Views
11 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Slovaque

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Slovaque

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie nastavení Poznámky • Plochú lepiacu podložku a oblú lepiacu podložku nie je možné opakovane použiť, ak ju odlepíte z pôvodného miesta. • Pri odliepaní postupujte pomaly. Ak odliepate nasilu, povrch, kde bola podložka nalepená, sa môže poškodiť. • Pred nalepením skontrolujte povrch objektu, ktorý budete používať. Ak je znečistený, alebo je na ňom prach, vlhkosť či mastné látky, môže sa znížiť lepiaci účinok a objekt by sa mohol odlepiť aj pri miernom náraze. • Pre povrch, kde bude upevnený kamkordér, použite vhodnú lepiacu podložku (plochá alebo oblá). Ak sa podložka pre daný povrch nehodí, môže sa odlepiť aj pri miernom náraze. • Prevlečte vhodný kábel cez upevňovací otvor vodotesného puzdra, potom pripojte kábel k príslušenstvu, ktorý hodláte používať s kamkordérom. • Pred použitím skontrolujte, či otvor pre skrutku na upevňovacom držiaku nie je voľný a či je plochá alebo oblá lepiaca podložka pevne prilepená k povrchu. Obsah Vyhľadávanie operácií Index 40 SK

Snímanie Prepínač b REC HOLD Zobrazenie Prepínač b REC HOLD slúži ako ochrana pred náhodnou operáciou. Posuňte prepínač b REC HOLD v smere b pre zablokovanie. Pre uvoľnenie tlačidla posuňte prepínač v opačnom smere než b. • Pred snímaním uvoľnite zablokovanie. • Keď zablokujete kamkordér počas snímania, snímanie zostane aktívne*. • Keď zablokujete kamkordér po zastavení snímania, zostane aktívny režim zastavenia*. * Pre zmenu nastavenia uvoľnite zablokovanie. Tlačidlo REC Indikátor REC (snímanie)/Indikátor prístupu Prepínač b REC HOLD Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie nastavení Režim videozáznamu 1 Zapnite napájanie a stláčaním tlačidla NEXT zobrazte [MOVIE] (Video). 2 Stlačením tlačidla REC spustíte snímanie. 3 Ďalším stlačením tlačidla REC zastavíte snímanie. Režim snímania fotografií Index 1 Zapnite napájanie a stláčaním tlačidla NEXT zobrazte [PHOTO] (Fotografie). 2 Stlačením tlačidla REC spustíte snímanie. Režim intervalového snímania fotografií Po spustení snímania bude kamkordér kontinuálne snímať fotografie v pravidelných intervaloch, kým snímanie nezastavíte. 1 Zapnite napájanie a stláčaním tlačidla NEXT zobrazte [INTVL] (Interval). 2 Stlačením tlačidla REC spustíte snímanie. 3 Ďalším stlačením tlačidla REC zastavíte snímanie. Poznámky • Ak sa zmení režim snímania, po ďalšom zapnutí kamkordéra sa obnoví režim nastavený pri poslednom vypnutí kamkordéra. Pokračovanie r 41 SK