Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Polonais

Korzystanie z urządzeń

Korzystanie z urządzeń peryferyjnych > Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów n 82 N Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów Funkcja obsługi kilku monitorów umożliwia podzielenie widoku pulpitu na oddzielne monitory. Jeśli na przykład do gniazda monitorowego w komputerze podłączony jest monitor zewnętrzny, ekran komputera i ekran monitora zewnętrznego mogą działać w ramach pojedynczego pulpitu. Można wtedy przesuwać kursor z jednego monitora na drugi. Pozwala to przesuwać z jednego ekranu na drugi różne obiekty, na przykład otwarte okna aplikacji lub paski narzędzi.

Korzystanie z urządzeń peryferyjnych > Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów n 83 N Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów ✍ Monitor zewnętrzny może nie być zgodny z funkcją obsługi kilku monitorów. Niektóre aplikacje mogą nie być zgodne z ustawieniami obsługi kilku monitorów. Upewnij się, że podczas używania trybu obsługi kilku monitorów komputer nie zostanie przełączony do trybu uśpienia lub hibernacji, ponieważ może on wówczas nie powrócić do trybu normalnego. Jeśli na obu ekranach są stosowane inne ustawienia barw, nie rozszerzaj pojedynczego okna na obszar dwóch ekranów, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie oprogramowania. 1 Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Rozdzielczość ekranu. 2 Kliknij listę rozwijaną obok pola Wiele ekranów, wybierz pozycję Rozszerz te ekrany, a następnie kliknij przycisk OK. ✍ Możesz również ustawić liczbę kolorów i rozdzielczość każdego ekranu oraz skonfigurować funkcję obsługi kilku monitorów. W takim wypadku ustaw mniejszą liczbę kolorów lub mniejszą rozdzielczość każdego ekranu.