Views
1 month ago

Café Joy V2 - Beem

Café

Café Joy V2 NL WAARSCHUWING Verbrandingsgevaar ►► Raak tijdens het gebruik de hete oppervlakken van het apparaat niet aan. ►► Pak de zeefhouder of de stoompijp tijdens het gebruik alleen aan de kunststof delen vast. ►► Richt de stoompijp niet op lichaamsdelen of op andere personen. ►► Laat het apparaat vóór iedere reiniging afkoelen. ►► Open het filtervakje niet tijdens de werking. ►► Houd geen lichaamsdelen in de vrijkomende stoom. ►► Verplaats het apparaat niet tijdens het gebruik. ►► Dek de afvoerpijp in de druppelschaal niet af zodat de stoom kan ontsnappen bij het aflaten van de druk. Eisen aan de opstellingsplek Voor een veilige en probleemloze werking van het apparaat moet de opstellingsplek aan de volgende eisen voldoen: ■■ Plaats het apparaat op een stevig, droog, vlak, water- en hittebestendig werkblad. ■■ Plaats het apparaat niet in een hete, natte of zeer vochtige omgeving. ■■ Het stopcontact moet goed toegankelijk zijn, zodat de spanningstoevoer snel onderbroken kan worden. ■■ De oppervlakken van meubels bevatten mogelijk stoffen die de pootjes van het apparaat kunnen aantasten en week maken. Leg indien nodig een onderlegger onder de pootjes van het apparaat. LET OP ►► Doe geen andere vloeistoffen of levensmiddelen dan uitsluitend water in het waterreservoir. ►► Gebruik het apparaat nooit zonder water, omdat het anders beschadigd raakt. ►► Trek de aansluitkabel altijd aan de stekker uit het stopcontact, niet aan de voedingskabel zelf. ►► Gebruik voor het reinigen van het apparaat nooit scherpe voorwerpen of schurende schoonmaakmiddelen. ►► Ontkalk het apparaat regelmatig. 94 BEEM - Elements of Lifestyle

NL Café Joy V2 Elektrische aansluiting Voor een veilige en probleemloze werking van het apparaat moeten bij de elektrische aansluiting de volgende instructies in acht worden genomen: ■■ Vergelijk vóór het aansluiten van het apparaat de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van uw stroomvoorziening. Deze gegevens moeten met elkaar in overeenstemming zijn, zodat er geen schade aan het apparaat kan optreden. Raadpleeg in geval van twijfel uw dealer. ■■ Het stopcontact moet ten minste met een 10A-zekering zijn beveiligd. ■■ Verzeker u ervan dat de aansluitkabel onbeschadigd is en niet over scherpe randen gelegd is. ■■ De aansluitkabel mag niet strak gespannen zijn, geknikt worden of in aanraking komen met hete oppervlakken. ■■ Leg de voedingskabel zodanig dat er geen gevaar voor struikelen heerst. ■■ De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen gewaarborgd, wanneer het op een correct geïnstalleerd randaardesysteem wordt aangesloten. De werking aan een stopcontact zonder randaarde is verboden. Laat in geval van twijfel de installatie van het huis door een elektricien controleren. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade die door een ontbrekende of onderbroken randaarde wordt veroorzaakt. Inbedrijfstelling Uitpakken Haal het apparaat, alle accessoires en de gebruiksaanwijzing uit de doos. Verwijder vóór het eerste gebruik al het verpakkingsmateriaal en de beschermfolies van het apparaat en de accessoires. OPMERKING ►► Verwijder het typeplaatje en eventuele waarschuwingen niet. ►► Bewaar indien mogelijk de originele verpakking gedurende de garantieperiode van het apparaat om het in geval van een garantieclaim correct te kunnen verpakken. In geval van transportschade vervalt de garantiedekking/garantie. Leveringsomvang controleren Controleer de inhoud op volledigheid en op zichtbare schade. Meld een onvolledige of beschadigde levering onmiddellijk aan uw leverancier. BEEM - Elements of Lifestyle 95

Café de Certoux - Ski Evasion Genève
Maison de torréfaction des cafés - Manneken Pis
Calendrier2012-v2.pdf - Versoix
Gedore-Katalogtemplate, v2
Catalogo Transit Belen v2 - Actiu
inscription V2.pub - (CAUE75) Paris
Télécharger la plaquette de Café Expo 2004 - Melys
En Normandie, les Cafés de Pays sont en fête - Bienvenue à la Ferme
déblogueurs, les lectures du Café des Merveilles - Le Livre de Poche
strategies de relance des filieres café robusta et cacao
la machine expresso KOBALTO à café grains ... - Saveur Express'O
MaqID cyclones v2-2 - Catalogue - Prim.net
sexualité et soins paliatif V2.pptx - COMM Santé
VNI-Trauma Thoracique V2 010409Final - SMUR BMPM
programme-16-pages-v2-11032014-2
St Valentin 2009 V2 - Tourisme 64
165897400 Incanto Classic_SBS Rev00.indd - Machine à Café Jura
Info-Brune mars 2012-v2 - Club Brown Swiss du Québec
LR_LOP2309 Wellness brochure beurs Gent-FR V2.pdf - Lopital
v3 v2 v1 v4 nouveau plateau vx4 - Vert Import
Café urbain - SEM 92
210x297_CALENDRIER_LNB_2016_PROA-V2