Views
2 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Roumain

Noţiuni de bază >

Noţiuni de bază > Utilizarea bateriei n 24 N 5 Așezaţi capacul la locul lui. Asiguraţi-vă că toate lamelele de pe capac s-au înclichetat și împingeţi capacul în direcţia indicată de săgeată. 6 Așezaţi șuruburile îndepărtate la locul lor și strângeţi-le. Pentru a scoate bateria ! Veţi pierde toate datele nesalvate dacă scoateţi bateria în timp ce computerul este pornit și nu este conectat la adaptorul de c.a. 1 Opriţi computerul, închideţi capacul ecranului LCD și deconectaţi adaptorul de c.a. dacă acesta este conectat. 2 Deșurubaţi cele două șuruburi (1), glisaţi capacul de pe partea inferioară în direcţia indicată de săgeată (2) și scoateţi capacul. ! Aveţi grijă să nu pierdeţi șuruburile îndepărtate.

Noţiuni de bază > Utilizarea bateriei n 25 N 3 Trageţi lamela în direcţia indicată de săgeată (3) și menţineţi-o în această poziţie, apoi trageţi bateria în direcţia indicată de săgeată (4). 4 Glisaţi bateria pentru a o scoate din computer, în direcţia indicată de săgeată.