Views
9 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Dyski optyczne n146 N Co należy zrobić, jeśli nie można prawidłowo odtworzyć dysku na komputerze? ❑ ❑ ❑ ❑ Upewnij się, że dysk został włożony do napędu etykietą do góry. Upewnij się, że zainstalowane są odpowiednie programy (zgodnie z instrukcją producenta dysku). Jeśli dysk jest zabrudzony lub uszkodzony, komputer przestanie reagować na działania użytkownika. Wykonaj następujące czynności: 1 Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij i wybierz opcję Uruchom ponownie, aby uruchomić komputer ponownie. ! Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete może spowodować utratę niezapisanych danych. 2 Wyjmij dysk z napędu optycznego. 3 Sprawdź, czy dysk nie jest zabrudzony lub uszkodzony. Jeśli dysk wymaga czyszczenia, odpowiednie instrukcje można znaleźć w sekcji Dyski (strona 111). Jeśli dysk jest odtwarzany i nie słychać dźwięku, wykonaj jedną z następujących czynności: ❑ Głośność mogła zostać wyłączona przy użyciu kombinacji klawiszy Fn+F2. Naciśnij ponownie tę kombinację klawiszy. ❑ Głośność mogła zostać zmniejszona do minimum za pomocą kombinacji klawiszy Fn+F3. Naciskaj przyciski Fn+F4 w celu zwiększenia głośności na tyle, aby dźwięk był słyszalny. ❑ Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośności na pasku zadań, a następnie kliknij opcję Otwórz mikser głośności w celu sprawdzenia ustawień. ❑ Sprawdź ustawienia głośności w mikserze audio. ❑ Jeśli korzystasz z zewnętrznych głośników, sprawdź ustawienie głośności w głośnikach oraz połączenie między komputerem a głośnikami.

Rozwiązywanie problemów > Dyski optyczne n147 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Sprawdź, czy zainstalowany został odpowiedni sterownik. Wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 2 Kliknij opcję System i zabezpieczenia. 3 Kliknij opcję System. 4 Kliknij opcję Menedżer urządzeń w lewym okienku. Wyświetlone zostanie okno Menedżer urządzeń zawierające listę urządzeń sprzętowych w komputerze. Jeśli obok nazwy urządzenia widoczny jest znak „X” lub wykrzyknik, może być konieczne włączenie urządzenia lub ponowna instalacja sterownika. 5 Kliknij dwukrotnie nazwę urządzenia optycznego, aby wyświetlić listę napędów optycznych w komputerze. 6 Kliknij dwukrotnie wybrany napęd. Można sprawdzić, jaki sterownik jest zainstalowany, przechodząc do karty Sterownik i klikając przycisk Szczegóły sterownika. 7 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno. Upewnij się, że na dysku nie ma naklejki. Naklejki mogą odkleić się, gdy dysk znajduje się w napędzie, co może spowodować awarię urządzenia. Jeśli wyświetlone zostanie ostrzeżenie o kodzie regionu, dysk odtworzenie dysku może być niemożliwe. Sprawdź informacje na opakowaniu, aby upewnić się, że kod regionu jest zgodny z napędem. Jeśli skropliła się wilgoć, nie używaj komputera przez przynajmniej przez godzinę. Skroplona para wodna może spowodować awarię komputera. Upewnij się, że komputer jest zasilany z sieci i spróbuj ponownie odtworzyć dysk.