Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Akumulator n134 N Czy komputer może przejść do trybu hibernacji, jeśli jest zasilany z akumulatora? Komputer może przejść do trybu hibernacji, jeśli jest zasilany z akumulatora, ale niektóre programy i urządzenia peryferyjne powodują, że tryb hibernacji nie może być włączony. Jeśli korzystasz z programu, który uniemożliwia przejście systemu w tryb hibernacji, zapisuj często dane, aby uniknąć ich utraty. Informacje na temat sposobu ręcznego włączania trybu hibernacji można znaleźć w sekcji Używanie trybu hibernacji (strona 28). Dlaczego akumulatora nie można naładować do końca? Włączona jest funkcja ochrony akumulatora w oknie VAIO Control Center, pozwalająca wydłużyć jego żywotność. Sprawdź ustawienia na ekranie VAIO Control Center. Co należy zrobić, jeśli pojawi się komunikat z informacją o niezgodności lub nieprawidłowej instalacji akumulatora, a komputer przejdzie w tryb hibernacji? ❑ ❑ Może to wynikać z nieprawidłowej instalacji akumulatora. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz komputer i wyjmij akumulator. Następnie ponownie zainstaluj akumulator w komputerze. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Instalowanie/wyjmowanie akumulatora (strona 19). Jeśli problem nadal występuje, oznacza to, że zainstalowany akumulator nie jest zgodny z komputerem. Należy wyjąć akumulator i zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego lub pomocy technicznej firmy Sony. Aby znaleźć najbliższe centrum lub przedstawicielstwo, zobacz sekcję Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO (strona 5).

Rozwiązywanie problemów > Wbudowana kamera n135 N Wbudowana kamera Dlaczego w wizjerze nie widać obrazu albo obraz jest niskiej jakości? ❑ ❑ ❑ Wbudowana kamera nie może być współużytkowana przez aplikacje. Wyłącz używaną w danym momencie aplikację przed uruchomieniem kolejnej. Podczas oglądania w wizjerze szybko poruszających się obiektów mogą być widoczne zakłócenia, np. poziome smugi. Jest to normalne i nie oznacza awarii. Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu powyższych kroków, uruchom komputer ponownie. Dlaczego zarejestrowane obrazy mają niską jakość? ❑ ❑ ❑ Obrazy zarejestrowane w świetle lampy fluoroscencyjnej mogą zawierać odbicia. Ciemna część zarejestrowanych obrazów może zawierać zakłócenia. Jeśli osłona obiektywu jest zabrudzona, obrazy będą nieostre. Oczyść osłonę. Patrz sekcja Wbudowana kamera (strona 111). Co należy zrobić, jeśli w zarejestrowanych filmach występują przerwy obrazu lub dźwięku? ❑ ❑ ❑ Ustawienia efektów w oprogramowaniu mogą powodować przerwy obrazu. Dodatkowe informacje można znaleźć w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania. Komputer może nie być w stanie sprawnie obsłużyć wszystkich uruchomionych aplikacji. Wyłącz aplikacje, z których aktualnie nie korzystasz. W komputerze może być włączona funkcja oszczędzania energii. Sprawdź poziom wydajności procesora.