Views
9 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Slovaque

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Slovaque

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie nastavení zOvládanie prehrávania obsahu • Prehranie predošlého/ďalšieho záznamu: Stlačte tlačidlo PREV/NEXT. • Zrýchlený posuv vzad/zrýchlený posuv vpred (len videá): Zatlačte a pridržte tlačidlo PREV/NEXT. • Pozastavenie (len videá): Stlačte tlačidlo PREV a NEXT súčasne. Ak zatlačíte a pridržíte tlačidlo PREV alebo NEXT počas pozastavenia, vykoná sa spomalené prehrávanie vzad alebo vpred. • Nastavenie hlasitosti (len videá): Zatlačte a pridržte tlačidlo PREV a NEXT súčasne. • Spustenie prezentácie (len fotografie): Stlačte tlačidlo PREV a NEXT súčasne. • Ukončenie prehrávania: Stlačte tlačidlo ENTER. Tlačidlo PREV Tlačidlo NEXT Obsah Vyhľadávanie operácií Index 44 SK

Príprava na Wi-Fi nastavenia Inštalácia aplikácie “PlayMemories Mobile” do vášho smartfónu Nainštalujte aplikáciu “PlayMemories Mobile” v smartfóne. Ak už je aplikácia “PlayMemories Mobile” v smartfóne nainštalovaná, aktualizujte ju na najnovšiu verziu. Viac informácií nájdete na nasledovnej web-stránke. http://www.sony.net/pmm/ Android 2.3 alebo novšia verzia (pre používanie funkcií prepojenia jediným dotykom (NFC) sa vyžaduje Android 4.0 alebo novšia verzia) Nájdite aplikáciu “PlayMemories Mobile” v Obchode Play a nainštalujte ju. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie nastavení iOS 4.3 alebo novšia verzia (funkcie prepojenia jediným dotykom (NFC) nie sú dostupné) Nájdite aplikáciu “PlayMemories Mobile” v obchode App Store a nainštalujte ju. Index Poznámky • Pre používanie funkcií prepojenia jediným dotykom (NFC) je potrebný NFC-kompatibilný smartfón. Príprava používateľského mena (ID)/hesla • Pripravte si nálepku nalepenú na návode na použitie, na ktorej je vytlačené ID/heslo. • Tento úkon nie je potrebný, ak používate pripojenie smartfónu jediným dotykom. zAk stratíte heslo 1 Pripojte kamkordér k PC micro USB káblom (dodávaný). 2 Zapnite napájanie. 3 Na PC zvoľte [Computer] (Počítač) t [PMHOME] t [INFO] (Informácie) t [WIFI_INF.TXT] a zistite si používateľské meno a heslo. 45 SK