Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Roumain

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Roumain

Näytön ilmaisimet

Näytön ilmaisimet Seuraavat ilmaisimet tulevat näkyviin, kun Oikea 42 FI Toistotila (19) muutat asetuksia. Ilmaisin Merkitys Keskialue 60i 720 Tallennuskuvan laatu (HD/MP4/STD), Vasen Oikea kuvanopeus (60p/50p/ 60i/50i), tallennustila (PS/FX/FH/HQ/LP) ja videokoko (31) 60min Akun jäljellä oleva aika Tallennus/toisto/ muokkaus, tallennusväline (14) 0:00:00 Laskuri (tunnit:minuutit: Alareuna sekunnit) 00min Arvioitu jäljellä oleva tallennusaika Vasen 9999 Tallennettavien valokuvien 8,9 M arvioitu määrä ja Ilmaisin Merkitys valokuvan koko (31) MENU-painike (29) Toistokansio Kuvaus itselaukaisimen 100/112 Parhaillaan toistettavan avulla (30) videon tai valokuvan Wide Mode (31) numero/tallennettujen Fader (30) videoiden tai valokuvien [Face Detection]-asetus on kokonaismäärä [Off] (30) Yhteys ulkoiseen tallennusvälineeseen (27) [Smile Shutter]-asetus on [Off] (30) Alareuna Manuaalinen tarkennus Ilmaisin Merkitys (30) Scene Selection (30) [Micref Level] alhainen (30) [Auto Wind NR]-asetus White Balance (30) on [Off] (30) SteadyShot ei käytössä (30) [Closer Voice]-asetus on Tele Macro (30) [Off] (30) Destination (32) Intelligent Auto (kasvojen Blt-in Zoom Mic (30) Low Lux (30) tunnistus/kohtauksen Spot Meter/Fcs (30)/Spot tunnistus/kameran tärinän Meter (30)/Exposure (30) tunnistus/äänen tunnistus) Intelligent Auto (18) (18) 101-0005 Tiedostonimi Keskialue Protect (31) Ilmaisin Merkitys Slideshow Set Varoitus (34) Ilmaisimet ja niiden sijainnit ovat likimääräisiä ja voivat poiketa todellisuudesta. Jotkin ilmaisimet eivät ehkä näy kaikissa videokameramalleissa.

Hakemisto A Akku.............................................12 Akun lataaminen.........................12 Akun lataaminen tietokoneella.................................13 Alkuasetukset..............................14 Alusta............................................33 Asentaminen................................25 Asetukset......................................14 Automaattisen vianmäärityksen näyttö............................................34 AVCHD-levy.................................5 B Built-in USB Cable......................13 D Data Code....................................14 Date/Time....................................14 Dual Capture...............................17 Kuvien tallentaminen ulkoiselle tallennusvälineelle.......................28 Käsihihna.....................................11 L Latausaika....................................13 LCD-näyttö..................................17 Levyjen luominen.......................27 M Mac...............................................24 Media select.................................14 ”Memory Stick PRO Duo” (Mark2)........................................15 ”Memory Stick PRO-HG Duo”..............................................15 ”Memory Stick XC-HG Duo”....15 Muistikortti..................................15 N Näytön ilmaisimet.......................42 U Ulkoinen tallennusväline...........28 USB...............................................13 USB-sovitinkaapeli.....................28 USB-yhteyskaapeli........................5 V Vakiovarusteet...............................5 Valikot.....................................29, 30 Varoitusilmaisimet......................34 Vianmääritys................................33 W Windows......................................25 Z Zoomaus.......................................18 Ä Äänimerkki..................................14 E Event View...................................19 Extended Zoom...........................18 H ”Handycam”-käyttöohjeet............5 HDMI-kaapeli.............................21 Hoito.............................................35 Huomautuksia videokameran käsittelemisestä............................35 O Osat ja säätimet...........................10 P PlayMemories Home....... 5, 24, 25 PlayMemories Home - ohjelmiston käynnistäminen.....26 PlayMemories Home Help Guide........................................5, 26 Projektori.....................................22 Muut/Hakemisto I Intelligent Auto............................18 S SD-kortti......................................15 J Jalusta............................................11 K Kasvojen ensisijaisuus................18 Kieli.................................................4 Kohteiden näyttäminen LCD-näytöllä...............................17 Korjaaminen................................33 Kosketuspaneeli...........................17 Kuvaus- ja toistoaika...................40 T Tallennus......................................17 Tallennusväline............................14 Tekniset tiedot.............................38 Televisio........................................21 Tietokone.....................................25 Toisto............................................19 Tuulen ääni..................................30 Tämän käyttöoppaan käyttäminen...................................6 Valikkojen sisällöt on esitelty sivuilla 30- 32. 43 FI