Views
5 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Roumain

Noţiuni de bază >

Noţiuni de bază > Conectarea la o sursă de alimentare n 20 N ✍ Pentru a deconecta complet computerul de la sursa de c.a., deconectaţi adaptorul de c.a. de la priza de c.a. Asiguraţi-vă că priza de c.a. este ușor de accesat. Dacă nu utilizaţi computerul o perioadă lungă de timp, activaţi modul Hibernare. Consultaţi Utilizarea modului Hibernare (pagina 34).

Noţiuni de bază > Utilizarea bateriei n 21 N Utilizarea bateriei Bateria este deja instalată în computer în momentul livrării, dar nu este complet încărcată. ! Nu utilizaţi computerul fără baterie. Pericol de defecţiuni. Instalarea/Scoaterea bateriei ✍ Pentru a face diferenţa între bateria instalată pe computer în momentul livrării și bateria suplimentară (livrată numai împreună cu anumite modele), aceasta poate fi numită în cadrul acestui manual baterie principală. Pentru instrucţiuni detaliate despre conectarea și încărcarea unei baterii suplimentare, consultaţi manualul livrat împreună cu bateria suplimentară. Pentru a instala bateria 1 Opriţi computerul, închideţi capacul ecranului LCD și deconectaţi adaptorul de c.a. 2 Deșurubaţi cele două șuruburi (1), glisaţi capacul de pe partea inferioară în direcţia indicată de săgeată (2) și scoateţi capacul. ! Aveţi grijă să nu pierdeţi șuruburile îndepărtate. Aveţi grijă să nu atingeţi firele și proeminenţele de pe partea interioară a capacului de pe partea inferioară.