Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - POL

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - POL

60 Lietuviškai

60 Lietuviškai Garbanoti arba banguoti plaukai 1 Jei modeliuojate garbanotus arba banguotus plaukus, difuzorių laikykite 10–15 cm atstumu nuo galvos, kad plaukai džiūtų palaipsniui (Pav. 8). - Tuo metu laisva ranka arba šukomis galite modeliuoti savo plaukus. - Taip pat galite suspausti sruogas ranka ir suformuoti garbanas arba bangas. Taip garbanos neišsileis ir atrodys tvarkingai. Ilgi plaukai 1 Džiovindami ilgus plaukus, galite paskleisti sruogas ant difuzoriaus viršaus (Pav. 9). 2 Taip pat džiovindami plaukus galite juos difuzoriumi šukuoti žemyn (Pav. 10). Modeliavimo šukos (tik HP4984) Modeliavimo šukos buvo sukurtos specialiai pakelti, ištiesinti ir išlyginti afrikietiškas garbanas džiovinant. 1 Ant prietaiso uždėkite modeliavimo šukas (Pav. 11). Norėdami nuimti modeliavimo šukas, traukite jas nuo prietaiso. Valymas Prieš pradėdami valyti prietaisą, visada jį išjunkite iš elektros tinklo. Nemerkite prietaiso į vandenį ar kurį kitą skystį ir neplaukite jo po tekančio vandens srove. 1 Norėdami išvalyti priedą, nuimkite jį nuo prietaiso. 2 Priedai valomi drėgna šluoste arba praplaunami po tekančio vandens srove. Pastaba: Prieš pradėdami naudoti ar padėdami laikyti priedą, įsitikinkite, kad jis yra sausas. 3 Prietaisą valykite sausa šluoste.

4 Norėdami pašalinti plaukus ir dulkes, nuimkite groteles nuo prietaiso oro įleidimo angos. (Pav. 12) - Norėdami nuimti groteles nuo oro įleidimo angos, abiejų rankų nykščiais tuo pačiu metu paspauskite groteles kairėje ir dešinėje pusėje, patraukę nuimkite jas nuo prietaiso. - Norėdami uždėti oro įleidimo angos groteles atgal, abiejų rankų nykščiais tuo pačiu metu paspauskite groteles kairėje ir dešinėje pusėje, paspaudę pritvirtinkite jas prie prietaiso. Laikymas Baigę naudotis, būtinai išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo. Nevyniokite maitinimo laido apie prietaisą. 1 Padėkite prietaisą į saugią vietą ir leiskite jam atvėsti. Prietaisą galite laikyti pakabintą ant jo pakabinimo kilpos. Lietuviškai 61 - Aplinka Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis šiukšlėmis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip prisidėsite prie aplinkosaugos (Pav. 13). Garantija ir techninė priežiūra Jei jums reikia informacijos ar kyla problemų, apsilankykite „Philips“ tinklalapyje www.philips.com arba kreipkitės į jūsų šalyje esantį „Philips“ klientų aptarnavimo centrą (telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančiame garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ pardavėją arba „Philips“ buitinės technikos priežiūros skyrių. Trikčių nustatymas ir šalinimas Jei naudojantis džiovintuvu kilo problemų ir vadovaudamiesi toliau pateikta informacija negalite jų pašalinti, kreipkitės į artimiausią „Philips“ techninės priežiūros centrą ar savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centrą.