Views
8 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Hongrois

Mac a Mac OS jsou

Mac a Mac OS jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. Intel, Intel Core a Pentium jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. „ “ a „PlayStation“ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Computer Entertainment Inc. Logo SDXC je ochrannou známkou společnosti SD-3C, LLC. MultiMediaCard je ochrannou známkou společnosti MultiMediaCard Association. Facebook a logo „f “ jsou ochranné známky společnosti Facebook, Inc. YouTube a logo YouTube jsou známky společnosti a ochranné známky společnosti Google Inc. Ostatní zde zmíněné názvy produktů mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností. Navíc v této příručce nejsou používány symboly a ve všech případech. Užívejte si další zábavy s konzolou PlayStation 3 stažením aplikace pro PlayStation 3 z obchodu PlayStation Store (je-li k dispozici.) Aplikace pro PlayStation 3 vyžaduje účet PlayStation Network a stažení aplikace. Přístupné v oblastech, kde je k dispozici obchod PlayStation Store. 44 CZ Indikátory na obrazovce Při změně nastavení se zobrazí následující indikátory. Doleva Indikátor Doleva Střed Dole Doprava Význam Tlačítko MENU (31) Nahrávání se samospouští (32) Široký režim (33) Prolínačka (32) [Detekce obličejů] nastaveno na [Vyp.] (32) [Snímání úsměvu] nastaveno na [Vyp.] (32) Ruční ostření (32) Volba scény (32) Vyvážení bílé (32) SteadyShot vyp (32) Tele makro (32) Cíl cesty (34) Inteligentní auto (detekce obličejů/detekce scény/detekce otřesů videokamery) (20)

Střed Indikátor Význam Nast. Prezentace Výstraha (36) Indikátory a jejich polohy jsou jen přibližné a mohou se lišit od aktuálního stavu. Některé indikátory se nemusí zobrazit; záleží na modelu videokamery. Režim přehrávání (21) Doprava Indikátor Význam 60i Kvalita nahrávaného 720 obrazu (HD/MP4/STD), snímková frekvence (60p/50p/60i/50i), režim nahrávání (PS/FX/ FH/HQ/LP) a velikost videoklipu (32) 60min Zbývající čas akumulátoru Nahrávání/přehrávání/ úpravy médií (16) 0:00:00 Počitadlo (hodina:minuta: sekunda) 00min Předpokládaná zbývající doba nahrávání 9999 Přibližný počet 8,9M uložitelných fotografií a jejich velikost (33) Složka pro přehrávání 100/112 Aktuálně přehrávaný videoklip nebo fotografie/ Celkový počet uložených videoklipů nebo fotografií Připojení k externímu zařízení médií (29) Dole Indikátor Význam [Refer. úroveň mikrof.] nízká (32) [Redukce zvuku větru] (32) Zoom vest. mikrof. (32) Low Lux (32) Expozice (32) Inteligentní auto (20) 101-0005 Název datového souboru Chránit (33) Ostatní/rejstřík 45 CZ