Views
9 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Consignes d’utilisation Portugais

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Consignes d’utilisation Portugais

sürece, herhangi bir

sürece, herhangi bir lisans ücreti ile veya böyle bir ücret olmaksızın kiralama veya leasing amacıyla YAZILIMI (kopyaları, çıktıları, özetleri veya herhangi bir biçimdeki diğer türevleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tamamen veya kısmen) ÜRÜNDEN ayrı bir şekilde kullanamaz ve üçüncü bir tarafın kullanmasına izin veremezsiniz. Bazı yetki alanları bu hakların kısıtlanmasına izin vermemektedir, dolayısıyla yukarıdaki kısıtlamalar sizin için geçerli olmayabilir. Ters Mühendislik, Kaynak Koda Dönüştürme ve Tersine Çevirmeye ilişkin Sınırlamalar. (i) YAZILIMI ÜRÜNDEN çıkaramazsınız, (ii) YAZILIMI tamamen veya kısmen çoğaltamaz, kopyalayamaz, değiştiremez, bağlayamaz, tercüme edemez veya türev çalışmalarını oluşturamazsınız ya da (iii) herhangi bir amaçla tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde YAZILIM üzerinde ters mühendislik, kaynak koda dönüştürme veya tersine çevirme işlemleri gerçekleştiremezsiniz. Bazı yetki alanları bu hakların sınırlanmasına izin vermemektedir, dolayısıyla yukarıdaki sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir. Ticari Markalar ve Bildirimler: YAZILIM üzerindeki ticari markaları veya telif hakkı bildirimlerini çıkaramaz, değiştiremez, kapatamaz veya silemezsiniz. Veri Dosyaları. YAZILIM, YAZILIMLA birlikte kullanılmak üzere otomatik olarak veri dosyaları oluşturabilir. Bu tür veri dosyaları YAZILIMIN bir parçası olarak kabul edilecektir. YAZILIM Devri. YAZILIMIN hiçbir kopyasını elinizde tutmamanız, (YAZILIMIN ve bu LİSANSIN (yalnızca yukarıdaki “Ters Mühendislik, Kaynak Koda Dönüştürme ve Tersine Çevirmeye ilişkin Sınırlamalar” paragrafında kopyalamaya izin verilmesi halinde) tüm kopyaları, tamamlayıcı parçaları, ortam ve basılı materyalleri, tüm sürümleri ve yükseltmeleri dahil olmak üzere) YAZILIMIN tamamını devretmeniz ve alıcının bu LİSANSIN hüküm ve koşullarını kabul etmesi koşuluyla, yalnızca ÜRÜNÜN satışının veya devrinin bir parçası olarak bu LİSANS kapsamındaki haklarınızın tamamını kalıcı olarak devredebilirsiniz. Fesih. Bu LİSANSIN hüküm ve koşullarına uymamanız halinde, diğer haklar saklı kalmak kaydıyla SONY bu LİSANSI feshedebilir. Bu durumda, YAZILIMI ve tüm tamamlayıcı parçalarını kullanmayı bırakmalısınız. Bu LİSANSIN “TELİF HAKKI”, “YÜKSEK RİSKLİ FAALİYETLER”, “YAZILIM GARANTİSİNİN HARİÇ TUTULMASI”, “SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI”, “İHRACAT YASAĞI”, “BÖLÜNEBİLİRLİK” ve “TABİ OLUNAN HUKUK VE YARGI YETKİSİ” Bölümlerinin, bu Bölümün “Gizlilik” Paragrafının ve bu Paragrafın hükümleri, bu LİSANSIN sona ermesi veya feshedilmesinin ardından geçerliliğini koruyacaktır. 88 TR Gizlilik. Herkes tarafından bilinmeyen ve YAZILIMDA yer alan bilgileri gizli tutmayı ve bu tür bilgileri SONY’nin ön yazılı onayı olmadan başkalarına açıklamamayı kabul ediyorsunuz. TELİF HAKKI YAZILIMDAKİ (YAZILIMA dahil olan harita verileri, görüntüler, fotoğraflar, animasyon, video, ses, müzik, metin ve “küçük uygulamalar” dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir) tüm mülkiyet hakları ve telif hakları ile YAZILIMIN kopyaları SONY, SONY’nin lisans verenleri ve tedarikçileri ile bunların iştiraklerine aittir (iştirakleriyle birlikte SONY’nin bu lisans verenleri ve tedarikçileri bundan böyle hep birlikte “SONY’nin Lisans Verenleri” olarak anılacaktır). Bu LİSANS kapsamında açıkça verilmeyen tüm haklar, SONY veya SONY’nin Lisans Verenleri tarafından saklı tutulmaktadır. YÜKSEK RİSKLİ FAALİYETLER YAZILIM arızaya dayanıklı değildir ve YAZILIM arızasının ölüm, fiziksel yaralanma ya da ciddi fiziksel veya çevresel hasara neden olabileceği nükleer tesisler, uçak navigasyonu veya iletişim sistemleri, hava trafik kontrolü, doğrudan yaşam destek makineleri veya silah sistemlerinin işletilmesi gibi arızaya dayanıklı performans gerektiren tehlikeli ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmamış, üretilmemiş veya düşünülmemiştir (“Yüksek Riskli Faaliyetler”). SONY, iştirakleri, tedarikçileri ve SONY’nin Lisans Verenleri Yüksek Riskli Faaliyetlere uygunluğa ilişkin sarih veya zımni garantileri açıkça reddetmektedir. YAZILIM GARANTİSİNİN HARİÇ TUTULMASI YAZILIMIN kullanımına ilişkin risklerin tamamen size ait olduğunu açıkça kabul ediyor ve onaylıyorsunuz. YAZILIM “OLDUĞU GİBİ” ve herhangi bir garanti verilmeden sunulmakta olup SONY, iştirakleri, kendisinin ve iştiraklerinin tedarikçileri ve SONY’nin Lisans Verenleri (bu bölümde SONY, iştirakleri, tedarikçileri ve SONY’nin Lisans Verenleri hep birlikte “SONY” olarak anılacaktır) ZIMNİ KALİTE, İHLAL ETMEME, TİCARETE ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, KANUN UYARINCA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKAN SARİH VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİ VE KOŞULLARI AÇIKÇA REDDETMEKTEDİR. SONY YAZILIM İŞLEVLERİNİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI YA DA YAZILIMIN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLARAK ÇALIŞACAĞINI GARANTİ ETMEZ. SONY DOĞRULUĞU, KESİNLİĞİ, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA BAŞKA BİR BOYUTU AÇISINDAN YAZILIMIN KULLANIMINA, KULLANILAMAMASINA VEYA KULLANIM SONUÇLARINA İLİŞKİN BİR

GARANTİ VERMEMEKTE VEYA BEYANDA BULUNMAMAKTADIR. BAZI YETKİ ALANLARI ZIMNİ GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, DOLAYISIYLA YUKARIDAKİ HARİÇ TUTMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. YAZILIMDAKİ verilerin zamanın geçmesi, değişen koşullar, kullanılan kaynaklar ve kapsamlı coğrafi veri toplamanın niteliği dolayısıyla yanlış veya eksik bilgi içerebileceğini ve bunların yanlış sonuçlara neden olabileceğini açıkça anlıyorsunuz. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI BU BÖLÜMDE GEÇERLİ KANUNLAR UYARINCA İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE SONY, İŞTİRAKLERİ, KENDİSİNİN VE İŞTİRAKLERİNİN TEDARİKÇİLERİ VE SONY’NİN LİSANS VERENLERİ HEP BİRLİKTE “SONY” OLARAK ANILACAKTIR. SONY’NİN AĞIR İHMAL VEYA KASITLI SUİSTİMALİ DURUMUNDAKİ ÖLÜM VEYA FİZİKSEL YARALANMA VE ÜRÜNÜN KUSURLU NİTELİĞİ DOLAYISIYLA OLAN ZARARLAR HARİÇ OLMAK KAYDIYLA, SONY HAK TALEBİ, TALEP VEYA DAVA NEDENİNİN NİTELİĞİNE BAKILMAKSIZIN YAZILIMIN KULLANILMASINDAN VEYA YAZILIMA SAHİP OLUNMASINDAN KAYNAKLANABİLECEK DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI ZARAR VEYA KAYIP İDDİASINDA BULUNAN BİR HAK TALEBİNDEN, TALEPTEN VEYA DAVADAN; YAZILIMI KULLANMANIZDAN VEYA KULLANAMAMANIZDAN, YAZILIMDAKİ BİR KUSURDAN VEYA HÜKÜM VE KOŞULLARIN İHLALİNDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR KAR, GELİR, SÖZLEŞME VEYA TASARRUF KAYBINDAN, BAŞKA BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL VEYA NETİCEDE OLUŞAN ZARARDAN BİR DAVA, SÖZLEŞME VEYA HAKSIZ FİİL DOLAYISIYLA YA DA BİR GARANTİYE DAYANARAK, SÖZ KONUSU ZARARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI SONY’E BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR. HERHANGİ BİR DURUMDA, YUKARIDAKİ İSTİSNALAR SAKLI KALMAK KAYDIYLA SONY’NİN BU LİSANS HÜKÜMLERİ KAPSAMINDAKİ TÜM SORUMLULUĞU YAZILIMA AYRILABİLİR FİİLEN ÖDENMİŞ TUTARLA SINIRLI OLACAKTIR. BAZI YETKİ ALANLARI NETİCEDE OLUŞAN VEYA ARIZİ ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, DOLAYISIYLA YUKARIDAKİ HARİÇ TUTMA VEYA SINIRLAMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. İHRACAT YASAĞI YAZILIMIN BAZI ÜLKE, BÖLGE, ALAN VEYA TESİSLERDE KULLANIMININ YA DA ÜRÜNLERİN SATILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLDİĞİ ÜLKEDEN İHRACATININ KISITLANABİLECEĞİNİ VEYA YASAKLANABİLECEĞİNİ KABUL EDİYORSUNUZ. İLGİLİ ÜLKE, BÖLGE, ALAN VE TESİSLERİN GEÇERLİ KANUN, YÖNETMELİK, KURAL VE DÜZENLEMELERİNE UYGUN OLARAK YAZILIMI KULLANMAYI VEYA ÜRÜNLERİ İHRAÇ ETMEYİ KABUL EDİYORSUNUZ. BÖLÜNEBİLİRLİK Bu LİSANSIN herhangi bir bölümünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, diğer bölümleri geçerliliğini koruyacaktır. TABİ OLUNAN HUKUK VE YARGI YETKİSİ Bu LİSANS, açıkça hariç tutulan kanunlar ihtilafı hükümleri veya Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması hariç olmak kaydıyla Japonya kanunlarına tabi olacaktır. Bu LİSANSTAN kaynaklanan ihtilaflar için münhasır yargılama yeri Tokyo Bölge Mahkemesi olacaktır ve taraflar söz konusu mahkemenin yerini ve yargı yetkisini kabul etmektedir. TARAFLAR, BU LİSANS KAPSAMINDA VEYA BU LİSANSLA İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR AÇISINDAN JÜRİ YARGILAMASINDAN FERAGAT ETMEKTEDİR. BAZI YETKİ ALANLARI JÜRİ YARGILAMASI HAKKININ HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, DOLAYISIYLA YUKARIDAKİ HARİÇ TUTMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. ANLAŞMANIN TAMAMI Bu hüküm ve koşullar, konusu ile ilgili olarak SONY ve sizin aranızdaki anlaşmanın tamamını teşkil etmekte olup konusu ile ilgili olarak aramızdaki daha önceki tüm yazılı veya sözlü anlaşmaların yerine geçmektedir. HÜKÜMET SON KULLANICILARI YAZILIM Amerika Birleşik Devletleri hükümeti veya Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından olağan olarak talep edilen haklara benzer haklar talep eden veya uygulayan başka bir kuruluş tarafından veya adına alınıyorsa, bu YAZILIM 48 C.F.R. (“FAR”) 2.101’de tanımlanan şekliyle “ticari mal”dır, lisansı bu LİSANSA göre verilmektedir ve teslim edilen veya başka bir şekilde sunulan YAZILIM SONY ve/veya iştirakleri tarafından belirlenen “Kullanım Bildirimi” ile işaretlenecek ve “Kullanım Bildirimini” içerecek olup söz konusu bildirime göre ele alınacaktır. Telif hakkı ve ticari marka bilgileri 1993-2011 NAVTEQ 2012 ZENRIN CO., LTD. 89 TR Diğerleri/Dizin

 • Page 1 and 2:

  4-418-120-31(1) En la página Web d

 • Page 3 and 4:

  Aviso para los clientes de países

 • Page 5 and 6:

  Respete las normas locales cuando u

 • Page 7 and 8:

  Índice de contenido Lea esto antes

 • Page 9 and 10:

  Instalación de Music Transfer (HDR

 • Page 11 and 12:

  Antena de GPS (HDR-CX740VE/ CX760VE

 • Page 13 and 14:

  Para montar el anillo reductor Alin

 • Page 15 and 16:

  Carga de la batería 1 Cierre la pa

 • Page 17 and 18:

  Para extraer la batería Cierre la

 • Page 19 and 20:

  Encendido de la videocámara yajust

 • Page 21 and 22:

  Para ajustar el ángulo del panel d

 • Page 23 and 24:

  Para expulsar la tarjeta de memoria

 • Page 25 and 26:

  2 Pulse PHOTO ligeramente para enfo

 • Page 27 and 28:

  Notas Si cierra la pantalla de cri

 • Page 29 and 30:

  Reproducción Puede buscar las imá

 • Page 31 and 32:

  3 Seleccione la imagen que desee. C

 • Page 33 and 34:

  (fotografía) Borrar Contexto Anter

 • Page 35 and 36:

  Si desea grabar el sonido con clari

 • Page 37 and 38:

  Grabación en lugares oscuros (Nigh

 • Page 39 and 40:

  Uso de la funciones de ajuste manua

 • Page 41 and 42:

  Para asignar el elemento de menú a

 • Page 43 and 44:

  Para cerrar la pantalla de ubicaci

 • Page 45 and 46:

  Reproducción de un compendio de la

 • Page 47 and 48:

  Para reproducir un escenario guarda

 • Page 49 and 50:

  Notas Si se intenta reproducir el

 • Page 51 and 52:

  3 4 Esta pantalla aparecerá la pr

 • Page 53 and 54:

  1 2 División de una película Sele

 • Page 55 and 56:

  Guardar las películas y fotografí

 • Page 57 and 58:

  3 4 En Windows 7, seleccione [PlayM

 • Page 59 and 60:

  Inicio del software “PlayMemories

 • Page 61 and 62:

  Los dispositivos en los que puede r

 • Page 63 and 64:

  Notas Las películas con calidad d

 • Page 65 and 66:

  Guardar imágenes en un dispositivo

 • Page 67 and 68:

  El número de escenas que pueden gu

 • Page 69 and 70:

  Para encontrar un elemento de menú

 • Page 71 and 72:

  Zoom digital.................... Aj

 • Page 73 and 74:

  Conexión Tipo de TV...............

 • Page 75 and 76:

  Con la configuración predeterminad

 • Page 77 and 78:

  Existe algún tipo de problema con

 • Page 79 and 80:

  Calidad de imagen de definición es

 • Page 81 and 82:

  Acerca del manejo de la videocámar

 • Page 83 and 84:

  Si traslada la videocámara de una

 • Page 85 and 86:

  Toque “” que se muestra en la p

 • Page 87 and 88:

  Especificaciones Sistema Formato de

 • Page 89 and 90:

  Batería recargable NP-FV50 Tensió

 • Page 91 and 92:

  DESCRIPCIÓN DE OTROS DERECHOS Y LI

 • Page 93 and 94:

  ACUERDO COMPLETO Estos términos y

 • Page 95 and 96:

  Objetivo conver (71) Cebra Atenuaci

 • Page 97 and 98:

  R Red. ruid. viento auto...........

 • Page 99 and 100:

  e acerca da garantia, consulte as m

 • Page 101 and 102:

  vídeo e indicações no ecrã são

 • Page 103 and 104:

  Gravar imagens com a qualidade de i

 • Page 105 and 106:

  Componentes e controlos Os números

 • Page 107 and 108:

  HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/

 • Page 109 and 110:

  Preparativos Artigos fornecidos Os

 • Page 111 and 112:

  Carregar a bateria utilizando o com

 • Page 113 and 114:

  Tempo de gravação, tempo de repro

 • Page 115 and 116:

  Para desligar a câmara de vídeo F

 • Page 117 and 118:

  Preparar o suporte de gravação Os

 • Page 119 and 120:

  Gravar/Reproduzir Gravar Por predef

 • Page 121 and 122:

  Localizar foco (33) Zoom, bateria

 • Page 123 and 124:

  Notas Mantenha o dedo no selector

 • Page 125 and 126:

  Nome do evento Tempo gravado/númer

 • Page 127 and 128:

  Utilizar os botões durante a repro

 • Page 129 and 130:

  Funcionamento avançado Gravar pess

 • Page 131 and 132:

  Detecção de som: A câmara de ví

 • Page 133 and 134:

  Gravar imagens com a qualidade de i

 • Page 135 and 136:

  Notas Mesmo que abra mais o DIAFRAG

 • Page 137 and 138:

  GPS estado de triangulação A proc

 • Page 139 and 140:

  Se não for possível obter dados r

 • Page 141 and 142:

  Notas As cenas de Reprodução de

 • Page 143 and 144:

  Reproduzir imagens num televisor Os

 • Page 145 and 146:

  vídeo premindo o botão SYNC MENU

 • Page 147 and 148:

  Editar Editar na câmara de vídeo

 • Page 149 and 150:

  Gravar a data e hora de fotografias

 • Page 151 and 152:

  Preparar um computador (Windows) Pa

 • Page 153 and 154:

  Se utilizar o Windows 7, o ícone p

 • Page 155 and 156:

  Guardar imagens com um dispositivo

 • Page 157 and 158:

  Criar um disco, utilizando o leitor

 • Page 159 and 160:

  2 Ligue a câmara de vídeo ao disp

 • Page 161 and 162:

  Para reproduzir imagens do disposit

 • Page 163 and 164:

  Personalizar a câmara de vídeo Ut

 • Page 165 and 166:

  Listas de menus Modo Fotografia Fil

 • Page 167 and 168:

  Função Reprodução Vista de Even

 • Page 169 and 170:

  Outros/índice Resolução de probl

 • Page 171 and 172:

  Visor de diagnóstico automático/

 • Page 173 and 174:

  Cada tempo de gravação é medido

 • Page 175 and 176:

  Notas O tempo de gravação pode va

 • Page 177 and 178:

  Não embrulhe a câmara de vídeo,

 • Page 179 and 180:

  Volte a introduzir o compartimento

 • Page 181 and 182:

  Especificações Nota sobre a elimi

 • Page 183 and 184:

  107,5 mm 87,5 mm 166 mm (l/a/p) i

 • Page 185 and 186:

  CONTRATO DE LICENÇA PARA DADOS DE

 • Page 187 and 188:

  PROIBIÇÃO DE EXPORTAÇÃO RECONHE

 • Page 189 and 190:

  Centro Indicador Zebra Salientar Ci

 • Page 191 and 192:

  R Recurso Expandido................

 • Page 193 and 194:

  ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥ

 • Page 195 and 196:

  αφαίρεση της μπατα

 • Page 197 and 198:

  Πίνακας περιεχομέν

 • Page 199 and 200:

  Εγκατάσταση Music Transf

 • Page 201 and 202:

  Κεραία GPS (HDR-CX740VE/CX760

 • Page 203 and 204:

  Αφαιρέστε το κάλυμ

 • Page 205 and 206:

  Έναρξη Στοιχεία πο

 • Page 207 and 208:

  Φόρτιση της μπαταρ

 • Page 209 and 210:

  Αποσυνδέστε το μετ

 • Page 211 and 212:

  Αλλαγή της ρύθμιση

 • Page 213 and 214:

  Προετοιμασία του μ

 • Page 215 and 216:

  Εγγραφή/Αναπαραγωγ

 • Page 217 and 218:

  Παρακολούθηση εστί

 • Page 219 and 220:

  Σημειώσεις Το δάχτ

 • Page 221 and 222:

  Όνομα συμβάντος Χρ

 • Page 223 and 224:

  Κουμπιά λειτουργιώ

 • Page 225 and 226:

  Προηγμένες λειτουρ

 • Page 227 and 228:

  Ανίχνευση ήχου: Η β

 • Page 229 and 230:

  Εγγραφή εικόνων με

 • Page 231 and 232:

  F3,4 όταν ρυθμίζετε τ

 • Page 233 and 234:

  Πληροφορίες εγγραφ

 • Page 235 and 236:

  Σχετικά με το δορυφ

 • Page 237 and 238:

  Α: Η βιντεοκάμερα α

 • Page 239 and 240:

  Αναπαραγωγή εικόνω

 • Page 241 and 242:

  εξωτερικής συσκευή

 • Page 243 and 244:

  Μοχλός ζουμ 3 4 Η οθ

 • Page 245 and 246:

  Διαχωρισμός ταινία

 • Page 247 and 248:

  Αποθήκευση ταινιών

 • Page 249 and 250:

  Προετοιμασία ενός

 • Page 251 and 252:

  Για αποσύνδεση της

 • Page 253 and 254:

  Λήψη του αποκλειστ

 • Page 255 and 256:

  Οι συσκευές στις οπ

 • Page 257 and 258:

  Για αναπαραγωγή εν

 • Page 259 and 260:

  Επειδή η αντιγραφή

 • Page 261 and 262:

  Για αποθήκευση των

 • Page 263 and 264:

  Για να βρείτε γρήγο

 • Page 265 and 266:

  Ψηφιακό ζουμ............

 • Page 267 and 268:

  Ρύθμιση σύνδ. USB.......

 • Page 269 and 270:

  συνέχεια ενεργοποι

 • Page 271 and 272:

  Η κάρτα μνήμης διαθ

 • Page 273 and 274:

  Ποιότητα εικόνας τ

 • Page 275 and 276:

  Πληροφορίες για το

 • Page 277 and 278:

  Συμπύκνωση υγρασία

 • Page 279 and 280:

  Μη χρησιμοποιείτε

 • Page 281 and 282:

  Προδιαγραφές Σημεί

 • Page 283 and 284:

  HDR-PJ740VE/PJ760E/PJ760VE: 71,5 mm

 • Page 285 and 286:

  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ

 • Page 287 and 288:

  ΑΞΙΩΣΗΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

 • Page 289 and 290:

  Ενδείξεις οθόνης Ο

 • Page 291 and 292:

  Ευρετήριο A R Ε Active In

 • Page 293 and 294:

  Ευρωπαϊκή Εγγύηση S

 • Page 295 and 296:

  που περιγράφονται

 • Page 297 and 298:

  GR 107

 • Page 299 and 300:

  Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stutt

 • Page 301 and 302:

  Bu kılavuzda, yüksek çözünürl

 • Page 303 and 304:

  Görüntülerin seçilen görüntü

 • Page 305 and 306:

  Parçalar ve komutlar Parantez ( )

 • Page 307 and 308:

  HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/

 • Page 309 and 310:

  Başlarken Ürünle Birlikte Verile

 • Page 311 and 312:

  Pilin bilgisayardan şarj edilmesi

 • Page 313 and 314:

  Pilin yurtdışında şarj edilmesi

 • Page 315 and 316:

  Kameranın kapatılması LCD ekran

 • Page 317 and 318:

  Kayıt ortamının hazırlanması K

 • Page 319 and 320:

  Kayıt/Oynatma Kayıt Varsayılan a

 • Page 321 and 322:

  Zum, Kalan pil süresi Sayaç (saa

 • Page 323 and 324:

  Notlar Parmağınızı otomatik zu

 • Page 325 and 326:

  Olay adı Kaydedilen süre/fotoğra

 • Page 327 and 328:

  Oynatma sırasında işlem düğmel

 • Page 329 and 330:

  Gelişmiş işlemler İnsanların n

 • Page 331 and 332:

  Ses algılama: Kamera rüzgar gür

 • Page 333 and 334: Görüntülerin seçilen görüntü
 • Page 335 and 336: Notlar Zum düğmesini W (Geniş a
 • Page 337 and 338: GPS konum bulma durumu Uydu arama N
 • Page 339 and 340: Bulunduğunuz konuma ait bilgiler a
 • Page 341 and 342: Notlar Bir Vurgulu Oynatma seçti
 • Page 343 and 344: Notlar Ayrıca, televizyonunuzun ku
 • Page 345 and 346: Yerleşik projektörün kullanımı
 • Page 347 and 348: Düzenleme Kamerada düzenleme
 • Page 349 and 350: Standart çözünürlüklü (STD) g
 • Page 351 and 352: Bilgisayarın hazırlanması (Windo
 • Page 353 and 354: 3 USB kablosunu çıkarın. Window
 • Page 355 and 356: Görüntülerin harici bir aygıtla
 • Page 357 and 358: DVD yazıcı veya kaydediciyle disk
 • Page 359 and 360: 2 Kameranızı A/V bağlantı kablo
 • Page 361 and 362: Harici ortam aygıtındaki görünt
 • Page 363 and 364: Kameranın özelleştirilmesi Menü
 • Page 365 and 366: Menü listeleri Çekim Modu Film...
 • Page 367 and 368: Düzenl./Kopyal. Sil...............
 • Page 369 and 370: Diğerleri/Dizin Sorun Giderme Kame
 • Page 371 and 372: Pil çok ısınmıştır. Pili değ
 • Page 373 and 374: Tahmini video kayıt süresi Dahili
 • Page 375 and 376: Bit hızı ve kaydedilen piksel say
 • Page 377 and 378: Kişisel olarak toplanmış bilgisa
 • Page 379 and 380: Bellek kartının köşesiyle veya
 • Page 381 and 382: Lens: Carl Zeiss Vario-Sonnar T 10
 • Page 383: NAVTEQ ve NAVTEQ Harita logosu NAVT
 • Page 387 and 388: Ekran göstergeleri Ayarları deği
 • Page 389 and 390: İndeks Simgeler F L 5,1 kanallı s
 • Page 391: Uygunluk beyanı, üretici firmanı