Views
7 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Hongrois

Seznamy nabídek Režim

Seznamy nabídek Režim snímání Kamera/Mikrofon Kvalita obr./Velikost 32 CZ Film............................................... Nahrávání videoklipů. Fotografie................................... Pořizování fotografií. Ruční Nastavení Vyvážení bílé................... Úprava vyvážení barev podle nahrávaného prostředí. Expozice............................ Úprava jasu videoklipů a fotografií. Vyberete-li možnost [Ručně], upravte jas (expozici) pomocí tlačítka / . Ostření............................... Ruční nastavení zaostření. Pokud vyberete nastavení [Ručně], klepněte na k úpravě zaostření na blízký objekt a k zaostření na vzdálený objekt. Low Lux............................. Pořizování obrazů jasných barev za slabého osvětlení. Nast. Fotoaparátu Volba scény...................... Výběr vhodného nastavení nahrávání podle typu scény, například noční záběr nebo pláž. Prolínačka................. Zatmívání a roztmívání scén. Samospoušť............. Nastavení samospouště, když je videokamera v režimu fotografování. Tele makro........................ Zaostření na objekt s rozmazaným pozadím. SteadyShot............... Nastavení funkce SteadyShot při nahrávání videoklipů. SteadyShot* 1 ........... Nastavení funkce SteadyShot při pořizování fotografií. Digitální zoom................ Nastavení maximální úrovně digitálního zoomu. Automat. protisvětlo.... Automatická úprava expozice pro objekty v protisvětle. Obličej Detekce obličejů............ Automatické zjišťování tváří. Snímání úsměvu............ Automatické pořízení snímku, kdykoliv je zjištěn úsměv. Citl. Detekce úsměvu.... Nastavení citlivosti detekce úsměvu pro použití funkce Úsměv - závěrka. Mikrofon Zoom vest. mikrof.......... Záznam videoklipů s živým zvukem přizpůsobeným aktuální poloze zoomu. Redukce zvuku větru.... Snižuje zvuk větru nahraný z vestavěného mikrofonu. Refer. úroveň mikrof..... Nastavení úrovně mikrofonu pro nahrávání. Asistence Snímání Moje Tlačítko................... Přiřazení funkcí uživatelským tlačítkům. Ř. Mřížky............................ Zobrazení mřížky k ověření, zda je objekt orientován vodorovně nebo svisle. Nastavení displeje......... Nastavení doby, po kterou se na obrazovce LCD zobrazují ikony a indikátory. NAHRÁV. režim................. Nastavení režimu k nahrávání videoklipů. Snímk. Frekvence............ Nastavení snímkové frekvence nahrávání videoklipů. Nast. / / ......... Nastavení kvality obrazu pro nahrávání videoklipů.

Široký režim....................... Nastavení poměru stran obrazu při nahrávání videoklipů ve standardním rozlišení (STD). x.v.Color.............................. Nahrávání s širším barevným rozsahem. Tuto položku nastavte, když ke sledování používáte televizor kompatibilní s technologií x.v.Color. Velik. snímku..................... Nastavení velikosti fotografie. Funkce přehrávání Prohlížení události.................. Zahájení přehrávání snímků z obrazovky Prohlížeč událostí. Průřez videoklipu.................... Zahájení přehrávání scén Přehrávání průřezu nebo Přehrávání scénářů uložených ve standardním rozlišení (STD). Scénář................................... Zahájení přehrávání scénářů, které byly uloženy pomocí funkce Přehrávání průřezu. Editace/Kopírování Vymazat...................................... Odstranění videoklipů a fotografií. Chránit........................................ Ochrana videoklipů nebo fotografií před vymazáním. Kopírovat* 2 ................................ Kopírování snímků. Přímé kopírování..................... Kopírování snímků uložených ve videokameře na určité externí zařízení médií. Nastavení Nastavení Média Volba média* 2 ................. Výběr typu záznamového média (s. 16). Informace o médiu........ Zobrazení informací o záznamovém médiu. Formát............................... Odstranění všech dat a formátování záznamového média. Opravit datab. obrazů... Oprava souboru databáze obrazů na záznamovém médiu (s. 37). Číslo souboru.................. Nastavení způsobu přiřazení čísla souboru fotografiím. Nastavení Přehrávání Datový kód....................... Zobrazení informací automaticky zaznamenaných při nahrávání. Nastavení hlasitosti....... Úprava hlasitosti přehrávaného zvuku. Staž. hudby* 3 ................... Stažení oblíbených hudebních souborů z počítače do videokamery (když je videokamera připojena k počítači), které lze přehrávat se scénami Přehrávání průřezu. Vyprázdnit hudbu* 3 ...... Odstranění všech hudebních souborů. Připojení Typ televizoru................. Převod signálu podle připojeného televizoru (s. 23). Rozlišení HDMI................ Výběr rozlišení výstupního obrazu při připojení videokamery k televizoru pomocí kabelu HDMI. OVLÁDÁNÍ HDMI............ Nastavení, zda se má či nemá používat dálkový ovladač televizoru, pokud je videokamera připojena k televizoru kompatibilnímu s technologií „BRAVIA“ Sync pomocí kabelu HDMI. Připojit USB...................... Tuto položku zvolte, pokud se při připojení videokamery k externímu zařízení prostřednictvím USB neobjeví na obrazovce LCD žádné pokyny. Nast. připojení USB....... Nastavení režimu připojení, je-li videokamera připojena k počítači nebo zařízení USB. Nastavení videokamery 33 CZ