Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Néerlandais

Problemen oplossen >

Problemen oplossen > BLUETOOTH-technologie n184 N Waarom kan ik de BLUETOOTH-functie niet gebruiken wanneer ik me bij de computer aanmeld als een gebruiker met een standaardgebruikersaccount? De BLUETOOTH-functie is mogelijk niet beschikbaar voor gebruikers met een standaardgebruikersaccount op de computer. Meld u bij de computer aan als gebruiker met beheerdersrechten. Waarom kan ik de BLUETOOTH-apparaten niet gebruiken als een andere gebruiker? Als de vorige gebruiker zich niet afmeldt van het systeem, werken de BLUETOOTH-apparaten niet voor de nieuwe gebruiker. Meld u af voordat u de software gebruikt als een andere gebruiker. U meldt zich af bij het systeem door te klikken op Start, vervolgens op de pijl naast de knop Afsluiten en daarna op Afmelden. Waarom kan ik geen gegevens van visitekaartjes met een mobiele telefoon uitwisselen? De functie voor het uitwisselen van gegevens van visitekaartjes wordt niet ondersteund. Wat moet ik doen als het BLUETOOTH-pictogram niet op de taakbalk wordt weergegeven? ❑ ❑ Zorg dat de schakelaar naast BLUETOOTH op On staat in het venster VAIO Smart Network. Voer de volgende stappen uit om het BLUETOOTH-pictogram op de taakbalk weer te geven: 1 Klik op Start en selecteer Apparaten en printers. 2 Klik met de rechtermuisknop op het BLUETOOTH-pictogram en klik op Instellingen voor Bluetooth. 3 Klik op het tabblad Opties en selecteer Het Bluetooth-pictogram in het systeemvak weergeven.

Problemen oplossen > Optische schijven n185 N Optische schijven Waarom blijft mijn computer hangen als ik probeer een schijf te lezen? De schijf die uw computer probeert te lezen is mogelijk vuil of beschadigd. Voer de volgende stappen uit: 1 Druk op de toetsen Ctrl+Alt+Delete en klik op de pijl naast de knop Afsluiten en daarna op Opnieuw opstarten om de computer opnieuw op te starten. ! Als u de computer uitschakelt met de toetsen Ctrl+Alt+Delete, kunnen er niet-opgeslagen gegevens verloren gaan. 2 Verwijder de schijf uit het optische schijfstation. 3 Controleer of de schijf vuil of beschadigd is. Als u de schijf moet reinigen, raadpleegt u Schijven (pagina 147) voor aanwijzingen. Wat moet ik doen als de lade van het station niet opengaat? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Controleer of uw computer in de normale modus staat. Druk op de uitwerpknop voor het station. Het optische station van uw computer is mogelijk uitgeschakeld in het scherm BIOS Setup. Voer de stappen in Ingebouwde apparaten uitschakelen (pagina 134) uit om het station in te schakelen. Als de uitwerpknop voor het station niet werkt, klikt u op Start en Computer, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram van het optische station en selecteert u Uitwerpen. Als geen van de bovenstaande opties werkt, duwt u een dun, recht voorwerp (zoals een paperclip) in het uitwerpgaatje in het optische schijfstation. Probeer het probleem te verhelpen door uw computer opnieuw op te starten.