17.12.2017 Views

Ruutiset 4-2017

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ruutiset

40. vuosikerta 4/2017

Runosmäen, Aurinkolaakson, Kiikun ja Pallin asukaslehti

Mukana myös

Ruutisetpalkintoristikko

Runosmäen muraali

Kuva: Pekka Lainio


Toimituksen terveiset

Joulu ja sen myötä uusi vuosi 2018 lähestyy.

Toimituskin alkaa valmistautumaan joulun viettoon.

Tässäkin numerossa on palkintoristikko, jota voi täytellä vaikkapa joulun pyhinä.

Hyvässä lykyssä saattaa onnikin potkaista palkinnon muodossa. Ristikot on kätevä palauttaa

K-market Runoksen ja Runosmäen apteekin aulassa olevaan postilaatikkoon.

Muistakaahan käyttää Ruutiset-lehden ilmoittajien palveluja, sillä he haluavat tukea

Runosmäkiseuraa ja ovat näin osaltaan mahdollistamassa kaikkille asukkaille tarjolla olevia

ilmaistapahtumia.

Leppoisaa joulua kaikille lukijoille!

Make Lentonen

m.lentonen@gmail.com

Ruutiset-lehden toimitus

Runosmäkiseura ry:n hallitus 2017

Runosmäkiseura ry:n hallitus 2017

Ylärivi vasemmalta Riitta Oksa, Ulla Ratia-Järvinen, Anu Hörkkö, Sirkka Sipilä,

Marianne Hurme, Ismo Kähkönen.

Alarivi vasemmalta Jyrki Hurme, Jorma Hellsten pj, Sauli Saarinen vrpj,

Martti Markula, Leo Oksa.

Ruutiset 40. vuosikerta 4/2017

JAKELUALUE Runosmäki, Aurinkolaakso, Kiikku, Palli JULKAISIJA Runosmäkiseura ry,

PL 705, 20361 TURKU PÄÄTOIMITTAJA Jorma Hellsten PAINO Winbase Oy

PAINOSMÄÄRÄ 6000 kpl ILMOITUKSET m.lentonen@gmail.com tai jorma.a.hellsten@gmail.com

Lehden vastuu virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu enintään ilmoitushintaan.

2


Puheenjohtajan mietteitä

Näin vuodenvaihteen lähestyessä jää miettimään,

mitä päättyvän vuosi on tuonut tullessaan.

Vuosi 2017 on Turussa ja lähialueilla

ollut vahvan kehityksen vuosi. Turun telakka,

Uudenkaupungin autotehdas, Sandvik Runosmäessä

ja monet muut yritykset on kasvattaneet

toimintaansa ja henkilöstöään siinä

tahdissa, että se näkyy työttömyyden vähenemisenä,

monien palvelutarpeiden kasvuna ja

mm. vuokra-asuntopulana alueellamme. Tämä

on erittäin hieno asia. Se lyö korvalle kaikkia

niitä ennusteita, joissa puhuttiin työttömyyden

kasvusta ja jopa telakkateollisuuden loppumisesta

Turussa.

Kasvu asettaa myös Turulle uusia vaatimuksia.

Kun asukasmäärä kasvaa reilusti ennakoitua

nopeammin, kasvaa myös kysyntä päivähoitopaikoista,

koulujen oppilaspaikoista ja esimerkiksi

kaavoista, jotta rakentamista voidaan

lisätä kysynnän kasvaessa.

Miksi kirjoittaa tästä Ruutiset -lehden sivuilla?

Uskon, että Runosmäki tulee saamaan osansa

kasvusta. Runosmäen koulun tilalle on suunniteltu

monitoimitaloa, kylätaloa, johon siirtyisivät

mm. nuorisotalo, kirjasto, kaksi päiväkotia

ja perhekeskus. Myös seurakunta on hakenut

tilaa kylätalosta Pallivahan seurakuntakeskuksen

ja/tai seurakuntakodin siirtämiseksi talon

tiloihin. Kun monitoimitalo toteutuu, se vapauttaa

tontteja, joita voidaan jatkossa käyttää

esimerkiksi asuntorakentamiseen.

Päättyvä vuosi on Suomessa juhlavuosi, tulihan

Suomen itsenäistymisestä kuluneeksi

100 vuotta. Tätä asiaa on syytä todella juhlia.

Olemme saaneet elää rauhassa ja rakentaa

ja kehittää maatamme päivä päivältä paremmaksi.

Se työ ei tule koskaan valmiiksi. Suuri

arvostus ja kunnioitus niille henkilöille, jotka

tämän ovat mahdollistaneet.

Runosmäkiseura järjesti yhteistyökumppaniensa

kanssa kaksi Suomi 100 laulut -tapahtumaa,

jotka saivat teiltä asukkailta hienon

vastaanoton. Tapahtumat olivat meidän

tapamme kunnioittaa Suomen sadan vuoden

itsenäisyyttä.

Tuleva vuosi tuo mukanaan uusia asioita.

Runosmäkiseura on ottanut tavoitteeksi löytää

alueelta tilan, josta voisi tulla asukkaiden

kohtaamispaikka. Kahvilan lisäksi sinne voitaisiin

saada muitakin toimintoja. Toiveenamme

on, että vaikka Runosmäen tyhjästä koulusta

löytyisivät tilat tähän tarkoitukseen ja, että

löydämme yhteistyökumppanin, jonka kanssa

saamme toiminnan mahdollistettua.

Hyvää Joulunaikaa ja Uutta Vuotta kaikille

tämän lehden lukijoille!

Jorma Hellstén

Runosmäkiseura ry.

puheenjohtaja

3


Hellinin elämä

Hellin Kauppila syntyi Kuolemajärvellä Hatjalahdessa 1928 16 marraskuuta. Heitä oli kuusi sisarusta.

Kolme tyttöä ja kolme poikaa.

Isä oli maanviljelijänä Karjalassa. Joulukuussa 1939 he joutuivat evakkoon Säkkijärvelle, josta

matka jatkui Urjalaan. Urjalasta he jatkoivat matkaa Pomarkkuun. Sieltä taas takaisin Karjalaan.

Sukulaisten taloon, kun oma kotitalo oli tuhottu.

1944 tuli taas uudellen lähtö Halikkoon.

Hellin siirtyi Matkuun Reivilän kartanoon,

jossa hänen siskonsa oli emäntänä. Matka

taas jatkui 1946 Mietoisiin. Aluksi Hellin oli

baarissa töissä, mutta avioiduttuaan 1948

pariskunta muutti Raisioon.

Tytär syntyi 1950 ja Hellin hoiti lastaan

kotona. 1952 he muuttivat Turkuun Suikkilaan

rakentamaansa omakotitaloon. Tyttären

mentyä kouluun Hellin meni Valioon

töihin. Sen jälkeen hän perusti oman elintarvikekaupan

Takakirveelle ja myöhemmin

sitten siirtyi Puolalanmäelle. Kaupan

pito loppui 1970. 1973 Hellin meni laivaan

töihin. Vellamo ja Finlandia tulivat tutuiksi

hyttiemännän tehtävissä.

Eläkkeelle hän jäi 13v kuluttua.Runosmäkeen

muutto tuli 1986. Hänen miehensä oli sotainvalidi, joka oli menettänyt jalkansa miinanraivaustehtävissä

sotaaikana. Mies kuoli 1995 kesällä.

Helin on viihtynyt hyvin Runosmäessä ja saanut lukuisia ystäviä. Hellin käy sotainvalidien kahvikerhossa.

Hän hoitaa itsenäisesti taloutensa ja kaupassa käynnit. Siivoojat käyvät kerran kuukaudessa.

Muisti toimii mainiosti ja hän on hyvin perillä nykypäivän asioista.

Hyvää jatkoa ja terveyttä toivon hänelle jatkossakin!

Teksti ja kuva

Sirkka Sipilä

4


Lääkkeiden saatavuusongelmat

varjostivat Runosmäen apteekin

alkua

Lääketukkukauppa Oriolan siirtyminen uuteen toiminnanohjausjärjestelmään syyskuun alussa sai

aikaan niin laajan ja vakavan valtakunnallisen häiriön lääkkeiden saatavuuteen, että vastaavaa

ei ole koettu Suomessa ainakaan 25 vuoteen.

Samaan aikaan toimitusongelmien alkaessa avasin Runosmäen apteekin. Olimme ehtineet saamaan

vain pienen perusvaraston lääkkeitä. Oriola oli ilmoittanut etukäteen, että toimituskatkokset kestävät

apteekin avaamisen jälkeisen viikonlopun. Normaalisti apteekkiin saapuu tavaraa viitenä päivänä

viikossa, joten tavoitteena oli, että saamme nopeasti lääkevaraston alueen tarpeita vastaavaksi.

Alun perin siis lyhyeksi suunniteltu varaston ohjausjärjestelmän muutos

lamaannutti Oriolan lääketoimitukset valtakunnallisesti. Apteekeille

tehdyn kyselyn mukaan yli 70 prosenttia apteekeista kärsi vielä syyskuun

lopussakin Oriolan jakeluongelmien vuoksi normaalia huonommasta

lääkkeiden varastotilanteesta. Tilanteen poikkeuksellisuudesta

kertoo myös, että Oriola on luovuttanut joitain lääkkeitä kuljetettavaksi

kilpailijoilleen. Lisäksi Oriola on raportoinut tuotannonohjausjärjestelmän

vaihdoksen ongelmien aiheuttaneen jo viiden miljoonan euron

tappiot.

Lääkkeiden saatavuusongelmat varjostivat Runosmäen apteekin ensimmäisiä

viikkoja. Lääkkeiden toimitusvarmuus on Suomessa ollut

oikeastaan niin hyvä, että sitä ei tule edes ajatelleeksi ennen kuin saatavuuteen

tulee häiriö. Onneksi toinen lääketukkukauppa Tamro toimi

koko ajan normaalisti. Lääkkeet eivät ole kuitenkaan samalla tavalla

korvattavissa toisella kuin moni muu hyödyke. Useat valmisteet ovat

saatavissa vain yhden tukkuliikkeen kautta. Monelle lääkkeelle löytyi

onneksi vastaavia valmisteita, joita otimme tilalle.

Teimme valtavan työn asiakkaiden lääkehoitojen keskeytymättömän

jatkumisen varmistamiseksi. Apteekit tekivät keskenään yhteistyötä lainaamalla

toisilleen puuttuvia lääkkeitä ja selvittämällä, mistä lääkkeitä

on saatavilla. Muutaman kerran Oriola toimitti meille kiireellisimpiä

lääketoimituksia hätätoimituksina taksilla Espoosta asti. Me puolestamme

toimitimme lääkkeitä myös asiakkaille koteihin.

Nyt Oriolan lääketoimitukset ovat lähes normalisoituneet ja apteekin hyllyt ovat täyttyneet. Kiitos

kaikille runosmäkeläisille, jotka hyvin ymmärtävästi suhtautuivat toimitusongelmista johtuviin

tuotepuutoksiin. Olemme rakentaneet syksyn ajan apteekin varastoa alueen lääkemenekkiä

vastaavaksi. Jos teillä on käytössä jokin harvinaisempi lääkitys, olkaa yhteydessä apteekkiin, niin

voimme varmistaa lääkkeen saatavuuden valmiiksi.

Hyvää joulun aikaa toivottaen

Lenita Jokinen

apteekkari

Runosmäen apteekki

5


Kirjaston kuulumisia

Tapahtumia kevätkaudella 2018:

Vempaintuki

maanantaisin klo 10–12 (15.1.2018 alkaen)

Tietokoneiden, tablettien ja puhelimien arkikäytön opastusta. Apua esimerkiksi laskun maksamiseen

verkossa tai sähköpostin käyttöön. Järjestäjä Auralan setlementti ry.

Kielikahvila

maanantaisin klo 16.30 – 18 (5.2.2018 alkaen)

TULE PUHUMAAN SUOMEA kielikahvilaan!

Kielikahvilassa pääset harjoittelemaan suomen kieltä mukavassa tunnelmassa.

Kielen alkeet olisi hyvä osata. Osallistuminen on maksutonta.

Jännittää ei tarvitse – rohkeasti mukaan! Tuo kaverisikin!

Tarvitsemme myös vapaaehtoisia vetäjäksi. Haluaisitko auttaa muita käyttämään äidinkieltäsi?

Ota yhteyttä viimeistään kahvilaa edeltävänä viikolla. Yhteydenotot piret.luukka@turku.fi.

Kirjasto tarjoaa kahvin ja teen. Tervetuloa!

Nintendo –pelihetki

maanantaisin klo 16–18 (5.2.2018 alkaen)

Runosmäkeen on hankittu oma NES-konsoli, jolla voi omatoimisesti pelata kirjaston tiloissa kyseisen

formaatin pelejä. Voit varmistaa pelivuorosi (30 min) varaamalla aikasi etukäteen kirjastosta,

puh. 02 2620 767. Pelaamista varten tarvitset voimassa olevan kirjastokortin.

Keskiviikkokerho

keskiviikkoisin klo 9.30–11.30

(1/2018 alkaen. Tarkempi aikataulu

selviää myöhemmin)

Ohjelmassa mm. lehtien lukua

ja keskustelua eri aihepiirien

pohjalta (ja asian vierestäkin ?).

Tule mukaan viettämään leppoisaa

keskiviikkoaamua kahvin ja

jutustelun parissa!

Äijäkerho

torstaisin klo 13–14.30 (1/2018

alkaen. Tarkempi aikataulu selviää

myöhemmin)

Luvassa liikuntaa, visailua, pelailua

ym. toimintaa. Pääosassa

ovat miesten jutut! Tule mukaan!

Yli 60-vuotiaille.

6


Torstai kino – ”Eri maiden sinfonia”.

Kirjastossa järjestetään elokuvailtoja seuraavasti:

to 15.2. klo 17 Lumiauramies K-16

to 1.3. klo 17 Kikin lähettipalvelu

to 15.3. klo 17 What we do in the shadows K-16

to 29.3. klo 17 Jahti K-12

to 12.4. klo 17 Kung-fu Hustle K-16

Esitykset ovat kirjaston monitoimitilassa ja ne ovat ilmaisia.

Lukuviikko 16.-.20.4.2018

Lukuviikko on valtakunnallinen tapahtumaviikko, jolloin järjestämme lukemiseen liittyviä tapahtumia

ja tempauksia.

Luitko hyvän kirjan? Kirjoita vinkki ”Lukuseinälle”.

Kirjatohtori. Tule korjaamaan rikkinäisiä kirjoja yhdessä kirjatohtorin kanssa.

tiistaina 17.4. klo 14–15.30

Elokuvaesitys lapsille: Matilda ja lasten kapina

torstaina 19.4. klo 17–19

Kirjalliset naamiaiset. Kirjaston henkilökuntaa pukeutuu kirjallisiksi mielihahmoikseen.

perjantaina 20.4. klo 10 - 15

Askartelutyöpajat lapsille:

ti 20.3. klo 13–16 pääsiäisteema

ti 15.5. klo 13–16 keppihevostyöpaja

Piiparinpolun kukitus!

Kukat valtaavat Runosmäen Piiparinpolun äitienpäivänä toukokuussa

Toukokuun 13. päivänä vietetään äitienpäivää. Haluamme kunnioittaa äitejä ja isoäitejä koristelemalla

Piiparinpolkua.

Puut koristellaan keskiviikkona 9.5.2018 klo 10 -16. Olette tervetulleita osallistumaan yhteisöllisen

kaupunkitaideteoksen toteuttamiseen! Lisätietoa tapahtumasta www.facebook.com/VaihdaVapaalleRunosmaessa

tai Runosmäen kirjastosta.

Muistattehan myös, että Runosmäen kirjastossa:

- on lainattavissa energiamittari, kävelysauvoja ja askelmittareita

- on lainattavissa slackline eli kahden puun väliin kiinnitettävä tasapainonauha

- on vieraskielisten kirjojen kierrätyshylly: ota itsellesi ja tuo omia!

- on käytettävissä Monitoimitila monenkaltaisiin tapahtumiin kuten kokouksiin.

Tilassa voi järjestää näyttelyjä, valokuvanäyttelyjä myös infotelevisiossa.

- on verkkotori, jossa viisi työasemaa, väritulostin, -kopiokone ja skanneri sekä kuvankäsittely- ja

julkaisuohjelmat.

Hyvää Joulun odotusta ja vuoden vaihdetta

toivottaa Runosmäen kirjaston henkilökunta

Runosmäen kirjasto on auki seuraavasti:

ma-to klo 10–19,pe klo 10–16

7


Suomi 100 -juhlintaa

Runosmäessä

Maarian seurakunta ja Runosmäkiseura kutsuivat asukkaita lauantaina 2.12. Suomi 100 vuotta

-teeman merkeissä nauttimaan Katulähetyksen keittämää hernekeittoa. Kaunis talvinen sää suosi

tapahtumaa, joka tavoitti yli 200 osallistujaa.

Lämmintä keittoa nauttimaan reippaili myös 88-vuotias

Runosmäen asukas Sylvi Laurell. Hän halusi muistuttaa kaupungin

päättäjiä mm. siitä, että jalankulkureittien kunnosta

huolehtiminen tukee ikäihmisten liikkumista ja toimintakykyä.

Keskustelu mediassa on rajoittunut hänen mielestään

liikaa ”lastentarhoihin ja pyöräteihin”. Lisäksi Laurell painotti,

ettei Turussa saa kehittää vain keskustaa, on huolehdittava

myös lähiöiden elinvoimaisuudesta, jotteivat ne

näivettyisi.

Niin, ja kaupungin palveluista pitää

tiedottaa paremmin eikä vain

nettisivuilla, joista tietoa on todella

vaikea löytää, hän jatkoi terveisiään

runosmäkiläisille kaupunginvaltuutetuille

Kristiina Hellstènille

ja Sauli Saariselle.

Liity

Runosmäkiseuran

jäseneksi!

Ota yhteyttä

jäsenhankintavastaavaan

Jyrki Hurme

puh. 0400 291 952

jyrki.hurme@pp1.inet.fi

8


Riitasuonkatu 28

Tältä tulee näyttämään Riitasuonkatu 28:n rakenteilla oleva talo valmistuttuaan.

Rakennuttajana toimii Kojamo Oy ja rakentajana Lehto Asunnot.

Käytäthän alueen omia

palveluntarjoajia

Näin takaamme palvelujen

saatavuuden myös

tulevaisuudessa!

9


Vanhuskeskuksen

itsenäisyysjuhla

Runosmäen vanhuskeskuksessa vietettiin itsenäisyysjuhlaa tavallista juhlavammin

Suomen100-vuotissyntymäpäivän johdosta.

Vieraiden vastaanottajat olivat pukeutuneet iltapukuihin.

Alkumaljojen jälkeen sali täyttyi asukkaista ja heidän

läheisistään. Viimeksi saapuivat vanhuskeskuksen

veteraanit, jotka kukitettiin.

Juhlapuheen piti komentaja Vesa Aalto.

Musiikkipitoisen ohjelman päätti vanhainkotien

pastori Anne Norvasuo, joka totesi puheessaan:

”Menneiden sukupolvien tehtävänä oli kuolla isänmaan

puolesta. Meidän nuorempien tehtävänä on

elää isänmaan kunniaksi.”

Vesa Aalto

Anne Norvasuo

Juhlan päätteeksi juotiin kakkukahvit

10


Toripäivät tuovat eloa ja

iloa asukkaille

Runosmäen vanhuskeskuksessa marraskuussa järjestetty toripäivä sai liikkeelle sekä

talon omia että lähitienoon asukkaita. Myynnissä oli niin vaatteita, jalkineita, kosmetiikkaa

kuin syötävääkin. Sekä asiakkaat että myyjät viihtyivät ja toripäivä toi eloa

ja iloa kaikille.

Toripäiväkäytäntö on tarkoitus vakiinnuttaa

kaikkiin Turun kaupungin vanhus-

ja hyvinvointikeskuksiin. Myyjille

on laadittu yhtenäiset ohjeet, mutta talot

saavat päättää miten usein ja millä

teemoilla toripäiviä järjestetään.

Runosmäen vanhuskeskuksen kevään

2018 toripäivät ovat keskiviikkona

14.2., 21.3. ja 2.5.klo 11-15. Vanhuskeskuksessa

on mahdollista myös

muulloin nauttia maittava lounas tai

poiketa Kahvila Rosassa päiväkahvilla.

Teksti ja kuva

Kristiina Hellstén

Ruutiset 3/2017

ristikkoarvonnan

voittajat

Kahvipaketti ja ristikkolehti

Sanna Holopainen

Arvo Virtanen

Sami Lampainen

Taina Taalikka

Pia-Sofia Yrjölä

Ristikkolehti

Helvi Järvinen

Lena Pärkinen

Meeri Ahtonen

Seija Sinisalo

Olli Vähätalo

Onnittelut

voittajille!

11


Uusi suunnitelma

lämpövoimalalle

Runosmäen Lämpö Oy tekee sitkeästi töitä oman lämpölaitoksen eteen. Tavoite

on saada edullista ja ympäristöystävällistä lämmitysenergiaa Runosmäkeen. Nyt

laitosta suunnitellaan paikalle, jossa kaavoitus jo nykyisellään puoltaa hanketta.

Runosmäen Lämpö Oy ajaa peräänantamattomasti omaa lämpölaitoshankettaan.

– Lähtökohtana on kotitalouksien lämmityskustannusten alentaminen, Runosmäen Lämpö Oy:n

toimitusjohtaja Juha Kangasniemi korostaa. Asuntojen lämmitys halutaan järjestää vihreällä, ympäristöarvoiltaan

myönteisellä tavalla. Ja hinnaltaan kilpailukykyisesti.

Huoltoyhtiöllä on tälläkin hetkellä lämpölaitos, joka on viime ajat toiminut varavoimalana. Se toimii

raskaalla polttoöljyllä ja on monella tavalla elänyt aikansa. Raskaan polttoöljyn jättämä hiilijalanjälki

ei ole nykyarvojen mukainen. Lisäksi polttoöljyllä tuotettu lämpö on hinnaltaan kallista.

Uusiutuvaa ja

suomalaista energiaa

Runosmäessä halutaan valita

lämmön lähteeksi uusiutuvaa

energiaa ja kantaa samalla

oma korsi kekoon ilmastonmuutoksen

estämisessä.

Lisäksi yhtiössä katsotaan

eteenpäin, ennakoidaan tulevaisuutta

ja sitä, että öljyvarat

hiipuvat.

Ykkösvaihtoehdoksi lämpövoimalan

polttoaineena on

näiden arvojen perusteella

valittu metsähake. Hake on

uusiutuvaa energiaa ja lisää

kotimaisen energian omavaisuutta.

Juha Kangasniemi kertoo, että laitosta suunnitellaan

Runosmäen Lämpö Oy:n toimistorakennuksen taakse, josta

purettaisiin nykyiset huoltorakennukset.

– Hakkeen kautta saatavat tulot myös jäävät alueelle, eivätkä valu ulkomaille,

Kangasniemi korostaa.

Laitos ei pidä turhaa

melua itsestään

Runosmäen Lämpö Oy:n kaavailuissa asuinalueesta tulee siis pitkälti energiaomavarainen.

Hakelämpölaitos on myös ympäristö- ja meluvaikutuksiltaan pitkälti huomaamaton.

- Melu alittaa selvästi päivä- ja yöajan ohjearvot kaikilla asuinrakennuksilla, Kangasniemi kertoo.

12


Itse laitoksen melu on vähäistä, äänet liittyvät hakkeen kuljetukseen. Meluntorjuntatoimet

suunnitellaan siten, että toiminnasta aiheutuva melu ei ylitä lähimmissä häiriytyvissä kohteissa

50 desibelin melutasoa. Tulevan lämpölaitoksen ympäristössä sijaitsee lisäksi vilkkaasti liikennöityjä

teitä ja katuja, joten laitoksen aiheuttama melu ei todennäköisesti ole kuultavissa laitosalueen

ulkopuolella.

Hiilijalanjälki

häviää näkymättömiin

Lämpölaitoksen savukaasut puhdistetaan uusimpien päästövaatimusten mukaan. Puhdistusmenetelmät

ratkaistaan laitostoimittajan valinnan myötä. Tarkoitus on kuitenkin pitää ympäristöstä

huolta.

– Kun poltetaan yksi kilowattitunti raskasta polttoöljyä, tuotetaan 284 grammaa hiilidioksidipäästöjä.

Hakkeella päästään nollatulokseen eli 0 grammaan. Piipun päästä tulee käytännössä

vesihöyryä, Kangasniemi summaa.Suurin vaikutus voikin olla maisemallinen, piipun korkeus

nousee minimissään 30 metrin korkeuteen.

Lämpölaitoshankkeen

kuumat vaiheet

Runosmäen Lämpö on suunnitellut oman lämpövoimalaitoksen rakentamista pitkään. Vuonna

2010 kaavamuutosta alettiin valmistella Nostoväenkadun varteen. Tavoitteena oli rakentaa lämpökeskus

Nostoväenkadun ja Sorvarinkadun väliin. Siinä vaiheessa vastustusta oli myös asukkaiden

suunnalta, jotka pelkäsivät viheralueen muuttumista. Kaavoitusratkaisu ei edennyt, joten

laitokselle alettiin etsiä uutta paikkaa.

Vuonna 2014 jätettiin poikkeamislupahakemus, jolla lämpövoimalaitos olisi sijoitettu Vahdontien

varteen ja tällä kertaa viheralueen sijaan teollisuustontille. Pitkäksi venyneen päätöksentekoprosessin

jälkeen kaupunginhallitus hylkäsi hakemuksen. Huomattavaa kuitenkin on, että

taloyhtiöt näyttivät hankkeelle pelkästään vihreää valoa. Runosmäestä siis löytyy kannatusta

omalle lämpövoimalalle.

– Jos hanke olisi onnistunut, kaikki Runosmäen Lämpö Oy:n toiminnot olisi sijoitettu samalle

tontille, Kangasniemi kertoo.

Yhtiö ei kuitenkaan ole jäänyt neuvottomaksi. Takataskussa on koko ajan ollut oma tontti, jolla

sijaitsevat Runosmäen Lämmön nykyiset toimitilat.

– Tontilla on jo aiemmin toiminut lämpövoimala ja kaavassa on jo nyt AH-merkintä, joka sallii

alueellisen lämmöntuotannon.

Suunnitelmissa on siis nyt laitoksen sijoittaminen toimiston tontille Majoitusmestarinkadun ja

Munterinkadun kulmaukseen. Suunnitteilla on 6-8 megawatin hakelämpölaitos ja varavoima.

Tontille sijoitettaisiin hakepolttoainevarasto ja itse lämpölaitos hakekattiloineen. Yhtiön toimistotilat

säilyisivät entisellään, kiinteistöhuollon tarvitsemat tilat katsotaan uudelleen.

– Tarkoituksena on hakea rakennuslupaa lämpölaitokselle nykyiselle toimiston tontille.

– Hankkeen loppuun viemisessä pidetään kiinni ensisijaisesta tavoitteesta alentaa asukkaiden

ostaman lämpöenergian hintaa, Kangasniemi tiivistää.

Teksti ja kuva

Sini Silvàn

13


Kotiseututyö kukoistaa

kaupungissa

Kotiseututyö elää tällä hetkellä uudenlaista kukoistuksen aikaa. Kun olemme viettäneet itsenäisyyden

100-vuotisjuhlavuotta, olemme voineet kytkeä maamme historian myös kotiseutuliikkeen

historiaan. Yhtenä vahvana kansanliikkeenä se on ollut rakentamassa yhteiskuntaa kansalaisten

ja kotiseutujen näkökulmasta. Suomalainen kotiseutuliike on yli 120 vuotta vanha ja

edelleen vahvasti elävä ja alati uudistuva toimintamuoto.

Nyt työlle on uutta tarvetta ja uudenlaista intoa. Myös tietoisuus ja keskustelu kotiseudusta on

lisääntynyt. Esimerkiksi kaupungeissa kulttuuriympäristötyö, johon kuuluu niin ympäristöstä

huolehtiminen kuin siihen liittyvän historian vaaliminen sekä esiin tuominen, on todella vilkasta

ja asiantuntevaa. Tässä ajassa on paljon merkkejä, jotka kertovat kotikaupungin, oman asuinympäristön

ja kotiseudun arvostuksesta ja lämpimästä merkityksestä asukkaille. Kotiseutusuhde ja

kotiseuturakkaus tunnistetaan ja tulee esille myös uusilla tavoilla.

Kotiseutusuhde on henkilökohtainen, mutta samalla yhteisöllinen kokemus. Sen vuoksi meille

niin tyypillinen ja vahva yhdistystoiminta sopii edelleen myös kotiseututyöhön.

Toiminta on kaikille avointa.

Suomen Kotiseutuliitto kehittää ja tukee kotiseututyön keskusjärjestönä kotiseututyötä. Puhumme

kokonaisvaltaisesta kotiseututyöstä. Käsite kuvaa hyvin sitä, että on vaikea rajata eikä ole

tarkoituksenmukaistakaan rajata, mikä on kotiseututyötä ja mikä ei ole. Ajan myötä tulee aina

uusia toimintamuotoja ja sisältöjä. Kotiseututyö liittyy kulttuuriperintöön, rakennusperintöön ja

kulttuuriympäristöihin. Kotiseututoimijat ottavat kantaa kaavoitukseen ja palveluihin. Kotiseutuyhdistykset

toimivat asukkaiden äänitorvena. Kotiseututyössä edistetään yhteisöllisyyttä, asuinalueiden

viihtyisyyttä ja toimivuutta sekä järjestetään tapahtumia.

Monilla on toimintamuotona myös julkaisut, kotiseutulehdet ja -kirjat.

Kotiseutuliiton yhdistysjäsenten määrä on ollut

viime vuosina voimakkaassa kasvussa. Se kertoo

kokemuksesta, että yhdessä olemme enemmän

ja vahvempia. Suurin osa Kotiseutuliiton

jäsenyhdistyksistä vaikuttaa kaupungeissa,

kuten myös Runosmäkiseura, joka toimii Turun

suurimmassa lähiössä. Kasvavat ja kehittyvät

kaupungit tarvitsevat kotiseutuyhdistyksiä.

Niillä on kyky toimia asukaslähtöisesti, asukkaiden

tarpeet huomioiden. Kun kaupunginosia

kehitetään kaupunginosayhdistys tuo suunnitteluun

mukaan asukkaiden osallisuuden, paikallisen

kulttuurin ja historian sekä viihtyisyyden

kokonaisvaltaisen merkityksen.

14

Riitta Vanhatalo

Toiminnanjohtaja

Suomen Kotiseutuliitto


Rakennus- ja LVIS-työt

• Saneeraus- ja uudiskohteet

• LVIS-asennukset ja -huollot

• Seinä- ja lattiapinnoitteet

• Kalusteasennukset

• VTT:n sertifioimat vesieristäjät

• Tunti- ja urakkatyöt

10%

alennus

LVI-työt: 040 1527 006

Sähkötyöt: 040 5923 440

Rakennustyöt: 0400 482 810

0500 783 389

info@erander.fi • 0500 783 389

Seuraa

Runosmäkiseuraa

myös Facebookissa!

Jäseneksi voit liittyä

kätevästi Runosmäkiseuran

kotisivuilla

www.runosmakiseura.fi

Kotisivuilta löydät myös

viimeisimmät

Ruutiset - lehdet

15


Vanhuskeskuksessa tarjolla

hyvää monipuolista ruokaa

ja kahvilan herkkuja!

Runosmäen vanhuskeskus on monen turkulaisen ikäihmisen koti, mutta se

tarjoaa palveluja myös muille kuin asukkailleen. Alakerran Kahvila – Ravintola

Roosa tarjoaa päivittäin lounasta nälkäisille sekä kahvia ja sen kanssa makeaa

tai suolaista pieneen nälkään.

Lounas on tarjolla klo 10:30 – 13:00. Lounas sisältää ruokajuoman, leivän ja levitteen, salaattipöydän,

lämpimän ruoan ja kahvin tai jälkiruoan.

- Eläkeläislounas 6,40

- Muiden vieraiden lounas 8,40

Lounasvieraat tuntuvat viihtyvän ja moni on löytänyt itselleen juttuseuraa. Pöydissä nautitaan

ruoan lisäksi hyvästä seurasta ja vaihdetaan mielipiteitä monipuolisesti ja laajasti ajankohtaisista

aiheista. Toki yksinäänkin voi ruokailla, jos se tuntuu parhaalta vaihtoehdolta.

Kahvila on arkisin avoinna klo 11:00 – 13:00 ja 13:30 – 17:00 ja viikonloppuisin klo 11:00 -13:00

ja 13:30 – 15:00. Kahvilassa on tarjolla suolaista syötävää ja makeita leivonnaisia. Kahvilan kautta

voi myös tilata tarjoiluja myös erilaisiin tilaisuuksiin:

- gsm. 040 6371456 tai sähköposti

- arja.palttala@arkea.fi

- tiina.virtanen@arkea.fi

- runosmaenravintokeskus.ruokapalvelu@arkea.fi

Vanhuskeskuksen tiloja juhlasalia, kerhohuonetta

ja neuvotteluhuonetta voivat yksityiset

henkilöt ja yhteisöt vuokrata omaan

käyttöönsä.

Sähköisesti tiloja voi varata www.turku.fi -

sivulta Timmi - kalenterin kautta. Tiloja

varataksesi, sinun tulee rekisteröityä järjestelmän

käyttäjäksi osoitteessa http://timmi.

turku.fi. Rekisteröitymistä varten tarvitset

verkkopankkitunnukset ja sähköpostiosoitteen.

Rekisteröityäksesi sinun tulee olla täysi-ikäinen.

Tiloja voi kysellä myös vanhuskeskuksesta gsm. 040 1821243 tai 040 1562065.

Vanhuskeskuksessa on usein tapahtumia, jotka ovat avoimia kaikille.

Tietoa tapahtumista löytyy pääoven vieressä olevalta ilmoitustaululta.

16


Runosmäen joulunavaus

Runosmäkiseuran väki tarjoili Joulunavauksessa

puuroa sekä K-Market Runoksen lahjoittamia

pipareita sekä glögiä

Joulupukki vieraili myös Runosmäen joulunavauksessa.

Pukkia avusti Runosmäen Sale,

joka lahjoitti karkit

Pasi-tonttu seikkaili RahtiTeatterin nukketeatteriesityksessä

Runosmäen joulunavauksessa. Kuvassa

eksynyttä Pasia opastamassa nukketeatteritaiteilija

Tiina Puranen sekä yleisöstä apuun

rientäneet Heidi-muori ja Onni- ja Jenni-tonttu.

Kuvat Kristiina Hellsten

18


Taidetta Runosmäkeen

Syyskuussa valmistui Runosmäenkatu 2:n talojen päätyihin näyttävät muraaliteokset, eli

taidegraffitit. Teokset ovat kansainvälisesti tunnetun taiteilija Vesodin suunnittelemat ja

tekemät. Teosten valmistamisesta on tehty sopimus kaupungin ja taloyhtiön kanssa. Vesod

on tunnettu abstraktisesta tyylistään, jossa hän yhdistelee graffitin muotokieltä, futuristisia

elementtejä ja geometrisiä kuvioita. Hänen töitään on vuosien saatossa voinut nähdä

kotimaansa Italian lisäksi esim. Tanskassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa.

Taidegraffitista vastuullinen taho on Upeart ry, ja tuotanto kuuluu osana valtakunnalliseen

UPEA17-kaupunkifestivaaliin. UPEA on Suomen suurin julkisen tilan taidetapahtuma. Tänä

vuonna toista kertaa Suomessa toteutetun projektin ansiosta syntyi yhteensä 21 teosta 13

kaupunkiin, joista kaksi saatiin Turkuun.

Taiteesta katsojilla on yleensä omat käsityksensä, joka pätee myös taidegraffiteihin. Graffitien

kohdalla ehkä mielipiteet tykkääjien ja inhoajien välillä ovat yleistäkin suuremmat.

Saamani käsityksen mukaan suurin osa runosmäkeläisistä kaksoismuraalin nähneistä pitää

teosta piristävänä ja hienona. Oma mielipiteeni on, että taidetta sopisi kaunistamaan

useitakin tasaisen harmaita päätyseiniä. Runosmäessä joskus tehtävissä teoksissa näkisi

mielellään jotain paikallista, kuten esimerkiksi lähiöstämme huipulle päässeitä urheilijoiden

näköiskuvia.

Teksti: Martti Markula

Kuva: Pekka Lainio

19


Kaupungin toimesta

penkkejä tarvitseville

Turun kaupunki asennutti syksyllä useita

hienoja penkkejä Runosmäen keskustaan

ja Vanhuskeskuksen lähettyville. Penkit

ovat erittäin tarpeellisia varsinkin ikääntyville

kulkijoille, jotka nyt voivat tehdä

kävelyreissunsa ja päästä välillä lepuuttelemaan

ostoksiensa kanssa tai muuten

vaan. Tietysti varsinkin kesällä penkeillä

on mukavaa katsella Veteraaninpuiston

luontoa, koulun kentällä kirmaavia

jalkapallon pelaajia tai jutella ystävien

kanssa ulkoilmassa. Toivottavasti penkit

saavat olla niille tarkoitetussa käytössä,

ja säästyvät ilkivallalta.

Penkkejä on toivottu myös Runosmäen muihin osiin, lähinnä Majoitusmestarin- ja Nostoväenkadun

varrelle. Tämä toive on välitetty kiinteistöliikelaitoksen toimihenkilöille.

Teksti: Martti Markula

Kuva: Pekka Lainio

PELILLINEN kaupunginosan MUOTOKUVA

MUISTOPELI

Runosmäki

Runosmäen

Muistopeli

Hanki vaikka pukin konttiin!

Muistopeli on ”perinteinen muistipeli”, jossa pareina

ovat kuva paikasta ja paikan tarina – Tarinoiden

välittäjinä ovat toimineet runosmäkeläiset itse.

Taiteilijoiden kokoamista teksteistä ja niihin yhdistyvistä

valokuvista on painettu korttipakka, jota

pelaamalla alueen kulmakunnat saavat oman äänen.

Hanki oma Muistopelisi Runosmäen kirjastosta tai

Turun museokaupoista (15€)

20


Kinkkurasvalla liikenteeseen

Runosmäen Lämpö Oy kerää alueensa asukkaiden paistamien joulukinkkujen rasvat talteen

ja kiertoon. Rasvat päätyvät biodieseliksi ja keräyksen tuotto Hope-yhdistykselle. –Näin asukkaat

voivat tehdä kinkkurasvoilla hyväntekeväisyyttä, Juha Kangasniemi kertoo.

Runosmäen Lämpö Oy:n keräämät kinkkurasvat päätyvät Kinkkutemppu -hyväntekeväisyyskeräykseen,

jossa yhteistyökumppani Lassila & Tikanoja on mukana. Ajatus Kinkkutempusta syntyi

kemianteollisuuden huoltovarmuustyön taukokeskustelussa, kuten monilla hyvillä ideoilla on

tapana.

Samaan tapaan kävi Runosmäen Lämmössä. Kahvipöydässä heräsi ajatus siitä, voisiko kinkkurasvat

kerätä talteen sen sijaan, että ne heitetään pois.

– Tarvittiin vain soitto Lassila & Tikanojalle, josta saatiin vihreää valoa ajatukselle. Vartin päästä

asia oli järjestyksessä ja olimme lisäksi tilanneet astiat talon jätepisteisiin keräystä varten, Runosmäen

Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Juha Kangasniemi kertoo.

Keräyksellä muistutetaan myös, ettei kinkkurasvan paikka ei ole viemärissä. Sulaa kinkkurasvaa

ei missään tapauksessa saa kaataa viemäriin tai wc-pönttöön. Rasva kovettuu putkiin ja tukkii ne

kuin tulppa. Aina löytyy ensikertalaisia

kinkunpaistajia,

jotka tieto saattaa yllättää.

Rasva maitotölkkiin ja

tölkki keräyspisteeseen

Asukkaat voivat tänä jouluna

toimittaa kinkkurasvan purkissa

oman talon jätekatokseen.

Niistä löytyvät erilliset

keräysastiat kinkkurasvalle.

Tästä eteenpäin keräyksen

hoitavat huoltomiehet.

Lassila & Tikanoja on mukana

valtakunnallisessa Kinkkutempussa

jo toista vuotta rasta paistinrasvaa tulee vajaa litra biodieseliä.

Yhden kinkun rasvoilla voi ajaa autolla kolme kilometriä. Lit-

ja tarjoaa sen myötä Runosmäen

Lämmölle keräyssäiliön

ilmaiseksi osana hyväntekeväisyyskampanjaa.

–Me tuomme kinkkurasvoille varatun jäteastian Runosmäen Lämmön pihalle, yksikönpäällikkö

Jari Mannevuo Lassila & Tikanojalta kertoo. Kinkkurasvaa kerätään Turussa myös Citymarkettien

ja Neste-huoltoasemien keräyspisteissä.

– Poiskuljetus ja keräys eivät maksa Runosmäen Lämmölle mitään, Lassila & Tikanoja tarjoaa

kuljetuksen osana hyväntekeväisyystempausta.

... Jatkuu seuraavalla sivulla

21


Honkajoki taitaa

kiertotalouden

Runosmäkeläistenkin kinkkurasvat kuljetetaan edelleen Honkajoki Oy:lle, joka on erikoistunut

rasvojen kierrätykseen. Kinkkutemppu havainnollistaa samalla sen, mistä uudessa kiertotaloudessa

on kysymys. Nähdään, miten jäterasva muuttuu hyödylliseksi raaka-aineeksi.

–Viime vuonna kerättiin noin 14 tonnia kinkkurasvaa. Silläkin on jokin merkitys, koska tuolla

määrällä puhdasta rasvaa joku ajaa jo kolme neljä kertaa autolla maapallon ympäri, Honkajoki

Oy:n toimitusjohtaja Kari Valkosalo kertoo.

Tämän vuoden tavoite eli 100 000 kinkkua

kolminkertaistaisi keräysmäärän. Suomessa

syödään jouluisin miljoona kinkkua, eli tavoite

on saada 10 prosenttia kinkkurasvoista uusiokäyttöön.

–Keräysastioita on nyt ainakin paljon viimevuotista

enemmän, Valkosalo kertoo.

Honkajoella rasva käsitellään biopolttoaineiden

valmistukseen sopivaksi. Raaka-aine kuljetetaan

Nesteen jalostamolle Porvooseen,

jossa siitä valmistetaan biodieseliä. Keräyksen

tuottona lahjoitetaan lisäksi 20 000 euroa Hope

ry:lle ja tuotto käytetään vähävaraisten perheiden tukemiseen.

Keräysaika kinkkurasvalle on Runosmäessä 20.12.-4.1.

Lue lisää:

www.kinkkutemppu.fi

www.hopeyhdistys.fi

www.honkajokioy.fi

Kinkkurasvan

keräys, näin se käy

Huuhtele tyhjä maitopurkki. Kaada sula

kinkkurasva purkkiin, anna jäähtyä

ja jähmettyä, teippaa kiinni. Älä käytä

muovipusseja, muovi- tai varsinkaan

lasiastioita. Niistä on haittaa rasvan jatkokäsittelyssä.

Vie purkki jätekatokseen

rasvakeräysastiaan, josta huoltomiehet

vievät ne Runosmäen Lämmön yhteiseen

keräyspisteeseen.

Ravintola Satama

kiittää asiakkaitaan

kuluneesta vuodesta

ja toivottaa

onnellista

uutta vuotta!

22


Tervetuloa kahvila Rosaan!

Avoinna arkisin klo 11.00–13.00 ja 13.30–17.00 ja

viikonloppuisin 11.00–13.00 ja 13.30–15.00.

Lounas on tarjolla päivittäin klo 10.30–13.00.

Varusmestarintie 14.

TARJOUS

Neste Raisio Vesilaitoksentie

Kai Oksanen, puh. 010 321 6380

Vesilaitoksentie 2, 21200 Raisio

Ark. 6.30-20, la 8-18, su 10-18

nestevesilaitoksentie.fi

Rauhallista joulunaikaa sekä

onnellista uutta vuotta

kaikille asukkaillemme !

Stoltinhovi

Raskinrinne

Runosstoltti

Tuuvanhovi

Stoltinmaja

Sotaveteraani

Pumpula

Nunnanmetsä

Nunnanlehto

Muonamies

Nunnantornit

Raskinahde

Raskintornit

Nunnanmutka

Nunnanketo

Raskinpuisto

Munterinrinne

Raskinpolku

23


Hyvää Joulua

ja Onnellista

Uutta Vuotta!

Palvelemme Jouluna

joka päivä

24.12. klo 7-16

25.12. klo 10-18

26.12. klo 10-22

31.12. klo 10-19

1.1. klo 12-20

Tervetuloa!

t. Kauppias Pöyhönen

henkilökuntineen

Palvelemme myös joulun aikaan

24.12. jouluaattona klo 9-12

25.12. tapaninpäivänä klo 12-16

Minisun 20µg 100 tablettia

- tutkittu D-vitamiini apteekista

norm. 11,70 e

Decubal 250 g

- kuivan ja vaativan ihon

päivittäiseen hoitoon

norm. 10,50 e

R UNOS MÄK I

Tavallista parempi ruokakauppa

Korjasmäenkatu 1, Turku, puh. 02-277 3030

Avoinna arkisin 7-22, la 7-22, su 10-22

Pakettiautomaatti

Friskinkatu 4, 20360 Turku

puh. 044 242 8877

www.runosmaenapteekki.fi

Makeaa Joulua!

KILO KYMPILLÄ!

FAZER 250 G LEVYT

Vain Ärrältä!

R-KIOSKI TURKU RUNOSMÄKI

MUNTERINKATU 15, 20360 TURKU

MA–PE 8.00–21.00 | LA–SU 9.00–21.00

Runosmäkiseura ry:n

hallitus kiittää

yhteistyöstä

ja toivottaa

hyvää joulua

ja menestyksekästä

uutta vuotta

kaikille yhteistyökumppaneille

sekä lehden lukijoille

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!