Views
7 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Suédois

n 2 N Innehåll Innan du

n 2 N Innehåll Innan du börjar använda datorn.......................................... 4 Ta reda på mer om din VAIO-dator............................... 5 Ergonomisk information ................................................ 8 Komma igång.................................................................... 10 Hitta kontroller och portar............................................ 11 Om indikatorlamporna................................................. 18 Ansluta datorn till en strömkälla .................................. 19 Använda batteriet ........................................................ 21 Stänga av datorn på ett säkert sätt ............................. 29 Använda energisparlägen ........................................... 30 Hålla datorn i god kondition......................................... 33 Använda din VAIO-dator................................................... 36 Använda tangentbordet............................................... 37 Använda pekplattan .................................................... 40 Använda specialknapparna......................................... 43 Använda funktionen Quick Web Access ..................... 44 Använda den inbyggda kameran ................................ 46 Använda den optiska skivenheten .............................. 47 Använda ”Memory Stick”............................................. 55 Använda andra moduler/minneskort ........................... 62 Använda Internet......................................................... 66 Använda nätverket (LAN)............................................ 67 Använda trådlöst LAN..................................................68 Använda trådlöst WAN ................................................73 Använda BLUETOOTH-funktionen..............................78 Använda fingeravtrycksautentisering...........................84 Använda TPM..............................................................89 Använda kringutrustning ...................................................99 Ansluta en dockningsstation......................................100 Ansluta externa högtalare eller hörlurar ....................108 Ansluta en extern bildskärm ......................................109 Välja visningslägen....................................................116 Använda funktionen för flera bildskärmar ..................117 Ansluta en USB-enhet ...............................................119 Anpassa din VAIO-dator .................................................121 Ställa in lösenordet ....................................................122 Använda VAIO Control Center ..................................129 Använda VAIO Power Management..........................130 Välja grafiklägen ........................................................131 Ändra visningsspråk ..................................................134 Skydda data från obehörig användning.....................135

n 3 N Försiktighetsåtgärder ...................................................... 137 Säkerhetsinformation ................................................ 138 Information om hantering och underhåll.................... 140 Hantera datorn .......................................................... 141 Hantera LCD-skärmen .............................................. 143 Nätdrift....................................................................... 144 Hantering av den inbyggda kameran ........................ 145 Hantera skivor ........................................................... 146 Använda batteriet ...................................................... 147 Hantera ”Memory Stick” ............................................ 148 Hantering av den inbyggda lagringsenheten............. 149 Använda fingeravtrycksautentisering ........................ 150 Använda TPM ........................................................... 151 Felsökning ...................................................................... 152 Användning av dator ................................................. 154 Systemuppdatering/säkerhet .................................... 161 Återställning/återställningsmedia .............................. 162 Partition ..................................................................... 165 Batteri........................................................................ 166 Inbyggd kamera ........................................................ 168 Nätverk (LAN/trådlöst LAN)....................................... 170 Trådlöst WAN............................................................ 174 BLUETOOTH-teknik.................................................. 175 Optiska skivor............................................................ 178 Bildskärm...................................................................183 Utskrift .......................................................................189 Mikrofon.....................................................................190 Högtalare ...................................................................191 Pekplatta....................................................................193 Tangentbord ..............................................................194 Disketter ....................................................................195 Ljud/video ..................................................................196 ”Memory Stick” ..........................................................198 Kringutrustning ..........................................................199 Dockningsstation .......................................................200 Varumärken.....................................................................201 För kännedom .................................................................203

 • Page 1: N Bruksanvisning Persondator VPCZ2-
 • Page 5 and 6: Innan du börjar använda datorn >
 • Page 7 and 8: Innan du börjar använda datorn >
 • Page 9 and 10: Innan du börjar använda datorn >
 • Page 11 and 12: Komma igång > Hitta kontroller och
 • Page 13 and 14: Komma igång > Hitta kontroller och
 • Page 15 and 16: Komma igång > Hitta kontroller och
 • Page 17 and 18: Komma igång > Hitta kontroller och
 • Page 19 and 20: Komma igång > Ansluta datorn till
 • Page 21 and 22: Komma igång > Använda batteriet n
 • Page 23 and 24: Komma igång > Använda batteriet n
 • Page 25 and 26: Komma igång > Använda batteriet n
 • Page 27 and 28: Komma igång > Använda batteriet n
 • Page 29 and 30: Komma igång > Stänga av datorn p
 • Page 31 and 32: Komma igång > Använda energisparl
 • Page 33 and 34: Komma igång > Hålla datorn i god
 • Page 35 and 36: Komma igång > Hålla datorn i god
 • Page 37 and 38: Använda din VAIO-dator > Använda
 • Page 39 and 40: Använda din VAIO-dator > Använda
 • Page 41 and 42: Använda din VAIO-dator > Använda
 • Page 43 and 44: Använda din VAIO-dator > Använda
 • Page 45 and 46: Använda din VAIO-dator > Använda
 • Page 47 and 48: Använda din VAIO-dator > Använda
 • Page 49 and 50: Använda din VAIO-dator > Använda
 • Page 51 and 52: Använda din VAIO-dator > Använda
 • Page 53 and 54:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 55 and 56:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 57 and 58:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 59 and 60:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 61 and 62:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 63 and 64:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 65 and 66:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 67 and 68:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 69 and 70:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 71 and 72:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 73 and 74:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 75 and 76:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 77 and 78:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 79 and 80:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 81 and 82:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 83 and 84:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 85 and 86:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 87 and 88:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 89 and 90:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 91 and 92:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 93 and 94:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 95 and 96:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 97 and 98:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 99 and 100:

  Använda kringutrustning > n 99 N A

 • Page 101 and 102:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 103 and 104:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 105 and 106:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 107 and 108:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 109 and 110:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 111 and 112:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 113 and 114:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 115 and 116:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 117 and 118:

  Använda kringutrustning > Använda

 • Page 119 and 120:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 121 and 122:

  Anpassa din VAIO-dator > n121 N Anp

 • Page 123 and 124:

  Anpassa din VAIO-dator > Ställa in

 • Page 125 and 126:

  Anpassa din VAIO-dator > Ställa in

 • Page 127 and 128:

  Anpassa din VAIO-dator > Ställa in

 • Page 129 and 130:

  Anpassa din VAIO-dator > Använda V

 • Page 131 and 132:

  Anpassa din VAIO-dator > Välja gra

 • Page 133 and 134:

  Anpassa din VAIO-dator > Välja gra

 • Page 135 and 136:

  Anpassa din VAIO-dator > Skydda dat

 • Page 137 and 138:

  Försiktighetsåtgärder > n137 N F

 • Page 139 and 140:

  Försiktighetsåtgärder > Säkerhe

 • Page 141 and 142:

  Försiktighetsåtgärder > Hantera

 • Page 143 and 144:

  Försiktighetsåtgärder > Hantera

 • Page 145 and 146:

  Försiktighetsåtgärder > Hanterin

 • Page 147 and 148:

  Försiktighetsåtgärder > Använda

 • Page 149 and 150:

  Försiktighetsåtgärder > Hanterin

 • Page 151 and 152:

  Försiktighetsåtgärder > Använda

 • Page 153 and 154:

  Felsökning > n153 N ❑ Högtalare

 • Page 155 and 156:

  Felsökning > Användning av dator

 • Page 157 and 158:

  Felsökning > Användning av dator

 • Page 159 and 160:

  Felsökning > Användning av dator

 • Page 161 and 162:

  Felsökning > Systemuppdatering/sä

 • Page 163 and 164:

  Felsökning > Återställning/åter

 • Page 165 and 166:

  Felsökning > Partition n165 N Part

 • Page 167 and 168:

  Felsökning > Batteri n167 N Kan mi

 • Page 169 and 170:

  Felsökning > Inbyggd kamera n169 N

 • Page 171 and 172:

  Felsökning > Nätverk (LAN/trådl

 • Page 173 and 174:

  Felsökning > Nätverk (LAN/trådl

 • Page 175 and 176:

  Felsökning > BLUETOOTH-teknik n175

 • Page 177 and 178:

  Felsökning > BLUETOOTH-teknik n177

 • Page 179 and 180:

  Felsökning > Optiska skivor n179 N

 • Page 181 and 182:

  Felsökning > Optiska skivor n181 N

 • Page 183 and 184:

  Felsökning > Bildskärm n183 N Bil

 • Page 185 and 186:

  Felsökning > Bildskärm n185 N Vad

 • Page 187 and 188:

  Felsökning > Bildskärm n187 N Var

 • Page 189 and 190:

  Felsökning > Utskrift n189 N Utskr

 • Page 191 and 192:

  Felsökning > Högtalare n191 N Hö

 • Page 193 and 194:

  Felsökning > Pekplatta n193 N Pekp

 • Page 195 and 196:

  Felsökning > Disketter n195 N Disk

 • Page 197 and 198:

  Felsökning > Ljud/video n197 N Vad

 • Page 199 and 200:

  Felsökning > Kringutrustning n199

 • Page 201 and 202:

  Varumärken > n201 N Varumärken SO

 • Page 203 and 204:

  För kännedom > n203 N För känne