Views
9 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Slovaque

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Slovaque

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie nastavení 1 Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV zapnite kamkordér. Pre vypnutie zvoľte [PwOFF] (Vyp. napájanie) a stlačte ENTER. 2 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [SETUP] (Nastavenie) a stlačte ENTER. 3 Stláčaním tlačidla NEXT zobrazte nastavovanú položku a stlačte ENTER. Pre návrat do Menu [SETUP] (Nastavenie) zvoľte [BACK] (Späť) a stlačte ENTER. Obsah Vyhľadávanie operácií Index 12 SK

Popis častí A Indikátor REC (Snímanie)/ Indikátor prístupu B Tlačidlo REC (Video/Fotografie) Tlačidlo ENTER (Potvrdenie Menu) C Prepínač b REC HOLD* 1 D (Značka N)* 2 E Displej F Reproduktor G Tlačidlo PREV H Tlačidlo NEXT I Mikrofóny J Objektív K GPS senzor (len HDR-AS30V) L Kryt konektorov M Konektor m (Mikrofón)* 3 N Rozširujúci konektor* 4 O Indikátor CHG (Nabíjanie) P Konektor HDMI OUT Q Multi/Micro USB konektor* 5 R Kryt priestoru pre batériu/pamäťovú kartu S Slot pre pamäťové karty T Ovládač uvoľnenia batérie U Slot pre batériu Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie nastavení Index * 1 Používa sa na zabránenie neželanému ovládaniu. Posuňte v smere b pre zablokovanie tlačidla REC. Posuňte v opačnom smere pre uvoľnenie tlačidla. * 2 Dotknite sa v mieste tejto značky, keď kamkordér pripájate k smartfónu vybavenému funkciou NFC. NFC (Near Field Communication) je medzinárodný štandard pre technológiu bezdrôtovej komunikácie na krátku vzdialenosť. * 3 Keď pripojíte externý mikrofón (v predaji zvlášť), zvuk nie je možné nahrávať cez vstavaný mikrofón. * 4 Používa sa na pripojenie príslušenstva. * 5 Podpora Micro USB-kompatibilných zariadení. 13 SK