Views
7 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Dockningsstation n200 N Dockningsstation Vad ska jag göra om ett felmeddelande visas när jag kopplar bort dockningsstationen från datorn? ❑ ❑ ❑ ❑ När en enhet som sitter i eller är ansluten till dockningsstationen används eller om den optiska skivenheten skriver till en skiva, kan du inte koppla bort dockningsstationen från datorn. Spara data som inte har sparats, stäng program som använder dessa enheter och försök igen. Om detta inte fungerar stänger du av datorn och kopplar bort dockningsstationen från datorn. Om strömmen i batteriet håller på att ta slut kan du inte koppla bort dockningsstationen från datorn. Ladda batteriet eller stäng av datorn och försök igen. Var noga med att återgå till den användare som ursprungligen var inloggad till datorn innan dockningsstationen kopplas bort från datorn. Om den kopplas bort med en annan användare kan fel uppstå. Information om att byta användare finns i Windows Hjälp och support. Stäng programvara som använder grafikacceleratorn, som till exempel spel, programvara för videouppspelning och webbläsare innan dockningsstationen kopplas bort från datorn. Varför släcks inte IN USE-indikatorn även efter det att dockningsstationen har kopplats bort från datorn? Om dockningsstationen kopplas bort från datorn när IN USE-indikatorn lyser så fortsätter indikatorn att lysa. Så här släcker du IN USE-indikatorn: ❑ Koppla bort dockningsstationen från strömkällan. ❑ Anslut dockningsstationen till datorn igen och koppla bort den på rätt sätt. Se Koppla bort dockningsstationen från datorn (sidan 105).

Varumärken > n201 N Varumärken SONY och SONY-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. VAIO, VAIO-logotypen och andra namn på produkter och tjänster från Sony är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation eller dess dotterbolag. i.LINK är ett namn som betecknar IEEE 1394. Intel, Pentium, Intel SpeedStep och Atom är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation. Microsoft, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero och Windows-logotypen är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Blu-ray Disc , Blu-ray , Blu-ray 3D , Blu-ray Disc-logotypen och Blu-ray 3D-logotypen är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association. Ordet BLUETOOTH och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Sony Corporation under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare. Roxio Easy Media Creator är ett varumärke som tillhör Sonic Solutions. WinDVD är ett varumärke som tillhör Corel Inc. PowerDVD är ett varumärke som tillhör CyberLink.Inc. NVIDIA och 3D Vision är registrerade varumärken och/eller varumärken som tillhör NVIDIA Corporation i USA och andra länder. ArcSoft och ArcSoft-logotypen är registrerade varumärken som tillhör ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion är ett varumärke som tillhör ArcSoft, Inc. AMD, AMD Arrow-logotypen, ATI, och kombinationer därav, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization och AMD-V är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc.

 • Page 1 and 2:

  N Bruksanvisning Persondator VPCZ2-

 • Page 3 and 4:

  n 3 N Försiktighetsåtgärder ....

 • Page 5 and 6:

  Innan du börjar använda datorn >

 • Page 7 and 8:

  Innan du börjar använda datorn >

 • Page 9 and 10:

  Innan du börjar använda datorn >

 • Page 11 and 12:

  Komma igång > Hitta kontroller och

 • Page 13 and 14:

  Komma igång > Hitta kontroller och

 • Page 15 and 16:

  Komma igång > Hitta kontroller och

 • Page 17 and 18:

  Komma igång > Hitta kontroller och

 • Page 19 and 20:

  Komma igång > Ansluta datorn till

 • Page 21 and 22:

  Komma igång > Använda batteriet n

 • Page 23 and 24:

  Komma igång > Använda batteriet n

 • Page 25 and 26:

  Komma igång > Använda batteriet n

 • Page 27 and 28:

  Komma igång > Använda batteriet n

 • Page 29 and 30:

  Komma igång > Stänga av datorn p

 • Page 31 and 32:

  Komma igång > Använda energisparl

 • Page 33 and 34:

  Komma igång > Hålla datorn i god

 • Page 35 and 36:

  Komma igång > Hålla datorn i god

 • Page 37 and 38:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 39 and 40:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 41 and 42:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 43 and 44:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 45 and 46:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 47 and 48:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 49 and 50:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 51 and 52:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 53 and 54:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 55 and 56:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 57 and 58:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 59 and 60:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 61 and 62:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 63 and 64:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 65 and 66:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 67 and 68:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 69 and 70:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 71 and 72:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 73 and 74:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 75 and 76:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 77 and 78:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 79 and 80:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 81 and 82:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 83 and 84:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 85 and 86:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 87 and 88:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 89 and 90:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 91 and 92:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 93 and 94:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 95 and 96:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 97 and 98:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 99 and 100:

  Använda kringutrustning > n 99 N A

 • Page 101 and 102:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 103 and 104:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 105 and 106:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 107 and 108:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 109 and 110:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 111 and 112:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 113 and 114:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 115 and 116:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 117 and 118:

  Använda kringutrustning > Använda

 • Page 119 and 120:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 121 and 122:

  Anpassa din VAIO-dator > n121 N Anp

 • Page 123 and 124:

  Anpassa din VAIO-dator > Ställa in

 • Page 125 and 126:

  Anpassa din VAIO-dator > Ställa in

 • Page 127 and 128:

  Anpassa din VAIO-dator > Ställa in

 • Page 129 and 130:

  Anpassa din VAIO-dator > Använda V

 • Page 131 and 132:

  Anpassa din VAIO-dator > Välja gra

 • Page 133 and 134:

  Anpassa din VAIO-dator > Välja gra

 • Page 135 and 136:

  Anpassa din VAIO-dator > Skydda dat

 • Page 137 and 138:

  Försiktighetsåtgärder > n137 N F

 • Page 139 and 140:

  Försiktighetsåtgärder > Säkerhe

 • Page 141 and 142:

  Försiktighetsåtgärder > Hantera

 • Page 143 and 144:

  Försiktighetsåtgärder > Hantera

 • Page 145 and 146:

  Försiktighetsåtgärder > Hanterin

 • Page 147 and 148:

  Försiktighetsåtgärder > Använda

 • Page 149 and 150: Försiktighetsåtgärder > Hanterin
 • Page 151 and 152: Försiktighetsåtgärder > Använda
 • Page 153 and 154: Felsökning > n153 N ❑ Högtalare
 • Page 155 and 156: Felsökning > Användning av dator
 • Page 157 and 158: Felsökning > Användning av dator
 • Page 159 and 160: Felsökning > Användning av dator
 • Page 161 and 162: Felsökning > Systemuppdatering/sä
 • Page 163 and 164: Felsökning > Återställning/åter
 • Page 165 and 166: Felsökning > Partition n165 N Part
 • Page 167 and 168: Felsökning > Batteri n167 N Kan mi
 • Page 169 and 170: Felsökning > Inbyggd kamera n169 N
 • Page 171 and 172: Felsökning > Nätverk (LAN/trådl
 • Page 173 and 174: Felsökning > Nätverk (LAN/trådl
 • Page 175 and 176: Felsökning > BLUETOOTH-teknik n175
 • Page 177 and 178: Felsökning > BLUETOOTH-teknik n177
 • Page 179 and 180: Felsökning > Optiska skivor n179 N
 • Page 181 and 182: Felsökning > Optiska skivor n181 N
 • Page 183 and 184: Felsökning > Bildskärm n183 N Bil
 • Page 185 and 186: Felsökning > Bildskärm n185 N Vad
 • Page 187 and 188: Felsökning > Bildskärm n187 N Var
 • Page 189 and 190: Felsökning > Utskrift n189 N Utskr
 • Page 191 and 192: Felsökning > Högtalare n191 N Hö
 • Page 193 and 194: Felsökning > Pekplatta n193 N Pekp
 • Page 195 and 196: Felsökning > Disketter n195 N Disk
 • Page 197 and 198: Felsökning > Ljud/video n197 N Vad
 • Page 199: Felsökning > Kringutrustning n199
 • Page 203 and 204: För kännedom > n203 N För känne