Views
8 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda trådlöst WAN n 76 N 6 Sätt i SIM-korthållaren i SIM-kortfacket. ! Rör inte vid kretsarna på SIM-kortet. Se till att datorn ligger stabilt innan du sätter i eller tar ut SIM-korthållaren. Skada inte SIM-kortet på något sätt genom att böja eller utsätta det för tryck.

Använda din VAIO-dator > Använda trådlöst WAN n 77 N Starta trådlös WAN-kommunikation Att starta trådlös WAN-kommunikation ! Kontrollera att SIM-korthållaren är ordentligt isatt i SIM-kortfacket, annars kanske inte den trådlösa WAN-funktionen fungerar. 1 Slå på WIRELESS-omkopplaren. 2 Klicka på Start, Alla program och VAIO Smart Network eller klicka på ikonen VAIO Smart Network i aktivitetsfältet. 3 I fönstret VAIO Smart Network kontrollerar du att omkopplaren invid Wireless WAN är i läge On. 4 Klicka på pilknappen invid omkopplaren Wireless WAN och på Connect-knappen för att starta anslutningsprogrammet eller den förinstallerade programvaran från en teleoperatör beroende på modell eller land. 5 Ange PIN-kod när du ombeds göra så. 6 Klicka på Anslut. 7 Ange din teleoperatörs APN-information om du uppmanas till det. ✍ Ytterligare information om hur du använder den trådlösa WAN-funktionen hittar du i hjälpfilen som medföljer VAIO Smart Network eller i teleoperatörens dokumentation.