Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Roumain

Depanarea > Camera

Depanarea > Camera încorporată n174 N Ce ar trebui să fac dacă imaginile capturate prezintă cadre lipsă și întreruperi de sunet? ❑ ❑ ❑ Setările efectelor din aplicaţia software pot duce la pierderea cadrelor. Consultaţi fișierul de Ajutor din aplicaţia software pentru informaţii suplimentare. Este posibil ca pe computer să ruleze mai multe aplicaţii software decât poate suporta acesta. Părăsiţi aplicaţiile pe care nu le utilizaţi în acel moment. Această problemă poate apărea în timp ce computerul funcţionează conform planului de economisire a energiei, care reduce performanţa procesorului. Consultaţi Selectarea unui plan de alimentare (pagina 131) pentru a verifica planul de alimentare actual. Ce ar trebui să fac dacă la redarea filmelor lipsesc cadre atunci când computerul este alimentat de la baterie? Bateria este pe punctul de a se descărca. Conectaţi computerul la o sursă de alimentare de c.a. Ce ar trebui să fac dacă imaginile capturate pâlpâie? Această problemă apare atunci când utilizaţi camera sub o lumină fluorescentă, din cauza neconcordanţei dintre frecvenţa de redare a luminii și viteza diafragmei. Pentru a reduce scintilaţiile, schimbaţi direcţia camerei sau luminozitatea imaginilor capturate cu camera. În unele aplicaţii software, puteţi seta o valoare corespunzătoare pentru una dintre proprietăţile camerei (de ex. sursa de lumină, scintilaţiile etc.) pentru a elimina perturbaţiile produse de scintilaţii.

Depanarea > Reţea (LAN/LAN fără fir) n175 N Reţea (LAN/LAN fără fir) Ce ar trebui să fac dacă pictograma VAIO Smart Network nu este afișată în bara de activităţi? ❑ Faceţi clic pe de pe bara de activităţi și verificaţi dacă este afișată pictograma VAIO Smart Network . ❑ Dacă pictograma VAIO Smart Network nu apare pe bara de activităţi, faceţi clic pe Start, Toate programele și pe VAIO Smart Network, iar apoi schimbaţi setarea pentru afișarea pictogramei pe bara de activităţi. Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Capacitatea conexiunii este afectată de distanţă și de obstacole. Este posibil să fie necesar să îndepărtaţi computerul de obstacole sau să îl mutaţi mai aproape de punctul de acces pe care îl folosiţi. Comutatorul WIRELESS trebuie să fie pornit, iar indicatorul WIRELESS de la computer să lumineze continuu. Asiguraţi-vă că sursa de alimentare a punctului de acces este pornită. Dacă doriţi să conectaţi computerul la un punct de acces LAN fără fir utilizând lăţimea de bandă de 5 GHz, asiguraţi-vă că opţiunea de utilizare a lăţimii de bandă de 5 GHz sau a ambelor lăţimi de bandă - benzile de 2,4 și 5 GHz - este selectată în fila Wireless LAN Settings a ferestrei de setări VAIO Smart Network. Comunicaţiile LAN fără fir (standardul IEEE 802.11a) care utilizează numai lăţimea de bandă de 5 GHz, disponibilă numai în cazul modelelor selectate, sunt dezactivate în mod implicit. Urmaţi acești pași pentru a verifica setările: 1 Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control. 2 Faceţi clic pe Vizualizare stare și sarcini reţea din secţiunea Reţea și Internet. 3 Faceţi clic pe Conectare la reţea pentru a confirma faptul că punctul de acces este selectat. Verificaţi dacă este corectă cheia de criptare.