Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Néerlandais

Voorzorgsmaatregelen >

Voorzorgsmaatregelen > n144 N Voorzorgsmaatregelen In dit deel worden de veiligheidsrichtlijnen en voorzorgsmaatregelen beschreven om beschadiging van de VAIO-computer te voorkomen. Sommige functies en opties in dit deel zijn mogelijk niet beschikbaar op uw computer. ❑ Veiligheidsinformatie (pagina 145) ❑ Verzorging en onderhoud (pagina 147) ❑ Met de computer omgaan (pagina 148) ❑ Met het LCD-scherm omgaan (pagina 150) ❑ De stroomvoorziening gebruiken (pagina 151) ❑ Met de ingebouwde camera omgaan (pagina 152) ❑ Met schijven omgaan (pagina 153) ❑ De batterij gebruiken (pagina 154) ❑ Met 'Memory Sticks' omgaan (pagina 155) ❑ Met het ingebouwde opslagapparaat omgaan (pagina 156) ❑ Vingerafdrukverificatie gebruiken (pagina 157) ❑ De TPM gebruiken (pagina 158)

Voorzorgsmaatregelen > Veiligheidsinformatie n145 N Veiligheidsinformatie Computer ❑ ❑ ❑ ❑ Gebruik de computer op een stevig en stabiel oppervlak. U wordt aangeraden de computer niet rechtstreeks op uw schoot te plaatsen. De temperatuur van de onderkant van het apparaat kan stijgen bij normaal gebruik en kan na verloop van tijd ongemak of brandplekken veroorzaken. Gebruik alleen bepaalde randapparatuur en interfacekabels. Houd kleine onderdelen zoals 'Memory Sticks' en 'Memory Stick'-adapters buiten het bereik van kinderen. Ze kunnen deze inslikken. Voeding ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Plaats de netadapter niet direct op uw huid. Houd de netadapter uit de buurt van uw lichaam als deze warm wordt en ongemak veroorzaakt. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer, dit kan brand veroorzaken. Houd het netsnoer altijd vast bij de stekker als u het uit het stopcontact trekt. Trek nooit aan het snoer zelf. Verwijder de stekker van de computer uit het stopcontact als u van plan bent de computer gedurende lange tijd niet te gebruiken. Trek de netadapter uit het stopcontact als u deze niet gebruikt. Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.