Views
8 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Bildskärm

Felsökning > Bildskärm n186 N Varför visas inte videon på bildskärmen? ❑ ❑ Om visningsläget är inställt på visning på en extern bildskärm och den externa bildskärmen inte är ansluten kan du inte visa video på datorns bildskärm. Stoppa videouppspelningen, växla visningen till datorns bildskärm och starta om videouppspelningen. Ändra visningsskärmen till datorns skärm genom att trycka två gånger på Windows+P och sedan på Enter. Videominnet på datorn räcker eventuellt inte för att visa högupplöst video. Du måste i så fall minska LCD-skärmens upplösning. Så här ändrar du skärmupplösningen: 1 Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning. 2 Klicka på listrutan invid Upplösning. 3 Dra skjutreglaget upp för att öka och ner för att minsta skärmupplösningen. ✍ Du kan kontrollera hur mycket grafik- och videominne som finns tillgängligt. Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning och klicka på, Avancerade inställningar och på fliken Bildskärmskort. Värdet kan skilja sig från det minne som faktiskt finns installerat i datorn. Hur ändrar jag LCD-ljusstyrkan? Tryck på tangenterna Fn+F5 eller Fn+F6 för att ändra LCD-ljusstyrkan på datorskärmen. Mer information finns i Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 37). Vad ska jag göra om skärmen är mörk? Om miljöbelysningssensorn blockeras blir skärmen mörk. Kontrollera att sensorn inte är blockerad.

Felsökning > Bildskärm n187 N Varför ändras LCD-ljusstyrkan automatiskt? LCD-ljusstyrkan på datorskärmen ändras automatiskt baserat på belysningen i omgivningen vilken mäts av omgivningsljussensorn. Inaktivera den automatiska inställningen av ljusstyrkan med följande steg: 1 Klicka på Start, Alla program och VAIO Control Center. 2 Klicka på Display och Automatic Brightness Settings. 3 Avmarkera kryssrutan Adjust brightness automatically. 4 Klicka på OK. Vad ska jag göra om den externa bildskärmen fortfarande är tom? Tryck två gånger på Windows+P och sedan på Enter för att ändra visningsskärmen till datorn skärm. Hur kör jag Windows Aero? Gör så här för att köra Windows Aero: 1 Högerklicka på skrivbordet och välj Anpassa. 2 Välj önskat tema bland Aero-teman. Information om funktionerna i Windows Aero, t.ex. Windows Flip 3D, hittar du i Windows Hjälp och support.