Views
9 months ago

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Tchèque

TEHOSTE* Valitsee

TEHOSTE* Valitsee kuvaesityksen kuvanvaihdossa käytettävän tehosteen. TILA 1: Kuvien tehoste vaihtelee sattumanvaraisesti. TILA 2: Kuva liukuu näkyviin vasemmasta yläkulmasta oikeaan alakulmaan. TILA 3: Kuva liukuu näkyviin ylhäältä alas. TILA 4: Kuva liukuu näkyviin vasemmalta oikealle. TILA 5: Kuva tulee näkyviin kuvaruudun keskeltä. EI KÄYT.: Toiminto poistetaan käytöstä. MEDIA Valitsee toistettavan mediatyypin. VIDEO: Toistaa videotiedostot. VALOKUVA (MUSIIKKI): Toistaa valokuva- ja musiikkitiedostot kuvaesityksenä. Voit katsella kuvaesityksen äänen kanssa, kun musiikki- ja valokuvatiedostot sijoitetaan samaan albumiin. Jos musiikki- tai valokuvatiedoston toistoajat ovat eripituiset, pidemmän toistoa jatketaan ilman ääntä tai kuvaa. VALOKUVA: Toistaa valokuvatiedostot. MUSIIKKI: Toistaa musiikkitiedostot. Paina SUBTITLE toistettaessa musiikkitiedostoja, jotka sisältävät tahdistamattomia sanoitustietoja. Soitin tukee vain MP3 ID3 -sanoituksia. * Tiedostosta riippuen tämä toiminto ei ehkä ole mahdollinen. PBC-toiminnoilla varustettujen VIDEO-CD -levyjen toistaminen Toistaminen ilman PBC-toimintoja Valitse raita ./> -painikkeilla tai 6 FI Kun aloitat PBC-toiminnoilla (Playback Control) varustettujen VIDEO-CD -levyjen toiston, kuvaruudulle saadaan eri vaihtoehtoja sisältävä valikko. numeropainikkeilla soittimen ollessa pysäytettynä ja paina sitten N tai ENTER. Voit palata PBC-toistoon painamalla x kahdesti ja painamalla sen jälkeen N. Levykelkan lukitseminen (lapsilukko) Voit lukita levykelkan niin, ettei sitä voi avata vahingossa. Kun soitin on valmiustilassa, paina järjestyksessä O RETURN, ENTER ja [/1 kaukosäätimestä. Soittimeen kytkeytyy virta, ja etupaneelin näytössä näkyy ” ” (LOCKED). Z- painike ei toimi, kun lapsilukko on käytössä. Levykelkan lukituksen poistaminen Kun soitin on valmiustilassa, paina järjestyksessä O RETURN, ENTER ja \/1 kaukosäätimestä uudelleen. Television ohjaaminen kaukosäätimellä Voit ohjata Sony-television äänenvoimakkuutta, signaalilähteen valintaa ja virtakytkintä vakiovarusteisiin sisältyvällä kaukosäätimellä. Jos televisiosi on mainittu seuraavassa taulukossa, valitse sitä vastaava valmistajan koodi. Syötä oikea koodinumero uudelleen, kun vaihdat kaukosäätimen paristot. 1 Pidä TV [/1 -painike painettuna ja syötä television valmistajan koodi numeropainikkeilla. 2 Vapauta TV [/1 -painike. Ohjattavien televisioiden koodinumerot Sony 01 (oletusasetus) Hitachi 24 JVC 33 LG/Goldstar 76 Panasonic 17, 49 Philips 06, 08, 72 Samsung 71 Sharp 29 Toshiba 38

CD-levyn ja datatiedostojen kopiointi USB-laitteeseen (Vain DVP-SR350) Voit kopioida* CD-levyn ja datatiedostoja USB-laitteeseen. CD-levyä tai datatiedostoja ei voi kopioida levyn toiston aikana. * Joitakin levyjä ei ehkä voi kopioida. REC LED USB-laite REC TO USB 1 Aseta levy levykelkkaan ja kytke USB-laite USB-liitäntään. 2 Paina DISPLAY. Ohjausvalikko tulee näkyviin. 3 Valitse ”REC TO USB” painamalla X/x. 4 Valitse kopioitavat kohteet painamalla X/x ja paina ENTER. Kun kopioit CD-levyä, valitse ”LEVY” tai ”RAITA”. Kun kopioit datatiedostoja, valitse ”LEVY”, ”ALBUMI”, ”RAITA” tai ”TIEDOSTO”. Jos valitset ”LEVY”, siirry kohtaan 6. 5 Valitse albumit, raidat tai tiedostot painamalla C/X/x/c ja paina ENTER. Kun valitset albumeita, raitoja tai tiedostoja, REC LED -merkkivalo vilkkuu. Valittujen albumien, raitojen tai tiedostojen määrä näkyy etupaneelin näytössä tallennuksen valmiustilassa. 6 Paina N. REC LED -merkkivalo palaa CD-levyn tai datatiedostojen kopioinnin aikana. Tallennus käynnistyy. Tallennuksen eteneminen näytetään näytössä. Tallennuksen jälkeen näytössä näytetään ”Valmis”. Kohteen ”ALBUMI”, ”RAITA” tai ”TIEDOSTO” poistaminen Paina CLEAR. Noudata näytettävää ilmoitusta. USB-laitteen irrottaminen Lopeta toisto, CD-levyn kopiointi tai datatiedostojen kopiointi/poistaminen ja irrota USB-laite USB-liitännästä. Älä irrota USB-laitetta käytön aikana, sillä tiedot voivat korruptoitua. LUN:n vaihtaminen Joillekin laitteille voidaan näyttää LUNnumero (Logical Unit Number). Vaihda LUN-laitetta tai alkuperäistä tallennuspaikkaa painamalla , kun albumien tai raitojen luettelo näytetään näytössä. Toistettavat USB-laitteet • Tämä soitin tukee vain USBmassamuistiksi luokiteltavia laitteita. • Soitin tukee vain FAT-muotoisia USBlaitteita. • Jotkin USB-laitteet eivät ehkä toimi tässä soittimessa. Helppo tallennus Voit kopioida CD-levyn tai datatiedostoja helposti painamalla REC TO USB -painiketta. Kun painetaan REC TO USB -painiketta, näyttö tulee näkyviin. Paina N näytön mukaisesti. Tallennus käynnistyy. 7 FI