Views
7 months ago

Sony DTC-ZE700 - DTC-ZE700 Consignes d’utilisation Allemand

Sony DTC-ZE700 - DTC-ZE700 Consignes d’utilisation Allemand

• • • •

• • • • Basisbediening Afspelen van een DAT cassette 3 MODE RESET OPEN/CLOSE § ≠ AMS ± ANALOG OPTICAL COAXIAL INPUT • • • 0 48 kHz 44.1 kHz LONG REC MODE STANDARD • • • ) • • SBM ON OFF REC MUTE R 3 1 REC LEVEL 5 4 • 2 8 • 0 • • L 6 10 • R • 7 9 POWER g TIMER REC OFF PLAY START ID AUTO RENUMBER REHEARSAL WRITE ERASE MARGIN RESET · p P r REC PHONES PHONE LEVEL 0 10 Zie blz. 4 en 5 voor het aansluiten van het apparaat. 2 4 1 Schakel 2 Schakel 3 Druk de versterker in en stel de funktiekeuzeschakelaar in op weergave van DAT cassettes. het DAT deck in met de POWER schakelaar. op de OPEN/CLOSE § toets en steek een cassette in de houder. Met het venstertje boven OPEN/CLOSE § b b OPEN/CLOSE § z Voor luisteren via een hoofdtelefoon Sluit de hoofdtelefoon aan op de PHONES stekkerbus. Stel de geluidssterkte in met de PHONES LEVEL regelaar. 4 Druk Voor Steek de cassette in tot voorbij het zilveren streepje. Druk voor het sluiten van de cassettehouder op de OPEN/CLOSE § toets. op de · weergavetoets. Het deck start de weergave van de DAT cassette. Stel de geluidssterkte op de versterker naar wens in. Stoppen met afspelen Drukt u op p Doorgaan naar het volgende muziekstuk Teruggaan naar het vorige muziekstuk Vooruit- of terugspoelen Vooruit- of terugspoelen met versneld weergegeven geluid Uitnemen van de cassette ± ≠ ) of 0, wanneer de bandloop gestopt is. ) of 0, tijdens weergave. Laat de toets los om de normale weergave te hervatten. de OPEN/CLOSE § toets, nadat het afspelen gestopt is. 8 NL 3-858-189-41(1)

Bediening voor het opnemen Bediening voor het opnemen Zie voor de basisbediening voor opnemen blz. 6 n 7. Wat u dient te weten voor u gaat opnemen Het verschil tussen een onbespeeld bandgedeelte en een gedeelte met gedempte geluidsopnamen Bij DAT cassettes zijn er twee soorten “lege” gedeeltes op een band, resp. een onbespeeld (nog nooit gebruikt) bandgedeelte en een pauze (gebruikt stuk band, maar zonder geluid). Onbespeeld gedeelte Dit is een gedeelte op de band waar nooit enige opnamen op zijn gemaakt. a) a) a) a) ,, b) ,, b) ,,, b) ,, b) ,, Onbespeeld ,, gedeelte ,,,, Pauze, stil gedeelte (met gedempte geluidsopname) Dit is een gedeelte op de band waar geluidsopnamen op zijn gemaakt, die echter nu niet meer hoorbaar zijn. Belangrijk a) ,, b) ,, b) ,,, b) ,, b) Gedeelte ,, ,, met gedempte ,,,, geluidsopname a): Opname b): Muziekstuk a): Opname b): Muziekstuk Let op dat er bij opnemen geen onbespeelde gedeelten op de band open blijven. Dergelijke hiaten in bandopnamen kunnen het zoeken met de ≠ en de ± toets onmogelijk maken en de continuïteit van de totaaltijdcodes onderbreken. Totaaltijdcodes De totaaltijdcodes geven de verstreken speelduur vanaf het begin van de band aan. Deze codes worden automatisch op de band vastgelegd. Bovendien kunnen eenmaal vastgelegde totaaltijdcodes niet meer gewist of gewijzigd worden. Voor juiste opname van de totaaltijdcodes • Is de cassette nog niet voor opnemen gebruikt, begin dan met opnemen aan het begin van de band. • Gebruik de opnamedempingstoets (REC MUTE R, zie blz. 11) voor het invoegen van onbespeelde bandgedeelten tussen de muziekstukken. Gebruik hiervoor nooit de · weergavetoets of de ) snelspoeltoets. • Om te beginnen met opnemen ergens halverwege de band, gebruikt u de eindzoekfunktie (zie blz. 10) om het einde van het opgenomen gedeelte op te zoeken. Zo voorkomt u dat er onbespeelde bandgedeelten open blijven. Als de aanduiding “EMPHASIS” in het uitleesvenster verschijnt Dit betekent dat het deck bezig is een digitaal signaal met benadrukking (van de hoge tonen) op te nemen. Deze benadrukte signalen worden bij weergave tot het oorspronkelijke nivo teruggebracht, ter onderdrukking van de bandruis. Als het DAT deck langer dan 10 minuten in de opnamepauzestand blijft Dan wordt de opnamepauzestand automatisch uitgeschakeld, het deck komt in de stopstand en de aanduiding “SOURCE” verschijnt in het uitleesvenster. Om hierna het opnemen te hervatten, drukt op de r REC toets. Het deck komt dan weer in de opnamepauzestand te staan. Bij gebruik van een nieuwe cassette Voordat u op een nieuwe cassette gaat opnemen, wordt aanbevolen om de band naar het eind vooruit te spoelen, en dan naar het begin terug te spoelen, zodat de band vloeiend zal lopen. Basisbediening z Bij indrukken van de r REC opnametoets in een onbespeeld bandgedeelte Het DAT deck spoelt in dat geval automatisch terug naar het begin van het onbespeelde gedeelte en komt daar in de opnamepauzestand (behalve tijdens opnemen met een schakelklok). 9 NL 3-858-189-42(1)