Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Roumain

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Roumain

För information om din

För information om din videokameramodell, se följande sida: Funktioner och utrustning s. 6 Om språkinställning Skärmmenyerna på respektive språk används för att beskriva de olika procedurerna. Du kan vid behov ändra språket som används på skärmen innan du använder videokameran. Välj [Setup] [ General Settings] [Language Setting] önskat språk. Om inspelning Innan du startar inspelningen bör du göra en provinspelning för att kontrollera att bild och ljud spelas in utan problem. Du kan inte räkna med att få ersättning för innehållet i en inspelning om du inte har kunnat genomföra en inspelning eller uppspelning på grund av att det var fel på videokameran, inspelningsmediet eller liknande. Olika länder och regioner använder olika TV-färgsystem. Om du vill visa inspelningarna på en TV behöver du en TV som stöder videokamerans signalformat. Mer information om signalformatet finns i ”Hur denna handbok används” (s. 6). TV-program, filmer, videoband och annat material kan vara upphovsrättsskyddat. Om du gör inspelningar som du inte har rätt att göra kan det innebära att du bryter mot upphovsrättslagarna. Anmärkningar om bruk Gör inget av följande. Om något av följande görs kan det leda till att inspelningsmediet skadas, att de inspelade bilderna inte kan visas eller förloras eller att andra fel kan uppstå. mata ut minneskortet när åtkomstlampan (s. 15) lyser eller blinkar SE ta bort batteriet eller nätadaptern från videokameran eller stöta till videokameran eller utsätta den för vibrationer när lampan POWER/CHG (laddning) (s. 12) är tänd eller blinkar grönt eller åtkomstlampan (s. 15) är tänd eller blinkar När videokameran är ansluten till andra enheter via en USB-anslutning och videokamerans ström är på, ska du inte stänga LCD-skärmen. Bilddata som har spelats in kan förloras. Använd videokameran i enlighet med lokala föreskrifter. LCD-skärm LCD-skärmen är tillverkad med mycket hög precision, så fler än 99,99 % av bildpunkterna är aktiva. Trots det kan det förekomma små svarta och/eller ljusa punkter (vita, röda, blå eller gröna) som hela tiden visas på LCD-skärmen. Dessa punkter uppkommer vid tillverkningen och går inte att undvika helt och de påverkar inte inspelningen på något sätt. Om denna bruksanvisning, bilder och skärmmenyer Svarta punkter Vita, röda, blåa eller gröna punkter Exempelbilderna som används i den här handboken som illustrationer har tagits med en digital stillbildskamera och kan därför skilja sig från bilder och skärmindikatorer som visas på videokameran. Vidare är illustrationerna för din videokamera och dess skärmindikeringar överdrivna eller förenklade för lättare förståelse. Videokamerans och tillbehörens design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

I den här handboken, kallas videokamerans interna minne (modeller med internminne) och minneskort för ”inspelningsmedia”. I den här handboken kallas en DVD-skiva som spelats in med HD-bildkvalitet (high definition) för AVCHD-inspelningsskiva. Bilder och skärmbilder som används i denna handbok baseras på HDR-PJ380E om inget annat uppges. Lär dig mer om videokameran (Bruksanvisning för ”Handycam”) Bruksanvisning för ”Handycam” är en online-handbok. För utförliga anvisningar till många av videokamerans funktioner hänvisas till användarhandboken. Medföljande tillbehör Siffrorna inom ( ) anger det medföljande antalet. Videokamera (1) Nätadapter (1) Nätkabel (1) HDMI-kabel (1) USB-anslutningsstödkabel (1) USB-anslutningsstödkabeln är konstruerad för att endast användas med denna videokamera. Använd den här kabeln när videokamerans Built-in USB Cable är för kort för att ansluta. 1 2 3 Gå till Sonys supportsida. http://www.sony.net/SonyInfo/ Support/ Välj land eller region. Sök efter videokamerans modellnamn på supportsidan. Kontrollera modellnamnet på videokamerans undersida. ”Bruksanvisning” (denna handbok) (1) Endast för HDR-CX320/CX320E/CX380/ CX380E/CX390E Laddningsbart batteri NP-FV30 (1) Endast för HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/ PJ390E Laddningsbart batteri NP-FV50 (1) Noteringar ”PlayMemories Home”-programvaran och ”Hjälpguide för PlayMemories Home” kan hämtas från Sony:s webbsida (s. 25). SE