Views
7 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Polonais

Korzystanie z urządzeń

Korzystanie z urządzeń peryferyjnych > Podłączanie urządzenia USB n 86 N Uwagi dotyczące podłączania urządzenia USB ❑ ❑ ❑ ❑ Przed skorzystaniem z urządzenia USB może być konieczne zainstalowanie dostarczonego z nim sterownika. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku dostarczonym z urządzeniem USB. Należy pamiętać, aby do drukowania dokumentów stosować drukarkę USB zgodną z użytkowaną wersją systemu Windows. Informacje na temat odłączania urządzenia USB można znaleźć w dostarczonym z nim podręczniku. Aby uniknąć uszkodzenia komputera i/lub urządzeń USB, zastosuj się do następujących porad: ❑ Przy przenoszeniu komputera z podłączonymi urządzeniami USB uważaj, aby porty USB nie zostały naruszone. ❑ Nie umieszczaj komputera w torbie lub walizce, jeśli są do niego podłączone urządzenia USB.

Korzystanie z urządzeń peryferyjnych > Podłączanie urządzenia i.LINK n 87 N Podłączanie urządzenia i.LINK Komputer jest wyposażony w gniazdo i.LINK, które można wykorzystać do podłączenia urządzenia i.LINK, takiego jak cyfrowa kamera wideo. ✍ i.LINK jest znakiem towarowym Sony Corporation używanym tylko do oznaczenia, że produkt jest wyposażony w złącze IEEE 1394. Procedura nawiązywania połączenia i.LINK może być różna w zależności od oprogramowania, systemu operacyjnego i urządzenia i.LINK. Nie wszystkie produkty wyposażone w łącze i.LINK mogą się ze sobą komunikować. Więcej informacji na temat warunków operacyjnych i sposobu podłączenia urządzenia i.LINK można znaleźć w podręcznikach dołączonych do urządzenia. Przed podłączeniem do systemu urządzeń peryferyjnych i.LINK, takich jak stacja CD-RW lub dysk twardy, sprawdź zgodność z systemem operacyjnym i wymagane warunki operacyjne. Uwagi dotyczące podłączania urządzeń i.LINK ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Gniazdo i.LINK w komputerze nie dostarcza zasilania urządzeniom zewnętrznym. Jeśli urządzenie zewnętrzne wymaga zasilania zewnętrznego, upewnij się, że jest podłączone do źródła zasilania. Port i.LINK umożliwia przesyłanie danych z szybkością do 400 Mb/s. Jednak faktyczna szybkość przesyłania danych zależy od możliwości urządzenia zewnętrznego. Opcjonalne kable i.LINK mogą być niedostępne w niektórych krajach lub regionach. Połączenie typu i.LINK z innymi zgodnymi urządzeniami nie jest pewne. Połączenie typu i.LINK może być niedostępne w zależności od wykorzystywanego oprogramowania, systemu operacyjnego oraz urządzeń zgodnych ze standardem i.LINK. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku dostarczonym wraz z oprogramowaniem. Przed podłączeniem do komputera urządzeń peryferyjnych standardu i.LINK (na przykład dysku twardego lub napędu CD-RW) sprawdź warunki ich działania oraz zgodność z systemem operacyjnym.