Views
9 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Använda funktionen för flera bildskärmar n118 N Så här använder du funktionen för flera bildskärmar ✍ Det kan hända att den externa bildskärmen saknar stöd för funktionen för flera bildskärmar. Det kan hända att vissa program inte fungerar tillsammans med funktionen för flera bildskärmar. Se till att inte datorn försätts i Vila eller Viloläge medan funktionen för flera bildskärmar används, eftersom det i så fall finns risk att datorn inte kan återgå till Normalläget. Om du väljer olika antal färger på varje skärm ska du inte utöka ett fönster över två skärmar, eftersom det då kan uppstå programfel. 1 Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning. 2 Klicka på listrutan intill Flera bildskärmar, välj Utvidga dessa bildskärmar och klicka på OK. ! Om Computer Display mode är valt som grafikläge så kan du inte visa innehåll på externa bildskärmar som är anslutna till dockningsstationen. Ändra inställningen för grafikläget (sidan 131). ✍ Du kan ställa in antalet färger och upplösningen för var och en av skärmarna och anpassa funktionen för flera bildskärmar. Ställ in färre färger eller en lägre upplösning på varje skärm.

Använda kringutrustning > Ansluta en USB-enhet n119 N Ansluta en USB-enhet Du kan ansluta en USB-enhet, som t.ex. mus, diskettstation, högtalare eller skrivare, till din dator. ! Du kan inte komma åt USB-enheter om du inaktiverar USB-portarna i BIOS-inställningsskärmen. Aktivera portarna genom att följa stegen i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 135). Så här ansluter du en USB-enhet 1 Välj vilken USB-port (1) du vill använda. 2 Anslut USB-enhetens kabel (2) till USB-porten.