuvat mikrobit pystyvät elämään ja tuottamaan ravinnonsokereista ja alkoholista asetaldehydiä. WHO:n alainen kansainvälinen syövän tutkimuslaitos (IARC, International Agency for Research on Cancer)luokitteli lokakuussa 2009 alkoholijuomissa olevan ja alkoholista sisäsyntyisesti muodostuvan asetaldehydin I-luokan karsinogeeniksi ihmiselle eliyhtä syöpävaaralliseksi kuin esimerkiksi asbestin, formaldehydin ja bentseenin. Kaikkia I-luokan karsinogeenejä lähteestä riippumatta koskee yhtenäinenperiaate. Niille altistumista on pyrittävä kaikin mahdollisin tavoin vähentämään. Asetaldehydialtistus liittyy maailmanlaajuisesti vuosittain ylikolmeen miljoonaan ruuansulatuskanavan uuteen syöpätapaukseen eli noin 25 prosenttiin kaikista syövistä.Acetium-kapseli on ainoa keino sitoa ja inaktivoida karsinogeenistä asetaldehydiä mahalaukussa. Apteekeista ilman reseptiä saatavia Acetiumkapseleitasuositellaan käytettäväksi aterioiden ja alkoholin nauttimisen yhteydessä henkilöille, joilla on korpuksen atrofisen gastriitin aiheuttamahapoton maha, asetaldehydin aineenvaihduntaan liittyvä geenivirhe, mahaleikkauksen jälkitila tai krooninen helikobakteeri-infektio tai jotka käyttäväthaponestolääkkeitä. (www.biohit.fi/ Sijoittajat / Pörssi- ja lehdistötiedotteet: 20/07/2012 Biohit Oyj:n Acetiumille on myönnetty eurooppalainenpatentti).Sekä lääkärin määräämistä että ilman reseptiä saatavista happopumpunesto (PPI)-lääkkeistä varoitetaan seuraavasti: ”Jos potilaalla on hälyttäviäoireita (esim. merkittävää selittämätöntä painon laskua, toistuvaa oksentelua, nielemishäiriöitä, verioksennuksia tai veriulosteita) ja epäilty tai todettumahahaava, pahanlaatuisen sairauden mahdollisuus on suljettava pois, koska PPI-hoito voi lievittää oireita ja viivästyttää diagnoosia.” Tämä varoituson aiheellinen. Useimmiten kuitenkin ”hälyttävien oireiden” ilmaannuttua syöpä on voinut edetä jo parantavan hoidon ulottumattomiin. Tästä varoituksestahuolimatta ja ilman atrofisen gastriitin (hapoton maha) poissulkua vatsavaivoja hoidetaan hyvin usein mahahappoa vähentävillä PPI- ym.lääkkeillä. Lisäksi helikobakteeri-infektion ja autoimmuunisairauden aiheuttama atrofinen gastriitti syöpä- ym. riskeineen on vähäoireinen tai useimmitenoireeton.Biohit Oyj Laippatie 1 • 00880 Helsinki • Puh. +358 9 773 861 • www.biohit.fi: Diagnostiikka ->Palvelulaboratoriowww.biohit.fi: ”State of the art GastroPanel and Acetium innovations for the unmet need” • www.gastropanel.fiwww.acetium.fi/testi paljastaa asetaldihydialtistuksen.virsisovituksia. Perkkiö oli pientenkappaleiden ystävä ja aina heikompienpuolella.”Tyyliltään musiikki on tummanpuhuvaaja sanoitukset käsittelevätpaljon kuolemaa ja iankaikkisuutta.”Vaikka kyseessä on muistokonsertti,tilaisuus on puhtaastikonsertti eikä muistotilaisuus.Musiikki saa puhua. Paikan päälleovat tervetulleita kaikki – myös he,jotka eivät tunteneet Perkkiötä.”Jumala on läsnä – kanttori Kauko Perkkiönmuistokonsertti järjestetään su28.10. kello 18 Leppävaaran kirkossa.Konsertissa esiintyy Leppävaaran KirkonKamarikuoro, joht. Kullervo Latvanen jaurut, Pauliina Hyry.Laura VähäsarjaAntti Pentikäinen:EU ei ansaitsisirauhanpalkintoaKirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtajanAntti Pentikäisenmielestä Euroopan Unionin nykyinentoiminta ei ansaitsisi Nobelinrauhanpalkintoa.”EU:n alueella oleva rauhantilaon historiallisesti poikkeuksellinen.Samalla EU kuitenkin suoraantai välillisesti ylläpitää sotiatehottoman ulkopolitiikkansa, asevienninja joidenkin jäsenmaidenomien edunvalvonnan takia. EU:nnykyinen toiminta ei siksi ole rauhanpalkinnonarvoinen”, Pentikäinensanoo.Pentikäisen mukaan rauhanpalkinnonansaitsisivat kaikkeineniten ne sota-alueiden paikallisetihmiset, jotka usein näkymättömissäja oman henkensä uhallaedistävät rauhaa ja vuoropuheluaosapuolten kesken.”Ilman heitä yksikään rauhanprosessiei olisi mahdollinen.”Pentikäinen on aiemmin toiminutUSA:ssa Religions for Peace-järjestön konfliktinehkäisy- jarauhantyön ohjelmien johtajanasekä muun muassa presidenttiMartti Ahtisaaren neuvonantajanaja Crisis Management Initiative-yhdistyksen (CMI) talous- ja hallintopäällikkönä.Norjan Nobel-komitea päättiviime perjantaina Oslossa myöntääNobelin rauhanpalkinnon Euroopanunionille. Päätös oli yksimielinen.Palkinnon perusteluissa korostettiinEU:n historiallista rooliamaailmansodan jälkeisen Euroopanyhdistämisessä sekä rauhan,jälleenrakentaminen, demokratianja ihmisoikeuksien esillä pitämisessä.Palkinnon vastaanottaa EU:npresidentti Herman van Rompuy.Kotimaa24ILMOITUSAINEISTOTilmoitusmyynti@kotimaa.fiEspoon turvallisuudEn tEkijät kunnallisvaalEissa532Jaana Ahteela (sit.)hallinto,k auppateknikko540Mimosa Helander(sit.)yrit tä jä548Mervi Kangas (sit.)osastonsihteeri,tr adenomi556Ritva Lappalainenarkkitehti,kiinteistöjohta ja564Daisy Omondisosia aliohja a ja572Hannele Romppanenkauneushoitolayrittäjä,lCF liFe CoaCh580Kristiina Vuorinenerikoislääkäri533Irmeli Arometsätalousinsinööri541Ahti Hurmalainen(sit.), yrit tä jä,toimitusjohta ja549Aki Karvokeit tiömestari557Antero Laukkanenpa stori, k aupunginvaltuutettu565Ninni Pallaskorpisair a anhoita ja573Remo Ronkainenteologian yo.581Lala Zakarianpedagogi,F ysiik an maisteri534Pauli Bartholdiyrit tä jä542Hannu Hätönenavustusjär jestöntoiminnanjohta ja550Sara Kaukoranta(sit.)teologian ylioppil a s558Elina Laukkonenteknikko566Asmo Piirtoluok anopet ta ja, km574Mari Sarvisair a anhoita ja535Harri Bollströmtyösuojeluvaltuutettu, toimihenkilöidenpääluottamusmies543Tiipi Jokinenv tm, yrit tä jä551Jari Koivukoskisair a anhoita ja,l a stensuojelu559Ville Maijalatekninen tuote-pä ällikkö,di567Antero Polsoprojektipä ällikkö,arkkitehti575Hannu Sehmtoimitusjohta ja536Harri Davidssonturvat yöntekijä544Kaarina Järvenpääylil ä äk äri552Hanna Kokkolasair a anhoita ja,osastonhoita ja560Maria Majanenoikeustieteen kandidaatti,kauppateknikko568Maria Rajakaril a stentarhanopetta ja576Amos Soiviologistiikk a-t yöntekijä537Kristiina Drotárkauppatieteiden maisteri,545toiminnanjohtajaPertti JärvenpääFm, toimitusjohta ja553Edward Krogiusdi, it-suunnit telija,it-pl aner are561Paavo Markkulak tm, it-projektipäällikkö569Antero Rasilainenpä ä sihteeri577inhimillisyydEn tEkijätAira Sundbäcka ssistent ti,piirisihteeri538Linda Hallikainen(sit.)opiskelija546Kaija Kalliolayrit tä jä, hso554Karri Kyllästinentekniik an yo,opiskelija562Amanita Marvinvar atuomari,ylitark a sta ja570Veli-Martti Rautiainenma anvil jelysteknikko,el äkel äinen578Juha-Pekka Tulijokihuk, kieltenopet ta jaopiskelija539Mia-Maria Hauta-ahososionomi (amk), kirkonnuorisot yönohja a ja547Teemu Kalliola (sit.)jär jestelmäasiantuntija, yo555Ester Laatohuk, teol.yo563Taru Okkonenteologian maisteri,el äkel äinen571Anja Rokalasair a anhoita jaamk579Sirpa Tuomimarkkinointijohtaja, mBaEspoon Kristillisdemokraatitwww.kd-espoo.fiespoon kd:n osaston maksama ilmoitus


20 esse ❘ 18.10.2012 18.10.2012 ❘ esse 2116 esse ❘ 12.7.2012USKO, TOIVO, RAKKAUSTilaa lehti,josta saatvoimaaja iloa.Vain24€!PUUTTUUKOSINULTASoittamalla 020 754HAMMAS?2333• Lankapuhelimesta: 8,21 snt/puh. + 6,9 snt/min.• Matkapuhelimesta: 8,21 snt/puh. + 14,9 snt/min.1,4 miljoonalta suomalaiselta puuttuu vähintään yksiPUUTTUUKOhammas. Suotta, sillä apu on keksitty. Hammasimplanttion kirkastanut jo tuhansien Ilmoitusmarkkinointi suomalaisten hymyn. 020 754 2000/vaihdeilmoitusmyynti@kotimaa.fiSINULTA HAMMAS?TULE KUULEMAANLISÄÄ HAMMAS-HammashoitoaIMPLANTEISTA MA 13.6. KLO 14-181,4 miljoonalta suomalaiselta puuttuu vähintään yksihammas. Suotta, sillä apu on keksitty. HammasimplanttiPon kirkastanut u u t tjo utuhansien u k o suomalaisten h a mhymyn.m a s t a ik e i k k u u k o p ro t e e si?Samalla voit tutustua vastaanottoomme. Otamme tarvittaessahampaistasi röntgenkuvan ja saat hammaslääkäriltämmeTULE KUULEMAAN vaihtoehdoista arvion, miten purentasi LISÄÄ hammasimplanttihoito HAMMAS-parantamiseksi. sopiiTervetuloa Keilaniemeen kuulemaan lisää proteettisistaSinulle. Varaa etukäteen aika maksuttomaan arvioonIMPLANTEISTASuositut avoimet ovet tapahtumat saavat nyt jatkoa.Syys- ja lokakuun numerosta MA 13.6.ajan on joka (09) maanantai 412 KLO 9649. 14-18klo 15 – 17 maksutonkonsultaatiovastaanotto purentakyvyn hoitovaihtoehdoista.Samalla voit tutustua vastaanottoomme. Otamme tarvittaessahampaistasi röntgenkuvan ja saat hammas-Varaa aika maksuttomaan konsultaatioon,lääkäriltämme niin saat asiantuntijan arvion, miten hammasimplanttihoito arvion, kuinka hampaasi sopii saadaanSinulle. Varaa etukäteen taas puremaan aika maksuttomaan paremmin. arvioonnumerosta (09) 412 9649.Hampailla puree paremmin – Tervetuloa Keilaniemeen!Keilaranta 10, Espoo puh. (09) 412 9649www.keilahammas.fiKeilaranta 10, 02150 Espoo • p. (09) 412 9649 • www.keilahammas.fiKeilaranta 10, Espoo puh. (09) 412 9649www.keilahammas.fiErikoishammasteknikkoTimo Ylitolonen040 8260623Soukankuja 8 A 93Tilaa Askel3kkSaat3Saat 3 kk lehdetkaupan päälle! Ilmoitusaineistotilmoitusmyynti@kotimaa.fiSähköpostilla:tilauspalvelut@kotimaa.fi Palveluja tarjotaan HautauspalvelujaTäyden palvelun toimistoforum 010 76 66620hakaniemi 010 76 66500töölö 010 76 66530malmi 010 76 66630itäkeskus 010 76 66590espoonlahti 010 76 66640leppävaara 010 76 66610tapiola 010 76 66570tikkurila 010 76 66560myyrmäki 010 76 66600kerava 010 76 66550hyvinkää 010 76 66580(Puheluhinnat: 0,0828 €/puh + 0,1199 €/min)hok-elannonhautauspalvelu.fiperunkirjoitustoimisto.fiPÄIVYSTYS 24 h: 050 347 1555 Myydään hautakiviäSuoraankiviveistämöltäHAUTAKIVETKaikki kivialan työtKIVITUOTE OYEspoonaukio 7, Espoop. 465 650www.kivituote.comVantaalla palvelemme:Salpakuja 7, Porttipuistop. 756 8200VALOISAT PÄIVÄT VÄHENEVÄTSuo itsellesi aikaa nauttia vapaa-ajastasiilman turhaa stressiä kodin siistimisestä.Hyödynnä kotitalousvähennyksesi. Me siivoamme kotisi puolestasi.KAIKKI kodin siivoustyöt, kerta- ja sopimussiivouksetMyös ikkunoiden pesuVaraa ajoissa JOULUSIIVOUSOta yhteyttä myös iltaisin.gsm. 0400 997 116...... Leikkaa minut talteen ja soita tarvittaessaKoti-ikkunoiden pesuaalk. 10 e/ikkuna + alv.ALBERTI CLEAN p. 512 2791.www.alberticlean.fiIKKUNOIDEN PESUT,Tekstiilikalusteiden pesut 25e/h+alv.www.kaijaclean.fi p. 045 888 2636MUUTOT JA KULJETUKSET1-2 miestä ja iso pakettiauto.Kuljetus Neppis p. 040 585 0074.Mitoin kuin mitoinUusi ilme keittiöön-Ovet, tasot, rungot, vetimet, saranatILMAINEN TARJOUS- JA MITTAUSPALVELUSoita: ERKKI 0500 503357, MIKKO 0409 311466www.ergadesign.fiLuotettavaa kotisiivoustakotitalousvähennyspuh. 045 638 5774Yli 10 v. kokemus. Siivouspalvelua,ikkunanpesua, kotipalvelua.Maarit 050 304 2337.Pienet remontit ja asennukset045 8614297 / Jariwww.jkaarnais.fiTARVITSETKO PIENTÄ TAISUURTA REMONTTIA ?Soitto INKERMAN OY:LLEpuh. 040 5777 003, se auttaa.ILMAINEN ARVIOINTIwww.inkerman.fi- OSAAVA JA HUOLELLINEN -Huoneisto- ja piharemontit sekäkaikki kotipalvelut ammattitaidolla.Ilmainen arviointi paikan päällä,pyydä yksilöity työtarjouksemme!Oy Euvita Ab, P. 0500 425 158jyrki.lohi@jyrkilohi.fi euvita.netIKKUNANPESUT, Kotisiivoukset,23,58e/h+alv. (Kotital.väh.)www.loistopalvelut.fi p. 045 888 2583Tapetointi- ja sisämaalaukset, myöskylpyhuone- ja keittiöremontit.Ilmainen arviointi. P. 050 410 0477.www.kotimaa24.fiHERÄNNÄISSEURATPe 19.10. klo 19 Purjevene-gospeltapahtumaSeuratuvalla, Salomonkatu17 D, Hki. Esiintymässä ViljamiKukkonen ja K-P Pöykkö.Su 21.10. klo 10 Kirkkopyhä Karjaankirkossa, Lärkkullantie 26, Raasepori.Keittolounas ja seurat Isossa Pappilassa.Klo 14 Kotiseurat Eija Fuller-Juustilla ja Harri Juustilla, Hirvitie 7,Sipoo. Klo 16 Seuratuvalla, Salomonkatu17 D, Hki. Mm. Juhani Elenius,Emilia Karhu, Hannu Ranta jaSeppo Samila. Klo 18 KirkkopyhäMaunulan kirkossa, Metsäpurontie15, Hki. Saarnaa Jaakko Löytty,mukana kvartetti Herännäisnuortenkuorosta. Iltateet ja seurat.Klo 18 Vanhankirkon salissa,Kirkkotie 1-3, Järvenpää.Ke 24.10. klo 19 Körttikodilla,Ratakatu 1a A, 3. krs, Hki. Vuokrata halutaan Vuokralle tarjotaanEspoonlahti, yksiö 35 m 2 , kalustettu,vapaa 1.12.2012, tupakoimaton, eieläimiä. Tied. 0400 612 702. MatkailuOletko kiinnostunut Jeesuksenelämänvaiheista Egyptissä? Lähdenyt upealle Pyhän perheen matkalle.Muinaisen Egyptin Matkat p. 010 3215030www.muinaisenegyptinmatkat.fi Varaa! OstetaanKÄTEISELLÄ KUOLINPESÄT,muuttojäämistöt tyhjennyksineen,tyylihuonekalut, valaisimet, astiat,posliini- ja lasiesineet, taulut,työkalut ym. koti-irtaimet.Noudetaan sopimuksen mukaan.Puh. 040 764 1348 Tmi MolinaOstamme, noutaen vanhoja tauluja,maljakoita, Arabian astioita, huonek.,kirjoja, LP-levyjä ym. Sekä jäämistöjentyhjennykset, myös viikonlopp., ilt.Elegantik Oy, p. 040 756 5964.POSTIMERKKEJÄ, kortteja, rahoja,etikettejä, kunniamerkkejä ym.Arviointipalvelu. P. 792 851.Käpylän Merkki Oy, Pohjolank. 1. Ostetaan huoneistojaSivutASUNTO RAHAKSI!Pyydä meiltä paras tarjous.Soita puh. 045 1111 201(myös iltaisin).HUONEISTOCENTER sujuvastiSivutOYMannerheimintie Sivut80 A 2,sujuvasti00250 Helsinki.nettiinnettiinnettiinsujuvastinettiinwww.sujuu.fiwww.sujuu.fikumppaninakumppaninakumppaninakumppanina• Yle Radio 1TORSTAI 18.10.06.05 Hartaita säveliä.06.15 Aamuhartaus. Diakoni, kotiäitiKristiina Huotari, Espoo. Uusintaklo 7.50.07.45 Hartaita säveliä.18.30 Hartaita säveliä.18.50 Iltahartaus. Koulutt. Mika Aspinen,Vantaa.PERJANTAI 19.10.06.05 Hartaita säveliä.06.15 Aamuhartaus. Hiippakuntasiht. KatiJansa, Kuopio. Uusinta klo 7.50.07.45 Hartaita säveliä.18.30 Hartaita säveliä.18.50 Iltahartaus. Rov. Liisa Tuovinen,Järvenpää.LAUANTAI 20.10.06.05 Hartaita säveliä.06.15 Aamuhartaus. Luutnantti KaisaMäkelä-Tulander, Pelastusarmeija,Hyvinkää. Uusinta klo 7.50.07.45 Hartaita säveliä.18.00 Ehtookelloina Rovaniemen kirkonSurffaa verkossawww.esse.fiEspoon seurakuntasanomatToimitusHietalahdenranta 13, 00180 HelsinkiPL 279, 00181 Helsinkip. 020 754 2000esse.toimitus@kotimaa.fiMenovinkitesse.tavataan@kotimaa.fiLukijapostiesse.lukijoilta@kotimaa.fiSähköpostitetunimi.sukunimi@kotimaa.fiPessi ja IllusiaYrjö Kokon rakastettujenPessi-peikon ja Illusia-keijunkaunis selviytymistarina kovantalven yli satubalettina.Rooleissa mm. Doris Laine,Heikki Värtsi (kuvassa) jaMaj-Lis Rajala.TV1 ti 23.10. klo 13.00.Tällä palstalla esittelemme mielenkiintoisia Espoon seurakuntiin tavallatai toisella liittyviä verkkosivuja.Espoon seurakuntien @kirkko – Dr. EvlMikä sivu?Dr. Evl on Espoon seurakuntienverkkosivujen @kirkosta löytyväkristilliseen uskoon liittyvä kysymys-vastauspalstaosoitteessawww.espoonseurakunnat.fi/web/at-kirkko/dr-evl.Kenelle?Dr. Evl vastaa mieluusti palstallaanlukijoiden kysymyksiin. Kysymystenlähettäjiä pyydetään huomioimaan,että Dr. Evl on viehättynyttuliseen ja tuhtiin teologiaan.Mitä löytyy?Sivuilla on rouhean hellyttäväkuva lemmikkikoiraansa sylissäänpitelevästä Dr.Evl:stä. Osiossavoi niin ikään tutustuahäneen hahmona. Jos oletAustin Powers -elokuvienystävä, niin saatat huomataDr.Evl:ssä tiettyä yhtäläisyyttäDr. Evilin kanssa.Dr. Evl muistuttaa, että hänon ehdottomasti ”hyvisten”ja Dr. Evil ”pahisten” puolella.Osiosta löytyy jo nyt muutamakysymys vastauksineen.Klikkaa ainakin tätä:Mene Espoon seurakuntien @kirkkoon.Dr. Evil löytyy Usko-osiosta.Mieltä askarruttavan kysymyksesivoit lähettää helposti sivujen kautta.PäätoimittajaUrpu Sarlin, p. (09) 8050 2520urpu.sarlin@evl.fiEspoon seurakuntayhtymäToimituspäällikköUlla Lötjönen, p. 020 754 2243ToimitussihteeriPaula Huhtala, p. 020 754 2325Alue: Leppävaara, TapiolaToimittajatTaneli Kylätasku, p. 020 754 2221Alue: Espoonlahti, OlariElina Raunio, p. 020 754 2346Alue: Tuomiokirkkoseurakunta,Kauniainenkellot.18.01 Iltahartaus. Past. Matti Mikkola,Kuru.SUNNUNTAI 21.10.09.55 Sotkamon kirkon kellot kutsuvat.10.00 Jumalanpalvelus Sotkamon kirkosta.Saarnaajana past. Antti Lankinen.Virret: 327; 342:4; 55:4-6;510; 231; 464; 451; 326:1,2,9.11.00 Ortodoksinen liturgia Pyhän profeettaEliaan kirkosta Iisalmesta.Palveluksen toimittaa rov. EliasHuurinainen.18.00 Horisontti. Ohjelma uskonnoista jaelämänkatsomuksista.MAANANTAI 22.10.06.05 Hartaita säveliä.06.15 Aamuhartaus. Past. Hannu Varkkija tutkija Aura Nortomaa. Uusintaklo 7.50.HairsprayTunnettuun Broadway-musikaaliin perustuva,vuoden 1962 Baltimoreen sijoittuva musikaalielokuvaHairspray, jonka keskiössä on iloinenja pyöreä teinityttö Tracy Turnblad, haaveenaanpäästä mukaan paikallis-tv:n nuortentanssiohjelmaan. Kuvassa Nikki Blonsky (TracyTurnblad).Sub la 20.10. klo 19.45.Eija Harju”Mikä on elämäntarkoitus?”Osoite- ja tilausasiatPuhelin (09) 8050 2327essetilaukset.espoo@evl.fiOsoitemuutokset päivittyvätväestötietojärjestelmästä.Lehti jaetaan koteihin perheenvanhimman seurakunnan jäsenennimellä.Taitto ja kuvankäsittelyKustannus-Osakeyhtiö KotimaaIlmoitusmarkkinointiJaana Mehtälä, p. 020 754 2309Pirjo Teva p. 020 754 2284Myynti- ja markkinointipäällikkö:Minna Zilliacus, p. 020 754 2361Ilmoitustrafiikki /-valmistusKotimaa-yhtiöt / Tuula HurriPl 279, 00181 Helsinkip. 020 754 2275, faksi 020 754 2343ilmoitusmyynti@kotimaa.fiIlmoitusvaraukset ja -aineistotviimeistään julkaisupäivää edeltävänviikon keskiviikkona klo 16 mennessä.Ilmoitushinnat1,80 e / pmm + alv 23 %.Rivi-ilmoitukset 1–10 riviin 1,50 e /pmm + alv 23 %.07.45 Hartaita säveliä.18.30 Hartaita säveliä.18.50 Iltahartaus. Ville Talola lukee 1.Mooseksen kirjaa.TIISTAI 23.10.06.05 Hartaita säveliä.06.15 Aamuhartaus. Past. Arto Antturi,Helsinki. Uusinta klo 7.50.07.45 Hartaita säveliä.18.30 Hartaita säveliä.18.50 Iltahartaus. Past. Antti Oksanen,Adventtikirkko, Turku.KESKIVIIKKO 24.10.06.05 Hartaita säveliä.06.15 Aamuhartaus. Tutkijayliopett. MikkoMalkavaara, Helsinki. Uusintaklo 7.50.07.45 Hartaita säveliä.18.30 Hartaita säveliä.18.50 Iltahartaus. Kappalainen Tarja Seppänen,Järvenpää.TORSTAI 25.10.06.05 Hartaita säveliä.06.15 Aamuhartaus. Past. Kai Sadinmaa,Helsinki. Uusinta klo 7.50.07.45 Hartaita säveliä.18.30 Hartaita säveliä.18.50 Iltahartaus. Kenttäpiispa PekkaSärkiö, Lahti.• TV-ohjelmaaYle TV1LAUANTAI 20.10.11.05 Pisara. ”Ajatus siitä, että ei ole mitäänuutta auringon alla, rauhoittaa.Ihminen on aika pieni.” ErityislastentarhanopettajaMartta Pyökkimies.(Saarn. 1:3-11) Uusinta22.10. klo 14.55.JulkaisijaEspoon seurakuntayhtymäviestinta.espoo@evl.fip. (09) 8050 2327ToimitusneuvostoAnssi Siukosaari (Leppävaara) pj.anssi.siukosaari@pp.inet.fiErkki Berg (Tapiola).Marita Helki (Espoonlahti).Antti Kujanpää(Tuomiokirkkoseurakunta).Kirsi Rostamo (Olari).Mauri Vihko (Kauniainen).Juha Vähäsarja(Tuomiokirkkoseurakunta).Urpu Sarlin, julkaisija.Mikko Hormio, kustantaja.Sikke – RuokaarakkaudellaGrillin liekit nuolevat paholaisenkanaa ja paahdettuja paprikoita.Lisäksi Sikke pyöräyttääkinkku-juusto ja ricotta-sipulicrostinitsekä mehevänmantelisen toscakakun.Nelonen su 21.10. klo 9.45.Muut kanavatTV7:n ohjelmatiedot: www.tv7.fi > Viikonohjelmat.Radio Dein ohjelmatiedot: www.radiodei.fi > Ohjelmat.Hartaat säveletKuuntelijoiden toiveita lähetetään YleRadio 1:ssä maanantaisin kello 18.30–18.50. Toiveita voi lähettää osoitteeseenHartaat sävelet, PL 14, 00024 Yleisradiotai s-posti: yle.radio1@yle.fi, aiheena Hartaatsävelet. Ohjelman toimittaa Kirkontiedotuskeskus.KustantajaKustannus-OsakeyhtiöKotimaaViestintäpalvelut,johtaja Mikko Hormiop. 020 754 2000ISSN 1455-2310Painos 81 300 kpl41. vuosikertaJakeluItella Posti OyAarne Laasonen


22 esse ❘ 18.10.2012 ELÄMÄNKAARIikkunapaikka esse.toimitus@kotimaa.fi18.10.2012 ❘ esse 2321.10.2012ELÄMÄNKAARIJukka GranströmESPOON TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTAKastettu:21. sunnuntaihelluntaistaPyhän aihe onJeesuksen lähettiläät.Alttarilla onvihreä liina ja kaksi kynttilää.Pyhän tekstit ovatPsalmi 145:8–131Aamoksen kirja 7:10–152.Kirje galatalaisille 4:12–20Johanneksen evankeliumi13:16–20RukousHerra, muukalainen sinä olitmaailmassa.Muukalainen on myös kirkkosi.Kun sinut torjuttiin,sinä käänsit selkäsi.Herra, auta nyt meitä.Kun pelko ahdistaa,anna rohkeutta.Kun helppo tie kiehtoo,anna lujuutta.Kun välinpitämättömyysvaltaa mielen,anna rakkautta.Kuule meitäpyhän ristisi tähden.Tehtävä sinulleOlen arka ja hiljainen – miten minä julistaisin?Olen itsekäs, sosiaalisesti epäpätevä, kärsimätön– kuinka minä palvelisin? Olen liian nuori,olen liian vanha, olen vääränlainen ja vaikea.Kuka on sopiva Kristuksen lähettilääksi?Olemme jokainen vailla jotakin ja vajaita.Tarvitsemme tervettä itsetuntemusta. Kykyäymmärtää omat voimavarat ja lahjat, muttamyös omat heikot kohdat ja rajat. Kykyä tiedostaa,milloin on haukattava rauhassa itse ensinhappea, jotta jaksaisi auttaa, kuunnella, hoivatatoista.Oman elämän hallinnan tunne on osa aikuisuutta,nuorena etsitään rajoja ja omaa luontoa– toivottavasti kodin turvissa.Ihminen elää erilaisia aikakausia myös uskonelämässään.Seurakunnan on tarkoitus ollaturvallinen kipuilupaikka, kun kysymykset kasaantuvat.Me ihmiset olemme niin lukemattomin tavoin omanlaisiamme ja ilmennämmeuskoakin niin monin eri tavoin!Meidät on tarkoitettu kuuluttamaan ilosanomaa Jumalan suuresta hyvyydestä:siitä voi puhua tai laulaa, siitä voi kuiskata tai tehdä kuvia, sen kunniaksivoi neuloa sukkia tai kaataa kahvia.Jos voisit varata ajan kehityskeskusteluun taivaallisen Isän kanssa, Hän vakuuttaisikuten profeetta Jeremialle: ”Jo ennen kuin sinut äidinkohdussa muovasin,minä valitsin sinut.”Tai jos tapaisit vanhan Mooseksen, hän virkkaisi: ”Ole vahva ja rohkea, äläpelkää äläkä säiky.” Tai puhuisi Paavali: ”Julista sanaa, astu esiin sopivaan jasopimattomaan aikaan.”Kehityskeskustelua Jumalan kanssa voit käydä rukouksessa, kun pyydät valaisemaantietäsi niin, että olisit olemassa toisille – hukkaamatta itseäsi.Ja psalmirunoilija vakuuttaa yhä meillekin: ”Herra on hyvä kaikille, hän armahtaakaikkia luotujaan.”Olemme jokainen vailla jotakin ja vajaita – mutta myös suunnattoman arvokkaita,Kristuksen lähettiläitä.Annamari Simpanenannamari.simpanen@evl.fiKirjoittaja on espoolainen sairaalapastori.Kirjoitus pohjautuu viereiseen ensi sunnuntain raamatuntekstiin.Autuaaksi tekeväohjeJeesus puhui opetuslapsilleen:”Totisesti, totisesti: ei palvelijaole herraansa suurempi eikälähettiläs lähettäjäänsä suurempi.Kun te tämän tiedätte ja myöstoimitte sen mukaisesti, te oletteautuaat.Minä en sano tätä teistä kaikista.Tiedän kyllä, ketkä olen valinnut.Tämän kirjoitusten sananon käytävä toteen: ’Ystäväni, jokasöi minun pöydässäni, on kääntynytminua vastaan.’ Minä sanontämän teille jo nyt, ennenkuin ennustus toteutuu, jotta sentoteutuessa uskoisitte, että minäolen se joka olen. Totisesti, totisesti:joka ottaa vastaan sen, jonkaminä lähetän, ottaa vastaanminut, ja joka ottaa minut vastaan,ottaa vastaan sen, joka onminut lähettänyt.”Evankeliumi Johanneksenmukaan 13:16-20Jade Helinä Alexandra Alanko, Emilia Emma Susanna Elo, Milla MariaHassinen, Julius Pyry Artturi Heinänen, Jasmin Emilia Helenius, Reima AatuOtava Järvinen, Oiva Elias Laitinen, Taika Anna So a Lappalainen, AleksiTapani Lumikaarto, Felix Ivar Lydman, Jukka Kristian Meriläinen, Sandra AlisaAurora Mäntyranta, Aada Helmi Alexandra Nikkanen, Joonatan SebastianNissinen, Onni Toni Samuli Perälä, Vivian Elsa Ruuskanen, Siiri Julia Savanoja,Katri Elina Savonen, Oskari Henrik Walle.Hautaan siunattu:Aune Marjatta Manelius 93 v, Niilo Anselm Kekki 86 v, Alpo Malinen 75 v, AiriAulikki Littu 70 v, Asko Eerikki Ahonen 60 v, Riitta Marketta Luhtajärvi 59 v,Kimmo Kalervo Sinkkonen 48 v.ESPOONLAHDEN SEURAKUNTAKastettu:Petja Ukko Olavi Anttila, Isabella Rose Enckell, Pihla Selina Maria Kulmala,Iida Olivia Manni, Kasper Samuel Manni, Sophia Louisa Desirée Nilsson,Luukas Tapio Raito, Paavo Antti Ilmari Saramäki, Silja Maria Toppi.Hautaan siunattu:Marja Leena Vaittinen 72 v, Kauko Tapio Puranen 68 v.LEPPÄVAARAN SEURAKUNTAKastettu:Emmi Iiris Katariina Lauronen, Silja Esteri Vammelvirta, Joona Juhani DanJalovaara, Saga Matilda Jokinen, Elsa Ilona Boll, Mikaela Ilona Nummela,Lauri Johannes Peltola.OLARIN SEURAKUNTAKastettu:Aava Meimei Maaria Komulainen, Amelie Ida Astrid Balduyck, Elli JuuliaPirinen, Isla Elli Emilia Kurri, Joel Leo Rikhard Kinnunen, Lucas Onni AleksiKuronen, Siiri Ida Amalie Mäkinen.Avioliittoon aikovat:Susanna Marja-Tuulia Vierros ja Mikko Sakari Nurmi, Sanna-LeenaTuppurainen ja Mika Petteri Koivunen.Hautaan siunattu:Eino Pekka Summanen 80 v.TAPIOLAN SEURAKUNTAKastettu:Alexsandra Maria Mård, Julius Miska Marius Jurmu, Sanni Emilia Mannila,Arttu Nuuti Mikael Keinänen, Juuso Tuomas Piirainen, Luca MicaelNordensved.Hautaan siunattu:Meeri Tellervo Pitkänen 96 v, Silja Maria Heinonen 92 v, Ella AinoAnnikki Hyypiä 91 v, Kullervo Johannes Kemppinen 91 v, Tuure VeikkoSipinen 81 v.OLARIRAAMATTUVUONNA 2012"Onko Raamatussavirheitä?"ke 24.10. klo 18–20Olarin kirkko.Alustus TT, toiminnanjohtajaTimo JunkkaalaTUOMIOKIRKKOLa 20.10. klo 18 Kauklahdenkappelissa Kauppamäki 1Maarit PeltoniemipianoPanu PärssinenkontrabassoTUOMIOKIRKKOKuusivuoropuheluaRaamatustaklo 19 Auroran kappelissa Heiniemenpolku 1to 25.10. ”Uskoiko Jeesus kuolevansa maailmanelämän puolesta?” TT Tom Holmento 8.11. ”Muuttuuko Jumala Raamatussa?”TT Petri MerenlahtiVuoropuhelusarjan vakiokeskustelijanaopetusneuvos Kalevi Virtanen.Tutustu ennakkotekstiin, kysy ja kommentoi:www.espoontuomiokirkkoseurakunta..Kahvitarjoilu klo 18.30.ESBO SVENSKA FÖRSAMLINGKastettu:Jim Kajus Rasinkangas, Anton Mathias Fagerholm.Hautaan siunattu:Eivor Margareta Raitala 59 v, Gunnar Thorvald Jungebrand 86 v, Jack HenrikSandberg 49 v.RentoutuminenOlen yrittänyt opetella rentoutumista. Se ei ole helppoa.Uskallan kuitenkin jo heittäytyä lattialle makaamaanja kuulostella itseäni.Alussa tuntui epämiellyttävältä maata hämärässäjumppasalissa muiden ihmisten kanssa. Piti sulkeasilmät ja vain olla. Oli vaikea antautua kuuntelemaanohjaajan ohjeita. Raajoja piti rentouttaa jännittämälläne ensiksi ja sitten vapauttaa ne rennoiksi. Kehoneri osia piti ajatella. Tietoisuus-sana tuntui vieraalta.Minut valtasi irrationaalinen pelko. Siinä lattiallamaatessa tunsin olevani toisten armoilla. Entäs josjoku kävelisi vaikka päälleni? Jonkun jalkapohja painuisivatsani päälle. Epämiellyttäviä ajatuksia kumpusimieleen. Ehkä jotain torjuttua.Olisin halunnut pompata lattialta istumaan. Joskusteinkin niin. Oli vaikea uskoa, että ryhmään saattoiluottaa. Olin turvassa heidän joukossaan ohjaajanhallitessa tilannetta. Yritin rauhoitella itseäni.Olenhan minä maannut ennenkin suuressa salissatoisten kanssa kesäjuhlilla yhteismajoituksessa. Sitähänrentoutumistilanne muistutti. Muutamat rentoutujatolivat edenneet jo niin pitkälle, että hengittivätraskaasti. Joku kuorsasi.On vaikea kuunnella ja ymmärtää toista ihmistä,mutta vielä vaikeampaa on pysähtyä kuulostelemaanomaa sisintään. Kuin janoinen aavikkokasvi imee vettä,täytän omaan mieleni uutisilla, viihteellä, musiikilla– kaikella, etten vaan tiedostaisi, miltä minustaoikeasti tuntuu.Mieli tuntuu olevan roskapönttö. Se on täynnäkaikenlaisia roskia, joita en ole ehtinyt lajitella. Osaajatuksistani on jo kompostoitunut eivätkä ne tuotaharmia. Voin virkistää itseäni vanhoilla muistoilla,jotka ovat muuttuneet elämääni lannoittavaksi mullaksi.Osa mielessä hiertävistä asioista on alkumuodossaan.Kovia, teräviä ja kipua aiheuttavia. Välillä herääepäilys, että mahtavatko nuo ajatukset koskaankypsyä sellaiseen muotoon, etteivät ne harmittaisi jakaihertaisi sydäntä.Enää en kammoa rentoutumista. En pelkää, että mielestänivyöryy jotain, mitä pitää juosta karkuun. Uskallanolla paikoillani. Minä tässä makaan eikä kukaanmuu. Kuulostelen, miltä minusta tuntuu. Kolottaako?Onko hyvä olla?Saan olla hetken aloillani. Lepotuokion jälkeenhoidan ne hommat, jotka mielessäni kukaties pyörivät.Marja-Liisa Hyvärinenlierinkangas@wippies.fiHyvä lukija, voit tarjota tälle palstalle ajatuksia elämästäja mietteitä arjen ja uskon saranakohdista osoitteenaEsse, Ikkunapaikka, PL 200, 02771 Espoo, s-posti: esse.toimitus@kotimaa.fi, aiheeksi Ikkunapaikka. Kirjoituksenpituus on 2 300 merkkiä välilyönteineen ja tekstit julkaistaanmieluiten omalla nimellä.


24 esse ❘ 18.10.2012”Toivottavasti voin tarjota omille lapsilleni ja nuorelle ystävälleni sellaisen perusluottamuksen johonkin ihmiseen, ettei heidän tarvitse laittaa sielunsa ovia lukkoon,niin kuin minä tein aikanani”, sanoo Katja Ståhl.Katja Ståhl ryhtyi tukikummiksiKatja Ståhlin sisällä asuu vainvähän keskikokoista isompi äitiTeresa. Mainio tukihenkilö on siltiselvinnyt kohtuullisen kivastinuoren ystävänsä kanssa.Teksti Janne VillaKuva Jani LaukkanenKäydessään työasioissa NuortenKriisipisteessä HelsingissäKatja Ståhl huomasi seinällälapun, jolla haettiin nuorille tukihenkilöitä.”Tajusin välittömästi, että sehänolen minä. Tiedän tasan tarkkaan,miltä tuntuu olla tukea tarvitsevateini. Olen ollut sellainen draamakuningatar,että teini-iän rankattuntemukset ovat aina mielen pohjalla.Minun on yhä helppo taantua14-vuotiaan tunnemuistoihin.””Olen taipuvainen ajattelemaan,ettei ole sattumia. Olin heti sitämieltä, että sovin hommaan kuinnenä päähän. Vaikka nuori olisikuinka hankala, olisin ihan hyvätyyppi sen kanssa” kertoo KatjaStåhl.Urpo ja nolonelikymppinen täti?Ensikohtaaminen oli jännittävä.Asetelma on Ståhlin mukaan hiemanluonnoton ja pöljä: Moi, mätulen nyt tukemaan sua… Kaksikkosaattaa joutua lähtemään siitä,että ”hohhoijaa, ilmoja on pidellyt”.Tuore tukihenkilö mietti, mitähäntapaamisesta tulee, kun hän onkova hölöttäjä ja kiinnostunut kaikesta,paitsi lätkästä. Entä jos toinenei välitä tippaakaan tyhmistäjutuistani?Tv:ssä ja radiossa keskustelijanakouliintunut, joulukuussa Nelosenuutisankkurina aloittava KatjaStåhl on suorapuheinen, hauska,välitön ja teeskentelemätön espoolaisnainen,jota on helppo lähestyäja jonka kanssa pääsee nopeastijuttuun. Silti hänkään ei voinut ollavarma siitä, kuinka kommunikaatiosujuisi.”Päätin, etten pyytele mitäänpikatutustumista, vaan olen rauhassaoma itseni – vähän virheellinen,urpo ja nolo nelikymppinentäti. Korkeintaan kerron oveliaja opettavaisiakin tarinoita vitsinvarjolla ja toivon, että edes jotainjärkevää jää epähuomiossa mieleen.””Sitten aloimme päästä samalletaajuudelle, ja se tuntui käsittämättömänkoskettavalta. Ne olivat uskomattomanhienoja ja aitoja luottamuksenhetkiä, kun kohtasimmetoisemme ihmisinä, eikä vain tukihenkilönäja asiakkaana. Joskusjopa itkimme kummatkin”, Ståhltunnustaa.Kakaroiden olisihyvä tietääTurvallisuudentunne on ykkösasia,jonka Katja Ståhl haluaa tarjotanuorelle. Hän on vakuuttanut,ettei jätä nuortayksin ja pulaan.”Jouduin luokassakiusattujen alimpaankastiin.”Tämä ei ole kiinnitoisen hölmöilyistätai mistään muustakaan.”Kaikkien kakaroidenolisi hyvätietää, että joku ihminenon olemassa aina heitä varten.”Auttaminen on aina ollut hänelleitsestään selvää: kaveria ei jätetäpinteeseen eikä tuupertunutta kadulle,ja jos jonkun auto on juuttunuthankeen, sitä mennään työntämään.Jaettu hyvä fiilis on kaksinkertainen.”Jos voin tuottaa muille – ja siinäsamassa ehkä myös itselleni –iloa pienellä panoksella ja vaivalla,miksi en tekisi sitä? Hyötysuhdehanon supermahtava!”Tukihenkilö haluaa välittääviestin, että nuori on juuri sellaisenaantarpeeksi hyvä ja erittäinrakastettava ihminen, vaikka jotkutteot saattaisivatkin rassata hermoja.”Omaa minäkuvaani runnottiinetenkin 12–13-vuotiaasta lähtien.Jouduin luokassa kiusattujenalimpaan kastiin. Minuun iskostuikelpaamattomuuden tunne: olinäärimmäisen epävarma, vääränlainenja kaikin puolinruma.””Miten sitä joutuukinelämään nelikymppiseksiennenkuin hyväksyyitsensä virheineenkaikkineen, riippumattasiitä, onkomiten näppärä ja fiksu, laiha tai lihava!”Keittiöpsykologienparasta A-ryhmääSisäisen tukihenkilönsä Katja Ståhltunnisti ensi kerran 9-vuotiaana.Tämä tapahtui pikkutunneilla baarinovella.”Roudasin yhden nykypäivänrokkilaulajan himaani, kun se oli5-vuotias. Kaveri hengaili kaljakuppilanulkopuolella ilman kenkiä.Kysyin, mitä sä täällä teet jase vastasi, että äiti on baarissa. Sanoin,että tiedän miltä se tuntuu.Sitten lähdettiin meille.”Televisiotoimittaja sairastui pahaanmasennukseen 1990-luvulla.Syynä oli yhdistelmä ahdistavaalapsuutta, liikaa työntekoa ja harhaluulojasiitä, mitä hänen pitäisiolla. Niin hirveää kuin se olikin, seoli myös hyödyllistä.”Monen vuoden terapiassa jouduinopettelemaan väkisin, mistäminut on tehty. Nykyään olenkinkeittiöpsykologina parasta A-ryhmää!Osaan neuvoa ystäviänikin,kuinka tulisi elää…” Ståhl nauraa.Tukihenkilönä lapsuuden rankatkokemukset ovat olleet hyödyksi.Hän tietää, miltä ahdistus jaturvaton olo tuntuvat. Vanhemmatolivat alkoholisteja.”Minut jätettiin lapsena omanonneni nojaan. Olin joskus pitkiäaikoja yksin kotona ja silloin olisiollut kiva, jos olisi ollut joku, jokakuuntelee. Nyt haluan vaikuttaasiihen, että ainakin yksi nuori tietääjonkun välittävän hänestä, tulimitä tuli.”

More magazines by this user
Similar magazines