Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Tchèque

Pořizování videoklipu

Pořizování videoklipu 1 2 3 x Prohlížení videoklipů 2 Stiskněte z. Tlačítko Možnosti přehrávání z Pauza B Přetáčení vpřed b Přetáčení vzad V x Velikost snímku Velikost videoklipů 30 CZ Nastavte ovladač režimů na (Režim videa). Stisknutím tlačítka spouště nadoraz začne nahrávání. Opětovným stisknutím tlačítka spouště nadoraz ukončíte nahrávání. 1 K výběru videoklipu, který si chcete prohlížet, stiskněte tlačítko (přehrávání) a pak stiskněte B (další)/b (předchozí) na ovládacím tlačítku. Zobrazí obrazovku ovládání hlasitosti. Hlasitost upravte pomocí v/V. Čím větší je velikost snímku, tím vyšší je kvalita snímku. Čím vyšší je množství dat za sekundu (průměrná bitová rychlost), tím hladší je přehrávaný obraz. Průměrná bitová rychlost Pokyny pro použití 1280×720(Lepší) 9 Mb/s Snímání videa nejvyšší kvality pro zobrazení na televizoru HD 1280×720(Standard) 6 Mb/s Snímání videa standardní kvality pro zobrazení na televizoru HD VGA 3 Mb/s Snímání při velikosti snímku vhodné pro načtení na web

x Maximální nahrávací doba Tabulka uvádí přibližné maximální doby záznamu videoklipů. Jedná se o celkovou dobu pro všechny soubory videoklipů. Nepřetržité snímání je možné po dobu asi 29 minut. (Jednotky: hodiny : minuty : sekundy) Kapacita Vnitřní paměť Karta „Memory Stick Duo“ formátovaná tímto fotoaparátem cca Velikost 11 MB 256 MB 512 MB 1GB 2GB 4GB 8GB 16 GB 1280×720(Lepší) — 0:03:00 0:06:40 0:13:50 0:28:30 0:56:20 1:53:50 3:51:40 1280×720(Standard) — 0:04:30 0:09:50 0:20:20 0:41:30 1:22:10 2:46:10 5:38:00 VGA 0:00:10 0:09:20 0:19:50 0:40:50 1:23:20 2:44:30 5:32:30 11:16:10 Poznámky • Nahrávací doba se může měnit podle podmínek snímání a nahrávacího média. • Doba nepřetržitého snímání se liší podle podmínek snímání (teplota apod.). • Videoklipy s velikostí nastavenou na [1280×720] lze nahrát pouze na kartu „Memory Stick PRO Duo“. Využívání funkcí snímání 31 CZ