Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Roumain

Utilizarea

Utilizarea dispozitivelor periferice > Conectarea unui dispozitiv USB n118 N Conectarea unui dispozitiv USB Puteţi conecta la computer un dispozitiv Magistrală serială universală (USB), de exemplu un mouse, o unitate de dischetă, un difuzor sau o imprimantă. ! Nu puteţi utiliza dispozitive USB dacă dezactivaţi porturile USB din ecranul de configurare BIOS. Pentru a activa porturile, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 133). Pentru a conecta un dispozitiv USB 1 Alegeţi portul USB (1) pe care doriţi să îl utilizaţi. 2 Conectaţi cablul dispozitivului USB (2) la portul USB.

Utilizarea dispozitivelor periferice > Conectarea unui dispozitiv USB n119 N Note cu privire la conectarea unui dispozitiv USB ❑ ❑ ❑ ❑ Este posibil să fie necesară instalarea software-lui driverului livrat împreună cu dispozitivul USB înainte de utilizare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul USB. Pentru a imprima documente, asiguraţi-vă că folosiţi o imprimantă USB compatibilă cu versiunea de Windows instalată pe computerul dvs. Pentru informaţii despre îndepărtarea unui dispozitiv USB, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul. Pentru a preveni deteriorarea computerului și/sau a dispozitivelor USB, respectaţi următoarele: ❑ Dacă mutaţi computerul cu dispozitivele USB conectate, evitaţi expunerea porturilor USB la șoc sau impact. ❑ Nu puneţi computerul într-o geantă sau într-o husă atunci când la acesta sunt conectate dispozitive USB.