34: 20.8.2009 - Espoon seurakuntasanomat

esse.fi

34: 20.8.2009 - Espoon seurakuntasanomat

TuomiokirkkoEspoonlahtiLeppävaaraOlariTapiolaKauniainenEspoo-päivää juhlitaan torstaina 27.8.Tapahtumia on aamusta iltaan ympärikaupunkia. Sivu 4.Espoon seurakuntasanomat www.esse.fi 34 / 20.8.2009Ukkosta ilmassaJukka GranströmSivu 3.Onko ekumeniatoteuttamiskelvoton haave?Pääkirjoitus, sivu 3.Pihoilla ei enää saapolttaa roskia.Sivu 4.Kirpputorilla Viherlaaksossa,Kaitaalla ja Mankkaalla.Keskiaukeama.


Ääriviivaversioita saa käyttää väritaustaan tai kuvaan upotettuina.esse ❘ Espoon seurakuntasanomat ❘ Perustettu 1972 ❘ www.esse.fi ❘ Tuomiokirkko ❘ Espoonlahti ❘ Leppävaara ❘ Olari ❘ Tapiola ❘ Kauniainen20.8.2009 ❘ esse20.8.2009 KolumniLyhyestiP u h e e n v u o r oLuterilainen ekumenia pitää päivittääKirkkojen ja kristittyjen yhteyspyrkimyksiä ajavaekumeeninen liike voimistui merkittäväksitekijäksi 1960-luvulla. Kirkkokuntien erottuntuivat turhalta historialliselta painolastilta.Rooman kirkko antoi kirkolliskokouksessaanmyönteisen signaalin kirkkojen lähentymiselle.Sen jälkeen on moni 60-luvun ajatus osoittautunututopiaksi, toteuttamiskelvottomaksihaaveeksi. Myös ekumenialle on osittain käynytnäin.Vatikaani totesi muutama vuosi sitten, ettäuskonpuhdistuksen kirkot eivät sen näkökulmastakatsottuna täytä kirkolle asetettaviavaatimuksia. Venäjän ortodoksinen kirkko onesiintynyt monin tavoin kirkkojen lähentymistävastaan.Ja esimerkki pienemmistä puitteista: EspanjanAurinkorannikon katolinen piispa on kieltäytynytantamasta katolista kirkkoa luterilaisennaispapin käyttöön.Suomen luterilainen kirkko julkisti viime keväänäekumeenisen strategiansa. Se on suureksiosaksi kirkon johtajien ja työntekijöiden lähtökohdistakirjoitettu.Ekumeeniset kysymykset näyttävät toisenlaiseltatavallisen seurakuntalaisen näkökulmasta,jolle kristittyjen yhteys merkitsee vaikkapaturistimatkalla tapahtuvaa vierailua toisenkirkkokunnan pyhäkössä. Silti strategiallaon merkitystä myös riviseurakuntalaisille.Ykseyttä etsivä yhteisö -niminen strategiatoteaa, että luterilainen kirkko pyrkii kristittyjenyhteyden toteutumiseen yhteisessä ehtoollisessaja rukoilee kirkon ykseyden puolesta. SeChristina GestrinKirjoittaja on Ruotsalaisenkansanpuolueenkansanedustaja jakaupunginhallituksenjäsen.Ekumeniasta näyttäätulleen kirkolle mantra,joka tuo mieleentaannoisen Paasikiven–Kekkosen linjan.korostaa ekumeenisen ulottuvuuden merkitystäkirkon ja sen jäsenten elämässä sekä ekumeenisenkasvatuksen tarpeellisuutta.Oikeudenmukaisuuden vaatimus ja kansainvälinendiakonia kuuluvat nekin kirkkojenvälisiin yhteyspyrkimyksiin.Dokumentti siis viestittää, että ekumeeninenasenne on tullut Suomen kirkkoon jäädäkseen.Hyvä niin. Ja hyvä, että todetaan ekumenianraamatulliset juuret: Jeesuksen rukous,jossa hän toivoo uskovien olevan ”yhtä niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa”.Kuitenkin dokumenttia lukiessa tulee tuntu,kuin sen yllä leijailisi edelleen 1960-luvunoptimistinen henki. Ekumeniasta näyttää tulleenkirkolle mantra, joka tuo mieleen taannoisenPaasikiven–Kekkosen linjan. Sitä toistetaansen enempää ajattelematta.Ennen kaikkea dokumentin olisi pitänyt ottaarehellisemmin huomioon ekumenian ongelmat.Esimerkiksi naispappeuspäätös, jokameikäläisestä näkökulmasta tuntuu tavalliseltakirkolliselta kehittämistoimelta, on monillemuille kirkoille majesteettirikos. Ekumeeninenstrategia ei ota tällaisia asioita huomioon,se vain julistaa kirkasotsaisesti kirkkojen lähentymisenilosanomaa.Arkkipiispa Jukka Paarma toivoi äskettäinnuoria mukaan ekumeenisiin hankkeisiin.Heillä olisi melkoinen tehtävä kirkon ekumeniakäsityksenpäivittämisessä.Esko MiettinenEssen toimittajaesko.miettinen@kotimaa.fiItämeri ja vesistömme on pelastettavaMoni Espoolainen viettää osan kesälomastaanmeren tai järven äärellä.Saaristoluontomme on ainutlaatuinen,kaunis, mutta samallaäärimmäisen haavoittuva. Rehevöityminenon ihmisen toiminnan seurauksenajohtanut siihen, että vedenalaisenluonnon ekologinen tasapainoon vaurioitunut. Rehevöityminenjohtuu liian suurista ravinnepitoisuuksistavedessä.Rihmalevät kasvavat nopeastija peittävät loppukesästä kaikenmuun vesikasvillisuuden kalliopohjilla.Kaislikot leviävät, vaativammatkalalajit väistyvät ja särkilajityleistyvät.Tavallinen puheenaihe kesätoreillaon levätilanne. Sinilevät ovatusein myrkyllisiä ja näin ollen vaarasekä ihmisille että eläimille.Typpi- ja fosforipäästöjä on vähennettävä.Näin sinäkin voit auttaa:Pyöräile tai kulje julkisilla autollaajamisen sijaan. Neljännesosa Itämerentypestä tulee ilman kauttamm. liikenteestä.Lopeta fosforia sisältävien pesu-tai tiskiaineiden käyttö varsinkinjos asut tai oleskelet paikalla,joka ei ole kytketty viemäriverkostoon.Suosi lähituotettua ruokaa, vihanneksiaja hedelmiä. Pitkät kuljetuksetkuluttavat energiaa ja aiheuttavatpäästöjä.Kirja, jota en unohdaYksi vaikuttavimmista lukuelämyksistänion Herman Hessenromaani Arosusi. Se on mestarillinen,runolliseen proosaan puettukertomus. Siinä yhden ihmisenhahmossa kuvataan useitaihmistyyppejä ja modernin ihmisenpirstoutunutta persoonal-5lisuutta.Arosusi vie lukijan syvälleuniversaaleihin kysymyksiin:järjen ja järjettömyyden vastakohtaisuuteenja niiden keskinäiseen valtataisteluun. Kirjanpäähenkilön Harry Hallerin tarina kuvaa myös sovinnaisuudenja hillittömyyden välistä jännitettä.Harry pohtii elämän tarkoitusta. Hän kokee välillä syvää tarkoituksettomuuttaja miettii kärsimyksen ongelmaa. Myössyyllisyyden taakka kuormittaa häntä raskaasti.Unenomaisessa kohtauksessa Harry keskustelee Mozartinkanssa. Mozart toteaa, että ”ihmiset eivät mahda mitäänsille, että Aatami söi omenan, ja kuitenkin heidän täytyy sekinsovittaa”. Harry vastaa: ”Tämähän on kamalaa.” Mozartjatkaa: ”Niin on. Elämä on aina kamalaa. Emme mahda sillemitään ja kuitenkin olemme vastuussa siitä. Ihminen syntyymaailmaan ja siinä samassa hänestä tulee syyllinen.”Romaanin Maagillisessa teatterissa tehdään matka alitajunnanmaailmaan, jossa on tilaisuus viettien estottomaan tyydyttämiseen.Harry kapinoi keskinkertaista porvarillisuuttavastaan, josta hän ei itsekään tunnu pääsevän irti. Hänelläon tavattoman vahva tarve olla itsenäinen. Se johtaa totaaliseenyksinäisyyteen ja vieraantumiseen. Joutuu kysymään,onko tämä sitten itsenäisyyden hinta.Lukija temmataan vahvasti mukaan Arosuden intensiiviseenvaellukseen ja elämän tuskaan. Kirjan lopussa Harrysanoo: ”Käsitin nyt kaiken, tiesin, että minulla on elämänpelinsadattuhannet pikkutyyppikuviot taskussani, aavistintarkoituksen ja minua värisytti, olin valmis alkamaan pelinialusta vielä kerran, valmis maistamaan vielä kerran sen tuskaa,kauhistumaan sen tarkoituksettomuutta, valmis vieläkerran ja monen monta kertaa vaeltamaan läpi oman itsenihelvetin. Kerran oppisin nauramaan.”Loppu jää askarruttamaan. Onko siinä pilkahdus toivostavai ilmaiseeko se hallitsematonta halua ajautua kärsimykseenyhä uudelleen itämaisen mystiikan ikuisen syklin mukaisesti?Arosuden tarina on hämmästyttävän ajankohtainen kuvausyleisinhimillisestä pyrkimyksestä etsiä vastauksia ihmisensyvimpiin kysymyksiin. Niihin kirkolla on pätevä vastaus.Osta kotimaista luonnosta pyydettyäkalaa. Ekologisesti hyvä valintaon syödä mm. ahventa, haukea,kuhaa ja siikaa.Kompostoi biojätteesi, kierrätäja uusiokäytä muut jätteet.Kompostoi pihajätteet ja rannoilleajautunut kaisla niiden polttamisensijaan. Tuhka rehevöittäävettä.Purjehdi tai souda, kun sinullaon aikaa. Vältä turhaa moottoriveneelläajamista matalikoissa. Matalassavedessä potkuri sekoittaapohjasedimenttiä, jolloin ravinteitavapautuu veteen.Pese matot ja muu pyykki maissa.Heikki TeittinenKirjoittaja on toimitusjohtaja, joka asuu Soukassa.heikki.teittinen@orton.fiVältä rantojen ruoppausta, josmahdollista. Ruoppaus tuhoaa kalojenkutemispaikkoja ja aiheuttaarehevöitymistä maamassojen sekoittuessa.Älä leikkaa nurmikkoa vedenrajaanasti. Luonnontilassa oleva rantasitoo paremmin ravinteita kuinnurmikko.Ja lopuksi: vaadi päättäjiltä ympäristötekoja.Päättäjien vastuullaon ohjata ja järjestää yhteiskunnantoimintoja niin, että ympäristöystävällinenelämäntyyli on meille kaikillemahdollinen.Palstalla kirjoittavat Espoonkaupunginhallituksen jäsenet.Lehden kansikuvassa Ukkonen kokeilee ilmapuhalluksella toimivaa lentämistä Tapiolan keskustassa.Leffahullun unelmaKun Jenni Ukkonen etsii elokuvia, hän katsooseitsemän filmiä päivässä. Satojen joukosta hänvalitsee ne, jotka näytetään Espoo Ciné -festivaaleilla.Teksti Katariina HarjuKuva Jukka GranströmVielä muutama vuosi sittenJenni Ukkonen tulostitarroja ja liimasiniitä tulitikkuaskien kansiin.Hän vei askeja kahviloihintoivoen, että ihmiset löytäisivätEspoo Ciné -elokuvafestivaalille.Nyt tilanne on toinen:huomenna perjantaina tapahtumakäynnistyy jo 20:nnenkerran. Juhlavuoden kunniaksise kestää kymmenenpäivää. Viime vuonna kävijöitäoli 24 000.Esitteetkin painetaan jopainossa.”Toisaalta olen ylpeäomasta lapsestani, toisaaltaminua hirvittää”, Ukkonensanoo. ”Touhu on mennytniin isoksi.”Elokuva paniarvot uusiksiEspoossa ohjelman pitääkinolla isoa. Ukkosen mukaankaupungilla on niin montakeskusta, että vain iso tapahtumasaa väen liikkeelle.Tapiola on hänen mukaansahyvä elokuvapaikka,sillä se on persoonallinen jalähellä Helsinkiä.”Kun ihmiset kerääntyvätKulttuurikeskukseen, siinäon juhlan tuntua.”Vaikka Ukkonen näkeesatoja elokuvia vuodessa, ensiviikolla hän ei ehdi katsoaainoatakaan. Kun kiire onkuumimmillaan, toiminnanjohtajakäväisee lasten päivänäytöksessä.”Kun olen lopen uupunut,istun Louhisaliin 250 pikkulapsenkeskelle. He ovat haltioissaan,elävät tarinan mukanaja puhuvat hahmoille.Silloin liikutun; tämän vuoksiteen työtäni.”Ukkosen mukaan elokuvallaon valtava vetovoima,joka vie hetkeksi ihan muualle.”Rakastan sitä maailmaaja mielentilaa, jonka elokuvavoi tavoittaa. Elokuva antaaajatuksia, joita en uskoisiomaksuvani.”Tämän vuoden EspooCinéssä häntä liikuttaa erityisestiCamino. Tositapahtumiinperustuva elokuvakertoo kuolemansairaasta11-vuotiaasta tytöstä.”Caminon katsottuaninäin maailman eri tavalla.Koko päivä ja arvot menivätuusiksi.”VarsinainensaalisEspoo Cinéssä on tänä vuonna107 näytöstä. Kukaan festivaalintyöntekijöistä ei olenähnyt kaikkia elokuvia. Valinnattekee seitsemän hengenporukka, joka kiertää ulkomaisiaelokuvafestivaalejalehtiöt kourassa.”Katsomme kuusi tai seitsemänelokuvaa päivässä.Menemme leffaan aamullakahdeksalta ja olemme niinpitkään kuin jaksamme”,Ukkonen kuvailee.Hänen mukaansa EspooCiné eroaa muista elokuvatapahtumista,sillä se painottaauutta ja eurooppalaistaelokuvaa.Tänä vuonna se esittääpääpalkitut elokuvat kahdeltamerkittävimmältä eurooppalaiseltafestivaalilta, Berliininja Cannesin elokuvajuhlilta.”Se on varsinainen saalis.”Jos festivaalit ja ohjaajateivät ole tavalliselle tallaajalletuttuja, Ukkosella on antaapari vinkkiä. Hän suositteleejo mainittua Caminoasekä Il y a longtemps que jet’aime -elokuvaa, joka kertoovankilasta vapautuneen naisenpaluusta tavalliseen elämään.JEspoo Ciné 21.–30.8. NäytöksiäTapiolan Kulttuurikeskuksessa,Bio Rex Sellossa ja HelsingissäAndorrassa. Lisätietoja: www.espoocine.fiKino Tapiolaankotimaisia elokuviaEspoo Cinén oli tarkoitus pitää viime vuonna näytöksiäKino Tapiolassa. Esitykset piti perua viime hetkellä, silläteatterin katosta lohkeili maalia. Salista löytyi asbestia, jaKino Tapiola joutui käyttökieltoon.Viime joulukuussa teatteri ajautui konkurssiin.Nyt Kino Tapiola on tarkoitus elvyttää. Hommaan onryhtynyt kolme toimijaa: Tapiolan Lämpö omistaa kiinteistön,Espoon kaupunki tukee teatteria rahallisesti ja EspooCiné pyörittää sen toimintaa.”Teatteri on valtavan remontin tarpeessa. Tavoite onkäynnistää toiminta tänä vuonna”, Jenni Ukkonen suunnittelee.Ukkosen mukaan Kino Tapiola painottaa eurooppalaistaja kotimaista elokuvaa, ”ei mitään kassamagneetteja”.Paikalliset asukkaat ovat hänen mukaansa antaneetpaljon ideoita teatterin käytölle. Niiden kuulemiseksi hänaikoo perustaa keskustelufoorumin internetiin.Ukkosen mielestä tila voisi olla pieni kulttuuriareena,jossa pidettäisiin lasten teatteriesityksiä. Tuloja voidaankerätä vuokraamalla salia kokoustilaksi.”Kino Tapiola on arvokas, ja haluan taistella sen puolesta.Suomen taajimmin asutulla alueella on liian vähänleffateattereita. Kotimaista elokuvaa pitäisi saada katsoaomassa korttelissa.”JYlimääräinenehdokas OlarinkirkkoherranvaaliinOlarin seurakunnan kirkkoherranvaaliinon tulossa ylimääräinenehdokas. Olarin seurakunnalleon toimitettu kymmenenäänioikeutetun henkilönallekirjoittama pyyntöOlarin seurakunnan vs. kappalainenKimmo Ansamaanasettamiseksi ylimääräiseksiehdokkaaksi Olarin seurakunnankirkkoherranvaalissa.Tuomiokapituli on asettanutensimmäiselle vaalisijalleOlarin vt. kirkkoherra Salla-MariaViitapohjan, toisellesijalle Olarin seurakuntapastoriKari Tuovisen ja kolmannellevaalisijalle Vaasan suomalaisenseurakunnan kappalainenTuomo Klapurin.Vaalilautakunta käsitteleepyynnön 23.9. klo 16 alkavassakokouksessa. Vaalien ennakkoäänestysalkaa 28.9. japäättyy 2.10. Vaalipäivät ovat4.–5.10.EsseLiikuntailloissastartataan syksyynEspoon kaupungin liikuntatoimijärjestää neljä liikuntailtaa,joissa pääsee kokeilemaaneri lajeja.Leppävaarassa ilta onmaanantaina 24.8., Keski-Espoossa tiistaina 25.8., Tapiolassakeskiviikkona 26.8.ja Espoonlahdessa torstaina27.8. Startti-iltoihin ei tarvitseilmoittautua. Ohjelmatiedotlöytyvät sivulta www.espoo.fi/terveysliikunta.Samalta sivulta löytyvätmyös tiedot Kohti Kuntoa -liikunnasta. Tarjolla on monenlaisialiikuntalajeja, muunmuassa kuntonyrkkeilyä, pehmolentistäja soutuspinningiä.Ensimmäinen kerta on ainailmainen.Kohti Kuntoa -kurssit järjestetäänyhteistyössä liikuntaseurojenkanssa.EsseApuraha EmriikkaSaloselleMartti Talvela -säätiön tämänvuoden apuraha myönnettiinoopperalaulaja Emriikka Saloselle.Apurahan suuruus on8 000 euroa.Säätiö perustettiin vuonna1990 oopperalaulaja MarttiTalvelan elämäntyön kunnioittamiseksi.Sen tavoite onedistää Suomen musiikkikulttuuria.Emriikka Salonen kuuluuEspoon tuomiokirkkoseurakunnanpapistoon.Esse


esse ❘ 20.8.2009 Uutiset esse.toimitus@kotimaa.fimielipide esse.lukijoilta@kotimaa.fi20.8.2009 ❘ esse LyhyestiSähköinenkirkonmäki avattuKotimaa24 on 19.8. avautunutuusi blogipalvelu. Se pyrkiiolemaan sähköinen kirkonmäki,joka kokoaa sivuilleenkeskustelijoiksi ja mielipiteenvaihtajiksiblogisteja laajastikirkon piiristä.Kotimaa-lehden ja -yhtiöidentarkoituksena on saadasatoja uskosta, kirkosta, etiikastaja arvoista kiinnostuneitaihmisiä bloggaamaan samaanpaikkaan.Näin syntyy sosiaalinenmedia ja uudenlaista luovaavuorovaikutusta. Toistaiseksikirkon asioista bloggaavatovat hajallaan verkossa.Kotimaa24 on avoin kaikille,myös Essen lukijoille.Olli SeppäläOman blogin alkuun pääsee osoitteessawww.kotimaa24.fiTyöväenopistonilmoittautuminenruuhkautuiEspoon työväenopiston internet-ilmoittautumisetkäynnistyivät10.8. Sivut ruuhkautuivatrunsaan käyttäjämääränvuoksi. Tämän lisäksi ilmoittautumisessaon ilmennytteknisiä ongelmia.Tilanne rauhoittui pahimmansuman jälkeen.Espoon työväenopiston erityissuunnittelijaRitva Pihlajapahoittelee järjestelmän takkuamista.”600 ihmistä pystyyilmoittautumaan kerrallaan”,hän kertoo.Tilannetta on selvitetty ahkeraan.”Kaikkiin asiakkaankohtaamiin ongelmiin ei edeslöydy syytä.”Ilmoittautumiset jatkuvatporrastetusti edelleen.EsseEspoo juhlii taantumasta huolimattaEspoon kaupunki• Espoo täyttyy toiminnastapäivälle. Tapahtuma kootaantorstaina 27. elokuuta.Museot, teatterit, kirjastot,järjestöt ja kauppakeskuksettarjoavat ohjelmaa Espoo-päivänkunniaksi.Suurin osa ohjelmasta onilmaista; esimerkiksi Weegee-talonmuseoihin on vapaapääsy.Juhlan tavoite on tuodaEspoon kulttuuri ja tapahtumatkaikkien ulottuville.”Toivomme, että espoolaisethuomaisivat, miten hienojajuttuja omasta kaupungistalöytyy”, kertoo yhteyspäällikköLea Rintala Espoonkaupungilta.”Kun on tiukat ajat, haluammepiristää ihmistenarkea. Teemme asukkaillevalmiista tarjonnasta,jota on Rintalan mukaanpaljon.”Itse vien lapseni KaupunginmuseonSavua ja tulta-näyttelyyn. Siellä kävijätvoivat testata, millaista onolla palomies”, hän kertoo.Myös paloasemilla onjuhlapäivän kunniaksi avoimetovet. Muuhun ohjelmaankuuluu muun muassaDostojevskin Idiootti-näytelmänavoimet harjoituksetKaupunginteatterissa.Tapiolan keskusta täyttyytorikojuista, joissa myydäänmuun muassa Tapiolaleivoksia.Pelataanpa siellämyös Afrikan tähden MMkisojenalkuerät.helpoksi löytää uusia kokemuksia.”Päivä päättyy EspooCinén esittämään MammaMia! -elokuvaan taivasallaJos espoolaisilla on rahatiukassa, niin on kaupungillakin.Huonon taloustilanteenvuoksi kaupunki eibudjetoinut rahaa Espoo-Tapiolan Aurinkoterassilla.Katariina HarjuEspoo-päivän ohjelma: www.espoo.fi/espoopaivaEspoo kieltää risujen poltonJukka GranströmKasveja saa polttaa vain harvaan asutuilla alueilla satunnaisesti.Silloinkaan poltto ei saa häiritä naapureita.• TOINEN RUUTUtaneli.kylatasku@kotimaa.fiEspoon paloasemilla on avoimet ovet Espoo-päivän kunniaksi sunnuntaina 30.8. klo 12–15.• Espoon kaupunginhallitustui vanhempien puolelle.on päättänyt, että 12 ka-rakalliolaista saa oman esikoulun.Heitä varten vuokrataanväliaikaisesti tilat senioritaloHopeakalliosta.Alun perin lapset olitarkoitus kuljettaa bussillaLeppävaaraan Ajurinmäenpäiväkotiin. Järjestely johtuitilan puutteesta.Vanhemmat vastustivatSen jäsen Ritva-Liisa Luomaranta(kok.) esitti Hopeakallionvuokraamista.”Tämän kokoista asiaa eiolisi pitänyt tuoda kaupunginhallitukseen.Mielestänion kohtuutonta, ettei pieniälapsia koskevaa päätöstä toteutettusilloin, kun lautakuntaoli asian ratkaissut ”,Luomaranta sanoo.kyyditystä voimakkaasti.Sosiaali- ja terveyslautakuntaVirkamiesten mukaankannatti jo kesä-kuussa Hopeakallion vuokraamista,mutta perusturvajohtajaJuha Metso veiasian kaupunginhallitukseen.Metson mukaan bussikyydityson osoittautunuttoimivaksi ratkaisuksi.Kaupunginhallitus aset-Hopeakallion vuokraaminenmaksaa 52 000 euroaenemmän kuin Ajurinmäenkäyttö. Luomarannan mielestälaskelma ei pidä paikkaansa.”Laskelmat eivät ole vertailukelpoisia:esimerkiksisiivous maksaa molemmis-• Syyskuusta alkaen espoolaiseteivät saa polttaa nattaa hakettaa ja käyttääpuutarhajätteen. Risut kan-oksia pihallaan, jos asuvat seosaineena kompostissapientaloalueella. Määräyksenhyväksyi kaupungin-”Kun kasvit kompostoi-tai katteena puutarhassa.valtuusto kesäkuussa. daan omalle pihalle, syntyyluonnon kiertokulkua”,”Siitä tulee aikamoisetsavut, jotka lähes aina häiritsevätnaapureita”, perus-Jos talossa on biojäteke-Torvela sanoo.telee kaupungin ympäristötarkastajaNiko Torvela. tuvaan säkkiin ja jättääräys, risut voi pakata maa-”Olen nähnyt savun ympäröivänkoko talon.”biojäteastian viereen.Torvelan mukaan savu Kasvijätettä saa polttaavoi aiheuttaa sairaskohtauksiaastmaatikoille ja sydänsestiharvaan asutuilla alu-omalla pihalla satunnaivaivaisilleeilla,jos se ei haittaa naapureitakohtuuttomasti.Kaupunki suosittelee espoolaisiakompostoimaan sittelee, että risut ovatTällöinkin Espoo suo-kuivia.Polttamisesta on myöshyvä ilmoittaa naapureilleetukäteen.Puutarhajätteiden vientipuistoihin ja kaupunginmetsiin on kielletty.Ehdotetut muutokset olivatloppuvuonna 2008 nähtävilläAvoin Espoo -internetsivustolla.Niko Torvelanmukaan kannanottojatuli ”puolesta ja vastaan tasapuolisesti”.Helsingissä ja Vantaallarisujen poltto pientalo-Palueilla on jo ollut kiellettyä.Karakallion lapsille oma esikouluKatariina Harjusa paikoissa, mutta se olihuomioitu vain Hopeakalliossa.Vuokrasta ei myöskäänollut neuvoteltu: yhdelläpuhelinsoitolla sainHopeakallion kuukausivuokraalaskettua 200 eurolla.”Luomaranta kiittää vanhempiatoiminnasta. ”Onhyvä, että heiltä löytyi kansalaisaktiivisuutta.He ottivatasioista selvää ja halusivatvaikuttaa.”Ensi syksynä alueen esikoululaisetpääsevät Rastaalankouluun, jossa aloittaaremontin jälkeen kaksiesikouluryhmää.Katariina HarjuPerhekerhojen suosiokasvaa• Espoon seurakuntien Perhekerhojen korkeitavuoden 2008 tilastoja selailevalöytää suuria lukuja perhekerhojenkohdalta. Viimevuonna perhekerhoilla oli2 324 kokoontumiskertaa,joissa oli mukana 21 567 aikuistaja 29 682 lasta. Luvutolivat suuremmat kuin aikaisempinavuosina.osallistumislukuja ei voisuoraan verrata esimerkiksipäiväkerhojen lukuihin.Kun päiväkerho on kiinteäryhmä, jossa tilastoidaansiellä toistuvasti käyvät lapsetkertaalleen, perhekerhoon avoin kokoontuminen,jossa tilastoidaan jokaisenPäiväkerholaisia Espoonkokoontumisen aikuiset jaseurakunnissa oli vii-me vuonna 1 312, kerhoja oli104. Päiväkerholaisten lisäksitilastoidaan myös iltapäiväkerholaiset.lapset erikseen. Perhekerhoteivät siis tavoita 29 682:aeri lasta, sen sijaan päiväkerhoissakäy 1 312 eri lasta.Vuonna 2008iltapäiväkerholaisia oli 590ja kerhoja 26.Päiväkerholaisten määrävähenee edelleen, joskaanei kovin voimakkaasti. Iltapäiväkerhotpysyvät entisissäasemissaan.Varhaisnuorten kerhoissaoli viime vuonna kerholaisia2 447. Kerhoja kokoontui253. Vuodesta 2004 lähtiensekä kerholaisten että kerhojenmäärä on pysynyt melkolailla samoissa luvuissa.Yhteensä 172 kuorossaja soitinyhtyeessä oli viimevuonna mukana 2 050 musisoijaa.Seurakuntien musiikkityöon vuosituhannenToisaalta perhekerhot ovatkyllä hyvin aktiivinen osaseurakuntien lapsityötä. Tapiolanperhekerhoista vastaavaMaire Hellas sanooperhekerhon etuja olevanmuun muassa, että se ei edellytäsitoutumista eikä maksamitään. Perhekerho on koollavain kerran viikossa, kunpäiväkerho voi kokoontuayksi, kaksi, kolme tai jopaneljä kertaa viikossa.”Perhekerhoissa paneudutaanaikuisten teemoihintarkasti. Siellä käydään suorastaanterapeuttisia keskusteluja.”Esko Miettinenalusta lähtien jatkuvasti jonkinverran voimistunut.Matalan kynnyksenklinikka nuorillePatrik LindströmSeurakuntien perhekerhot olivat Espoossa vuonna 2008 edellisvuosiasuositumpia. Sen sijaan päiväkerholaisten määrä laski.• Jos espoolaisnuori voi pahoin,kentuu syksyn aikana. Heinäsenhän voi hakea apua il-man ajanvarausta. Espooavaa tänä syksynä Nupoliklinikannuorille, jotka tarvitsevatapua elämänhallinnassa.13–22-vuotiaat saavat Nupolistamukaan se tarjoaa aimannakin neuvontaa ja keskusteluapua.Nupoli sijaitsee Espoonkeskuksessa osoitteessa Virastotalo2. Klinikka on Heinäsenmukaan auki ainakinapua mielenterveys- virka-aikana. ”Keskustenakinja päihdeongelmiin, käyttäytymishäiriöihinsekä seksuaaliterveyteenlemme siitä, voisiko se ollapidempään auki.”ja painonhallemmelintaan liittyviin asioihin. Arviolta 5 000–9 000 espoolaisnuortakärsii mielenterveysongelmista.Nupoli on matalan kynnyksenklinikka, eli sinne voimennä ilman ajanvarausta.”Sieltä löytyy aina joku, jokapanee asiat vireille”, lupaaMyösoppimisvaikeudet koulussaovat yleistyneet.Heinäsen mukaan Nupolion merkittävä siksi, että seEspoon terveyspalveluiden kokoaa yhteen nuorten palveluja.johtaja Tuula Heinänen.Klinikan toiminta tar-Katariina HarjuMielipideHyvät mielipidekirjoittajat!Essen Lukijoilta-palstajulkaisee korkeintaan 1500merkkiä pitkiä mielipidekirjoituksia.Esse, Lukijoilta,Hietalahdenranta 13,00180 Helsinkiesse.lukijoilta@kotimaa.fiSeurakuntien tiedotuksestaNettiotteitaJatka keskustelua osoitteessawww.esse.fi -> keskusteluTanssitunteja seurakuntaanKauniainen sai uudenkirkkoherran. Saammekonyt kaipaamiamme uusiatyömuotoja?Odotan innolla, ettäKauniaisten suomalainenseurakunta järjestäisi lattaritanssientunteja gospel-musiikkiin.Tunnitvoitaisiin järjestää yhteistyössätanssikoulun kanssa.Tai voisiko seurakuntavarata tilavuoron koulultatai työväenopistolta?Uskova eimurehdiKesän aikana moni näkibussien kyljessä mainoslauseet:”Jumalaa tuskinon olemassa. Lopeta siismurehtiminen ja nauti elämästä.”Nämä sanat kuvaavatajatuksia ihmiseltä, joka eiole löytänyt Jumalaa.Sadat miljoonat kristitytovat kuitenkin löytäneetRaamatun Jumalan.Mistä Jumalan sittenvoi löytää? Ensimmäiseksivoi ihmetellä Hänen luomistyötään:käden, silmäntai solun toiminta on niinihmeellistä, että on ihanluonnollista pohtia, kukaon tämän kaiken takana.Nimimerkki Näkymätön(Esse 6.8.) kaipasi keskusteluryhmiä.Syksyllä alkavatAlfa-kurssit ovat hyvätilaisuus pohtia Jumalaaja kerrata kristinuskonasioita. Kannattaa katsoaEssestä, missä tänä syksynäalkaa kursseja.Monella Alfa-kurssillaolen nähnyt, minkälaisenmuutoksen Jumalan löytäminenvoi saada ihmisessäaikaan. Sitä kuvaavatmielestäni parhaiten sanatrakkaus, ilo ja rauha.Murehtiminen on siitäkaukana. Jeesus lupasi, ettäjokainen etsivä löytää.Jari Jolkkonenteologian opiskelija,EspooTulijoita olisi yllin kyllin,ja silta seurakuntaanalkaisi rakentua. HelsinginPaavalin seurakunnastaja HNMKY:stä saalisätietoa toteutuksesta.Olemme kyllästyneitäpelkkiin konsertteihin.Joko seurakunta rohkeneeuudistaa toimintaansa nykypäiväntarpeita vastaavaksi?Vierivä kiviOlimme Keuruulla mökkeilemässä. Kun menimme soutelemaan,tämä käärme tuli meitä uiden vastaan!LukijakuvaELISA SIMONEN, ViherlaaksoEsse julkaisee lukijoiden ottamia kiinnostavia kuvia. Aiheen tai kuvaajantulee olla espoolainen. Kerro lyhyesti kuvan tarina ja yhteystietosi.Julkaistusta kuvasta lähetetään leffaliput kahdelle ja kuukaudenlopussa arvotaan 50 euroa kaikkien kuvan lähettäneiden kesken.S-posti: esse.kuvat@kotimaa.fiViime Essen (13.8.) mielipidepalstannettiotteissa oliote Espoon seurakuntieninternetsivujen keskustelustaotsikolla ”Seurakuntientiedotus on huonoa”.Viesti oli poimittu keskeltäkeskustelua ”Millainenkirkkoherra Olariin?”Kyseiseen lehteen ei ollutotettu yhtään Olarinseurakunnan työntekijöidenvastinetta, joita keskusteluunon tullut. Koskakeskustelusta saattaavain paperilehteä lukevillejäädä sangen yksipuolinenkuva, haluan kommentoidatyöalaani liittyvää kirjoitusta.Seurakuntien tiedotuksessaon varmasti paljonkehitettävää, mutta väite,että se on ”täysin leväperäistä”ei mielestäni aivanpidä paikkaansa. EsimerkiksiOlarin seurakunnankesällä pidettävistä messuistaon tiedotettu muunmuassa Essessä (rivi-ilmoituksissa)ja internetissä(Viikko-ohjelmassa jaTapahtumakalenterissa).Olen samaa mieltä kirjoittajankanssa siitä, ettämyös Olarin uuden kirkkoherrantulee nähdä tiedottaminenkeskeisenäseurakunnan toiminnassa.Tiedon välittäminenon kaikkien työntekijöidenvastuulla omalta osaltaan.Åke JauhiainentiedottajaOlarin seurakuntaKirkko unohtaa yksinhuoltajanNimimerkki Näkymätön(Esse 6.8.) kertoi, että hänetunohdetaan seurakunnassa.Minulla on päinvastainentilanne, mutta ongelmalienee sama.Selailin Espoonlahdenseurakunnan esitettä tulevallesyksylle. Aikuisillelöytyi montakin kiinnostavaatapahtumaa, muttamihin saan pienen tyttärenihoitoon tilaisuudenajaksi?Seurakunta näyttääolettavan, että molemmatvanhemmat asuvat lapsenkanssa. Se myös unohtaa,että vanhemmat voivat halutasamaan tilaisuuteen.Entä kaltaiseni yksinhuoltajaperheet?Onkomeidät – tai yleensä lapsiperheelliset– lokeroitu automaattisestiperhekerhojenasiakkaiksi?Monet kiinnostavistatilaisuuksista alkavat myöhäänja kestävät pitkälle iltaan,jopa puoleen yhdeksään,jolloin lapseni pitäisiolla jo Höyhensaarilla.Voisiko seurakunta järjestäälastenvahdin siksiaikaa, kun aikuiset keskustelevat?Nähdäkseni yhteinenongelmani Näkymättömänkanssa on se, etteiseurakunta tavoita kuinaktiivieliitin. Toimintaanmukaan haluavia varmaanlöytyisi, jos siihen olisimahdollisuus.Yksinhuoltajanaseurakunnan aikuistenjoukossa


10 esse ❘ 20.8.2009 20.8.2009 ❘ esse 11Hyväkuntoinen tavara kiertääKierrätyksen nousukausi on rantautunut Espooseen.Kirpputoreilta ostetaan erityisesti lastenvaatteita.Teksti Anja NwoseKuvat Jani LaukkanenEnää espoolaisia ei hävetä avatakirpputorin ovea. Rikaskinvoi kertoa käyttävänsäkierrätettyjä vaatteita.Buumi syntyi 1990-luvun lamanaikana. Nykyisen taloustaantumanodotetaan edelleen vilkastavankirpputorikauppaa.Parin viime vuoden aikana Espooseenon perustettu useita kirpputoreja,Esse kiersi näistä kolmella.Uusimmat kirpputorit avattiin keväälläViherlaaksoon ja Kaitaalle.Häpeästätuli muotiaViherkirpparilla käy asiakkaita tasaiseentahtiin, mutta yleisvaikutelmaon rauhallinen.Putiikkia pyörittävä JarmoLeppälä on siirtymässä rakennusalaltasuhdanteiden perässä kierrätysbisnekseen.Hänen mukaansaparhaiten itsepalvelukirpputorillaliikkuvat sellaiset lastenvaatteet jaRuotsalaisen vaateketjun balleriinamekkomaksaa kaksi euroa.-tarvikkeet, jotka myyjä osaa hinnoitellatarpeeksi halvoiksi.Arja Mellanen on tullut Viherkirpparillelastenlastensa kanssa.”Ostaminen on harkinnan asteella”,Arja Mellanen toteaa janäyttää kädessään olevaa Kiinassavalmistettua posliinienkeliä. Tähtäimessäoli muutamassa vuodessakeräilijöiden suosioon noussut venäläinenLomosovin posliini, muttasitä ei ole tällä kertaa löytynyt.Mellanen kävi tutustumassakirpputoreihin jo 80-luvun alussa,kun niitä alettiin perustaa. Työelämässäollessaan hänta ei innostanutkirpputoreilla kierteleminen.Harva espoolainen kävi reilu 20vuotta sitten shoppailemassa kierrätystavaraa.Siitä, mitä ei ennenkehdattu tehdä, on nykyään tulluttrendikästä.YhteisöllisyyttäkaitaalaisittainKaitaan uusi kyläkirpputori on nimensämukainen. Tuntuu kuin tulisivanhaan kyläkauppaa, eikä ihme,sillä paikalla on ollut muinoinElannon myymälä.Kolmessa pienessä huoneessaon paljon tavaraa. Ilmoitustaulultanäkee toiveita, joita asiakkaat kaipaavatmyyntiin: kankaita, Muumi-mukeja,kumisaappaita, Kalevala-koruja..”Kirpputori on tuonut eloa kadulle”,Katariina Alester sanoo.Alester asuu naapurissa ja tuleeusein katsomaan, miten hänenmyyntipöydästään on ostettu tavaraa.Tällä kertaa hän ostaa samallalenkkarisandaalit ja luistimet Kreeta-tyttärelle.Kirpputorille voi piipahtaa myöskahville. Yhteisöllisyydestä kertoosekin, että myyjä Jane Miettinentietää tarkalleen vakiasiakkaidensaterveydentilan.Eurolla saa vaikka mitäJos haluaa heittäytyä löytöretkien maailmaan,paras tapa on piipahtaa seurakunnankirpputorilla. Siellä hintataso on matala,eurolla saa mukaansa vaikka mitä.Matinkappelin Minikirppis on auki maanantaisin.Kirjat maksavat kymmenen senttiä.Lasten sateenvarjo lähtee mukaani kahdellakymmenelläsentillä ja nostalgisista jälkiruokakulhoistamaksan kymmenen senttiäkappaleelta.Hintakattoviisi euroaTino Jääskeläisen tähtäimessä ovat lastenvaatteet. Harteilla Joanna Seppälä.Mankkaalla sijaitsevalla Akseli-kirpputorillakäy kova kuhina.Jo talouden nousukauden aikaankolme vuotta sitten perustettukirpputori on löytänyt kävijäkuntansa.Kesätauon jälkeen paikassaon ruuhkaa, kun yli 200 myyntipaikkaatäyttyy kiivasta tahtia.Tunnelma on kuin marketissa,koska valkoisten hyllyjen välissäkuljetaan ostoskärryjen kanssa.”Pääkaupunkilaiset ovat ymmärtäneetkierrätyksen idean.Hyväkuntoinen tavara kiertää.Kukaan ei osta huonoa tavaraa”,YllättäväretrolöytöVarsinainen löytö on raikkaan punainen retrotakki.Napakasta puuvillasta tehdyssä anorakissaon tyylikkäät leikkaukset. Suomessavalmistettu takki on noin kolmekymmentävuotta vanha, mutta se näyttää tuliterältä.Matinkappelissa on kuukauden ensimmäisenämaanantaina euron kassin päivä,joten saan yhdellä eurolla takin sekä kaksilastenvaatetta. Voisin ottaa samalla rahallavielä monta muutakin vaatetta, koska kassiniei ole edes puolillaan, mutta en ehdi etsiäenempää.Kaupan päälle kirpputoriasiakkaalle tarjotaanhyvää mieltä, sillä tuotolla maksetaannamibialaisen Silas Bilhan koulumaksuja.Uusi pajaLeppävaaraanSeurakunnan kirpputorilla ei ole järkeä vainpiipahtaa. Puolen tunnin vilkaisussa montavaatetta jää kääntämättä. Parhaat löydöttehdään ajan kanssa.Tilanne on sama kuin mummolan vintillä:on paljon sellaista, mikä ei kiinnosta ollenkaansekä kaiken sen seassa todellisiatoteaa Marika Forss, joka on toinenkirpputorin omistajista.Tino Jääskeläinen kulkee käytävilläyksivuotias Joanna Seppäläharteillaan.”Tytölle on tullut ostettua täältäpaljon. En edes etsi vaatteita itselleni.Tulen pyörimään ja katselemaan,jos jotain sattuisi tarttu-helmiä.Välitöntä mummolatunnelmaa lisääväteläkeläiset vapaaehtoistyöntekijät, jotkakohtaavat asiakkaan sydämellisesti.Tuomiokirkkoseurakunnan UnelmakammariKirkkojärvellä on avoinna maanantaisinja torstaisin. Espoonlahden seurakunnankirpputorin toiminta käynnistyy myöhemminsyksyllä. JLeppävaaran kirkolla avataan uusi Olotila-kirpputori10. syyskuuta. Samassa yhteydessä käynnistyytuunauspaja, jossa tehdään vanhasta uutta.maan mukaan.”Viime kerralla Jääskeläinen tekiostoksia 80 eurolla. Siinä oli jopaljon dvd-elokuvia ja lastenvaatteita.Hän on valmis maksamaanvaatteesta yleensä maksimissaanviisi euroa.Samansuuntainen hintakattoSharlina Renwall (oik.) tekee löytöjä Olarin seurakunnankirpputorilta. Vapaaehtoistyöntekijä Orvokki Timoharju-Flöjt avustaa tavaroiden penkomisessa.on Johanna Piispalla, joka etsiivaatteita kaksivuotiaalle pojalleensekä pian syntyvälle vauvalle.Yrittäjänä toimiva perheenäition tehnyt vertailua ja huomannut,että espoolaisilla kirpputoreillaon halvempaa kuin internetinhuuto.net -kaupassa.Arja Mellanen etsii Viherlaakson kirpputorilta venäläisiä posliiniesineitä. Tällä kertaahän tyytyy kiinalaiseen enkeliin.Kierrätys vähentääostosmorkkistaToimittajalta kolmen kirpputorinkatsastamiseen kuluu kolme tuntia.Tavoitteena on löytää kierrokseltayksi ostos.Kriteerini ovat samat kuin monellamuulla: hyväkuntoinen, mielelläänmerkkituote ja reilusti halvemmallakuin kaupasta.En pysty valitemaan vain yhtäostosta, vaan käytän jokaisellakirpputorilla kahdeksan euroa.Minusta tuli hetkessä tyypillinenespoolainen kirpputoriasiakas, silläostan lähinnä muutaman euronlastenvaatteita.Käytän 24 euroa ja saan lapsillehupparin, farkkuhameen, balleriinamekon,juhlamekon, housut, Legont-paidan ja Baby born -matkalaukunsekä keittiöön viisi Tupperware-muovikippoa.Kotona iskee ostosmorkkis.Mietin, oliko kaikki tarpeellista.Olisin voinut jättää t-paidan, tanssimekonja muutaman kipon ostamatta.Kierrätykseen panostamisestatuli silti parempi olo kuinmuutaman euron alennusmyyntiostoksista.JItsepalvelukirpputorilla vaatteet saattavatjoutua eksyksiin.Johanna Piispan mukaan espoolaiskirpputorien hinnat ovat halvemmat kuin internetin huuto.net-kaupan.KirpputorejaEspoossa jaKauniaisissaAkseli (Sinikalliontie 1,Mankkaa), www.akseli.info,p. 461104, ark. 10–19, la10–16.Kaitaan Kyläkirppis (Sammentie4), www.kaitaankylakirppis.nettisivu.org,p. 046636 7022, ark. 10–18, la–su10–16.Konttitori (Vermon -raviradanparkkipaikka, Ravitie 1), www.merimieskirkko.fi, p. 6962450,su 10–14 (13.9. asti).Lafkan (Thurmanin puistotie1, Kauniainen), www.lafkan.fi,p. 5053364, ti, ke pe 10–17,to 10–19, la 10–13.Olarin kirppis (Maapallonkuja1), www.olarinkirppis.fi, p. 0407051547, ma–to 10–18, la–su 10–15.Pikku-Pariisi (Reviisorinkatu3 A, Espoon keskus), www.pikkupariisi.com, p. 050 5903547, ti–pe 11–17, la 11–14.Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus(Matinpurontie8), www.kierratyskeskus.fi,p. 0400 348 114, ark. 10–18, la 10–15.Skidi-kirppari (Jälkimaininki 4,Kivenlahti), p. 044 5471368,ma 10–19, ti–to 10–17, pe12–17.Täydenkuun kirppis (Täysikuu1, Olari), www.taydenkuunkirppis.fi,p. 0400 807970, ti–to10–18, pe–su 10–15.Viherkirppis (Viherlaaksontie5), www.viherkirppis.info,p. 044 2010 610, ark 10–18, la–su 10–15.Espoon seurakuntien kirpputorit:Minikirppis (Matinkappeli,Liisankuja 4), maklo 12–15; Unelmakammari(Kaivomestarinkatu 8, Espoonkeskus), p. 8050 3938,ma 10–12 ja to 10–15; Olotila(Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu2), 8050 5515,ti ja to klo 11–14 (10.9. alkaen);Torstaikirpputori (Kastevuorenkuja3 M, Soukka), toklo 14–18 (aukeaa myöhemminsyksyllä).Fida lähetystorit: Espoon keskus(Asemakuja 3), p. 8056686, ark. 9–17, la 10–14;Lähderanta (Kolkekannaksentie15), p. 592 693, ma 9–17,ti 9–18, ke–pe 9–17, la 10–15; Niittykumpu (Merituulentie30), p. 4551 566, ma–ti9–18, ke–pe 9–17, la 10–15;Soukka (Yläkartanonkuja 1),p. 8133 676, ma–ke, pe 9–17, to 9–18, la 10–15.J


12 esse ❘ 20.8.2009 1320.8.2009 ❘ esseTapiolan kirkkoLa 22.8. klo 13 Elohovi I -rippikoulunkonrmaatiomessu, liturgiaOssi Tervonen, kanttori LiisaMalkamäki. Su 23.8. klo 10Messu, liturgia Erika Kallio, kanttoriHannu Jurmu. Messussa ElohoviII -rippikoulun kon rmaatio.Su 23.8. klo 14 Elohovi III -rippikoulunkonrmaatiomessu, liturgiaMimosa Leinonen, kanttoriRuut Kiiski. Ke 26.8. klo 8 Viikkomessu,liturgia Antti Rusama,kanttori Hannu Jurmu. Ke 26.8.klo 19 Hiljaisuuden messu, liturgiaOssi Tervonen. Rukoushetkikirkossa arkisin klo 12.Pyhäkoulu on alkanutMukavaa tekemistä ja yhdessäoloa.Koululaisille on oma ryhmä23.8. messun aikana. Lisäätietoa www.tapiolanseurakunta. / /kirkolla.Hiljaisuuden messuHiljaisuuden lauluja ja rukoustasekä pysähtyminen ehtoollispöydänäärellä keskiviikkona 26.8.klo 19 Tapiolan kirkolla. Messuntoimittaa Ossi Tervonen.PerheillatTule viettämään leppoisaa perheiltaayhdessä lasten ja aikuistenkanssa. Mukaan ovat tervetulleitaisovanhemmat, kummittai muut perheellesi tärkeät henkilöt.Kokoonnumme kerran kuukaudessa2.9., 14.10. ja 4.11.klo 18.30–20 Tapiolan kirkolla,Kirkkopolku 6. Illan aikana hartaushetki,toiminnallinen tuokio,vapaata keskustelua/leikkiä jailtapala. Lisätiedot: perhe.tapiola@evl.tai Katja Salmela 041539 8709.KirpputoriKe 2.9. klo 17–19 Tapiolan kirkollaperheillan yhteydessä. Pöytävuokra10 € Pärnun seurakunnanlapsityön hyväksi. Pöytävaraukset24.–31.8. Marita Haikolle p.8050 4429 klo 9–12.Kerhoja tytöille japojilleSyksyn kerhotiedot netissä www.tapiolanseurakunta. / /varhaisnuoret.Kerhot alkavat viikolla 37(ma 7.9. alkaen). Ilmoittautuminenma 24.8. ja ti 25.8. klo 12–14 p. 8050 4471 ja 8050 4474.Kerhoista voi tiedustella myös ilmoittautumisaikojenjälkeen samoistanumeroista.Sururyhmä lapsensamenettäneilleSururyhmässä on mahdollisuuskohdata toisia, samassa tilanteessaolevia vanhempia, jakaamenetykseen liittyviä ajatuksiaja tunteita sekä saada apua jatukea surun matkalle. Ryhmä kokoontuutorstaisin 15.10. alkaenklo 18 Tapiolan kirkolla, Kirkkopolku6, Espoo. Tiedustelut ja ilmoittautuminen15.9. mennessädiakonissa Kaija Aspholm 040533 9593, pastori Ari Kunnamo040 579 8776 tai etunimi.sukunimi@evl..Virtaa välillämmeParisuhdekurssi nuorille aikuisilleMankkaan seurakuntakodillakeskiviikkoisin 7.10.–11.11.Kurssilla jaetaan kokemuksiaja ajatuksia, opetellaan tunnistamaanomia tunteita ja kertomaanniistä. Kurssimaksu 25 €/hlö. Ilmoittautumiset ja lisätiedot31.8. saakka jenny.vainio@evl.ja 1.9. lähtien leena.sorsa@evl. .Naisten saunaretkiTo 3.9. Hilaan. Lähtö Tapiolankirkolta klo 17 ja paluu n. klo21. Kimppakyyti, sauna, kevytateria ja iltapala hintaan 10 €.Saunakeskusteluja vetää KaijaAspholm. Ilmoittautumiset ArjaMuhinille p. 8050 4433.SururyhmäItsemurhan tehneiden läheisille.Ryhmä alkaa ke 11.11. Soukankappelilla, Soukankuja 3. Katsotarkemmat tiedot Yhteiset tapahtumat-palstalta.Laulattaako?Muskarikuoro (5–7-v) ma klo18.30–19.15. Alkaa 24.8. TiedustelutLiisa Soinio 040539 4049.Tiltaltti (1.–4. lk.) ja Pajulinnut(5.–7. lk.) ma klo 18–19.15 (alkaa24.8.) sekä Paju (8.–9. lk. jalukiolaisille) perusteilla, koelauluke 26.8. klo 16–18. LauluyhtyeLaeticus (n. 20–30+ v) ke, koelaulu.Tiedustelut Liisa Malkamäki040 569 4445. Kirkon kuoroti klo 18.30–20, tiedustelut HannuJurmu 040 533 9353. Kamarikuoroto klo 18–20.30, uusiamieslaulajia otetaan, tiedustelutKaisa-Leena Harjunmaa-Hannikainen040 513 0845. Kuorokaikille syys–marraskuussa tiklo 13. Pääsyvaatimuksena ainoastaanhalu laulaa. Kuorot kokoontuvatTapiolan kirkolla. Uudetja vanhat laulajat, tervetuloakuorotoimintaan.Pohjoinen-piirrustuksiaUno Roosvaltin (Viro) teoksia Tapiolankirkon aulassa 3.–29.8. arkisinklo 8–20 ja la–su klo 8–17.Vapaa pääsy.NuoretTiistaisin Paheksuva Kirahvi –nuorten hengähdyspaikka Tapiolankirkolla klo 18 alkaen. Kysylisää Jenniltä, Marjolta tai Sepiltä.www.tapiolanseurakunta. / /nuorisot.20.8.2009Tapiolanseurakunta20.8.2009EspoonlahdenseurakuntaMessutSu 23.8. klo 10 Espoonlahdenkirkossa saarna ja liturgia JukkaLehti, avustava pappi Tuula Olli,kanttori Elja Puukko.Su 23.8. klo 17 Soukan kappelissasaarna ja liturgia Tuula Olli,kanttori Elja Puukko.La 29.8. klo 17 Sodessa nuortenmessu ja syksyn avajaiset,esiintyjänä Posteljoona.Su 30.8. klo 16 MukulamessuEspoonlahden kirkossa.TorimyyntiäToripiiri kutsuu Ulappatorille la22.8. ja 29.8. klo 10–14. Tulenauttimaan elokuisista päivistähyvässä seurassa pullakahvienkera. Kotiinviemisiksi leivonnaistenlisäksi puutarhojen ja metsienantimia sekä tuoreena ettäsäilöttynä. Voit myös lahjoittaaoman pihasi satoa myytäväksi(muista tuoteseloste!). Kaikkituotto lyhentämättömänä lähetystyönhyväksi. Tied. Eila-RiittaKämppi 050 593 1412.Ikäihmisten kerhotMa klo 10–11.30 Ala-Kivenlahdennuorisotila, Merivalkama 2.Ma klo 12.30–14 Kaskikappeli,Kaskipiha 3.Ke klo 12–13.30 Espoonlahdenkirkko, Kipparinkatu 8.To klo 12–13.30 Soukan kappeli,Soukankuja 3.To klo 14.15–15.45 Mäntykappeli,Mäntytie 27.Pe klo 14–15.15 Merikartanonpalvelutalo, Tyrskyvuori 6.Tule mukaan ja tuo ystäväsikin!Tied. Reija Vienola 041534 1706.PerhekerhotEspoonlahden kirkko perhekerhoma klo 9.30–11, esikoisvauvaperheidenryhmä ti klo 9.30–11, kirkkovuoden tahdissa -kerhoke klo 9.30–11, avoin perhekerhoto klo 9.30–11. Soukankappeli esikoisten taaperoryhmäma klo 9.30–11, kodin jouluseimikerhoti klo 9.30–11, perhekerhoke klo 9.30–11, avoinperhekerho to klo 9.30–11.Iivisniemensrk-koti avoin perhekerhoti ja to klo 9.30–11.Mäntykappeliesikoisvauvaperheidenryhmä ti klo 13-14.30, avoin perhekerhoke klo 9.30–11, perhekerhoto klo 9.30–11.Kaskikappeliperhekerho ma klo 9.30–11, kodin jouluseimikerho ti klo9.30–11, avoin perhekerho keklo 9.30–11, perhekahvila pe12.30–16, naisten huone parillisenvkon ti klo 20.30–22.30.Tied. ja seimikerhoihin ilmoittautuminenArja Viitamäki p.256 7283 tai 041 535 6190.Moku-kerhoMonikulttuurista toimintaa kantasuomalaisillesekä eri maistamuuttaneille naisille ja lapsille:tutustutaan toisiimme, opitaantoisiltamme ja toistemmekulttuureista, ystävystytään ylirajojen. Ohjaajina Helena Aarnivuoja Ritva Finnbäck. Kerhokokoontuu Kivenkolossa, Merisaapas1 A, parittoman viikonke, alk. 26.8. klo 17.30–19.30.KesäMieTeAvoin, luottamuksellinen keskusteluryhmämasennuksestaja uupumuksesta kärsiville ke26.8. klo 18–20 Espoonlahdenkirkolla. Tied. Maria Laulaja 040537 6854. MieTe kokoontuu 7.9.alkaen Soukan kappelilla ma klo18–20.RaamattupiiriKesäillan raamattupiiri Espoonlahdenkirkon pikkusalissa keskiviikkoisinklo 18.30–20. Piirissäkäsitellää n seuraavansunnuntain tekstejä. Mukanaon seurakuntamme pastori, ke26.8. Annamari Simpanen.KesäillanurkumusiikkiaEspoonlahden kirkon konsertissake 26.8. klo 20 urkurina JohannesLenius Itävallasta: Bach,Albrechtsberger, Haydn, Bruckner,Schmidt, Lenius, Kropfreiter.Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.Seitsemänseurakunnankörtti-iltaKe 26.8. klo 18 kokous- ja kurssikeskusHvittorpissa Vitträskjärvenrannalla Kirkkonummella(Eniron karttasivu 46/CJ-76).Makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja,iltatee ja -kahvit. Seuratkappelissa klo 19. Veisataan Siioninvirsiä. Kuljetus ystävän kyydissäomilla autoilla. Tied. H-CDaniel 040 540 0005.Elämän kangasHengellisen matkakumppanuudenryhmä Sinulle, joka haluatetsiä tietäsi kristittynä arjenkeskellä. Ryhmässä hiljennymmeja jaamme ajatuksia MartinLönnebon samannimisen kirjanäärellä. Ryhmä alkaa to 10.9.klo 18.30–20 Kaskikappelissaja kokoontuu parittomilla viikoilla.Tied. ja ilm. Inkeri Oinonen p.8050 6665, 050 583 6883 taiinkeri.oinonen@evl. .Mistä kristinuskossaon kysymys?Etsitään ja löydetään vastauksiayhdessä. Alfa on opetusta, keskusteluaja yhdessäoloa aterianäärellä. Alfa-kurssit alkavat ma14.9. klo 18.30 Kaskikappelissa(Latokaskessa) ja ti 15.9. klo10 kirkolla. Kokoontuu kerranviikossa, 11 kertaa. Tied. ja ilm.4.9. mennessä p. 8050 6665,050 583 6883, inkeri.oinonen@evl. .Sururyhmä itsemurhantehneiden läheisilleRyhmä kokoontuu 6 kertaa Soukankappelilla, Soukankuja 3,alk. ke 11.11. ja 7. kerta järjestetäännoin puoli vuotta myöhemmin.Tied. ja ilm. ryhmänohjaajille,pastori Pekka Kiviranta040 531 1056 ja diakonissaMaria Laulaja 040 531 1002.Ryhmä on suljettu vertaistukiryhmä,johon ei alkamiskerranjälkeen oteta uusia ryhmäläisiä.Diakoninenseurakuntaretkipe 9.10. Viipurin Dikoniin, jokaon Lahden Diakoniasäätiönylläpitämä katulasten huoltokoti.Lähtö Espoonlahden kirkoltape aamuna varhain ja paluuiltamyöhällä. Hinta n. 110 €sis. viisumin, bussimatkat, matkaturvavakuutuksen,lounaanDikonissa sekä opastuksen japääsymaksun Viipurin linnaan.Ostosten tekemiseen on aikaa.Osallistujille lähetetään retkikirje.Mukana diakoniatyöntekijäja Eila-Riitta Kämppi, jolle ilm.20.–31.8. 050 593 1412. TiinaSöderqvist ottaa vastaan ilm.1.–4.9. aikana 050 438 0256.Nuoretwww.sodesode.Nuorisotoimisto Sode Soukanostarilla, Soukantie 14Soden kesäillat vielä elokuunajan ma ja to klo 17–20.Kirkko ja kirkkoherranvirasto: Kipparinkatu 8, 02320 EspooVirasto avoinna ma–pe klo 8–15, p. 8050 6000päivystävä pappi (toimitusvaraukset) ma–pe klo 9–15 p. 8050 6627etunimi.sukunimi@evl.fi www.espoonlahdenseurakunta.fiOlarinseurakuntaKirkko ja kirkkoherranvirasto,Kirkkopolku 6, 02100 Espoo.Virasto avoinna ma–pe klo 8–15p. 8050 4000. Toimitus- jatilavaraukset klo 9–15 p. 8050 4429etunimi.sukunimi@evl.fi www.tapiolanseurakunta.fi20.8.2009TAPIOLAKirkkoherranvirastoOlarinluoma 4, 02200 Espooma–pe klo 8–15 p. 8050 7000, faksi 420 8160.etunimi.sukunimi@evl.fi www.olarinseurakunta.fiMessusu 23.8. klo 10 Tapiolan kirkossaTaneli LaasonenMINÄTAPIOLALue lisää alla.Lue lisää alla.ESPOONL AHTI9–10 soittamalla p. 813 4108tai käymällä tuona aikana varaamassaerillinen tapaamisaikaosoitteessa Kuunkehrä 4. DiakoniatyöntekijätUlla Rantala jaKristiina Huotari.Eläkeläisten kerho ti 1.9. alkaenklo 13. Ohjaajana Kirsti Lehtinen.Virkistymistä yhdessäolostakahvikupin äärellä ja rakentumistahengellisesti keskustellen jayhdessä veisaten. Vapaaehtoinenkahviraha Pietarin katulapsityöhön.Diakonialounas Ke 2.9. ja jatkuenke 16.9. lähtien viikoittain klo13, hinta 2 €.Kuvataideryhmä jokin aika sitteneläkkeelle siirtyneille alkaama 14.9. jatkuen kuukausittainerikseen ilmoitettuina päivinä.Tied. Ulla Rantala p. 8050 7908.SeurakuntaKauppakeskusIsossa OmenassaHiljaisuuden kappeli ylimmässäkerroksessa tarjoaa mahdollisuudenhiljaisuuteen, rauhoittumiseen,lepoon ja rukoukseen.Kappeli on avoinna syyskuustaalkaen ma–pe klo 12–18, la klo12–15. Keskiviikkoisin on ohjattuhiljentymishetki klo 12.15–12.30.Omenan Olohuone (seurakunnankerhotilat Hiljaisuuden kappelinyhteydessä): Avoimet ovetlapsille ja aikuisille ma, ti, to, peklo 9–12, ke klo 16–19. Leikimme,askartelemme, laulamme jahiljennymme yhdessä. Leikkiseuraalapsille – vertaistukea vanhemmille.Esikko-ryhmä, uusien äitien jaheidän vauvojensa avoin vertaisryhmäma klo 13–14.30, 24.8.alkaen. Tiedustelut Marja Jauhiainenp. 8050 7753.Sana ja kuva -ryhmä. Kokoonnumme25.8. alkaen ti klo12.30–14.30 luomaan ja keskustelemaanRaamatun sanomanhengessä. Ryhmään mahtuukahdeksan henkilöä. Tiedustelutja ilmoittautumiset 041 5398801.Raamattupiiri ke klo 12.30–14.Aloitamme hartaudella Hiljaisuudenkappelissa klo 12.15. Ei ennakkoilmoittautumista.Vauvamuskari to klo 13–13.45(ryhmä 1) ja 13.45–14.30 (ryhmä2). Jälki-ilmoittautumiset jatiedustelut musiikkileikkikoulunopettaja Anne Pietilälle 050 5110447. Muskari on maksullinen.Nuoret: Omenan Olohuoneessati klo 16–18 näkee kavereitaja saa välipalaa. Omppupäivystyspe klo 17.30–20.30. BongaaIsosta Omenasta nuorisotyöntekijä.TASAUS-tapahtuma la 19.9. klo11–15 Toritasolla. Tasaus onSuomen Lähetysseuran vuosittainenkampanja, jolla tasoitetaantietä yhteiskunnan heikoimmille.Toritasolla tietoa Tasauksestasekä lipaskeräystä. Tasaus-lähettiläsKristian Meurmanesiintyy.Kauppakeskuspappi Juha Virtaon tavattavissa Hiljaisuudenkappelilla torstaisin ja perjantaisin.Soita ja sovi keskusteluaika040 565 0012 tai tule juttelemaan,kun näet hänet kauppakeskuksessa.Leppävaarawww.leppavaaranseurakunta./ /nakut.nakut.leppavaara@evl.Nakutoiminta starttaa30.8.Leppävaaran seurakunnannakut on iloinen joukko20–30-v nuoria aikuisia.Joukkoomme mahtuuniin uskonsa löytäneitäkuin etsijöitäkin. Rohkeastimukaan myös ensikertalaiset– tervetuloa!Syksyn teemana on Virtaa– voimaa – vapautta.Sunnuntain nakuilloissakäsitellään uskoon, kristillisyyteenja nuoren aikuisenelämään liittyviäteemoja. Lopuksi hiljennytäänhartauteen. Illoissakäy silloin tällöin vierailijajohdattelemassa illan aiheeseen,mutta muutoinsuunnittelemme ja toteutammetoimintamme itse.Syksyn ensimmäinennakuilta on 30.8. klo 18Nooan parkissa, Lintuvaarantie21. Myöhemminohjelmassa: metsäretkila 12.9. ja viikonloppuleiriHvittorpin linnassa Kirkkonummella30.10.–1.11.Sähköpostilistalle pääsetliittymään lähettämälläpostia nakut.leppavaara@evl.. Samastaosoitteesta saat vastauksen,jos sinulla on kysymyksiätoimintaan liittyen.Otaniemen kappeliLöydä pyhä Tiekirkosta:Otaniemen kappeli onavoinna lomalaisille 1.6.–31.8. ma–pe klo 12–17,jolloin paikalla on myösopas.Kesäviikonloppuisin Otaniemenkappeli on aukivain toimituksia varten.Toimitusvarauksiavoi tiedustella Tapiolanpäivystävältä papilta p.8050 4440.Messu ”Itsensä tutkiminen”23.8. klo 11. Liturgiaja saarna Tarja Mikkola,musiikki Noora Hultin.Kirkkokahvit.Ristin killan kesä–elokuunteeillat ovat keskiviikkoisinOtaniemen kappelissa,ei kuitenkaan jokaviikko. Ohjelmasta voikysyä sähköpostilla: tiedottaja@ristinkilta..Katso myöswww.otapapit.net.Nuoret aikuisetParisuhdekurssi nuorille aikuisilleloka-marraskuussa.Virtaa välillämmeVapaa pääsy ohjelma 5 €.urkuE s p o o n l a h d e n k i r k o s s a k e k l o 2 0Kesäillan musiikkiaItävaltalainen urkuri JohannesLenius soittaa musiikkiakotimaastaan ja Saksasta.Säveltäjäniminä J.S. Bach,Albrechtsberger, Haydn, Bruckner,Schmidt, Lenius ja Kropfreiter.26.8. Johannes Lenius urut – ItävaltaESPOONL AHTITiina KivirasiMessuun!Su 23.8. klo 10 Olarin kirkkoSu 23.8. klo 12 MatinkappeliSu 23.8. klo 12 HaukikappeliOL ARIMessuSu 23.8. klo 10 Olarin kirkko,liturgia ja saarna Antti Malinen,avustaa Mari Alanärä, Mia Wrang,kanttorina Sanna Franssila. Messunyhteydessä Vaellusrippikoulunkon rmaatio. Maksuton kirkkokuljetustarvitseville. Kuljetuksentilaus viimeistään messuaedeltävänä perjantaina klo 12, p.8050 7751.Su 23.8. klo 12 Matinkappeli,liturgia ja saarna Kimmo Ansamaa,kanttorina Mikko Niinikoski.Su 23.8. klo 12 Haukikappeli, liturgiaja saarna Antti Kruus, kanttorinaPäivi Hakomäki.Su 23.8. klo 14 Olarin kirkko,Kolin rippikoulun konrmaatio.Liturgia ja Kari Tuovinen, avustaaKimmo Ansamaa, Antti Kruus,kanttorina Päivi Hakomäki.Hartaus- jarukoushetketOlarin kirkon etuosassa PäivänSana ti ja to klo 12.Hiljaisen rukouksentuntiMeditatiivinen rukoustunti, jossakeskellä mahdollisuus liikkuenrukoilla. Tule kuulemaan hiljaisuudessaJumalaa ja oman sydämesiääntä keskiviikkoisin klo12 Haukikappelissa, Ukkohauentie1. Ryhmän vastaavana MarjaErvanne.Kesälaulut –vielä kerranKesäillan viimeiset laulut Olarinkirkonmäellä ke 26.8. klo 18.Kokoonnumme kirkon sisäpihalle,sateen sattuessa sisälle. Tulemukaan laulamaan kauneimpiakesälauluja ja -virsiä sekä kuulemaansana sunnuntaiksi. Mukanalaulamassa ja laulattamassavt. kirkkoherra Salla-Maria Viitapohjasekä Virva Kukka Saari jamusiikkiryhmä.KesäkahvilatOlarin kirkon pihalla koko kesänPäivän Sanan jälkeen eli to n. klo12.30–13.30. Vapaata seurusteluaja yhdessäoloa kirkon mäellä.Sateen sattuessa kirkon aulassa.Matinkappelilla kahviossa keklo 13–14.30.Lapsikuoro Satakieletaloittaa harjoitukset ke 26.8. Matinkappelissa.5–8-vuotiaat klo16.30–17.15 ja 9–13-vuotiaatklo 16.30–18. Lisätietoja kuoronjohtajaltaSanna Franssila 040547 1859 tai musiikkitoimistosta040 735 8068.Matinkylän lukupiiriLukupiiri jatkaa Matinkappelillasyksyllä seuraavin päivämäärinja kirjoin: to 10.9. klo 18.30 JohnSteinbeck: Ystävyyden talo, to15.10. klo 18.30: Eero HuovinenAvoin taivas, ke 18.11. klo 18.30F.E. Sillanpää: Hurskas kurjuus,to 10.12. klo 18.30 runoilta aiheena”Matka”. Tiedustelut Sirkka-LiisaRaunio 040 531 1026.Päiväkerhot, perhekerhotja pyhäkoulutPäiväkerhot ovat alkanee. Hajapaikkojaon vielä jäljellä.Perhekerhot alkavat viikolla 34:Matinkappeli, Liisankuja 3, ti klo9.30–11. Olarin kappeli, Kuunkehrä4, ti klo 9.30–11, Olarinkirkko, Olarinluoma 4, pe klo9.30–11. Avoin perhekerho alkaaviikolla 38: Haukikappeli, Ukkohauentie1, to klo 9.30–11.Pyhäkoulut alkavat 6.9. klo 12Matinkappelilla ja Olarin kappelilla.Arkipyhäkoulut alkavat vk38: ti 15.9. klo 9.30 Matinkappelillaja to 17.9. klo 9.30 Olarinkappelilla.Tiedustelut vs. lapsityönohjaajaMarja Jauhiainen 040 531 1029,marja.jauhiainen@evl. .NikkarointipiiriNikkaripiiri on suunnattu7–13-vuotiaille lapsille ja heidänvanhemmille tai kenelle tahansaaikuiselle, joka haluaa nikkaroidayhdessä lapsen kanssa. Ryhmäalkaa ti 15.9. klo 18–19.30Niittykummun koululla jatkuen24.11. asti. Mukana kaksi puutöihinperehtynyttä ohjaajaa. Materiaalikulutsyksyltä 18 €/hlö.Tiedustelut ja ilmoittautumisetPaula Bruce p. 8050 7754.Lapsi ja ero -ryhmäVanhempien eroa käsitelläänleikkien, pelaamisen, askartelun,piirtämisen ja puhumisenkautta pe–la 25.–26.9. Matinkappelilla,Liisankuja 3. Ryhmäon tarkoitettu 8–12-vuotiaille lapsille.Hinta 10 €/lapsi. Ryhmänvetäjinä perhetyöntekijät PaulaBruce ja Ritva Finnbäck. Ilmoittautuminen18.9. mennessä 040503 7622 tai 040 575 3707.Tapahtuu Olarinkirkolla, Olarinluoma 4Diakonian työpaja avaa ovensatiistaina 25.8. Tule mukaaniloiseen joukkoomme tekemäänkäsitöitä rukouksen hengessä jakertomaan kesäkuulumisia. Mukaanvoi piipahtaa myös ihanmuuten vain.Päivän Sana ti ja to klo 12 kirkonetuosassa. Tule lepäämään Jumalanhuolenpidossa Raamatunsanan johdattamana.Diakoniatyöntekijätavattavissakirkon diakoniatoimistossatiistaisin klo 9–10. Silloin voimyös soittaa ja varata ajan p.8050 7743.Kesäkahvila elokuussa torstaisinklo 12.30–14. Kaikenikäistenvapaamuotoista yhdessäoloa,johon voi poiketa pieneksikinajaksi.Olarin kappeli,Kuunkehrä 4Diakonianajanvarausaika tiOL ARITule vielä kerranlaulamaan kauneimpiakesälauluja ja -virsiäsekä kuulemaan sanaa.i lä kKesäillanlaulutlakeseViimeiset laulut ke 26.8. klo 18 Olarin kirkonmäellä.Tuleperhekerhoonlaulua leikkiäyhdessäoloaOL ARIPäiväkerho,perhekerho,pyhäkoulu.Paras paikkapienelle.Lue parhaista paikoistalisää viereiseltä sivulta.Tapiolan kirkkoLa 22.8. klo 13 Elohovi I -rippikoulunkonrmaatiomessu, liturgiaOssi Tervonen, kanttori LiisaMalkamäki. Su 23.8. klo 10Messu, liturgia Erika Kallio, kanttoriHannu Jurmu. Messussa ElohoviII -rippikoulun kon rmaatio.Su 23.8. klo 14 Elohovi III -rippikoulunkonrmaatiomessu, liturgiaMimosa Leinonen, kanttoriRuut Kiiski. Ke 26.8. klo 8 Viikkomessu,liturgia Antti Rusama,kanttori Hannu Jurmu. Ke 26.8.klo 19 Hiljaisuuden messu, liturgiaOssi Tervonen. Rukoushetkikirkossa arkisin klo 12.Pyhäkoulu on alkanutMukavaa tekemistä ja yhdessäoloa.Koululaisille on oma ryhmä23.8. messun aikana. Lisäätietoa www.tapiolanseurakunta. / /kirkolla.Hiljaisuuden messuHiljaisuuden lauluja ja rukoustasekä pysähtyminen ehtoollispöydänäärellä keskiviikkona 26.8.klo 19 Tapiolan kirkolla. Messuntoimittaa Ossi Tervonen.PerheillatTule viettämään leppoisaa perheiltaayhdessä lasten ja aikuistenkanssa. Mukaan ovat tervetulleitaisovanhemmat, kummittai muut perheellesi tärkeät henkilöt.Kokoonnumme kerran kuukaudessa2.9., 14.10. ja 4.11.klo 18.30–20 Tapiolan kirkolla,Kirkkopolku 6. Illan aikana hartaushetki,toiminnallinen tuokio,vapaata keskustelua/leikkiä jailtapala. Lisätiedot: perhe.tapiola@evl.tai Katja Salmela 041539 8709.KirpputoriKe 2.9. klo 17–19 Tapiolan kirkollaperheillan yhteydessä. Pöytävuokra10 € Pärnun seurakunnanlapsityön hyväksi. Pöytävaraukset24.–31.8. Marita Haikolle p.8050 4429 klo 9–12.Kerhoja tytöille japojilleSyksyn kerhotiedot netissä www.tapiolanseurakunta. / /varhaisnuoret.Kerhot alkavat viikolla 37(ma 7.9. alkaen). Ilmoittautuminenma 24.8. ja ti 25.8. klo 12–14 p. 8050 4471 ja 8050 4474.Kerhoista voi tiedustella myös ilmoittautumisaikojenjälkeen samoistanumeroista.Sururyhmä lapsensamenettäneilleSururyhmässä on mahdollisuuskohdata toisia, samassa tilanteessaolevia vanhempia, jakaamenetykseen liittyviä ajatuksiaja tunteita sekä saada apua jatukea surun matkalle. Ryhmä kokoontuutorstaisin 15.10. alkaenklo 18 Tapiolan kirkolla, Kirkkopolku6, Espoo. Tiedustelut ja ilmoittautuminen15.9. mennessädiakonissa Kaija Aspholm 040533 9593, pastori Ari Kunnamo040 579 8776 tai etunimi.sukunimi@evl..Virtaa välillämmeParisuhdekurssi nuorille aikuisilleMankkaan seurakuntakodillakeskiviikkoisin 7.10.–11.11.Kurssilla jaetaan kokemuksiaja ajatuksia, opetellaan tunnistamaanomia tunteita ja kertomaanniistä. Kurssimaksu 25 €/hlö. Ilmoittautumiset ja lisätiedot31.8. saakka jenny.vainio@evl.ja 1.9. lähtien leena.sorsa@evl. .Naisten saunaretkiTo 3.9. Hilaan. Lähtö Tapiolankirkolta klo 17 ja paluu n. klo21. Kimppakyyti, sauna, kevytateria ja iltapala hintaan 10 €.Saunakeskusteluja vetää KaijaAspholm. Ilmoittautumiset ArjaMuhinille p. 8050 4433.SururyhmäItsemurhan tehneiden läheisille.Ryhmä alkaa ke 11.11. Soukankappelilla, Soukankuja 3. Katsotarkemmat tiedot Yhteiset tapahtumat-palstalta.Laulattaako?Muskarikuoro (5–7-v) ma klo18.30–19.15. Alkaa 24.8. TiedustelutLiisa Soinio 040539 4049.Tiltaltti (1.–4. lk.) ja Pajulinnut(5.–7. lk.) ma klo 18–19.15 (alkaa24.8.) sekä Paju (8.–9. lk. jalukiolaisille) perusteilla, koelauluke 26.8. klo 16–18. LauluyhtyeLaeticus (n. 20–30+ v) ke, koelaulu.Tiedustelut Liisa Malkamäki040 569 4445. Kirkon kuoroti klo 18.30–20, tiedustelut HannuJurmu 040 533 9353. Kamarikuoroto klo 18–20.30, uusiamieslaulajia otetaan, tiedustelutKaisa-Leena Harjunmaa-Hannikainen040 513 0845. Kuorokaikille syys–marraskuussa tiklo 13. Pääsyvaatimuksena ainoastaanhalu laulaa. Kuorot kokoontuvatTapiolan kirkolla. Uudetja vanhat laulajat, tervetuloakuorotoimintaan.Pohjoinen-piirrustuksiaUno Roosvaltin (Viro) teoksia Tapiolankirkon aulassa 3.–29.8. arkisinklo 8–20 ja la–su klo 8–17.Vapaa pääsy.NuoretTiistaisin Paheksuva Kirahvi –nuorten hengähdyspaikka Tapiolankirkolla klo 18 alkaen. Kysylisää Jenniltä, Marjolta tai Sepiltä.www.tapiolanseurakunta. / /nuorisot.20.8.2009Tapiolanseurakunta20.8.2009EspoonlahdenseurakuntaMessutSu 23.8. klo 10 Espoonlahdenkirkossa saarna ja liturgia JukkaLehti, avustava pappi Tuula Olli,kanttori Elja Puukko.Su 23.8. klo 17 Soukan kappelissasaarna ja liturgia Tuula Olli,kanttori Elja Puukko.La 29.8. klo 17 Sodessa nuortenmessu ja syksyn avajaiset,esiintyjänä Posteljoona.Su 30.8. klo 16 MukulamessuEspoonlahden kirkossa.TorimyyntiäToripiiri kutsuu Ulappatorille la22.8. ja 29.8. klo 10–14. Tulenauttimaan elokuisista päivistähyvässä seurassa pullakahvienkera. Kotiinviemisiksi leivonnaistenlisäksi puutarhojen ja metsienantimia sekä tuoreena ettäsäilöttynä. Voit myös lahjoittaaoman pihasi satoa myytäväksi(muista tuoteseloste!). Kaikkituotto lyhentämättömänä lähetystyönhyväksi. Tied. Eila-RiittaKämppi 050 593 1412.Ikäihmisten kerhotMa klo 10–11.30 Ala-Kivenlahdennuorisotila, Merivalkama 2.Ma klo 12.30–14 Kaskikappeli,Kaskipiha 3.Ke klo 12–13.30 Espoonlahdenkirkko, Kipparinkatu 8.To klo 12–13.30 Soukan kappeli,Soukankuja 3.To klo 14.15–15.45 Mäntykappeli,Mäntytie 27.Pe klo 14–15.15 Merikartanonpalvelutalo, Tyrskyvuori 6.Tule mukaan ja tuo ystäväsikin!Tied. Reija Vienola 041534 1706.PerhekerhotEspoonlahden kirkko perhekerhoma klo 9.30–11, esikoisvauvaperheidenryhmä ti klo 9.30–11, kirkkovuoden tahdissa -kerhoke klo 9.30–11, avoin perhekerhoto klo 9.30–11. Soukankappeli esikoisten taaperoryhmäma klo 9.30–11, kodin jouluseimikerhoti klo 9.30–11, perhekerhoke klo 9.30–11, avoinperhekerho to klo 9.30–11.Iivisniemensrk-koti avoin perhekerhoti ja to klo 9.30–11.Mäntykappeliesikoisvauvaperheidenryhmä ti klo 13-14.30, avoin perhekerhoke klo 9.30–11, perhekerhoto klo 9.30–11.Kaskikappeliperhekerho ma klo 9.30–11, kodin jouluseimikerho ti klo9.30–11, avoin perhekerho keklo 9.30–11, perhekahvila pe12.30–16, naisten huone parillisenvkon ti klo 20.30–22.30.Tied. ja seimikerhoihin ilmoittautuminenArja Viitamäki p.256 7283 tai 041 535 6190.Moku-kerhoMonikulttuurista toimintaa kantasuomalaisillesekä eri maistamuuttaneille naisille ja lapsille:tutustutaan toisiimme, opitaantoisiltamme ja toistemmekulttuureista, ystävystytään ylirajojen. Ohjaajina Helena Aarnivuoja Ritva Finnbäck. Kerhokokoontuu Kivenkolossa, Merisaapas1 A, parittoman viikonke, alk. 26.8. klo 17.30–19.30.KesäMieTeAvoin, luottamuksellinen keskusteluryhmämasennuksestaja uupumuksesta kärsiville ke26.8. klo 18–20 Espoonlahdenkirkolla. Tied. Maria Laulaja 040537 6854. MieTe kokoontuu 7.9.alkaen Soukan kappelilla ma klo18–20.RaamattupiiriKesäillan raamattupiiri Espoonlahdenkirkon pikkusalissa keskiviikkoisinklo 18.30–20. Piirissäkäsitellää n seuraavansunnuntain tekstejä. Mukanaon seurakuntamme pastori, ke26.8. Annamari Simpanen.KesäillanurkumusiikkiaEspoonlahden kirkon konsertissake 26.8. klo 20 urkurina JohannesLenius Itävallasta: Bach,Albrechtsberger, Haydn, Bruckner,Schmidt, Lenius, Kropfreiter.Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.Seitsemänseurakunnankörtti-iltaKe 26.8. klo 18 kokous- ja kurssikeskusHvittorpissa Vitträskjärvenrannalla Kirkkonummella(Eniron karttasivu 46/CJ-76).Makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja,iltatee ja -kahvit. Seuratkappelissa klo 19. Veisataan Siioninvirsiä. Kuljetus ystävän kyydissäomilla autoilla. Tied. H-CDaniel 040 540 0005.Elämän kangasHengellisen matkakumppanuudenryhmä Sinulle, joka haluatetsiä tietäsi kristittynä arjenkeskellä. Ryhmässä hiljennymmeja jaamme ajatuksia MartinLönnebon samannimisen kirjanäärellä. Ryhmä alkaa to 10.9.klo 18.30–20 Kaskikappelissaja kokoontuu parittomilla viikoilla.Tied. ja ilm. Inkeri Oinonen p.8050 6665, 050 583 6883 taiinkeri.oinonen@evl. .Mistä kristinuskossaon kysymys?Etsitään ja löydetään vastauksiayhdessä. Alfa on opetusta, keskusteluaja yhdessäoloa aterianäärellä. Alfa-kurssit alkavat ma14.9. klo 18.30 Kaskikappelissa(Latokaskessa) ja ti 15.9. klo10 kirkolla. Kokoontuu kerranviikossa, 11 kertaa. Tied. ja ilm.4.9. mennessä p. 8050 6665,050 583 6883, inkeri.oinonen@evl. .Sururyhmä itsemurhantehneiden läheisilleRyhmä kokoontuu 6 kertaa Soukankappelilla, Soukankuja 3,alk. ke 11.11. ja 7. kerta järjestetäännoin puoli vuotta myöhemmin.Tied. ja ilm. ryhmänohjaajille,pastori Pekka Kiviranta040 531 1056 ja diakonissaMaria Laulaja 040 531 1002.Ryhmä on suljettu vertaistukiryhmä,johon ei alkamiskerranjälkeen oteta uusia ryhmäläisiä.Diakoninenseurakuntaretkipe 9.10. Viipurin Dikoniin, jokaon Lahden Diakoniasäätiönylläpitämä katulasten huoltokoti.Lähtö Espoonlahden kirkoltape aamuna varhain ja paluuiltamyöhällä. Hinta n. 110 €sis. viisumin, bussimatkat, matkaturvavakuutuksen,lounaanDikonissa sekä opastuksen japääsymaksun Viipurin linnaan.Ostosten tekemiseen on aikaa.Osallistujille lähetetään retkikirje.Mukana diakoniatyöntekijäja Eila-Riitta Kämppi, jolle ilm.20.–31.8. 050 593 1412. TiinaSöderqvist ottaa vastaan ilm.1.–4.9. aikana 050 438 0256.Nuoretwww.sodesode.Nuorisotoimisto Sode Soukanostarilla, Soukantie 14Soden kesäillat vielä elokuunajan ma ja to klo 17–20.Kirkko ja kirkkoherranvirasto: Kipparinkatu 8, 02320 EspooVirasto avoinna ma–pe klo 8–15, p. 8050 6000päivystävä pappi (toimitusvaraukset) ma–pe klo 9–15 p. 8050 6627etunimi.sukunimi@evl.fi www.espoonlahdenseurakunta.fiOlarinseurakuntaKirkko ja kirkkoherranvirasto,Kirkkopolku 6, 02100 Espoo.Virasto avoinna ma–pe klo 8–15p. 8050 4000. Toimitus- jatilavaraukset klo 9–15 p. 8050 4429etunimi.sukunimi@evl.fi www.tapiolanseurakunta.fi20.8.2009TAPIOLAKirkkoherranvirastoOlarinluoma 4, 02200 Espooma–pe klo 8–15 p. 8050 7000, faksi 420 8160.etunimi.sukunimi@evl.fi www.olarinseurakunta.fiMessusu 23.8. klo 10 Tapiolan kirkossaTaneli LaasonenMINÄTAPIOLALue lisää alla.Lue lisää alla.ESPOONL AHTI9–10 soittamalla p. 813 4108tai käymällä tuona aikana varaamassaerillinen tapaamisaikaosoitteessa Kuunkehrä 4. DiakoniatyöntekijätUlla Rantala jaKristiina Huotari.Eläkeläisten kerho ti 1.9. alkaenklo 13. Ohjaajana Kirsti Lehtinen.Virkistymistä yhdessäolostakahvikupin äärellä ja rakentumistahengellisesti keskustellen jayhdessä veisaten. Vapaaehtoinenkahviraha Pietarin katulapsityöhön.Diakonialounas Ke 2.9. ja jatkuenke 16.9. lähtien viikoittain klo13, hinta 2 €.Kuvataideryhmä jokin aika sitteneläkkeelle siirtyneille alkaama 14.9. jatkuen kuukausittainerikseen ilmoitettuina päivinä.Tied. Ulla Rantala p. 8050 7908.SeurakuntaKauppakeskusIsossa OmenassaHiljaisuuden kappeli ylimmässäkerroksessa tarjoaa mahdollisuudenhiljaisuuteen, rauhoittumiseen,lepoon ja rukoukseen.Kappeli on avoinna syyskuustaalkaen ma–pe klo 12–18, la klo12–15. Keskiviikkoisin on ohjattuhiljentymishetki klo 12.15–12.30.Omenan Olohuone (seurakunnankerhotilat Hiljaisuuden kappelinyhteydessä): Avoimet ovetlapsille ja aikuisille ma, ti, to, peklo 9–12, ke klo 16–19. Leikimme,askartelemme, laulamme jahiljennymme yhdessä. Leikkiseuraalapsille – vertaistukea vanhemmille.Esikko-ryhmä, uusien äitien jaheidän vauvojensa avoin vertaisryhmäma klo 13–14.30, 24.8.alkaen. Tiedustelut Marja Jauhiainenp. 8050 7753.Sana ja kuva -ryhmä. Kokoonnumme25.8. alkaen ti klo12.30–14.30 luomaan ja keskustelemaanRaamatun sanomanhengessä. Ryhmään mahtuukahdeksan henkilöä. Tiedustelutja ilmoittautumiset 041 5398801.Raamattupiiri ke klo 12.30–14.Aloitamme hartaudella Hiljaisuudenkappelissa klo 12.15. Ei ennakkoilmoittautumista.Vauvamuskari to klo 13–13.45(ryhmä 1) ja 13.45–14.30 (ryhmä2). Jälki-ilmoittautumiset jatiedustelut musiikkileikkikoulunopettaja Anne Pietilälle 050 5110447. Muskari on maksullinen.Nuoret: Omenan Olohuoneessati klo 16–18 näkee kavereitaja saa välipalaa. Omppupäivystyspe klo 17.30–20.30. BongaaIsosta Omenasta nuorisotyöntekijä.TASAUS-tapahtuma la 19.9. klo11–15 Toritasolla. Tasaus onSuomen Lähetysseuran vuosittainenkampanja, jolla tasoitetaantietä yhteiskunnan heikoimmille.Toritasolla tietoa Tasauksestasekä lipaskeräystä. Tasaus-lähettiläsKristian Meurmanesiintyy.Kauppakeskuspappi Juha Virtaon tavattavissa Hiljaisuudenkappelilla torstaisin ja perjantaisin.Soita ja sovi keskusteluaika040 565 0012 tai tule juttelemaan,kun näet hänet kauppakeskuksessa.Leppävaarawww.leppavaaranseurakunta./ /nakut.nakut.leppavaara@evl.Nakutoiminta starttaa30.8.Leppävaaran seurakunnannakut on iloinen joukko20–30-v nuoria aikuisia.Joukkoomme mahtuuniin uskonsa löytäneitäkuin etsijöitäkin. Rohkeastimukaan myös ensikertalaiset– tervetuloa!Syksyn teemana on Virtaa– voimaa – vapautta.Sunnuntain nakuilloissakäsitellään uskoon, kristillisyyteenja nuoren aikuisenelämään liittyviäteemoja. Lopuksi hiljennytäänhartauteen. Illoissakäy silloin tällöin vierailijajohdattelemassa illan aiheeseen,mutta muutoinsuunnittelemme ja toteutammetoimintamme itse.Syksyn ensimmäinennakuilta on 30.8. klo 18Nooan parkissa, Lintuvaarantie21. Myöhemminohjelmassa: metsäretkila 12.9. ja viikonloppuleiriHvittorpin linnassa Kirkkonummella30.10.–1.11.Sähköpostilistalle pääsetliittymään lähettämälläpostia nakut.leppavaara@evl.. Samastaosoitteesta saat vastauksen,jos sinulla on kysymyksiätoimintaan liittyen.Otaniemen kappeliLöydä pyhä Tiekirkosta:Otaniemen kappeli onavoinna lomalaisille 1.6.–31.8. ma–pe klo 12–17,jolloin paikalla on myösopas.Kesäviikonloppuisin Otaniemenkappeli on aukivain toimituksia varten.Toimitusvarauksiavoi tiedustella Tapiolanpäivystävältä papilta p.8050 4440.Messu ”Itsensä tutkiminen”23.8. klo 11. Liturgiaja saarna Tarja Mikkola,musiikki Noora Hultin.Kirkkokahvit.Ristin killan kesä–elokuunteeillat ovat keskiviikkoisinOtaniemen kappelissa,ei kuitenkaan jokaviikko. Ohjelmasta voikysyä sähköpostilla: tiedottaja@ristinkilta..Katso myöswww.otapapit.net.Nuoret aikuisetParisuhdekurssi nuorille aikuisilleloka-marraskuussa.Virtaa välillämmeVapaa pääsy ohjelma 5 €.urkuE s p o o n l a h d e n k i r k o s s a k e k l o 2 0Kesäillan musiikkiaItävaltalainen urkuri JohannesLenius soittaa musiikkiakotimaastaan ja Saksasta.Säveltäjäniminä J.S. Bach,Albrechtsberger, Haydn, Bruckner,Schmidt, Lenius ja Kropfreiter.26.8. Johannes Lenius urut – ItävaltaESPOONL AHTITiina KivirasiMessuun!Su 23.8. klo 10 Olarin kirkkoSu 23.8. klo 12 MatinkappeliSu 23.8. klo 12 HaukikappeliOL ARIMessuSu 23.8. klo 10 Olarin kirkko,liturgia ja saarna Antti Malinen,avustaa Mari Alanärä, Mia Wrang,kanttorina Sanna Franssila. Messunyhteydessä Vaellusrippikoulunkon rmaatio. Maksuton kirkkokuljetustarvitseville. Kuljetuksentilaus viimeistään messuaedeltävänä perjantaina klo 12, p.8050 7751.Su 23.8. klo 12 Matinkappeli,liturgia ja saarna Kimmo Ansamaa,kanttorina Mikko Niinikoski.Su 23.8. klo 12 Haukikappeli, liturgiaja saarna Antti Kruus, kanttorinaPäivi Hakomäki.Su 23.8. klo 14 Olarin kirkko,Kolin rippikoulun konrmaatio.Liturgia ja Kari Tuovinen, avustaaKimmo Ansamaa, Antti Kruus,kanttorina Päivi Hakomäki.Hartaus- jarukoushetketOlarin kirkon etuosassa PäivänSana ti ja to klo 12.Hiljaisen rukouksentuntiMeditatiivinen rukoustunti, jossakeskellä mahdollisuus liikkuenrukoilla. Tule kuulemaan hiljaisuudessaJumalaa ja oman sydämesiääntä keskiviikkoisin klo12 Haukikappelissa, Ukkohauentie1. Ryhmän vastaavana MarjaErvanne.Kesälaulut –vielä kerranKesäillan viimeiset laulut Olarinkirkonmäellä ke 26.8. klo 18.Kokoonnumme kirkon sisäpihalle,sateen sattuessa sisälle. Tulemukaan laulamaan kauneimpiakesälauluja ja -virsiä sekä kuulemaansana sunnuntaiksi. Mukanalaulamassa ja laulattamassavt. kirkkoherra Salla-Maria Viitapohjasekä Virva Kukka Saari jamusiikkiryhmä.KesäkahvilatOlarin kirkon pihalla koko kesänPäivän Sanan jälkeen eli to n. klo12.30–13.30. Vapaata seurusteluaja yhdessäoloa kirkon mäellä.Sateen sattuessa kirkon aulassa.Matinkappelilla kahviossa keklo 13–14.30.Lapsikuoro Satakieletaloittaa harjoitukset ke 26.8. Matinkappelissa.5–8-vuotiaat klo16.30–17.15 ja 9–13-vuotiaatklo 16.30–18. Lisätietoja kuoronjohtajaltaSanna Franssila 040547 1859 tai musiikkitoimistosta040 735 8068.Matinkylän lukupiiriLukupiiri jatkaa Matinkappelillasyksyllä seuraavin päivämäärinja kirjoin: to 10.9. klo 18.30 JohnSteinbeck: Ystävyyden talo, to15.10. klo 18.30: Eero HuovinenAvoin taivas, ke 18.11. klo 18.30F.E. Sillanpää: Hurskas kurjuus,to 10.12. klo 18.30 runoilta aiheena”Matka”. Tiedustelut Sirkka-LiisaRaunio 040 531 1026.Päiväkerhot, perhekerhotja pyhäkoulutPäiväkerhot ovat alkanee. Hajapaikkojaon vielä jäljellä.Perhekerhot alkavat viikolla 34:Matinkappeli, Liisankuja 3, ti klo9.30–11. Olarin kappeli, Kuunkehrä4, ti klo 9.30–11, Olarinkirkko, Olarinluoma 4, pe klo9.30–11. Avoin perhekerho alkaaviikolla 38: Haukikappeli, Ukkohauentie1, to klo 9.30–11.Pyhäkoulut alkavat 6.9. klo 12Matinkappelilla ja Olarin kappelilla.Arkipyhäkoulut alkavat vk38: ti 15.9. klo 9.30 Matinkappelillaja to 17.9. klo 9.30 Olarinkappelilla.Tiedustelut vs. lapsityönohjaajaMarja Jauhiainen 040 531 1029,marja.jauhiainen@evl. .NikkarointipiiriNikkaripiiri on suunnattu7–13-vuotiaille lapsille ja heidänvanhemmille tai kenelle tahansaaikuiselle, joka haluaa nikkaroidayhdessä lapsen kanssa. Ryhmäalkaa ti 15.9. klo 18–19.30Niittykummun koululla jatkuen24.11. asti. Mukana kaksi puutöihinperehtynyttä ohjaajaa. Materiaalikulutsyksyltä 18 €/hlö.Tiedustelut ja ilmoittautumisetPaula Bruce p. 8050 7754.Lapsi ja ero -ryhmäVanhempien eroa käsitelläänleikkien, pelaamisen, askartelun,piirtämisen ja puhumisenkautta pe–la 25.–26.9. Matinkappelilla,Liisankuja 3. Ryhmäon tarkoitettu 8–12-vuotiaille lapsille.Hinta 10 €/lapsi. Ryhmänvetäjinä perhetyöntekijät PaulaBruce ja Ritva Finnbäck. Ilmoittautuminen18.9. mennessä 040503 7622 tai 040 575 3707.Tapahtuu Olarinkirkolla, Olarinluoma 4Diakonian työpaja avaa ovensatiistaina 25.8. Tule mukaaniloiseen joukkoomme tekemäänkäsitöitä rukouksen hengessä jakertomaan kesäkuulumisia. Mukaanvoi piipahtaa myös ihanmuuten vain.Päivän Sana ti ja to klo 12 kirkonetuosassa. Tule lepäämään Jumalanhuolenpidossa Raamatunsanan johdattamana.Diakoniatyöntekijätavattavissakirkon diakoniatoimistossatiistaisin klo 9–10. Silloin voimyös soittaa ja varata ajan p.8050 7743.Kesäkahvila elokuussa torstaisinklo 12.30–14. Kaikenikäistenvapaamuotoista yhdessäoloa,johon voi poiketa pieneksikinajaksi.Olarin kappeli,Kuunkehrä 4Diakonianajanvarausaika tiOL ARITule vielä kerranlaulamaan kauneimpiakesälauluja ja -virsiäsekä kuulemaan sanaa.i lä kKesäillanlaulutlakeseViimeiset laulut ke 26.8. klo 18 Olarin kirkonmäellä.Tuleperhekerhoonlaulua leikkiäyhdessäoloaOL ARIPäiväkerho,perhekerho,pyhäkoulu.Paras paikkapienelle.Lue parhaista paikoistalisää viereiseltä sivulta.


14 esse ❘ 20.8.2009 1520.8.2009 ❘ esseToimipisteetLeppävaaran kirkko Veräjäkallionkatu2, Perkkaan kappeli Upseerinkatu5, Karakappeli Karakalliontie12, Uuttu Lintukulma2, KilonRisti Vanharaide 1, LastenkappeliArkki Leppävaarankatu7 B 3. krs, Leppäsiipi Alberganesplanadi1.Messut ja hartaudetHiljainen aamurukous pe 21.8.klo 7.45–8.45 KilonRistissä.Messu su 23.8. klo 10 Leppävaarankirkossa. Juha-Pekka Rissanen,Timo Salo ja Elina Rantamäki.Anglican-LutheranWorshipService Sun 23rd August at 4pm at Karakappeli Chapel, Karakalliontie12.Aamumessu ke 26.8. klo 8 LastenkappeliArkissa. Juha-PekkaRissanen.Kesäillan lauluhetki ja ehtoollinenke 26.8. klo 19 Perkkaankappelissa. Kalervo Salo ja PauliinaHyry.Kirkko auki!-avajaiset 6.9.Leppävaaran kirkon käyttöönottoajuhlitaan koko seurakunnanvoimin su 6.9. Klo 10 Piispanmessussasaarnaa Espoon piispaMikko Heikka. Seurakunnankaikki kuorot: Herraa hyvää kiittäkää.Klo 11.30 kirkkokahvit jaKirkkomarkkinat. Kirkkomarkkinoillavoi tutustua seurakunnantoimintaan ja elämään sekä remontoituunkirkkoon. Klo 18 Metallimessu.Muutoksia messuissaSyyskuun alusta KilonRistin jaUutun arki-illan messut pidetääntorstai-iltaisin.Kuukauden 2. to klo 19 Kilon-Ristissä ja kuukauden 4. to klo19 Uutussa.Sunnuntaisin klo 12 messua vietetäänvuoroviikoin Karakappelissaja Perkkaan kappelissa.Lyhyt ja musiikiltaan vaihtelevaLepuskimessu pidetään Leppävaarankirkossa kuukauden ensimmäisenäsunnuntaina klo 17,alkaen 4.10.Perhekerhot alkaneetKerhopaikat: Leppäsiipi, perhekahvilake klo 9.30–12, vauvaryhmäma klo 13–14.30. Karakappeli,perhekerho ma klo9.30–11. Leppävaaran kirkko,perhekerho ti klo 9.30–11. Uuttu,perhekahvila to klo 9.30–12,vauvaryhmä to klo 13–14.30,iltakahvila kerran kuussa ti klo17–19. KilonRisti, perhekerho peklo 9.30–11. Tied. lapsi- ja perhetyönohjaajaMerja Saravuo.Music & Mission-viikonloppu”Lähetystyö ennen ja nyt” 12.–13.9. Villa Hvittorpissa. Mukanamuusikko Pekka Laukkarinenja Mattanja-kuoro. Lisäksiulkoilua, saunomista ja hyvääruokaa. Hinta 20 €. Tied. ja ilm.21.8. mennessä Vuokko Alannep. 8050 5585, vuokko.alanne@evl. . tai Juha-Pekka Rissanenp. 8050 5599, juha-pekka.rissanen@evl..Koululaisten syysleiriKatkaise syksy ja lähde leirille.7–10-vuotiaiden leiri 18.–20.9.Hilan leirikeskuksessa Kirkkonummella.Leirin hinta 25 €. Ilmoittautuminen21.8. mennessäwww.lenu. . Lisätietoja leireistävoi kysellä nuorisotyönohjaajaMaria Anderssoniltamaria.andersson@evl. tai 050432 7504.Virkistyspäiväomaishoitajille jahoidettavilleLiikuntaa, rentoutumista, yhteislauluaja mukavaa yhdessäoloa.Omaishoitajien ja heidänläheistensä virkistyspäiväti 8.9. Hvittorpin leirikeskuksessa.Päivään ovat tervetulleitamyös he, jotka eivät saa omaishoidontukea.Omaishoitaja voiosallistua myös yksin. Bussikuljetus.Retki on tarkoitettu ensisijaisestiLeppävaaran alueenomaishoitajille ja heidän läheisilleen.Hinta 10 €. Tied. ja ilm.21.8. mennessä Sandra Gehring050 528 4224 tai Riitta Türkmen040 546 5198. Järj. Leppävaaranseurakunta, Espoon ja KauniaistenOmaishoitajat ja Läheisetry ja Espoon kaupunki.Kesäinenyhdessäolon iltapäiväKarakappelissaViimeisen kerran ke 26.8. klo14–16.Naisten YöOdotettu Naisten yö 12.–13.9.Velskolan kartanossa. Yön aiheon ”Nyt–hetkeni”. Nautimme hyvästäruoasta, lämpöisestä saunasta,virkistävästä vedestä, yhteisestähiljentymisestä hartauteenja aiheen monipuolisestapohtimisesta ja yhdessäolosta.Yössä saa valvoa tai nukkua pitkänunen, kumpi elämäntilanteeseesiparemmin sopii. Aloitammela klo 15 ja päätämme su n.klo 13. Yössä mukana diakoniHarriet Lohikari ja vapaaehtoistyönkoordinaattori Heli Siltakorpi.Tied. ja ilm. 28.8. mennessäHeli Siltakorpi, 040 537 6876.Espoon ekumeeninenristisaattola 29.8. Myllyjärveltä Leppävaaraan.Lähde vaeltamaan rukoillenja laulaen halki kesäisenEspoon. Lähtö aamulla klo 8.56Espoon keskuksesta bussilla 86Myllyjärvelle. Päivän aikana rukoushetkiäja alustuksia eri kohteissaaiheena mm. luomakunnanpyhyys. Matkan pituus onreilut 20 km. Omat eväät mukaan.Päivä päättyy ekumeeniseenrukouspalvelukseen javaeltajien iltapalaan Leppävaarankirkossa. Ei järjestettyä lounasta.Ei ennakkoilmoittautumista.Lisätiedot www.leppavaaranseurakunta..Mistä kristillisessäuskossa on kysymys?Alfa-kurssi 23.9.–2.12. Leppävaarankirkolla. Alfa-illat ke 23.9.alkaen klo 18–20.15 Leppävaarankirkolla. Viikonloppuleiri 6.–7.11. Kurssi on ilmainen, viikonlopustapieni korvaus. Tapaamisetalkavat yhteisellä ateriallaja kuullusta alustuksesta keskustellaanpienryhmissä. Tied.ja ilm. 15.9. mennessä Kirsti Aamuharju050 341 6895 tai karitasoma@luukku.com.SururyhmäomaishoitajilleLuottamuksellinen vertaistukiryhmäläheisensä menettäneilleomaishoitajille. Ryhmä alkaati 1.9. Tapiolan yhteisötuvalla,Kauppamiehentie 6 ja kokoontuuiltapäivisin kuusi kertaa syksynaikana. Ryhmän järjestävätLeppävaaran seurakunta ja Espoonja Kauniaisten Omaishoitajatja Läheiset ry. Ilmoittautumiset25.8. mennessä ohjaajillediakoni Riitta Türkmen 040 5465198 ja projektivastaava SandraGehring 050 528 4224.Sururyhmä lapsensamenettäneilleRyhmä alkaa to 15.10. Tapiolankirkolla. Lisätiedot Yhteiset tapahtumat-palstalla.Sururyhmä itsemurhantehneiden läheisilleRyhmä alkaa ke 11.11. Soukankappelilla. Lisätiedot Yhteiset tapahtumat-palstalla.DiakoniaDiakonian palveluaika on ohjausta,neuvontaa ja ajanvaraustavarten ma klo 10–12 Alberganesplanadi1, p. 8050 5595 ja8050 5525. Muuna aikana ajanvarauksetpuhelimitse suoraandiakoniatyöntekijöiltä.NuoretNuorten uudet nettisivut onavattu. Käy kurkkaamassa www.lenu. .PePa eli Perjantaiparkki 21.8.klo 18.30–22 Nooan Parkissa,Lintuvaarantie 21.Leppävaaranseurakunta20.8.2009Kirkkoherranvirasto, Alberganesplanadi 1, 02600 Espoo, avoinna ma–pe klo 8–15p. 8050 5000, faksi 8050 5590. Toimitusvaraukset ma–pe klo 9–15 p. 8050 5575.Päivystävä pappi ma–pe klo 10–14 p. 8050 5562.etunimi.sukunimi@evl.fi www.leppavaaranseurakunta.fiLEPPÄVAARALEPPÄVAARAEspoontuomiokirkkoseurakunta20.8.2009Espoon tuomiokirkkoKirkkopuisto 5Messu su 23.8. klo 10. Liturgiaja saarna Antti Pohjolan-Pirhonen,avustaja Reetta Ikonen,urkuri Eeva Jurmu, kanttori Marja-LiisaTalja.Urkuyö ja Aaria to 20.8. klo 22.”Einojuhani Rautavaaran Vigilia”.Tapiolan Kamarikuoro; SirkkaLampimäki, sopraano; Tuula Paavola,altto; Niall Chorell, tenori; RikuPelo, baritoni; Jyrki Korhonen,basso; Hannu Norjanen, johtaja.Lisätiedot jäljempänä.Suvisunnuntain iltamusiikkia su23.8. klo 19. Histan Häiden Siioninvirsikonsertti,lauluyhtye HistanVeisaajat. Vapaa pääsy, keston. 1 h.Urkuyö ja Aaria to 27.8. klo 22.Päätöskonsertti. Jorma Hynninen,baritoni; Laura Hynninen, harppu;Petri Koivusalo, urut. Ohjelmassa:Wagner, Mendelssohn, Vierne,Pierné, Pylkkänen, negrospirituaaleja.Lisätiedot jäljempänä.Tuomiokirkon esittely ke 26.8.klo 14. Kirkko on avoinna joka päiväklo 10–18.Espoon tuomiokirkonseurakuntataloKirkkoranta 2Eläkeläiskerho to 20.8. klo 13–14.30. Syyskauden avaus. Kerhokokoontuu joka toinen torstai.Exodus-kuoron syyskauden ensimmäinenharjoitus to 20.8. klo18–21. Huom. kellonaika poikkeuksellisenaikaisin. TiedustelutAnna-Liisa Haunio 040 765 2160.Perhekerho to 27.8. klo 9.30–11.Auroran kappeliHeiniemenpolku 1Ompeluseurat to 20.8. klo 18. VetäjänäTuula Jäppinen.Auroran kappelin kesäkahvilaavoinna heinä-elokuussa torstaisinklo 12–15. Pirkko Kivimäkikertoo klo 13–13.45 Vanhantestamentin henkilöistä ja tapahtumistakirjoitusten valossa. Aiheet:20.8. ”Isakin pojat Esau jaJaakob”; kesäkahvilan kausi päättyyto 27.8. ”Josef, unien näkijä”.Perhekerho alkaen 24.8. ryhmät:ma klo 10–11.30 ja pe klo 10–11.30, vauvaperhekerho ti klo10–11.30Kalajärven kappeliRuskaniitty 3Ekaluokkalaistenkoulutiellesiunaaminen to 20.8. klo 18.Pyydetään yhdessä Taivaan Isänsiunausta ja varjelua alkavallekoulutielle. Jokainen ekaluokkalainensaa oman Lapsen Raamatun.Siunaamisen jälkeen mehutja jäätelöt.Ylistys-, raamattu- ja rukous-iltape 21.8. klo 19.Perhekerhopäivä ma 24.8. klo10–15. Vauvaperhekerho pe28.8. klo 9.20–11.Diakoniapäivystystä ei ole kappelillakesällä. Ajanvaraus PäiviPakkaselle 040 531 1042.Kauklahden kappeliKauppamäki 1Vauvaperhekerho ma 24.8. klo9.30–11. Perhekerho ti 25.8. klo10–11.30.Kauklahden lapsikuoro to 27.8.klo 15–16. Syyskauden harjoituksetalkavat. Tiedustelut SheldonYlioja 040 590 0730.Kyläkirkko su 30.8. klo 12. Kauklahdenkappalainen Marja-LiisaNokelaisen lähtösaarna eläkkeellesiirtymisen johdosta. Liturgiakirkkoherra Antti Kujanpää, avustajatErkki ja Kaisa Halme, kanttoreinaAnna Marte ja Sheldon Ylioja.Messun jälkeen kirkkokahvit.Läksiäisjuhla noin klo 14, musiikkia,yhteislaulua ja iloista yhdessäoloa. Kyläkirkon kolehti ja muumahdollinen muistaminen Kosenystävyysseurakunnalle.Laaksolahden kappeliYlänkötie 16Kesäpiiri kodeissa ke 26.8. klo18.30. Tiedustelut p. 541 3209.Kesäkauden viimeinen kerta.Ekaluokkalaistenkoulutiellesiunaaminen to 27.8. klo 18. Pyydetäänyhdessä Taivaan Isän siunaustaja varjelua alkavalle koulutielle.Jokainen ekaluokkalainensaa oman Lapsen Raamatun.Perhekerho pe 28.8. klo 10–11.30.NestoriAsemakuja 2Paluumuuttajapiiri Kanerva to20.8. klo 13.Niipperin kerhotilaVirkatilantie 3Perhekerho pe 28.8. klo 10–12.Nupurin kappeliBrobackantie 1-3Avoin perhekerho ma 24.8. klo10–11.30.Perhekerho ti 25.8. klo 10–11.30.SiikajärviSiikajärventie 69Eläkeläiskerho to 27.8. klo10.30. Syyskausi alkaa.Suvelan kappeliKirstinpiha 3Messu ja toimintakauden avajaisetsu 23.8. klo 12. Liturgia jasaarna Marja Malvaranta, kanttoriEeva Jurmu.Torstaipiiri to 20.8. klo 15–16.Keskusteluryhmä mielenterveyskuntoutujilleja tiedustelut diakoniMaarit van Santen 050 4380189.Diakoniaruokailu ti 25.8. klo 12.Sanasta Suunta -ilta to 27.8. klo19. ”Ylösnousemus – uskommeperusta”, 1. Kor. 15–16, AleksiKuokkanen.Perhekerho to 27.8. klo 10–11.30.Askartelu- ja käsityöpiirin ohjaajaahaetaan. Katso lisätiedotjäljempänä.Tuomarilan asemaTuomarilantie 4Vauvaperhekerho ke 26.8. klo13–15.Perhekerho pe 28.8. klo 10–11.30.Viherlaakson kappeliViherkalliontie 2Perhekerho to 27.8. klo 10–11.30.Muskarit alkavat20.8. Aikataulut ovat nähtävissäwww.espoontuomiokirkkoseurakunta.. Kaikille ilmoittautuneilleon lähetetty tekstiviesti omastaryhmästä. Ota yhteyttä musiikkisihteeriinpaivi.saloranta@evl.tai p. 8050 3508, jos et ole saanuttietoa ryhmäajastasi tekstiviestillä,haluat tiedustella vapaitapaikkoja, haluat peruuttaa muskaripaikantai haluat ilmoittautuajonotuslistalle. Lisätietoja muskaristalöydät nettisivuiltamme.Perhekerhot alkavatviikolla 35. Kerhopäivät ja -ajat:www.espoontuomiokirkkoseurakunta.> Säännöllinen toiminta >Lapsiperheet > Perhekerhot.Urkuyö ja Aaria-yökonsertitEspoon tuomiokirkossa torstaisin4.6.–27.8. klo 22. Konsertit päättyvätn. klo 23.15. Liput 13–27€ Lippupiste p. 0600 900 900ja ovelta tuntia ennen. Taiteilijatapaaminenjoka torstai ennenkonserttia klo 21–21.30 Pitäjäntuvassa,tuomiokirkon vieressä.Konsertti päättyy n. klo 23.15.Bussikuljetus konserttien jälkeenEtelä-Espoon kautta Helsinkiin.Hinta 4 €.Diakonian retkipäiväto 3.9. Velskolan kartanoon. Retkenhinta 10 € (kerätään bussissa)sisältää aamiaisen, lounaanja lähtökahvit. Mukana diakoniatyöntekijätJaana Leinonen, PäiviPakkanen ja Merja Lehtisalo.Bussireitti: klo 8.30 Espoonlahdenkirkko, 8.45 Olarin kirkonbussipysäkki, 8.55 Tapiolan uimahallinparkkipaikka, 9.10 Leppävaarankirkon alaparkkipaikkaVeräjäpellonkatu 1, 9.30 Espoonkeskus, Vieraskuja 1. Paluumatkaklo 15.00 käänteisessä järjestyksessäilman välipysähdyksiä.Ilmoittautumiset viim. ma 25.8.p. 8050 3503 tai sähköisellä ilmoittautumislomakkeella:www.espoontuomiokirkkoseurakunta. > Tapahtuu > Ilmoittaudu.Nuorten odotettuBig Camptapahtuma Velskolassa 29.8. Lisätietoarunsaasti www.lujakallio..Askartelu- jakäsityöpiirin ohjaajaahaetaan. Piiri kokoontuu joka toinentiistai Suvelan kappelissa klo10–14. Piirissä valmistetaan tuotteita,jotka myydään lähetystyönhyväksi. Tehtävästä maksetaanpalkkio. Tiedustelut diakoni TainaViherkari 040 531 1037.SyysMatin Markkinoidenompelutalkootma 7.9. klo 14–19 Espoon tuomiokirkonseurakuntatalolla, Kirkkoranta2, 2. krs. Ompelemmeyhdessä markkinoilla käytettäviähameita ja huiveja. Oma ompelukonetai saumuri mukaan. Ilmoittautumiset050 575 6488.VapaaehtoiseksiAsunnottomien YöhönEtsimme järjestyksenvalvojia (kortillisia)tapahtumaan Espoon Keskukseenla 17.10. klo 14–03. Vuorojaon sekä päivällä klo 14–17.30että illalla klo 19–03. Jos kiinnostuit,ota yhteyttä diakoni AydaMeskaseen 040 513 0862 taiEmyyn Tiina Pajulaan 050 3107987.SyysMatin Markkinat19.–20.9. Espoon tuomiokirkonmäellä.Merkitse jo kalenteriisi. Lisätietojaja yhteystiedot www.espoontuomiokirkkoseurakunta..Retkiperhekerhola 29.8. Koko perheen voimin retkeilyäNuuksion maisemissa. Lähtöklo 15 omin kyydein Aurorankappelilta, Heiniemenpolku 1. Mukaanomat eväät ja sään mukainenvarustus. Retken kesto n. 3tuntia. Tiedustelut ja ilmoittautuminenMinna ja Jukka Lindfors045 113 8056.Tuomiokirkkoseurakunnankuorotaloittavat syyskauden elo-syyskuussa.Tule mukaan laulamaan.Kuoroja on kaikenikäisille. Tutustukuorovalikoimaan: www.espoontuomiokirkkoseurakunta.>Säännöllinen toiminta > Musiikki> Kuorot. Exodus-kuoron syyskausialkaa to 20.8. klo 18 seurakuntatalossa,Kirkkoranta 2.IsälomanenKeskusteluja, saunomista, sanaa,ulkoilua ja hyvää ruokaa 17.–18.10. Velskolassa. Mukana HannuMäenpää ja Outi Wenell. Hintaan30 € sis. majoitus omin liinavaattein,ruokailu ja ohjelma. Kuljetusomilla kyydeillä. Tiedustelutja ilmoittautumiset 2.10. mennessäperhetyönohjaaja Outi Wenellp. 8050 3584.Rakkaus onSuurtapahtuma perheille la 17.10.Lahden urheiluhallissa. Tervetuloabussiretkelle aikuiset, paritja perheet. Retken hintaan 15 €/henkilö, 5 €/alle 3-v lapset sis.kuljetus, sisäänpääsy ja ohjelma.Lähtö klo 10 ja paluu n. klo20. Ilmoittautuminen ja tiedustelut10.8.–17.9. Kirsi Kanerva050 511 0165, kirsi.kanerva@evl. .Sururyhmäitsemurhan tehneiden läheisille.Ryhmä alkaa ke 11.11. Soukankappelilla, Soukankuja 3 jakokoontuu kuusi kertaa. Seitsemäskokoontumiskerta järjestetäännoin puoli vuotta myöhemmin.Tied. ja ilm. ryhmänohjaajillepastori Pekka Kiviranta 040 5311056 tai diakonissa Maria Laulaja040 537 6854.UnelmakammarinKirpputori ja kahvila – kaiken kansankohtaamispaikka, Kaivomestarinkatu8. Avoinna maanantaisinklo 10–12, hartaus 11.30 jatorstaisin 10–15. Hyväkuntoisia,puhtaita ja ehjiä vaatteita, lelujasekä kodin pientavaraa otetaanvastaan. Tervetuloa kahvilleja edullisille ostoksille. Tuotto Yhteisvastuukeräykseen.Uusia vapaaehtoistyöntekijöitätarvitaan,tiedustelut Virpi Sutelainen 040736 9315.Perhetyönpuhelinpäivystystiistaisin klo 10–12. Keskusteluapuaajanvarauksella perheen,parisuhteen ja vanhemmuudenkysymyksissä. Leireille, retkille jatapahtumiin ilmoittautumiset p.8050 3583 ja 8050 3584.Diakonian ajanvarausEspoon keskus p. 8050 3906,8050 3938,Suvela p. 8050 3901, 80503610,Kalajärven alue 040 531 1042. Eikesäpäivystystä kappelilla.Auroran alue p. 8050 3939, 040763 6599,Kauklahti p. 8050 3525, 050 4380176,Laaksolahti p. 8050 3921, 040547 1861,Viherlaakso p. 8050 3928, 040572 5344.TUOMIOKIRKKOmessusunnuntaina 23.8.klo 10 Espoon tuomiokirkkoklo 12 Suvelan kappeliTUOMIOKIRKKOEspoon tuomiokirkossasoiUrkuyö ja Aaria· to 20.8. klo 22 ”EinojuhaniRautavaaran Vigilia”· to 27.8. klo 22. PäätöskonserttiSuvisunnuntainiltamusiikkia· su 23.8. klo 19 Histan HäidenSiioninvirsikonserttiKirkkoherranvirasto, Kirkkokatu 10, 02270 Espoo, ma–pe klo 8–15,virkatodistukset p. 8050 3502, pappi p. 8050 3501 klo 9–15,toimitusvaraukset p. 8050 3515. Espoon tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5etunimi.sukunimi@evl.fi www.espoontuomiokirkkoseurakunta.fiKauniaistenseurakuntaMessuSu 23.8. klo 10 kirkossa, saarnaAnna-Kaisa Tuomi, liturgia MauriVihko ja kanttorina Elisa Solasaari.Kirkkokahvit alasalissa.Ekaluokkalaistenkoulutielle siunaaminenTo 20.8. klo 18.30 kirkossa,Hanna-pappi, Tiro, Sanni ja Elisakanttori.Mehu- ja munkkitarjoiluyläsalissa.KonserttiTi 25.8. klo 18 kirkossa. NooraKarhuluoma, laulu, Marco Bonnaci,urut ja cembalo. Ohjelmassamm. H. Schützin, A. Vivaldin jaJ.S. Bachin lauluja. Vapaa pääsy.EkumeeninenrukouspiiriKe 26.8. klo 19 alatakkahuoneessa.PerheneuvontaPerheneuvonnassa saa keskusteluapuaparisuhteen, perheen taiyksinasuvan ongelmiin. Ajanvarausma–pe klo 8–16 perheneuvojaMaritta Kirilä 050 301 7018.NuorteniltaTi 25.8. klo 18.30 kirkon kerhotiloissa.Syyskauden aloitus.Mässor m.m.Lö 22.8 Mataskärs kapell kl.14.30 gudstjänst med små ochstora.Lö 22.8 Mataskärs kapell kl.18.30 vesper m. unga vuxna ochungdomar.Lö 22.8 Mataskärs kapell kl.22mässa.Sö 23.8 Esbo domkyrka kl. 12.15högm. m. kon rmation.Sö 23.8 Mataskärs kapell kl. 11mässa.Musik i sommarkvälleni Esbo domkyrka kl. 19. Histanhäiden Siioninvirsikonsertti.Sommarsamlingi Karabacka kapell to 20.8 kl. 13–15, Ben Thilman.20.8.2009EsbosvenskaPastorskansli, Kyrkogatan 10, 02770Esbo, må–fre kl. 8–15, tfn 8050 3000,040 586 0056, fax 8050 3265. Esbodomkyrka, Kyrkparken 5www.esbosvenskaforsamling.fiKauniaisten kirkko ja kirkkoherranvirasto, Kavallintie 3, 02700 Kauniainen.Kirkkoherranvirasto avoinna ma–pe klo 9–14 ja to klo 9–16, p. 512 3710.etunimi.sukunimi@evl.fi www.kauniaistenseurakunta.fiEnglishAnglican-Lutheran WorshipService Sun 23rd Augustat 4 pm at KarakappeliChapel, Karakalliontie12.Samtal kring troFr 21.8 kl 10.30 i övre brasrummet.Gruppen samlas varjefredag.Förbön och lovsångFr 21.8 kl 11 i övre brasrummet.Gruppen samlas varje fredag.HögmässaSö 23.8 kl 12 i Grankulla kyrka,Lars-Henrik Höglund, Reidar Tollander.Aulakaffe.KonsertTi 25.8 kl 18 i Grankulla kyrka.Noora Karhuluoma, sång. MarcoBonacci, orgel och cembalo.Sånger av bland annat av H.Schütz, A. Vivaldi och J.S. Bach.Fritt inträde.GrankullasvenskaKansliet, Kavallvägen 3,öppet må–fre kl 9–14,to kl 9–16 tfn 512 3722.fornamn.efternamn@evl.fiwww.grankullasvenskaforsamling.fi7–10-vuotiaiden leiri18.–20.9. Hilassaeiri7 101010101010 vuououououououououotitititititititititititititititititititit aiaiaiaiaiaiaiaiaidedededed n lKoululaistensyysleiriLue lisää vieressä.Tiina KivirasiEspoon ekumeeninenristisaattola 29.8. MyllyjärveltäLeppävaaraanLue lisää yllä.TUOMIOKIRKKOMIOKITuleLue lisää viereinen sivu.perhekerhoonNyt ne alkaaToimipisteetLeppävaaran kirkko Veräjäkallionkatu2, Perkkaan kappeli Upseerinkatu5, Karakappeli Karakalliontie12, Uuttu Lintukulma2, KilonRisti Vanharaide 1, LastenkappeliArkki Leppävaarankatu7 B 3. krs, Leppäsiipi Alberganesplanadi1.Messut ja hartaudetHiljainen aamurukous pe 21.8.klo 7.45–8.45 KilonRistissä.Messu su 23.8. klo 10 Leppävaarankirkossa. Juha-Pekka Rissanen,Timo Salo ja Elina Rantamäki.Anglican-LutheranWorshipService Sun 23rd August at 4pm at Karakappeli Chapel, Karakalliontie12.Aamumessu ke 26.8. klo 8 LastenkappeliArkissa. Juha-PekkaRissanen.Kesäillan lauluhetki ja ehtoollinenke 26.8. klo 19 Perkkaankappelissa. Kalervo Salo ja PauliinaHyry.Kirkko auki!-avajaiset 6.9.Leppävaaran kirkon käyttöönottoajuhlitaan koko seurakunnanvoimin su 6.9. Klo 10 Piispanmessussasaarnaa Espoon piispaMikko Heikka. Seurakunnankaikki kuorot: Herraa hyvää kiittäkää.Klo 11.30 kirkkokahvit jaKirkkomarkkinat. Kirkkomarkkinoillavoi tutustua seurakunnantoimintaan ja elämään sekä remontoituunkirkkoon. Klo 18 Metallimessu.Muutoksia messuissaSyyskuun alusta KilonRistin jaUutun arki-illan messut pidetääntorstai-iltaisin.Kuukauden 2. to klo 19 Kilon-Ristissä ja kuukauden 4. to klo19 Uutussa.Sunnuntaisin klo 12 messua vietetäänvuoroviikoin Karakappelissaja Perkkaan kappelissa.Lyhyt ja musiikiltaan vaihtelevaLepuskimessu pidetään Leppävaarankirkossa kuukauden ensimmäisenäsunnuntaina klo 17,alkaen 4.10.Perhekerhot alkaneetKerhopaikat: Leppäsiipi, perhekahvilake klo 9.30–12, vauvaryhmäma klo 13–14.30. Karakappeli,perhekerho ma klo9.30–11. Leppävaaran kirkko,perhekerho ti klo 9.30–11. Uuttu,perhekahvila to klo 9.30–12,vauvaryhmä to klo 13–14.30,iltakahvila kerran kuussa ti klo17–19. KilonRisti, perhekerho peklo 9.30–11. Tied. lapsi- ja perhetyönohjaajaMerja Saravuo.Music & Mission-viikonloppu”Lähetystyö ennen ja nyt” 12.–13.9. Villa Hvittorpissa. Mukanamuusikko Pekka Laukkarinenja Mattanja-kuoro. Lisäksiulkoilua, saunomista ja hyvääruokaa. Hinta 20 €. Tied. ja ilm.21.8. mennessä Vuokko Alannep. 8050 5585, vuokko.alanne@evl. . tai Juha-Pekka Rissanenp. 8050 5599, juha-pekka.rissanen@evl..Koululaisten syysleiriKatkaise syksy ja lähde leirille.7–10-vuotiaiden leiri 18.–20.9.Hilan leirikeskuksessa Kirkkonummella.Leirin hinta 25 €. Ilmoittautuminen21.8. mennessäwww.lenu. . Lisätietoja leireistävoi kysellä nuorisotyönohjaajaMaria Anderssoniltamaria.andersson@evl. tai 050432 7504.Virkistyspäiväomaishoitajille jahoidettavilleLiikuntaa, rentoutumista, yhteislauluaja mukavaa yhdessäoloa.Omaishoitajien ja heidänläheistensä virkistyspäiväti 8.9. Hvittorpin leirikeskuksessa.Päivään ovat tervetulleitamyös he, jotka eivät saa omaishoidontukea.Omaishoitaja voiosallistua myös yksin. Bussikuljetus.Retki on tarkoitettu ensisijaisestiLeppävaaran alueenomaishoitajille ja heidän läheisilleen.Hinta 10 €. Tied. ja ilm.21.8. mennessä Sandra Gehring050 528 4224 tai Riitta Türkmen040 546 5198. Järj. Leppävaaranseurakunta, Espoon ja KauniaistenOmaishoitajat ja Läheisetry ja Espoon kaupunki.Kesäinenyhdessäolon iltapäiväKarakappelissaViimeisen kerran ke 26.8. klo14–16.Naisten YöOdotettu Naisten yö 12.–13.9.Velskolan kartanossa. Yön aiheon ”Nyt–hetkeni”. Nautimme hyvästäruoasta, lämpöisestä saunasta,virkistävästä vedestä, yhteisestähiljentymisestä hartauteenja aiheen monipuolisestapohtimisesta ja yhdessäolosta.Yössä saa valvoa tai nukkua pitkänunen, kumpi elämäntilanteeseesiparemmin sopii. Aloitammela klo 15 ja päätämme su n.klo 13. Yössä mukana diakoniHarriet Lohikari ja vapaaehtoistyönkoordinaattori Heli Siltakorpi.Tied. ja ilm. 28.8. mennessäHeli Siltakorpi, 040 537 6876.Espoon ekumeeninenristisaattola 29.8. Myllyjärveltä Leppävaaraan.Lähde vaeltamaan rukoillenja laulaen halki kesäisenEspoon. Lähtö aamulla klo 8.56Espoon keskuksesta bussilla 86Myllyjärvelle. Päivän aikana rukoushetkiäja alustuksia eri kohteissaaiheena mm. luomakunnanpyhyys. Matkan pituus onreilut 20 km. Omat eväät mukaan.Päivä päättyy ekumeeniseenrukouspalvelukseen javaeltajien iltapalaan Leppävaarankirkossa. Ei järjestettyä lounasta.Ei ennakkoilmoittautumista.Lisätiedot www.leppavaaranseurakunta..Mistä kristillisessäuskossa on kysymys?Alfa-kurssi 23.9.–2.12. Leppävaarankirkolla. Alfa-illat ke 23.9.alkaen klo 18–20.15 Leppävaarankirkolla. Viikonloppuleiri 6.–7.11. Kurssi on ilmainen, viikonlopustapieni korvaus. Tapaamisetalkavat yhteisellä ateriallaja kuullusta alustuksesta keskustellaanpienryhmissä. Tied.ja ilm. 15.9. mennessä Kirsti Aamuharju050 341 6895 tai karitasoma@luukku.com.SururyhmäomaishoitajilleLuottamuksellinen vertaistukiryhmäläheisensä menettäneilleomaishoitajille. Ryhmä alkaati 1.9. Tapiolan yhteisötuvalla,Kauppamiehentie 6 ja kokoontuuiltapäivisin kuusi kertaa syksynaikana. Ryhmän järjestävätLeppävaaran seurakunta ja Espoonja Kauniaisten Omaishoitajatja Läheiset ry. Ilmoittautumiset25.8. mennessä ohjaajillediakoni Riitta Türkmen 040 5465198 ja projektivastaava SandraGehring 050 528 4224.Sururyhmä lapsensamenettäneilleRyhmä alkaa to 15.10. Tapiolankirkolla. Lisätiedot Yhteiset tapahtumat-palstalla.Sururyhmä itsemurhantehneiden läheisilleRyhmä alkaa ke 11.11. Soukankappelilla. Lisätiedot Yhteiset tapahtumat-palstalla.DiakoniaDiakonian palveluaika on ohjausta,neuvontaa ja ajanvaraustavarten ma klo 10–12 Alberganesplanadi1, p. 8050 5595 ja8050 5525. Muuna aikana ajanvarauksetpuhelimitse suoraandiakoniatyöntekijöiltä.NuoretNuorten uudet nettisivut onavattu. Käy kurkkaamassa www.lenu. .PePa eli Perjantaiparkki 21.8.klo 18.30–22 Nooan Parkissa,Lintuvaarantie 21.Leppävaaranseurakunta20.8.2009Kirkkoherranvirasto, Alberganesplanadi 1, 02600 Espoo, avoinna ma–pe klo 8–15p. 8050 5000, faksi 8050 5590. Toimitusvaraukset ma–pe klo 9–15 p. 8050 5575.Päivystävä pappi ma–pe klo 10–14 p. 8050 5562.etunimi.sukunimi@evl.fi www.leppavaaranseurakunta.fiLEPPÄVAARALEPPÄVAARAEspoontuomiokirkkoseurakunta20.8.2009Espoon tuomiokirkkoKirkkopuisto 5Messu su 23.8. klo 10. Liturgiaja saarna Antti Pohjolan-Pirhonen,avustaja Reetta Ikonen,urkuri Eeva Jurmu, kanttori Marja-LiisaTalja.Urkuyö ja Aaria to 20.8. klo 22.”Einojuhani Rautavaaran Vigilia”.Tapiolan Kamarikuoro; SirkkaLampimäki, sopraano; Tuula Paavola,altto; Niall Chorell, tenori; RikuPelo, baritoni; Jyrki Korhonen,basso; Hannu Norjanen, johtaja.Lisätiedot jäljempänä.Suvisunnuntain iltamusiikkia su23.8. klo 19. Histan Häiden Siioninvirsikonsertti,lauluyhtye HistanVeisaajat. Vapaa pääsy, keston. 1 h.Urkuyö ja Aaria to 27.8. klo 22.Päätöskonsertti. Jorma Hynninen,baritoni; Laura Hynninen, harppu;Petri Koivusalo, urut. Ohjelmassa:Wagner, Mendelssohn, Vierne,Pierné, Pylkkänen, negrospirituaaleja.Lisätiedot jäljempänä.Tuomiokirkon esittely ke 26.8.klo 14. Kirkko on avoinna joka päiväklo 10–18.Espoon tuomiokirkonseurakuntataloKirkkoranta 2Eläkeläiskerho to 20.8. klo 13–14.30. Syyskauden avaus. Kerhokokoontuu joka toinen torstai.Exodus-kuoron syyskauden ensimmäinenharjoitus to 20.8. klo18–21. Huom. kellonaika poikkeuksellisenaikaisin. TiedustelutAnna-Liisa Haunio 040 765 2160.Perhekerho to 27.8. klo 9.30–11.Auroran kappeliHeiniemenpolku 1Ompeluseurat to 20.8. klo 18. VetäjänäTuula Jäppinen.Auroran kappelin kesäkahvilaavoinna heinä-elokuussa torstaisinklo 12–15. Pirkko Kivimäkikertoo klo 13–13.45 Vanhantestamentin henkilöistä ja tapahtumistakirjoitusten valossa. Aiheet:20.8. ”Isakin pojat Esau jaJaakob”; kesäkahvilan kausi päättyyto 27.8. ”Josef, unien näkijä”.Perhekerho alkaen 24.8. ryhmät:ma klo 10–11.30 ja pe klo 10–11.30, vauvaperhekerho ti klo10–11.30Kalajärven kappeliRuskaniitty 3Ekaluokkalaistenkoulutiellesiunaaminen to 20.8. klo 18.Pyydetään yhdessä Taivaan Isänsiunausta ja varjelua alkavallekoulutielle. Jokainen ekaluokkalainensaa oman Lapsen Raamatun.Siunaamisen jälkeen mehutja jäätelöt.Ylistys-, raamattu- ja rukous-iltape 21.8. klo 19.Perhekerhopäivä ma 24.8. klo10–15. Vauvaperhekerho pe28.8. klo 9.20–11.Diakoniapäivystystä ei ole kappelillakesällä. Ajanvaraus PäiviPakkaselle 040 531 1042.Kauklahden kappeliKauppamäki 1Vauvaperhekerho ma 24.8. klo9.30–11. Perhekerho ti 25.8. klo10–11.30.Kauklahden lapsikuoro to 27.8.klo 15–16. Syyskauden harjoituksetalkavat. Tiedustelut SheldonYlioja 040 590 0730.Kyläkirkko su 30.8. klo 12. Kauklahdenkappalainen Marja-LiisaNokelaisen lähtösaarna eläkkeellesiirtymisen johdosta. Liturgiakirkkoherra Antti Kujanpää, avustajatErkki ja Kaisa Halme, kanttoreinaAnna Marte ja Sheldon Ylioja.Messun jälkeen kirkkokahvit.Läksiäisjuhla noin klo 14, musiikkia,yhteislaulua ja iloista yhdessäoloa. Kyläkirkon kolehti ja muumahdollinen muistaminen Kosenystävyysseurakunnalle.Laaksolahden kappeliYlänkötie 16Kesäpiiri kodeissa ke 26.8. klo18.30. Tiedustelut p. 541 3209.Kesäkauden viimeinen kerta.Ekaluokkalaistenkoulutiellesiunaaminen to 27.8. klo 18. Pyydetäänyhdessä Taivaan Isän siunaustaja varjelua alkavalle koulutielle.Jokainen ekaluokkalainensaa oman Lapsen Raamatun.Perhekerho pe 28.8. klo 10–11.30.NestoriAsemakuja 2Paluumuuttajapiiri Kanerva to20.8. klo 13.Niipperin kerhotilaVirkatilantie 3Perhekerho pe 28.8. klo 10–12.Nupurin kappeliBrobackantie 1-3Avoin perhekerho ma 24.8. klo10–11.30.Perhekerho ti 25.8. klo 10–11.30.SiikajärviSiikajärventie 69Eläkeläiskerho to 27.8. klo10.30. Syyskausi alkaa.Suvelan kappeliKirstinpiha 3Messu ja toimintakauden avajaisetsu 23.8. klo 12. Liturgia jasaarna Marja Malvaranta, kanttoriEeva Jurmu.Torstaipiiri to 20.8. klo 15–16.Keskusteluryhmä mielenterveyskuntoutujilleja tiedustelut diakoniMaarit van Santen 050 4380189.Diakoniaruokailu ti 25.8. klo 12.Sanasta Suunta -ilta to 27.8. klo19. ”Ylösnousemus – uskommeperusta”, 1. Kor. 15–16, AleksiKuokkanen.Perhekerho to 27.8. klo 10–11.30.Askartelu- ja käsityöpiirin ohjaajaahaetaan. Katso lisätiedotjäljempänä.Tuomarilan asemaTuomarilantie 4Vauvaperhekerho ke 26.8. klo13–15.Perhekerho pe 28.8. klo 10–11.30.Viherlaakson kappeliViherkalliontie 2Perhekerho to 27.8. klo 10–11.30.Muskarit alkavat20.8. Aikataulut ovat nähtävissäwww.espoontuomiokirkkoseurakunta.. Kaikille ilmoittautuneilleon lähetetty tekstiviesti omastaryhmästä. Ota yhteyttä musiikkisihteeriinpaivi.saloranta@evl.tai p. 8050 3508, jos et ole saanuttietoa ryhmäajastasi tekstiviestillä,haluat tiedustella vapaitapaikkoja, haluat peruuttaa muskaripaikantai haluat ilmoittautuajonotuslistalle. Lisätietoja muskaristalöydät nettisivuiltamme.Perhekerhot alkavatviikolla 35. Kerhopäivät ja -ajat:www.espoontuomiokirkkoseurakunta.> Säännöllinen toiminta >Lapsiperheet > Perhekerhot.Urkuyö ja Aaria-yökonsertitEspoon tuomiokirkossa torstaisin4.6.–27.8. klo 22. Konsertit päättyvätn. klo 23.15. Liput 13–27€ Lippupiste p. 0600 900 900ja ovelta tuntia ennen. Taiteilijatapaaminenjoka torstai ennenkonserttia klo 21–21.30 Pitäjäntuvassa,tuomiokirkon vieressä.Konsertti päättyy n. klo 23.15.Bussikuljetus konserttien jälkeenEtelä-Espoon kautta Helsinkiin.Hinta 4 €.Diakonian retkipäiväto 3.9. Velskolan kartanoon. Retkenhinta 10 € (kerätään bussissa)sisältää aamiaisen, lounaanja lähtökahvit. Mukana diakoniatyöntekijätJaana Leinonen, PäiviPakkanen ja Merja Lehtisalo.Bussireitti: klo 8.30 Espoonlahdenkirkko, 8.45 Olarin kirkonbussipysäkki, 8.55 Tapiolan uimahallinparkkipaikka, 9.10 Leppävaarankirkon alaparkkipaikkaVeräjäpellonkatu 1, 9.30 Espoonkeskus, Vieraskuja 1. Paluumatkaklo 15.00 käänteisessä järjestyksessäilman välipysähdyksiä.Ilmoittautumiset viim. ma 25.8.p. 8050 3503 tai sähköisellä ilmoittautumislomakkeella:www.espoontuomiokirkkoseurakunta. > Tapahtuu > Ilmoittaudu.Nuorten odotettuBig Camptapahtuma Velskolassa 29.8. Lisätietoarunsaasti www.lujakallio..Askartelu- jakäsityöpiirin ohjaajaahaetaan. Piiri kokoontuu joka toinentiistai Suvelan kappelissa klo10–14. Piirissä valmistetaan tuotteita,jotka myydään lähetystyönhyväksi. Tehtävästä maksetaanpalkkio. Tiedustelut diakoni TainaViherkari 040 531 1037.SyysMatin Markkinoidenompelutalkootma 7.9. klo 14–19 Espoon tuomiokirkonseurakuntatalolla, Kirkkoranta2, 2. krs. Ompelemmeyhdessä markkinoilla käytettäviähameita ja huiveja. Oma ompelukonetai saumuri mukaan. Ilmoittautumiset050 575 6488.VapaaehtoiseksiAsunnottomien YöhönEtsimme järjestyksenvalvojia (kortillisia)tapahtumaan Espoon Keskukseenla 17.10. klo 14–03. Vuorojaon sekä päivällä klo 14–17.30että illalla klo 19–03. Jos kiinnostuit,ota yhteyttä diakoni AydaMeskaseen 040 513 0862 taiEmyyn Tiina Pajulaan 050 3107987.SyysMatin Markkinat19.–20.9. Espoon tuomiokirkonmäellä.Merkitse jo kalenteriisi. Lisätietojaja yhteystiedot www.espoontuomiokirkkoseurakunta..Retkiperhekerhola 29.8. Koko perheen voimin retkeilyäNuuksion maisemissa. Lähtöklo 15 omin kyydein Aurorankappelilta, Heiniemenpolku 1. Mukaanomat eväät ja sään mukainenvarustus. Retken kesto n. 3tuntia. Tiedustelut ja ilmoittautuminenMinna ja Jukka Lindfors045 113 8056.Tuomiokirkkoseurakunnankuorotaloittavat syyskauden elo-syyskuussa.Tule mukaan laulamaan.Kuoroja on kaikenikäisille. Tutustukuorovalikoimaan: www.espoontuomiokirkkoseurakunta.>Säännöllinen toiminta > Musiikki> Kuorot. Exodus-kuoron syyskausialkaa to 20.8. klo 18 seurakuntatalossa,Kirkkoranta 2.IsälomanenKeskusteluja, saunomista, sanaa,ulkoilua ja hyvää ruokaa 17.–18.10. Velskolassa. Mukana HannuMäenpää ja Outi Wenell. Hintaan30 € sis. majoitus omin liinavaattein,ruokailu ja ohjelma. Kuljetusomilla kyydeillä. Tiedustelutja ilmoittautumiset 2.10. mennessäperhetyönohjaaja Outi Wenellp. 8050 3584.Rakkaus onSuurtapahtuma perheille la 17.10.Lahden urheiluhallissa. Tervetuloabussiretkelle aikuiset, paritja perheet. Retken hintaan 15 €/henkilö, 5 €/alle 3-v lapset sis.kuljetus, sisäänpääsy ja ohjelma.Lähtö klo 10 ja paluu n. klo20. Ilmoittautuminen ja tiedustelut10.8.–17.9. Kirsi Kanerva050 511 0165, kirsi.kanerva@evl. .Sururyhmäitsemurhan tehneiden läheisille.Ryhmä alkaa ke 11.11. Soukankappelilla, Soukankuja 3 jakokoontuu kuusi kertaa. Seitsemäskokoontumiskerta järjestetäännoin puoli vuotta myöhemmin.Tied. ja ilm. ryhmänohjaajillepastori Pekka Kiviranta 040 5311056 tai diakonissa Maria Laulaja040 537 6854.UnelmakammarinKirpputori ja kahvila – kaiken kansankohtaamispaikka, Kaivomestarinkatu8. Avoinna maanantaisinklo 10–12, hartaus 11.30 jatorstaisin 10–15. Hyväkuntoisia,puhtaita ja ehjiä vaatteita, lelujasekä kodin pientavaraa otetaanvastaan. Tervetuloa kahvilleja edullisille ostoksille. Tuotto Yhteisvastuukeräykseen.Uusia vapaaehtoistyöntekijöitätarvitaan,tiedustelut Virpi Sutelainen 040736 9315.Perhetyönpuhelinpäivystystiistaisin klo 10–12. Keskusteluapuaajanvarauksella perheen,parisuhteen ja vanhemmuudenkysymyksissä. Leireille, retkille jatapahtumiin ilmoittautumiset p.8050 3583 ja 8050 3584.Diakonian ajanvarausEspoon keskus p. 8050 3906,8050 3938,Suvela p. 8050 3901, 80503610,Kalajärven alue 040 531 1042. Eikesäpäivystystä kappelilla.Auroran alue p. 8050 3939, 040763 6599,Kauklahti p. 8050 3525, 050 4380176,Laaksolahti p. 8050 3921, 040547 1861,Viherlaakso p. 8050 3928, 040572 5344.TUOMIOKIRKKOmessusunnuntaina 23.8.klo 10 Espoon tuomiokirkkoklo 12 Suvelan kappeliTUOMIOKIRKKOEspoon tuomiokirkossasoiUrkuyö ja Aaria· to 20.8. klo 22 ”EinojuhaniRautavaaran Vigilia”· to 27.8. klo 22. PäätöskonserttiSuvisunnuntainiltamusiikkia· su 23.8. klo 19 Histan HäidenSiioninvirsikonserttiKirkkoherranvirasto, Kirkkokatu 10, 02270 Espoo, ma–pe klo 8–15,virkatodistukset p. 8050 3502, pappi p. 8050 3501 klo 9–15,toimitusvaraukset p. 8050 3515. Espoon tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5etunimi.sukunimi@evl.fi www.espoontuomiokirkkoseurakunta.fiKauniaistenseurakuntaMessuSu 23.8. klo 10 kirkossa, saarnaAnna-Kaisa Tuomi, liturgia MauriVihko ja kanttorina Elisa Solasaari.Kirkkokahvit alasalissa.Ekaluokkalaistenkoulutielle siunaaminenTo 20.8. klo 18.30 kirkossa,Hanna-pappi, Tiro, Sanni ja Elisakanttori.Mehu- ja munkkitarjoiluyläsalissa.KonserttiTi 25.8. klo 18 kirkossa. NooraKarhuluoma, laulu, Marco Bonnaci,urut ja cembalo. Ohjelmassamm. H. Schützin, A. Vivaldin jaJ.S. Bachin lauluja. Vapaa pääsy.EkumeeninenrukouspiiriKe 26.8. klo 19 alatakkahuoneessa.PerheneuvontaPerheneuvonnassa saa keskusteluapuaparisuhteen, perheen taiyksinasuvan ongelmiin. Ajanvarausma–pe klo 8–16 perheneuvojaMaritta Kirilä 050 301 7018.NuorteniltaTi 25.8. klo 18.30 kirkon kerhotiloissa.Syyskauden aloitus.Mässor m.m.Lö 22.8 Mataskärs kapell kl.14.30 gudstjänst med små ochstora.Lö 22.8 Mataskärs kapell kl.18.30 vesper m. unga vuxna ochungdomar.Lö 22.8 Mataskärs kapell kl.22mässa.Sö 23.8 Esbo domkyrka kl. 12.15högm. m. kon rmation.Sö 23.8 Mataskärs kapell kl. 11mässa.Musik i sommarkvälleni Esbo domkyrka kl. 19. Histanhäiden Siioninvirsikonsertti.Sommarsamlingi Karabacka kapell to 20.8 kl. 13–15, Ben Thilman.20.8.2009EsbosvenskaPastorskansli, Kyrkogatan 10, 02770Esbo, må–fre kl. 8–15, tfn 8050 3000,040 586 0056, fax 8050 3265. Esbodomkyrka, Kyrkparken 5www.esbosvenskaforsamling.fiKauniaisten kirkko ja kirkkoherranvirasto, Kavallintie 3, 02700 Kauniainen.Kirkkoherranvirasto avoinna ma–pe klo 9–14 ja to klo 9–16, p. 512 3710.etunimi.sukunimi@evl.fi www.kauniaistenseurakunta.fiEnglishAnglican-Lutheran WorshipService Sun 23rd Augustat 4 pm at KarakappeliChapel, Karakalliontie12.Samtal kring troFr 21.8 kl 10.30 i övre brasrummet.Gruppen samlas varjefredag.Förbön och lovsångFr 21.8 kl 11 i övre brasrummet.Gruppen samlas varje fredag.HögmässaSö 23.8 kl 12 i Grankulla kyrka,Lars-Henrik Höglund, Reidar Tollander.Aulakaffe.KonsertTi 25.8 kl 18 i Grankulla kyrka.Noora Karhuluoma, sång. MarcoBonacci, orgel och cembalo.Sånger av bland annat av H.Schütz, A. Vivaldi och J.S. Bach.Fritt inträde.GrankullasvenskaKansliet, Kavallvägen 3,öppet må–fre kl 9–14,to kl 9–16 tfn 512 3722.fornamn.efternamn@evl.fiwww.grankullasvenskaforsamling.fi7–10-vuotiaiden leiri18.–20.9. Hilassaeiri7 101010101010 vuououououououououotitititititititititititititititititititit aiaiaiaiaiaiaiaiaidedededed n lKoululaistensyysleiriLue lisää vieressä.Tiina KivirasiEspoon ekumeeninenristisaattola 29.8. MyllyjärveltäLeppävaaraanLue lisää yllä.TUOMIOKIRKKOMIOKITuleLue lisää viereinen sivu.perhekerhoonNyt ne alkaa


16 esse ❘ 20.8.2009 16 esse ❘ 27.11.200820.8.2009 ❘ esse 17ELÄMÄNKAARIYhteisettapahtumatSeitsemän seurakunnankörtti-ilta ke 26.8.klo 18 kokous- ja kurssikeskusHvittorpissaVitträsk-järven rannallaKirkkonummella (enironkarttasivu 46/CJ-76).Makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja,iltateeja -kahvit. Seurat kappelissaklo 19. VeisataanSiionin virsiä. Kuljetusystävän kyydissä omillaautoilla. Tied. H-C Daniel,040 540 0005.Sururyhmä itsemurhantehneiden läheisille kokoontuu6 kertaa Soukankappelilla, Soukankuja3, alk. ke 11.11.ja 7. kerta järjestetäännoin puoli vuotta myöhemmin.Tied. ja ilm.ryhmänohjaajille, pastoriPekka Kiviranta 040531 1056 ja diakonissaMaria Laulaja 040531 1002. Ryhmä onsuljettu vertaistukiryhmä,johon ei alkamiskerranjälkeen oteta uusiaryhmäläisiä.Sururyhmä lapsensamenettäneille. Ryhmässäon mahdollisuuskohdata toisia samassatilanteessa olevia vanhempiaja jakaa menetykseenliittyviä ajatuksiaja tunteita. Lapsensamenettäneiden sururyhmäkokoontuu torstaisin15.10. alkaen Tapiolankirkolla. Tiedustelutja ilmoittautumiset15.9. mennessä KaijaAspholm 040 533 9593,kaija.aspholm@evl. taiAri Kunnamo 040 5798776, ari.kunnamo@evl. .Urbaanin unelmansuosio kasvoiUrbaani Unelma -tapahtumakokosi 570 ihmistä auttamaankaupunkilaisia 4.–8.8.Yli 40 seurakuntaa ja kristillistäjärjestöä palveli kaupunkilaisiaja välitti samallaevankeliumia Espoossa, Helsingissä,Vantaalla ja Lohjalla.Palvelevien seurakuntalaistenmäärä kasvoi viime vuodestayli kaksinkertaiseksi.”Urbaani unelma on kasvamassatunnetuksi brändiksi,joka yhdistetään hyvän tekemiseen”,pääkaupunkiseudunUrbaanin unelman pääsihteeriJose Turunen kertoo.Palvelijat muun muassa jakoivat2 400 pillimehua Madonnankonserttiin meneville.He myös torjuivat sikainfluenssanpelkoa jakamallavessajonossa käsien desinfiointiainetta.Yllättäen tämäkin johti kysymykseen,onko Jumala olemassa.Esse HammashoitoaProteesityötnopeasti ja kivuttomastiSoitaja varaamaksutontarkastusaika.– teemme myöskotikäyntejä!Hämeentie 10 A 1, Helsinkipuh. (09) 56 58 560 KoulutustaS e u r a k u n t a k o u l uS y k s y 2 0 0 9Tarvitsetko välineitä hengelliseen työhön? Tule Seurakuntakouluun.Seurakuntakoulu koostuu 10 viikonloppukurssista, jotka järjestetäänkahden vuoden aikana. Olet tervetullut myös yksittäisille kursseille.18.–20.9. MAALLIKKOPUHUJAKURSSI16.–18.10. KRISTILLISEN ETIIKAN PERUSTEET13.–15.11. MIELENTERVEYS- JA IHMISSUHDETYÖN KURSSIIltaohjelmassa Arto Myllärisen ja Jukka Leppilammen näytelmä”Korjaussarja – Seitsemän kuvaa miehestä”.www.seurakuntakoulu.fiLISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET:Suomen Raamattuopisto, Helsingintie 10, 02700Kauniainen, puh. (09) 512 3910, www.sro.fiAVOIN RAAMATTUKOULU –AIKUISOPISKELUA KAUNIAISISSAOlet tervetullut viikoksi tai useammaksioppimaan Raamatun kirjoista, niidenkirjoittajista, syntytilanteesta, sanomastaja päähenkilöistä. Viikko-ohjelmassateeman mukaisia luentoja, keskusteluja,ryhmätyöskentelyä, musiikkia jahartaushetkiä. Vastaava opettajaReijo Huuskonen.Syksyn Arkkiviikot 7.9.-4.12.2009Kevään Arkkiviikot 11.1.-30.4.2010Hyvä tietää: Jos opiskelet yli kahdeksanviikkoa, voit hakea Kelan opintotukea!Viikko-ohjelmat: www.sro.fi/ark.Lisätiedot ja ilmoittautumiset:Suomen Raamattuopisto,Helsingintie 10, 02700 Kauniainen,info@sro.fi, puh. (09) 512 3910, www.sro.fiMINÄKUVAN PÄIVITYSLähde mukaan tutkimusmatkalle,jossa päivitetään kuva itsestä,kurkistetaan vanhoihin uskomuksiin,tarkistetaan nyt-hetki ja hankitaantuoreita tulevaisuuden eväitä.Kurssi Helsingissä kolmenatiistai-iltana 15.9., 29.9. ja13.10.2009 klo 18-21.30Kurssin hinta on 180€Helena Alm 050 5370547helena.b.alm@gmail.comMerja-Riitta Hämäläinen 050 5276193merjariitta.hamalainen@ikarosterapia.comELÄMÄNTAIDEKOULU ILOwww.ikarosterapia.com OstetaanOSTAMME KÄTEISELLÄ.Nopea nouto, maksu heti.Kuolinpesät, muuttojäämistöt, taulut,lasiesineet, astiastot, soittimet,huonekalut, urheiluvälineet, lelut,kirjat ym.JP OSTO JA MYYNTI 0400 461 070.Ostamme, noutaen vanhoja tauluja,maljakoita, Arabian astioita, huonek.,kirjoja, LP-levyjä ym. Sekä jäämistöjentyhjennykset, myös viikonlopp., ilt.Elegantik Oy, p. 040 756 5964. IsännöintiäMarkku Mikkelson040 735 1908www.mikkelson.namewww.kirjapaja.fiAVOINRAAMATTUKOULUELÄMÄSI PARASTAAIKAA JUMALANSANAN ÄÄRELLÄ Päivähoitoa halutaanHaetaan luotettavaa, kokemustaomaavaa lastenhoitajaa EspoonNöykkiöön hoitamaan 2-vuotiastalastamme. Tarve aamupäivisin 3-4/h,1-2krt/vko. Puh. 050 5676731. SoittotuntejaMukavat kevyen musiikin basso- jakitaratunnit Martinsillassa Länsiväylänvarrella. P. 040 5228446/Ari.Annetaan pianotuntejaKivenlahdessa.Enckell p. 050 563 8122. SeuratHERÄNNÄISSEURATPe 21.8. klo 21 SiioninvirsikonserttiOulunkylän kirkossa,Teinintie 10, Hki. LauluyhtyeHistan veisaajat.Ke 26.8. klo 18 Seitsemänsrk:n körtti-ilta Hvittorpin leirikeskuksessa,Hvittorpintie 245,Masala. Vuokrata halutaan HautauspalvelujaTäyden palvelun toimistoHakaniemi, puh. 010 76 66500 | Töölö, puh. 010 76 66530 Itäkeskus, puh. 010 76 66590 | Leppävaara, puh. 010 76 66610Tapiola, puh. 010 76 66570 | Tikkurila, puh. 010 76 66560Myyrmäki, puh. 010 76 66600 | Kerava, puh. 010 76 66550Hyvinkää, puh. 010 76 66580Espoonlahden toimistoYläkaupinkuja 2, (Soukka)Avoinna ma-pe 9-16.30Leppävaaran toimistoKonstaapelinkatu 3(Gallerian lähellä)Avoinna 1.6.-31.8. klo 9-16.30lauantait suljettuMuina aikoinasopimuksestaMaksuton ohjevihko jakustannusarvioVeteraanit -15 %Suomen yrittäjät -10 %Internetin kautta(sähköpostitse tilaajille) -10 %Arkuista ja uurnistaPuhelinvaihde(09) 2709 3500Päivystys 0500 512 942kielonkukka@kolumbus.fiwww.kielonkukka.fiLisätietoja saat:www.hok-elannonhautauspalvelu.fiwww.perunkirjoitustoimisto.fiPÄIVYSTYS 24 h: 050-347 1555 Palveluja tarjotaanUUSI ILME KEITTIÖÖN- uudet ovet - tasot- saranat ja vetimetRUNSAS VALIKOIMA- malleja - värejäIlmainen tarjous ja mittauspalvelu.Kotitalousvähennys tehdystä työstä.ERGA DESIGNERKKI KAUPPINEN 0500 503 357.Pohojalaasta luotettavuutta !ja osaamista jo 15 vuottapääkaupunkiseudulla.- Huoneistoremontit, kylpyhuoneet ym.- LVIS -työtPohjanmaan Rakennuspyörä Oy00520 Hki, puh. 040 543 7055.Ostamme kirjat, lasi, posliini,huonekal., soittimet, taulut, keräilykokoelmat,kuolinpesät, muuttoylijäämät,työkalut, koneet, antiikki ym.ym. Heti käteisellä, nopea nouto.p. 0400 461 070 Seppo /Sari.Koti-ikkunoiden pesuaalk. 8 €/ikkuna, min.veloitus 50 €.ALBERTI CLEAN p. 512 2791.www.alberticlean.fiEspoon Kotiapu TmiKotiapupalveluja perheille ja ikäihmisille.P. 041 5015 721.MUUTOT JA KULJETUKSET1-2 miestä ja iso pakettiauto.Kuljetus Neppis p. 040 585 0074.Luotettavaa kotiSIIVOUSTA.p. 045 638 5774 Ilmoitukset netissänäköislehdessäwww.esse.fiwww.kotimaa-yhtiot.fiLisävirtaa mainontaan !Ota yhteys:Ilmoitusmarkkinointi020 754 2000/vaihdeilmoitusmyynti@kotimaa.fiRadio & TVESPOON TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTAKastettu:Sade Emilia Fagerström, Roni Sebastian Härkönen, Ville Valtteri Immonen, Aleksi Mikael Kojo, MatiasMilja • Radio-ohjelmaaOrvokki Jaakkola, Kiia Aleksandra 07.45 Kalela, Hartaita Essi säveliä Sakari Kokko, Emma ta Helena klo 7.50. Lettinen, Lauri Juhana18.30 Hartaita säveliä07.45 Hartaita säveliä.Lempi Katri Karhulahti, Lucas Kalevi Henrik Kituniemi, Markonpoika Litmanen,YLE Radio 118.50 Iltahartaus. Tarja Keinänen lukeeElea Apokryfikirjoihin So e Susanna kuulu-Mikkola, 18.50 Sara Iltahartaus. Maria Mäenpää, Tutkija Leena Dalton Val-Jasper18.30 Hartaita Maria Riikka säveliä Liisa Mattila, PaulaLauri TORSTAI Matias 20.8. Koponen, Karri Johannes Kärki,Lainonen, 06.05 Hartaita Luka säveliä Oskari Lampu, Tilda Elviira vaa Laurila, Tobitin kirjaa. Benjamin Nykky, Grete konen, Paju, Erkka Babtistiyhdyskuknta,Anton Pehto, Jesse06.15 Aamuhartaus. Ulkosuomalaistyönapulaissihteeri Susanna 06.05 Hartaita säveliä.KESKIVIIKKO 26.8.TIISTAI 25.8.Leppävesi.Lenni Valpas Luokkanen, Helmi Amanda Mikkola, Emilia Tapio Pyy, Juulia Maria Rajala, Vilma Katariina Ranki,Anniina Merikanto-Timonen, Nyman, Aliisa Vilhelmiina Helsinki. Ranki, 06.15 Sanna Aamuhartaus. Elisa Professori Valtteri Pekka PaavoKettunen, Joensuu. Adalmiina Uusin-Maria 06.15 Elisabeth Aamuhartaus. Toivola, Seurakuntapas-Micaela CharlottaSandberg, 06.05 Hartaita Henna säveliä. Katharina Sipinen,Suorsa. Uusinta klo 7.50.07.45 Hartaita säveliätori Teemu Salminen, Sääksmäki.Uusinta klo 7.50.Avioliittoon aikovat:Weckman.18.30 Hartaita säveliäVirpi 18.50 Hannele Iltahartaus. Jaakkola Kirkkoherra ja Mikko Jukka Tapani Rämö, Kati07.45 Hartaita säveliä.Keskitalo, Jyväskylä. Uusinta18.30 Hartaita säveliäKastehelmi Lyyski ja Henri Juhani Huovinen, Kaisa KAUNIAISTENklo 7.50.18.50SUOMALAINENIltahartaus. HiippakuntasihteeriAri Tähkäpää, Mikkeli.Johanna PERJANTAI Erola 21.8. ja Rami Ilari Koskela, Erja Maria OksanenSEURAKUNTAja 06.05 Reijo Hartaita Tapio Sairanen. säveliäTORSTAI 27.8.06.15 Aamuhartaus. Pastori TuomoHautaan siunattu: 06.05 Mauri Hartaita Vesa säveliä Rantanen 70 v.Hautaan Lindgren, siunattu: Harjavalta. Uusinta06.15 Aamuhartaus. TiedotuspäällikköEeva Kemppi-Repo, Espoo.klo 7.50.Laura Lehtinen 86 v, Helle Eliisa Vihlman 85 v, Rauni07.45 Hartaita säveliäLEPPÄVAARAN Uusinta SEURAKUNTAklo 7.50.Marja-Liisa 18.30 Hartaita Ruuskanen säveliä 64 v, Marja-Leena Pihlaja-07.45 Hartaita säveliäNiemann 18.50 Iltahartaus. 62 v, Paavo Koulutussuunnittelijav. Sari Autio, Veikkola.Ville Artturi Timonen, 18.50 Iltahartaus. Felix Juhani Kirkkoherra Heiskanen, Jukka AnniJuhani Elsinen 61 v, Kauko Matti Kastettu: 18.30 Hartaita säveliä.Kuki 60LAUANTAI 22.8.Keskitalo, Jyväskylä.Konrmoitu:Amanda Aalto, Marius Albert Theodor Inermo, Joona06.05 Hartaita säveliä06.15 Aamuhartaus. Pastori MikaelRasmus Rautiainen, • TV-ohjelmaaGreta Kaarina Pullinen, Eetu Petteri26.7. Björkman Sami Henrik, Fågel Janika Jose ina,Sundkvist, Ortodoksinen kirkko,Hämeenlinna. Annika, Ilander Uusinta Riina klo Anniina, Juutinen OttoSeppänen, Iida Tuulikki Tuovinen, Elias AleksanteriHieta MiraMarjosalo, Leo Julius TV1 Lausamo, Iiris Ellen Rasi.Fabian, 7.50. Kunnamo Markus Mikael, Kurkinen Timo Antero,LAUANTAI 22.8.Lehtimäki 07.45 Hartaita Max säveliä Niklas Vertteri, Lindroos Ville Valtteri, Avioliittoon aikovat: 15.05 Pisara. Ajatus uskosta.18.00 Ehtookelloina Hakavuoren kirkonkellot. Heikki Pekka, Nieminen Nico Kristian, Timo Sakari Väätäinen ja Ulla Johanna Vartiainen, TimoMAANANTAI 24.8.Louhivaara15.56 Pisara. Ajatus uskosta.Pantsar 18.01 Iltahartaus. Ville Samuli, HiippakuntakanttoriSeppo Kirkinen, Peltonen Kuopio. Mikko Leonard, Pitkänen Juhana Törnqvist • ja Muut Merja kanavat Maaria Mäkelä, Tom KristerParisot Philippe Christian, Peltonen Veikko Lähdesmäki ja Aija-Liisa Emilia Blomqvist, AnttiIlmo Johannes,SUNNUNTAI 23.8.Katriina Anneli, Sahlstedt Joonatan Alexander, Sajama Viljam Norrgård ja Susanna Päivi Kristiina Salenius, Jani09.55 Jyväskylän Taulumäen kirkonMarkus TV7:n ohjelmatiedot: www.tv7.fi >kellot Aleksi kutsuvat. Olavi, Salmi Elina So a, Salmi Iina Reetta, Markus Silvennoinen ja Tiina Leea Linnakylä.Viikon ohjelmat.Silander 10.00 Jumalanpalvelus.Siiri Valpuri, Taipale Anna Auli Ottilia, Ykkösdokumentin Vessonen aiheena on KiinalainenVirtanen valitus. Jono Kiinan validiodei.fi> Ohjelmat.Konrmoitu: Radio Dein ohjelmatiedot: www.ra-Terhi 11.00 Sina Ortodoksinen Maria, Vilkman liturgia. Ville Teemu Santeri,MAANANTAI 24.8.Kalle tustuomioistuimeen on Jamilahti pitkä, monivalittaja odottaa tapauksensaPeter, Esparagoza Jennifer Maria, Keskitalo KatariinaII, 8.8. Toivontuottajien Aksentjeff Ella Saara kolme Olivia, radiokanavaanetissä www.toivon-Balogh06.05 Valtteri. Hartaita säveliä06.15 Aamuhartaus. Rukoushetkessäviikon alkaessa puhuu opet-käsittelyä kuukausia Eeva tai jopa So vuo-a, Kotilahti Janne Samuel, Lassila Anniina1.8. Backman Aliisa Anna So a, Ekfors Christa Annika,tuottajat.fi: Radio Toivo,Forss Radio Lux ja Radio Highertaja Niklas Pia Jussila, Erik, Espoo. Haahti Uusinta Otto Elias, Hautamäkisia. TV1 to 23.8. klo Sanna 21.15 Julia, Lindgren Joonas Valtteri, Maaheimo AnttiGround.Noora Aleksandra, klo 7.50. Helminen Iiro Kim Ilmari, Hiltunen Johannes, Mikkola Vera Ella Erika, Niemi Oona MariaTeemu Tapio, Hult Kia Katariina, Ilomäki Juuso Oskari, Juliana, Nurmikanta Nico Petteri, Pasanen Kaisa-LottaJauhiainen Teemu Juhani, Juntunen Mari Elisa, Kettunen Johanna, Peltola Eetu Elmeri, Pokki Janine Eveliina,Jenna Karoliina, Kuosmanen Sini Tuulikki, Lahtinen Ronkainen Ami Julia, Salminen Milla Eveliina, Savo SonjaAnnariina, Lehtinen Melina Mintturosa Amanda, Lehto Annikki, Siekkinen Aku Juhani, Sipakko Eveliina Ester,Santeri Jyri Tapio, Lindberg Susanna Maaria, Lipponen Sirkelä Jere-Santeri, Tikkanen Markus Sebastian.Elsa So a, Metsämaa Mika Juhani, Ojala Juha Tapani,Kaupunkirippikoulu, 9.8. Aromaa Juulia Jose ina, EloPatalainen Elena, Peuhkuri Saara Emilia, PäivämaaKasper Santeri, Forsström Henri Erik, Hannikainen AriJanita Johanna, Rihkajärvi Milla Johanna, SaarinenHeikki Juhani, Hasu Anne Krista Johanna, Heikkinen JaniJulia Emilia, Soininen Miia Maria, Suumäki Joni Oskari,Matti Tapani, Jokelainen Vilma Anna Pauliina, KiiskinenVähäsarja Viljami Eetu Johannes, Österbacka MatiasJani Johannes.2.8. Fagerroos Jere Mikael, Helanto Janita Anna-Caroliina, Holmström Emmi Julia Kristiina, ImmonenKalle Rudolf, Järvenpää Mico Jalmari, JääskeläinenSanteri Lauri Anton, Kairento Henna Johanna, KiveläJade Susanne, Kokko Jesse Marius, Kortström SamiJuhani, Kumpulainen Kirsi Marja, Laiho Miika Kristian,Leiniälä Liisa Kristiina, Leskinen Veera Alina, MajuriTomi Tapio, Martikainen Milla Marleena, Miettinen MattiJuhani, Mäkinen Maisa Ulrika Vilhelmiina, Pirinen JoaJuhani, Pöykkö Amanda Natalia, Riima Niko Olavi, RiitalaSini-Maria Eliisa, Ruotsalainen Niko Mikael, SavonjousiPietari Immanuel, Seuna Mona Susanne, Sierimo JoniSamuel, Tunninen Amanda Maria Aurora, Vaitomaa AaroMartin, Vanhanen Neea Katariina.9.8. Ahopelto Niko Pietari, Alppiranta Aino Martta Elina,Blomqvist Sami Petteri, Haikonen Markus Valtteri,Hildén Panu Tapani, Järvinen Tino Santeri, Kulmala TaruKaarina, Laakso Maria Aini So a, Lassila Atte Jimi Aleksi,Nykänen Ville Verneri, Ruoslahti Teemu, RäikkönenMarianne Camilla, Saarinen Jesse Kristian, Valmu IdaAurora, Virta Niko Eero Antero, Visuri Kerkko Anton,von Weissenberg Ella Wilhelmina, Åkerlund Axel JuliusValdemar.ESPOONLAHDEN SEURAKUNTAKastettu:Henry Oasis Flinck, Lotta Emilia Lehtonen, LempiLyydia Liukko-Sipi, Mikaela Maria Mäntylä, Olivia NelliNumminen, Dante Tristan Damien Ruotsalainen, EelisOliver Torri, Niko Matias Vuorela.Espoon seurakuntasanomatwww.esse.fiOsoite- ja tilausasiatPuhelin 8050 2327essetilaukset.espoo@evl.fiOsoitemuutokset päivittyvätväestötietojärjestelmästä.ToimitusHietalahdenranta Konrmoitu: 13, 00180 Helsinkip. 020 754 2000, faksi 020 754 2347esse.toimitus@kotimaa.fiMenovinkitesse.tavataan@kotimaa.fiLukijapostiesse.lukijoilta@kotimaa.fiLukijakuvatesse.kuvat@kotimaa.fiAvioliittoon aikovat:Katja Maijrit Lampinen ja Kim Aarne Christian Wirtanen.Hautaan siunattu:Aili Elina Tarkka 97 v, Tyyne Maria Kuivalainen 76 v,Leena Marjatta Punakivi 67 v, Matti Juhani Lehtonen65 v, Hannu Juha Antero Päällysaho 58 v, poikavauvaAla-Nissilä 1 pv.ToimituspäällikköSakari Sarkimaa, p. 020 754 2249sakari.sarkimaa@kotimaa.fiAlue: Tapiola, SeurakuntayhtymäToimitussihteeritUlla Lötjönen, p. 020 754 2225Ulla Lotjonen@kotimaa.fiAlue: Espoonlahti, OlariMerja Räty, p. 020 754 2346merja.raty@kotimaa.fiAlue: TuomiokirkkoseurakuntaKaupunkirippikoulu: Ilkka Santeri Koikkalainen, AleksiMikael Koivisto, Antti Mikael Papinkivi, Ilkka SamuelSaarinen, Marjaana Maria Tainola.Särkisaari 2: Toni Eemeli Aallos, Miro Mikael Aaltonen,Esa Juhani Buben, Sara Victoria Carlsson, SallaKatriina Eräkare, Jessica Linnea Rebecca Hagstrand,Susanna Maaria Hynninen, Essi Vilhelmiina Hyytiäinen,Maria Isabella, Laitinen Markus Mikael, Lindström JuusoSebastian, Pohjalainen Ville Jyrki Santeri, Rossi TommiJuhani, Rounamo Olli Aleksi Jukanpoika, SaarelainenPetri Seppo Ilmari, Silander Richard Jarinpoika.OLARIN SEURAKUNTAKastettu:Kannusillan kollitPihlajanmarjatKalle oli matkalla kouluun.Siellä opiskeltiin lukemista,kirjoittamista, Raamatun kertomuksiaja hieman laskentoa. Kalleei pitänyt koulusta, mutta hä-ToimittajatKatariina Harju (määräaikainen)p. 020 754 2239katariina.harju@kotimaa.fiAlue: LeppävaaraEsko Miettinen, p. 020 754 2237osa-aikaeläkkeelläesko.miettinen@kotimaa.fiAlue: KauniainenIlmoitusmarkkinointiSeija Kosunen, p. 020 754 2270Paula Kaijanto, p. 020 754 2247Jaana Mehtälä, p. 020 754 2309Myynti- ja markkinointipäällikkö:Minna Zilliacus, p. 020 754 2361Ilmoitusten valmistus ja vastaanottoKotimaa-yhtiöt / Tuula HurriPl 279, 00181 Helsinkip. 020 754 2275, faksi 020 754 2343ilmoitusmyynti@kotimaa.fiTeksti-ilmoitusten tilavarausjulkaisupäivää edeltävän viikon tiistainaklo 16.IlmoitushinnatMv 1,50 e / pmm + alv 22 %,Jari-Pekka NiskanenRadio DeissäViikon espoolaisena vieraanaRadio Deissä on Espoon tuomiokirkkoseurakunnannuorisotyönohjaajaJari-Pekka Niskanen24.8.–28.8. (89 MHz).Espoon tuomiokirkkoseurakunnassatehdään toimivaa ja innostavaanuorisotyötä. Elokuunlopulla kaikki tämän kesän rippikoululaisetsekä muut seurakunnannuoret kokoontuvat Velskolaanviettämään legendaarista BigCamp -viikonloppua.Tuomiokirkkoseurakunnannuoret kohtaavat ja keskustelevatwww.lujakallio.fi-nettiyhteisössä.Siellä voi kuunnella myös Lujisradiota.Lujis-kahvilattarjoavatElias Oskar Huczkowski, Justus Aarni Kalevi Fagerlund,Louis Elliot Alexander Kopra, Luukas Jouko Armas nen vanhempansa halusivat, ettäPelkonen, Max Christian Kela, Milton Sebastian Kela, hän oppisi lukemaan ja kirjoittamaan.Ronja Aliisa Elina Saulila.Avioliittoon aikovat:Kalle olisi mieluumminSusanna Marja Elisabeth Vilenius ja Olli Pekka Nylander, mennyt kavereiden kanssaSini Susanna Johansson ja Olli Petteri Petänen, Silja kalaan! Matkalla hän keräsia taskun täyteen pihlajan-Maria Lenkkeri ja Tuukka Ilmari Tarvasmäki, Jenny SoTornberg ja Matti Tuomas Pentti.marjoja. Toiseen taskuunHautaan siunattu:hän laittoi palan koiranputkea.Ihan varmuuden vuoksi.Jukka Kalervo Ainamo 73 v, Heimo Pekka Sakari HeikkiläRaamatunhistorian tunnilla61 v.Kalle kaivoi taskustaan pihlajanmarjanja laittoi sen putkeen. Sittenhän tähtäsi kohti edessä istu-TAPIOLAN SEURAKUNTAKastettu:van Liisan hiuksia ja puhalsi. Liisakäänsi yllättäen päätään ja Neela Johanna Jaakola, Saskia May Marinettapih-Kangasharju, Konsta Asser Karikoski, Kasperi Simo lajanmarja osui suoraan opettajanKupiainen, Kevin Olavi Laurentius Mohtaschemi, JaakkoOliver Ollikkala, Aaron Otto Evert Rusama, Aino OliviaRasila.Avioliittoon aikovat:Marjatta Eeva Kristina Hyrsky ja Risto Juhani Vuorinen.Hautaan siunattu:Aune Anna Peltonen 88 v, Thua-Sorgeborg Heikkinen89 v.ESBO SVENSKA FÖRSAMLINGKastettu:PäätoimittajaNellySimoSoRepo,a Elektrap. 8050Wickholm,2349Elle Siiri Mary Melamies,Svante simo.repo@evl.fi Ivan Valdemar Strömberg, Tilda Katarina Hagner,Leo Otto Espoon Johannes seurakuntayhtymä Kolari, Noa Karl Alfred Jernström.Taitto ja kuvankäsittelyHautaan siunattu:Kotimaa-Yhtiöt OyTea Ros-May Weurlander 76 v, Ragnhild So a Gröndahl83 v, Saara Maria Jahn 86 v.otsaan. Opettaja oli hurjan vihainenja komensi Kallen nurkkaanseisomaan ja katumaan tekoaan.Kalle päättikin olla enää koskaankiusaamatta ketään koulussa.Saakokoulussakiusata?4-väri 1,80 e / pmm + alv 22 %.Aineistot viimeistään julkaisupäivääedeltävän viikon keskiviikkona kello 16.JulkaisijaEspoon seurakuntayhtymäviestinta.espoo@evl.fip. 8050 2327ToimitusneuvostoAnssi Siukosaari, pj., Leppävaara.anssi.siukosaari@pp.inet.fiAulikki Akaan-Penttilä, Tapiola.Jorma Back, Espoonlahti.Anja-Maija Leppänen, Olari.Tuija Ora, vpj, Tuomiokirkkoseurakunta.Tiro Rohkimainen, Kauniainen.Juha Ryhänen, Olari.Simo Repo, julkaisija.nuorille perjantai-iltaisin turvallisenja päihteettömän vaihtoehdonyhdessä olemiselle. NuorisotyönohjaajaJari-Pekka Niskanentekee muun työn ohella Lujiksenradio-ohjelmia ja nettisivuja. Lujiksenverkkosivuilla on kolmisentuhatta eri kävijää kuukaudessa.Niskanen pohtii, miksi kirkonkannattaa panostaa lapsiin ja nuoriin,miten heidät saadaan mukaanseurakuntaan ja miten kastekantaa vielä rippikoulunkin jälkeen.Myös omien poikien kanssaJari-Pekka on joutunut miettimään,mitä on kristillinen kasvatus.Ohjelman toimittaa KirsiRostamo.Lujis-kahvilat, Lujis-radio ja Lujiksen nettisivutovat osa nuorisotyönohjaaja Jari-Pekka Niskasentyösarkaa.Teksti ja piirrosTarja RaeMikko Hormio, kustantaja.KustantajaKotimaa-Yhtiöt OyViestintäpalvelut,johtaja Mikko Hormiop. 020 754 2000ISSN 1455-2310KirjapainoSuomen Lehtiyhtymä OyTuusula 2009Painos 81 300 kpl38. vuosikertaJakeluItella OyEsse


18esse ❘ 20.8.2009 ELÄMÄNKAARIikkunapaikka20.8.2009 ❘ esse 19Lehtikirkko 23.8.2009YhteisettapahtumatSeitsemän seurakunnankörtti-ilta ke 26.8.klo 18 kokous- ja kurssikeskusHvittorpissaVitträsk-järven rannallaKirkkonummella (enironkarttasivu 46/CJ-76).Makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja,iltateeja -kahvit. Seurat kappelissaklo 19. VeisataanSiionin virsiä. Kuljetusystävän kyydissä omillaautoilla. Tied. H-C Da-12. sunnuntaihelluntaistaPyhän aihe onItsensä tutkiminen.Alttarilla onvihreä liina ja kaksi kynttilää.Pyhän tekstit ovatPsalmi 51:6–14Jesajan kirja 2:12–18Ensimmäinen Johanneksen kirje1:8–2:2Matteuksen lapsensa evankeliumi 23:1–12Rukousniel, 040 540 0005.Sururyhmä itsemurhantehneiden läheisille kokoontuu6 kertaa Soukankappelilla, Soukankuja3, alk. ke 11.11.ja 7. kerta järjestetäännoin puoli vuotta myöhemmin.Tied. ja ilm.ryhmänohjaajille, pastoriPekka Kiviranta 040531 1056 ja diakonissaMaria Laulaja 040531 1002. Ryhmä onsuljettu vertaistukiryhmä,johon ei alkamiskerranjälkeen oteta uusiaryhmäläisiä.Sururyhmämenettäneille. Ryhmässäon mahdollisuuskohdata toisia samassatilanteessa olevia vanhempiaja jakaa menetykseenliittyviä ajatuksiaja tunteita. Lapsensamenettäneiden sururyhmäkokoontuu torstaisin15.10. alkaen Tapiolankirkolla. Tiedustelutja ilmoittautumiset15.9. mennessä KaijaAspholm 040 533 9593,kaija.aspholm@evl. taiAri Kunnamo 040 5798776, ari.kunnamo@evl. .Rakas Vapahtajamme.Sinä olet kieltänyt meitä tuomitsemastaja väheksymästä toisiamme.Olemme kuitenkin korottaneet itseämmepainamalla muita,olemme lyöneet lyötyjäja turhentaneet toisten uskon.Herramme, ota meistä poisylemmyydentunto ja katkeruus.Katko sisimpämme kahleet,niin että voisimme elääavoimessa yhteydessäsinuun ja toisiimme.ESPOONLAHTIKaskikappeli Kaskipiha 3Etsitkötietäsikristittynä?Hengellisenmatkakumppanuuden ryhmä”Elämän kangas”alkaa to 10.9. klo 18.30–20KaskikappelissaTied. ja ilm. p. 8050 6665, inkeri.oinonen@evl.fiYhdessä oppimassaUrkujen sävelet haipuvat suviseensunnuntaihin. Kirkon ovesta asteleejoukko hymyileviä, valkopukuisianuoria. Konfirmaatiomessu on päättynyt.Tuttu näky kesäsunnuntaina. Henkilökohtaiseksisen tällä kertaa teki se,että valkopukuiset olivat omia rippilapsiani.Takana oli viikko tiivistä tutustumistakristinuskon perusteisiin,pyrkimyksenä oivaltaa ja löytää niinettä nuo perusteet alkaisivat elää itsellemerkityksellisellä tavalla.Tätä taustaa vasten tulevan pyhänevankeliumi puhuu itselleni voimakkaasti.Kirkossa opetusviran ja kasvatustehtävänhaltijat ovat meidän aikanamme niitä, joilla on ”Mooseksen istuinhallussa”. Mooseksen istuin edustaa siis opetustehtävää kristillisessäseurakunnassa. Se on oltava jonkun hallussa erityisellä tavalla, jasitä varten meillä on siihen tarkoitettu virka.Jeesuksen sanat muistuttavat kuitenkin siitä, miten virka ymmärretäänoikein. Jeesus on koko kristillisen seurakunnan päänä myös senkorkein oppimestari, ja me hänen seuraajinaan tasaveroisia veljiä ja sisaria.Opetusviran haltija opettaa tämä totuus mielessään. Myös hänon osa Kristuksen perhettä, joka oppii yhdessä.Jeesus opetti aikanaan kulkemalla kahdentoista oppilaansa kanssa,näiden keskellä. Hän haastoi heitä pohtimaan mitä erilaisimmin tavoin,joista suurin osa nousi opetuslasten tuntemasta arjesta.Tähtäyspisteenä tällöin on, että toisessa syntyy oivallus. Jotain löydetäänitse – sitä ei anneta valmiiksi pureskeltuna. Ainoastaan tällätavalla oppiminen on itselle mielekästä.Kristillisen kirkon opetusvirassa, esimerkiksi rippikoulussa, tämä tarkoittaasitä, että opettaja uskaltaa laskeutua oppijoidensa kanssa heidäntasolleen, uskaltaa haastaa ja ottaa itse haastetta vastaan.Tällöin oppimisesta tulee mielekäs matka, jossa kaikki, opettajamukaan lukien, kulkevat yhdessä kysellen, miettien ja – löytäen.Kirsti Koskelakirsti.koskela@evl.fiKirjoittaja on Leppävaaran seurakunnan seurakuntapastori.Hän asuu Karakalliossa.ESBO SVENSKAGemenskap i församlingen för alla åldrarSensommardagarM a t a s k ä r 21–2 3 . 8Fre 21.8. Konsertdag fr. kl. 15 – BennyTörnroos, Johanna Fernholm, Via Regalem.fl. Lö 22.8. program för barn,ungdomar, unga vuxna – start kl. 13 medDjungeltrumman och Arne Alligator.Sö 23.8. medv. bl.a. Merete Mazzarellaoch Maria Kalaniemi.www.esbosvenskaforsamling.fiFritt intr. Ingen förhandsanm.Friv. avg. för Mataskär.Vain Kristus onopettajammeJeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen:”Mooseksen istuin on nyt lainopettajienja fariseusten hallussa.Tehkää siis niin kuin he sanovatja noudattakaa heidän opetustaan.Älkää kuitenkaan ottako oppiaheidän teoistaan, sillä he puhuvatyhtä ja tekevät toista. Heköyttävät kokoon raskaita ja hankaliataakkoja ja sälyttävät ne ihmistenkannettaviksi, mutta itsehe eivät halua niitä sormellaankaanliikauttaa.Kaiken minkä tekevät he tekevätvain siksi, että heidät huomattaisiin.He käyttävät leveitä raamatunlausekoteloitaja panevatviittaansa isot tupsut, he istuvatpidoissa mielellään kunniapaikallaja synagogassa etumaisillaistuimilla ja ovat hyvillään, kunihmiset toreilla tervehtivät heitäja kutsuvat heitä rabbiksi.Älkää te antako kutsua itseännerabbiksi, sillä teillä on vainyksi opettaja ja te olette kaikkiveljiä. Älkää myöskään kutsukoisäksi ketään, joka on maanpäällä, sillä vain yksi on teille isä,hän, joka on taivaissa. Älkää antakokutsua itseänne oppimestariksi,sillä teillä on vain yksi mestari,Kristus.Joka teistä on suurin, se olkoontoisten palvelija. Sillä jokaitsensä korottaa, se alennetaan,mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan.”Evankeliumi Matteuksenmukaan 23:1–12MISTÄKRISTIN-USKOSSAON KYSYMYS?Alfa-kurssit alkavat ma 14.9. klo 18.30Kaskikappelissa (Latokaskessa) ja ti15.9. klo 10 Espoonlahden kirkolla.Tied. ja ilm. 4.9. mennessä p. 8050 6665,050 583 6883, inkeri.oinonen@evl.fi.Alfa-kurssi 23.9.–2.12. Leppävaarankirkolla. Alfa-illat ke 23.9. alkaen klo18–20.15 Leppävaaran kirkolla.Tied. ja ilm. 15.9. mennessä Kirsti Aamuharju050 341 6895 tai karitasoma@ luukku.com.ELÄMÄNKAARIESPOON TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTAKastettu:Sade Emilia Fagerström, Roni Sebastian Härkönen,Milja Orvokki Jaakkola, Kiia Aleksandra Kalela, EssiLempi Katri Karhulahti, Lucas Kalevi Henrik Kituniemi,Lauri Matias Koponen, Karri Johannes Kärki, Elea So eLainonen, Luka Oskari Lampu, Tilda Elviira Laurila,Lenni Valpas Luokkanen, Helmi Amanda Mikkola, EmiliaAnniina Nyman, Aliisa Vilhelmiina Ranki, Sanna ElisaSuorsa.Avioliittoon aikovat:Virpi Hannele Jaakkola ja Mikko Tapani Rämö, KatiKastehelmi Lyyski ja Henri Juhani Huovinen, KaisaJohanna Erola ja Rami Ilari Koskela, Erja Maria Oksanenja Reijo Tapio Sairanen.Hautaan siunattu:Laura Lehtinen 86 v, Helle Eliisa Vihlman 85 v, RauniMarja-Liisa Ruuskanen 64 v, Marja-Leena Pihlaja-Niemann 62 v, Paavo Juhani Elsinen 61 v, Kauko MattiKuki 60 v.Konrmoitu:26.7. Björkman Sami Henrik, Fågel Janika Jose ina,Hieta Mira Annika, Ilander Riina Anniina, Juutinen OttoFabian, Kunnamo Markus Mikael, Kurkinen Timo Antero,Lehtimäki Max Niklas Vertteri, Lindroos Ville Valtteri,Louhivaara Heikki Pekka, Nieminen Nico Kristian,Pantsar Ville Samuli, Parisot Philippe Christian, PeltonenIlmo Johannes, Peltonen Mikko Leonard, PitkänenKatriina Anneli, Sahlstedt Joonatan Alexander, SajamaMarkus Aleksi Olavi, Salmi Elina So a, Salmi Iina Reetta,Silander Siiri Valpuri, Taipale Anna Auli Ottilia, VessonenTerhi Sina Maria, Vilkman Ville Teemu Santeri, VirtanenKalle Valtteri.1.8. Backman Aliisa Anna So a, Ekfors Christa Annika,Forss Niklas Erik, Haahti Otto Elias, HautamäkiNoora Aleksandra, Helminen Iiro Kim Ilmari, HiltunenTeemu Tapio, Hult Kia Katariina, Ilomäki Juuso Oskari,Jauhiainen Teemu Juhani, Juntunen Mari Elisa, KettunenJenna Karoliina, Kuosmanen Sini Tuulikki, LahtinenAnnariina, Lehtinen Melina Mintturosa Amanda, LehtoSanteri Jyri Tapio, Lindberg Susanna Maaria, LipponenElsa So a, Metsämaa Mika Juhani, Ojala Juha Tapani,Patalainen Elena, Peuhkuri Saara Emilia, PäivämaaJanita Johanna, Rihkajärvi Milla Johanna, SaarinenJulia Emilia, Soininen Miia Maria, Suumäki Joni Oskari,Vähäsarja Viljami Eetu Johannes, Österbacka MatiasJani Johannes.2.8. Fagerroos Jere Mikael, Helanto Janita Anna-Caroliina, Holmström Emmi Julia Kristiina, ImmonenKalle Rudolf, Järvenpää Mico Jalmari, JääskeläinenSanteri Lauri Anton, Kairento Henna Johanna, KiveläJade Susanne, Kokko Jesse Marius, Kortström SamiJuhani, Kumpulainen Kirsi Marja, Laiho Miika Kristian,Leiniälä Liisa Kristiina, Leskinen Veera Alina, MajuriTomi Tapio, Martikainen Milla Marleena, Miettinen MattiJuhani, Mäkinen Maisa Ulrika Vilhelmiina, Pirinen JoaJuhani, Pöykkö Amanda Natalia, Riima Niko Olavi, RiitalaSini-Maria Eliisa, Ruotsalainen Niko Mikael, SavonjousiPietari Immanuel, Seuna Mona Susanne, Sierimo JoniSamuel, Tunninen Amanda Maria Aurora, Vaitomaa AaroMartin, Vanhanen Neea Katariina.9.8. Ahopelto Niko Pietari, Alppiranta Aino Martta Elina,Blomqvist Sami Petteri, Haikonen Markus Valtteri,Hildén Panu Tapani, Järvinen Tino Santeri, Kulmala TaruKaarina, Laakso Maria Aini So a, Lassila Atte Jimi Aleksi,Nykänen Ville Verneri, Ruoslahti Teemu, RäikkönenMarianne Camilla, Saarinen Jesse Kristian, Valmu IdaAurora, Virta Niko Eero Antero, Visuri Kerkko Anton,von Weissenberg Ella Wilhelmina, Åkerlund Axel JuliusValdemar.ESPOONLAHDEN SEURAKUNTAKastettu:Henry Oasis Flinck, Lotta Emilia Lehtonen, LempiLyydia Liukko-Sipi, Mikaela Maria Mäntylä, Olivia NelliNumminen, Dante Tristan Damien Ruotsalainen, EelisOliver Torri, Niko Matias Vuorela.Avioliittoon aikovat:Katja Maijrit Lampinen ja Kim Aarne Christian Wirtanen.Hautaan siunattu:Aili Elina Tarkka 97 v, Tyyne Maria Kuivalainen 76 v,Leena Marjatta Punakivi 67 v, Matti Juhani Lehtonen65 v, Hannu Juha Antero Päällysaho 58 v, poikavauvaAla-Nissilä 1 pv.Konrmoitu:Kaupunkirippikoulu: Ilkka Santeri Koikkalainen, AleksiMikael Koivisto, Antti Mikael Papinkivi, Ilkka SamuelSaarinen, Marjaana Maria Tainola.Särkisaari 2: Toni Eemeli Aallos, Miro Mikael Aaltonen,Esa Juhani Buben, Sara Victoria Carlsson, SallaKatriina Eräkare, Jessica Linnea Rebecca Hagstrand,Susanna Maaria Hynninen, Essi Vilhelmiina Hyytiäinen,Ville Valtteri Immonen, Aleksi Mikael Kojo, MatiasSakari Kokko, Emma Helena Lettinen, Lauri JuhanaMarkonpoika Litmanen, Maria Riikka Liisa Mattila, PaulaSusanna Mikkola, Sara Maria Mäenpää, Dalton JasperBenjamin Nykky, Grete Paju, Erkka Anton Pehto, JesseTapio Pyy, Juulia Maria Rajala, Vilma Katariina Ranki,Valtteri Pekka Sandberg, Henna Katharina Sipinen,Adalmiina Maria Elisabeth Toivola, Micaela CharlottaWeckman.KAUNIAISTEN SUOMALAINENSEURAKUNTAHautaan siunattu: Mauri Vesa Rantanen 70 v.LEPPÄVAARAN SEURAKUNTAKastettu:Ville Artturi Timonen, Felix Juhani Heiskanen, AnniAmanda Aalto, Marius Albert Theodor Inermo, JoonaRasmus Rautiainen, Greta Kaarina Pullinen, Eetu PetteriSeppänen, Iida Tuulikki Tuovinen, Elias AleksanteriMarjosalo, Leo Julius Lausamo, Iiris Ellen Rasi.Avioliittoon aikovat:Timo Sakari Väätäinen ja Ulla Johanna Vartiainen, TimoVeikko Lähdesmäki ja Aija-Liisa Emilia Blomqvist, AnttiJuhana Törnqvist ja Merja Maaria Mäkelä, Tom KristerViljam Norrgård ja Susanna Päivi Kristiina Salenius, JaniMarkus Silvennoinen ja Tiina Leea Linnakylä.Konrmoitu:Jamilahti II, 8.8. Aksentjeff Ella Saara Olivia, BaloghPeter, Esparagoza Jennifer Maria, Keskitalo KatariinaEeva So a, Kotilahti Janne Samuel, Lassila AnniinaSanna Julia, Lindgren Joonas Valtteri, Maaheimo AnttiJohannes, Mikkola Vera Ella Erika, Niemi Oona MariaJuliana, Nurmikanta Nico Petteri, Pasanen Kaisa-LottaJohanna, Peltola Eetu Elmeri, Pokki Janine Eveliina,Ronkainen Ami Julia, Salminen Milla Eveliina, Savo SonjaAnnikki, Siekkinen Aku Juhani, Sipakko Eveliina Ester,Sirkelä Jere-Santeri, Tikkanen Markus Sebastian.Kaupunkirippikoulu, 9.8. Aromaa Juulia Jose ina, EloKasper Santeri, Forsström Henri Erik, Hannikainen AriHeikki Juhani, Hasu Anne Krista Johanna, Heikkinen JaniMatti Tapani, Jokelainen Vilma Anna Pauliina, KiiskinenMaria Isabella, Laitinen Markus Mikael, Lindström JuusoSebastian, Pohjalainen Ville Jyrki Santeri, Rossi TommiJuhani, Rounamo Olli Aleksi Jukanpoika, SaarelainenPetri Seppo Ilmari, Silander Richard Jarinpoika.OLARIN SEURAKUNTAKastettu:Elias Oskar Huczkowski, Justus Aarni Kalevi Fagerlund,Louis Elliot Alexander Kopra, Luukas Jouko ArmasPelkonen, Max Christian Kela, Milton Sebastian Kela,Ronja Aliisa Elina Saulila.Avioliittoon aikovat:Susanna Marja Elisabeth Vilenius ja Olli Pekka Nylander,Sini Susanna Johansson ja Olli Petteri Petänen, SiljaMaria Lenkkeri ja Tuukka Ilmari Tarvasmäki, Jenny So aTornberg ja Matti Tuomas Pentti.Hautaan siunattu:Jukka Kalervo Ainamo 73 v, Heimo Pekka Sakari Heikkilä61 v.TAPIOLAN SEURAKUNTAKastettu:Neela Johanna Jaakola, Saskia May MarinettaKangasharju, Konsta Asser Karikoski, Kasperi SimoKupiainen, Kevin Olavi Laurentius Mohtaschemi, JaakkoOliver Ollikkala, Aaron Otto Evert Rusama, Aino OliviaRasila.Avioliittoon aikovat:Marjatta Eeva Kristina Hyrsky ja Risto Juhani Vuorinen.Hautaan siunattu:Aune Anna Peltonen 88 v, Thua-Sorgeborg Heikkinen89 v.ESBO SVENSKA FÖRSAMLINGKastettu:Nelly So a Elektra Wickholm, Elle Siiri Mary Melamies,Svante Ivan Valdemar Strömberg, Tilda Katarina Hagner,Leo Otto Johannes Kolari, Noa Karl Alfred Jernström.Hautaan siunattu:Tea Ros-May Weurlander 76 v, Ragnhild So a Gröndahl83 v, Saara Maria Jahn 86 v.Yksinäinen leijona jakummallisia talojaOlipa kerran tosi kummallinentalo, se oli ihan omituinen. Sesuuttui hirveästi niin, että senseinät poksahtelivat ja pullistuivatja se puhkui ja rätisi kuinukonilma ja se tuli ihan mustaksija tuprutteli savua. Ulkonamerellä purjeveneet keikkuivatja purjeet riehuivat ja liehuivatja ne purjeveneet tulivat ihanhuonoiksi ja melkein ratkesivat,mutta majakka oli keskellä merta,eikä mennyt mihinkään.Sitten purjeveneet taas purjehtivatihan hiljaa ja aurinkopaistoi.Näkyi perhosia. Ja leppäkerttuja.Eräänä päivänä, siellä kaukana,missä leijonat asuvat, alkoi yksileijona karjua. Se kulki heinikossayksikseen, perhoset lentelivätja kukat kukkivat, mutta leijonaloikkeli ja karjahteli. Se leijonaoli ihan yksinäinen, siksi se karjahteli,kun ei siellä ollut ketääntoista. Leijona halusi, että silläolisi ollut kaveri.Kerran leppäkerttu läksi metsäänkävelemään ja vastaan tuli– leijona!Leijona katsoi leppäkerttua,Jukka Granströmjoka oli pieni. Leijona ei sanonutmitään, vaan meni ohitse. Sittenleppäkerttu läksi lentoon ja meniomaan kotiinsa.Kun olimme papan ja mammankanssa keittiössä, siihen pöydällelennähti pikkiriikkinen leppäkerttu.Me nähtiin, että se oliihan väsynyt ja niin me veimmesen leppäkertun nukkumaan.Koottu Laajalahden 3–5-vuotiaidenpäiväkerholaisten tarinoistakeväällä 2009.Hyvä lukija, voit tarjota tälle palstalleajatuksia elämästä ja mietteitäarjen ja uskon saranakohdistaosoitteena Esse, Ikkunapaikka, PL279, 00181 Helsinki, s-posti: esse.lukijoilta@kotimaa.fi, aiheeksi Ikkunapaikka.Kirjoituksen pituuson 2300 merkkiä välilyönteineenja tekstit julkaistaan mieluitenomalla nimellä.


20 esse ❘ 20.8.2009Oma kirkko tuntuu kodiltaJohanna Nyyssölä asuu miehensä Samuelin ja lastensa Helvin ja Toivon kanssa Eestinlaaksossa.Johanna Nyyssölä pyörittää tehokkaasti arkea kahden lapsenkanssa, vaikka ikää on vasta reilut parikymmentä vuotta.”Usko antaa rauhaa ja turvaa”, hän sanoo.Teksti Anna TakalaKuva Jukka GranströmEi aina EspoossaJohanna Nyyssölä on asunut koko ikänsä Espoossa.Johannan ja Samuelinkin ensimmäinen yhteinenkoti oli kerrostaloasunto Espoon keskuksessa.”Se oli rauhaton paikka asua. Olimme aika ahdistuneitaja rukoilimme apua tilanteeseen”, Johannamuistelee.Vastauksena rukoukseen löytyi nykyinen asuntoEestinlaaksosta.”Tämä on ihanan rauhallista seutua, paljon lapsiperheitä.Hei, et viitsisi istua siinä mun pensaidenhaluan kattoa. Mikssulla on tollanen kamera?”3 -vuotias Helvi”Mä Nyyssölä panee kuvaajan tiukalle.”Tällaista se on. Ensin ujostellaanja sitten ollaankin jo hysteerisiä”,Helvin äiti Johanna Nyyssölähymyilee ja patistelee Helviä siirtymäänisänsä Samuel Nyyssölänluo.”Mene haastattelemaan isää, jookos?”Helvi painelee tyytyväisenä kynänja paperin kanssa isänsä luoyläkertaan.Johannan sylissä kuikuileva 1-vuotias Toivo suhtautuu haastattelutilanteeseenisosiskoaan maltillisemmin– varsinkin, kun äiti lapioisamalla pojan suuhun jäätelöä.Nyyssölöiden perhe-elämä rivitalokolmiossaEestinlaaksossa onvilkasta.”Me olemme kuitenkin Samunkanssa pitäneet kiinni siitä, että molemmatsaavat myös omaa aikaa.”Liiankarismaattinenpäällä”, Johanna huikkaa samalla ikkunasta pihallaleikkivälle naapurin pojalle.”No, onhan lapsiperhevaltaisuudessa tietystimyös huonot puolensa”, hän nauraa.Nyyssölät eivät kuitenkaan ole vakuuttuneita siitä,haluavatko he jäädä Espooseen.”Meillä on unelma omakotitalosta. Espoossasiihen ei ole varaa. Ja toisaalta lasten olisi ehkäparempi kasvaa jossain muualla kuin kaupungissa.”JJohanna kertoo uskonnon olleenläsnä hänen elämässään pienestäpitäen. Äiti kuskasi tytärtäänmuun muassa kirkon lapsikuoroon.”Se oli sellaista lapsen uskoa.Riparilla ne asiat puhuttelivat vähänenemmän.”Rippikoulun jälkeen tuli lukio,ja uskon asiat jäivät taka-alalle.Sitten Johanna kohtasi Samuelin.Samuelilla oli kansanlähetystaustaja vahva usko. He keskustelivatpaljon uskonnollisista kysymyksistä.”Kerran autossa istuessani tulitunne: nyt minun täytyy rukoilla,että Jeesus ottaisi minut ja tulisielämääni. Silloin sain Pyhän Hengen”,Johanna kertoo ja toteaa hetiperään: ”Luterilaisen seurakunnanvinkkelistä taidan vaikuttaaepänormaalilta.”Joskus hän on tuntenut itsensäliian karismaattiseksi luterilaiseenkirkkoon.”Toisaalta nyt tämä seurakuntatuntuu kodilta.”TätejäraamattupiirissäJohanna Nyyssölä on käynyt lastensakanssa aktiivisesti Espoonlahdenseurakunnan perhekerhossa.”Perhekerho on loistava. Sielläon aina ihana alkuhartaus. Se onollut meille sellainen jokaviikkoinenhenkireikä”, Johanna selittää.Nyt Nyyssölät joutuvat kuitenkinjäämään pois perhekerhosta,sillä kesä kuluu töissä ja syksylläalkavat äidin opiskelut.”Kyllä se vähän harmittaa, muttatoivottavasti löytyy joku muutoiminta.”Perhekerhon lisäksi Johannalaulaa nuorten aikuisten kuorossaja käy raamattupiirissä.”Mikä on raamattupiiri?” kysyytarkkaavainen Helvi.”No se, missä säkin oot käynyt.Se, missä on paljon tätejä. Muistatko?”Johanna vastaa.Ilmeisesti raamattupiiri on naisvaltainen.”Siellä on yksi mies. Miehiä kaivattaisiinkyllä lisää”, Johanna nauraa.Kirkossa on puhuttu paljon siitä,miten nuoria aikuisia on vaikeasaada mukaan seurakunnan toimintaan.”Olen löytänyt sellaista toimintaa,joka on minulle sopivaa. Ilmankuoroa ja perhekerhoa en olisi varmaankaankiinnostunut kotiseurakuntanitoiminnasta”, Johannapohtii.YhteinenmaailmankuvaJohanna toivoo myös lastensa kasvavanuskoon.”Yritän antaa lapsilleni mahdollisimmanhyvän pohjan ja toivon,että heidän uskonsa kasvaisi vahvaksi.Rukoilen usein, että Jeesuspitäisi lapset turvassa. Täytyy vaintoivoa, että se kantaa”, hän sanoo.Hän puhuu Helville ja ToivolleJumalasta ja Jeesuksesta. Iltaisin helukevat yhdessä iltarukouksen.Johanna ei tiedä, miten hän reagoisi,jos lapset eivät kasvaisikaanuskoon.”Pelkään sitä, että vaikka antaalähtökohdat, niin lapsi silti eksyytieltä. Se tuntuisi todella pahalta jasurulliselta.”J

More magazines by this user
Similar magazines