Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Roumain

Cum să utilizaţi

Cum să utilizaţi computerul VAIO > Utilizarea TPM n 96 N Utilizarea Criptare unitate BitLocker cu TPM Criptare unitate BitLocker este o caracteristică de criptare a datelor disponibilă la modelele cu Windows 7 Ultimate sau Windows 7 Enterprise. Activând Criptare unitate BitLocker împreună cu TPM se criptează toate datele aflate pe dispozitivul de stocare încorporat. Pentru informaţii detaliate privind modul de utilizare și configurare a caracteristicii Criptare unitate BitLocker, consultaţi Ajutor și Asistenţă Windows. Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs. Note privind utilizarea caracteristicii Criptare unitate BitLocker ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Asiguraţi-vă că aţi iniţializat TPM cu Infineon TPM Professional Package înainte de a activa Criptare unitate BitLocker. Dacă o activaţi înainte de a iniţializa TPM, nu se generează o parolă de deţinător TPM, deci nu veţi avea posibilitatea să configuraţi Infineon TPM Professional Package. Infineon TPM Professional Package nu efectuează copia de rezervă a unui fișier (parolă de recuperare) pentru Criptare unitate BitLocker. S-a preconfigurat o partiţie de sistem BitLocker suplimentară. Această partiţie de sistem utilizează 100 MO din totalul volumului dispozitivului de stocare încorporat. Trebuie să activaţi TPM în ecranul de configurare BIOS pentru a porni Criptare unitate BitLocker. Nu criptaţi date pe un dispozitiv de stocare (cum ar fi un dispozitiv USB de memorie flash) pe care se stochează o cheie de recuperare utilizând Criptare unitate BitLocker.

Cum să utilizaţi computerul VAIO > Utilizarea TPM n 97 N Pentru a debloca datele criptate cu cheie de recuperare stocată pe un dispozitiv USB de memorie flash Pentru a debloca datele criptate cu o cheie de recuperare stocată pe un dispozitiv USB de memorie flash, sistemul trebuie să acceseze dispozitivul USB de memorie flash atunci când încărcaţi computerul. Urmaţi acești pași pentru configura ordinea de pornire în ecranul de configurare BIOS: ! Nu puteţi utiliza dispozitive USB dacă dezactivaţi porturile USB din ecranul de configurare BIOS. Pentru a activa porturile, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 133). 1 Conectaţi un dispozitiv USB de memorie flash. 2 Porniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de mai multe ori până când dispare sigla VAIO. Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă acest ecran nu se afișează, reporniţi computerul și încercaţi din nou. 3 Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta fila Security, pe tasta M sau m pentru a selecta Change TPM State și apoi pe tasta Enter. 4 Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta Enable și apoi apăsaţi pe tasta Enter. 5 Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Boot și apoi selectaţi Enabled pentru External Device Boot. 6 Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta Boot Priority și apoi apăsaţi pe tasta Enter. 7 Apăsaţi pe tasta F5 sau F6 pentru a modifica ordinea dispozitivelor de pornire, astfel încât Internal Hard Disk este listat mai sus decât External Device. ! Trebuie să deplasaţi Internal Optical Drive în partea de sus a listei pentru a recupera sistemul computerului utilizând Medii de stocare pentru recuperarea datelor. 8 Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter. 9 După ce sistemul repornește, selectaţi Execute în fereastra de confirmare și apoi apăsaţi pe tasta Enter. 10 Urmaţi instrucţiunile din Ajutor și Asistenţă Windows pentru a activa Criptare unitate BitLocker. 11 Salvaţi parola de recuperare pe dispozitivul USB de memorie flash în fereastra de salvare a parolei de recuperare. 12 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Va porni criptarea.