Views
8 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Hongrois

Jakość/rozm.obrazu

Jakość/rozm.obrazu Tryb NAGR.......................... Ustawianie trybu nagrywania filmów. Szybkość klatek................ Ustawianie szybkości klatek przy nagrywaniu filmów. / / Ustaw....... Ustawianie jakości obrazu nagrywanych filmów. Tryb Szeroki....................... Ustawianie proporcji obrazu przy nagrywaniu filmów w standardowej rozdzielczości (STD). x.v.Color.............................. Rejestrowanie obrazu przy szerszej gamie kolorów. Opcję tę należy ustawić w przypadku oglądania obrazów na ekranie telewizora zgodnego z funkcją x.v.Color. Rozm. obrazu.................... Ustawianie rozmiaru zdjęcia. Funkcja Odtwarzania Podgląd Wydarzeń.................. Uruchamianie odtwarzania obrazów z poziomu ekranu Podgląd wydarzeń. Filmy z Zaznaczenia................ Uruchamianie Odtwarzania Zaznaczenia lub Scenariuszy z Zaznaczenia zapisanych w standardowej rozdzielczości (STD). Scenariusz............................ Uruchamianie odtwarzania scenariuszy zapisanych w trybie Odtwarzanie Zaznaczenia. Edycja/Kopiuj Kasuj............................................ Usuwanie filmów i zdjęć. Chroń........................................... Zabezpieczanie filmów lub zdjęć przed przypadkowym usunięciem. Kopiuj* 2 ....................................... Kopiowanie obrazów. Kopia bezpośrednia............... Kopiowanie obrazów zapisanych w kamerze na jakiś rodzaj zewnętrznego urządzenia pamięciowego. Konfiguracja Ustawienia nośnika Wybór nośnika* 2 ............ Wybór rodzaju nośnika zapisu (str. 17). Informacja o nośniku... Wyświetlanie informacji o nośnikach zapisu. Format............................... Usuwanie wszystkich danych z nośnika zapisu przez jego sformatowanie. Napr. danych obrazu.... Naprawianie pliku bazy danych obrazów na nośniku zapisu (str. 40). Numer pliku..................... Ustawianie sposobu numeracji plików zdjęciowych. Ustaw. odtwarzania Kod danych...................... Wyświetlanie informacji zarejestrowanych automatycznie w trakcie nagrywania. Nastaw. głośności.......... Regulacja poziomu głośności odtwarzanego dźwięku. Pobierz muzykę* 3 .......... Pobieranie z komputera do kamery (po podłączeniu kamery do komputera) ulubionych plików muzycznych, które można odtwarzać wraz z ujęciami Odtwarzanie Zaznaczenia. Opróżnij muzykę* 3 ........ Usuwanie wszystkich plików muzycznych. Połączenia Typ TV................................ Konwersja sygnału w zależności od podłączonego telewizora (str. 24). Rozdzielczość HDMI...... Wybór wyjściowej rozdzielczości obrazu w przypadku podłączenia kamery do telewizora za pośrednictwem przewodu HDMI. 36 PL

STER. PRZEZ HDMI......... Ustawianie sterowania kamerą z poziomu pilota telewizora, gdy kamera jest podłączona do telewizora obsługującego funkcję „BRAVIA” Sync za pośrednictwem przewodu HDMI. Połączenie USB............... Opcję tę należy zaznaczyć, gdy na ekranie LCD nie pojawiają się żadne instrukcje po podłączeniu kamery do urządzenia zewnętrznego za pośrednictwem przewodu USB. Ust. połączenia USB...... Ustawianie trybu połączenia w przypadku podłączenia kamery do komputera lub urządzenia USB. Ustawienia USB LUN..... Poprawianie zgodności połączenia USB przez ograniczenie pewnych funkcji USB. Ustawienia ogólne Brzęczyk............................ Włączanie i wyłączanie sygnalizacji dźwiękowej kamery. Jasność LCD..................... Regulacja jasności ekranu LCD. Language Setting.......... Ustawianie języka wyświetlanych informacji (str. 5). Stan akumulatorów...... Wyświetlanie orientacyjnego czasu pozostałego do wyczerpania akumulatora. Oszczędz. energii........... Ustawianie automatycznego wyłączania ekranu LCD i zasilania. Inicjalizuj........................... Przywracanie wszystkim ustawieniom ich wartości domyślnych. Tryb pokazowy............... Ustawianie odtwarzania filmu demonstracyjnego o funkcjach kamery. Ustawienia zegara Ustaw. daty i czasu........ Ustawianie daty i godziny. Ustawienia regionu....... Uwzględnianie różnicy czasu bez zatrzymywania zegara (str. 17). * 1 HDR-CX280/CX280E/CX290/CX290E * 2 HDR-CX230/CX230E/CX290/CX290E/PJ230/PJ230E * 3 HDR-CX220/CX230/CX280/CX290/PJ230 Dostosowywanie ustawień kamery 37 PL