Views
6 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Tchèque

Używanie funkcji

Używanie funkcji oglądania Podgląd powiększonego obrazu (zoom odtwarzania) 1 2 Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby wyświetlić obraz, po czym naciśnij przycisk (Zoom odtwarzania). Obraz zostanie powiększony dwukrotnie w centralnym fragmencie obrazu. Wyreguluj skalę zoomu i pozycję. Przycisk : Powiększenie. Przycisk W na przycisku W/T (Zoom): Zmniejszenie. v/V/b/B na przycisku sterowania: Reguluje pozycję. Pokazuje wyświetlany fragment całego obrazu Szukanie obrazu (Indeks obrazów) 1 Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby wyświetlić obraz, po czym naciśnij przycisk (Indeks obrazów). • Naciśnij ponownie przycisk (Indeks obrazów), aby wyświetlić ekran indeksu z jeszcze większą liczbą obrazów. 32 PL

2 Wybierz obraz za pomocą v/V/ b/B na przycisku sterowania. • Aby powrócić do ekranu pojedynczego zdjęcia, nacisnąć z. Oglądanie zdjęć z muzyką (Slajdy) 1 Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby wyświetlić zdjęcie, po czym naciśnij przycisk MENU. 2 3 Wybierz (Slajdy) za pomocą v/V/b/B na przycisku sterowania, po czym naciśnij z. Wybierz [Start] za pomocą v na przycisku sterowania, po czym naciśnij z. Zacznie się prezentacja zdjęć. • Aby zakończyć prezentację zdjęć, naciśnij z. Przycisk MENU Używanie funkcji oglądania zWybieranie podkładu muzycznego Do aparatu można przenosić plik muzyczny z płyt CD lub pliki MP3, aby odtwarzać je podczas prezentacji zdjęć. Aby wykonywać transfer plików muzycznych, zainstaluj program „Music Transfer” (w zestawie) na komputerze (str. 41), po czym wykonaj poniższe kroki. 1 Naciśnij MENU t (Nastaw.) t (Główne nastawienia) t [Pobierz muzykę] t [OK]. 2 Wykonaj połączenie USB pomiędzy aparatem i komputerem. 3 Uruchom „Music Transfer” i wykonaj operacje. Szczegółowe informacje o „Music Transfer”, zobacz pomoc dla „Music Transfer”. 33 PL