Views
8 months ago

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Tchèque

MUKAUTETTU-valikko Voit

MUKAUTETTU-valikko Voit määrittää eri asetuksia. Paina DISPLAY soittimen ollessa Kohta Nimi, toiminto KIELEN ASETUS NÄYTTÖASETUKSET TV-TYYPPI: Tällä toiminnolla voit valita liitettävän television kuvasuhteen. 16:9 4:3 LETTER BOX 4:3 PAN SCAN 8 FI pysäytystilassa, valitse (ASETUKSET) ja sitten ”MUKAUTETTU”. MUKAUTETTU-valikko tulee näkyviin. Valikkonäytön kohtien luettelo NÄYTTÖ (kuvaruutunäyttö): Tällä toiminnolla voit vaihtaa kuvaruutunäytön kielen. VALIKKO* 1 : Voit valita haluamasi kielen levyn valikkoja varten (Vain DVD VIDEO). AUDIO* 1 : Voit valita ääniraidan kielen. Kun valitset ”ALKUPERÄINEN”, levyllä määritetty ensisijainen kieli tulee käyttöön. (Vain DVD VIDEO) TEKSTITYS* 1 : Voit valita DVD VIDEO -levylle tallennetun tekstityksen kielen. Jos valitset asetukseksi ”ÄÄNEN MUKAAN”, tekstityskieli muuttuu ääniraitaa varten valitsemasi kielen mukaiseksi. (Vain DVD VIDEO) NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ: Kun asetuksena on ”KÄYTÖSSÄ”, esiin tulee näytönsäästökuva, jos soitin on tauko- tai pysäytystilassa vähintään 15 minuuttia. Voit poistaa näytönsäästäjän käytöstä painamalla N. TAUSTA: Valitsee taustavärin tai kuvan, joka tulee television kuvaruutuun. Jos asetuksena on ”KANSIKUVA” eikä levyllä ole kansikuvaa, näkyviin tulee ”GRAFIIKKAKUVA”. LINE: Valitsee lähtevän videosignaalin. MUKAUTETUT ASETUKSET AUTOM. VIRRANKAT: Ottaa automaattisen virrankatkaisun käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Jos valitset ”KÄYTÖSSÄ”, soitin siirtyy valmiustilaan, kun se on ollut pysäytystilassa yli 30 minuuttia. AUTOM. TOISTO: Jos valitset ”KÄYTÖSSÄ”, toisto alkaa automaattisesti, kun ajastin (ei sisälly vakiovarusteisiin) kytkee soittimeen virran. TAUKOTILA: Valitsee taukotilassa näkyvän kuvan. Valitse normaalisti ”AUTO”. Kun lähtevä kuva on suuritarkkuuksinen, valitse asetukseksi ”RUUTU”. (Vain DVD) RAIDAN VALINTA: Määrittää eniten kanavia sisältävän äänen ensisijaiseksi, kun toistat DVD VIDEO -levyä, jota äänitettäessä on käytetty useita äänijärjestelmiä (PCM, MPEG audio, DTS tai Dolby Digital). Jos valitset ”AUTO”, ensisijaisuus on määritetty. (Vain DVD VIDEO) MONILEVY TOISTONJTK: Ottaa monilevyisen toistonjatkamistoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Soitin voi tallentaa muistiin toistonjatkamistoiminnon asetukset enintään 6:tta DVD VIDEO- tai VIDEO-CD -levyä varten. Jos aloitat asetukset uudelleen, toistonjatkamiskohta poistetaan. (Vain DVD VIDEO/VIDEO CD) AUDIOASETUKSET AUDIO DRC (Dynamic Range Control)* 2 : Valitse asetus ympäristön mukaan. Valitse ”TV”, kun hiljaisimpia ääniä ei havaita, tai ”LAAJA ALUE”, kun kuunteluympäristö on hyvä, kuten kotiteatteri. ÄÄNIMIKSAUS* 2 : Vaihtaa 2- kanavamiksaustavan, kun toistat DVD-levyä, jolle on tallennettu takakaiuttimien toistettaviksi tarkoitetut äänet (kanavat) tai jonka ääni on tallennettu Dolby Digital -muotoon. Valitse normaalisti ”DOLBY SURROUND”. DIGITAALILÄHTÖ: Voit valita, syöttääkö soitin äänisignaalit DIGITAL OUT (COAXIAL) -liitännästä. Jos valitset ”KÄYTÖSSÄ”, valitse myös ”DOLBY DIGITAL”, ”MPEG”, ”DTS” tai ”48kHz/ 96kHz PCM”. DOLBY DIGITAL: Valitsee Dolby Digital -signaalin tyypin. Valitse ”D-PCM”, kun soitin on liitetty audiolaitteeseen, jossa ei ole Dolby Digital -dekooderia. MPEG: Valitsee MPEG-äänisignaalin tyypin. Valitse ”MPEG”, kun soitin on liitetty audiolaitteeseen, jossa on MPEG-dekooderi.

DTS: Valitsee DTS-äänisignaalin tyypin. Valitse ”KÄYTÖSSÄ”, kun toistat DVD VIDEO -levyä, jossa on DTS-ääniraita. Älä valitse ”KÄYTÖSSÄ”-asetusta, kun soitin liitetään äänilaitteeseen, jossa ei ole DTSdekooderia. 48kHz/96kHz PCM: Valitsee digitaalisen äänisignaalin näytteenottotaajuuden. (Vain DVD VIDEO) * 1 Kun valitset ”MUUT t”, valitse ja syötä kielikoodi. Katso ”LANGUAGE CODE LIST” tämän käyttöohjeen lopussa. * 2 Tämä toiminto vaikuttaa seuraavien liitäntöjen lähtösignaaliin: – AUDIO OUT L/R -liitännät. – DIGITAL OUT (COAXIAL) -liitäntä vain silloin, kun ”DOLBY DIGITAL” - asetuksena on ”D-PCM”. – LINE (RGB)-TV -liitäntä. Lisätietoja Vianmääritys Jos sinulla on jokin seuraavassa kuvatuista ongelmista käyttäessäsi tätä soitinta, yritä ratkaista ongelma näiden vianmääritysohjeiden avulla, ennen kuin viet laitteen huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, pyydä apua lähimmältä Sonyjälleenmyyjältä. Soittimeen ei tule virtaa. c Tarkista, että verkkovirtajohto on kytketty kunnolla. Kuvaa ei näy tai kuvassa on kohinaa. c Kytke liitäntäkaapeli uudelleen kunnolla. c Liitäntäkaapelit ovat vioittuneet. c Tarkista television liitäntä ja valitse televisiosta se signaalilähde, josta soittimen kuva tulee. c Valitse ”NÄYTTÖASETUKSET”-valikon ”LINE”-asetus televisiosi mukaisesti. c Levy on likainen tai vioittunut. Ääntä ei kuulu. c Kytke liitäntäkaapeli uudelleen kunnolla. c Liitäntäkaapeli on vioittunut. c Soitin on taukotilassa tai hidastetussa toistotilassa. c Soittimen pikasiirto eteen- tai taaksepäin on käytössä. Kaukosäädin ei toimi. c Kaukosäätimen paristojen varaus on heikko. c Et suuntaa kaukosäädintä soittimessa olevaan kaukosäätimen tunnistimeen . c Kun käytät soitinta painamalla järjestyksessä kaukosäätimen painikkeita, paina niitä 5 sekunnin välein. Levyä ei voi toistaa. c Levy on ylösalaisin. Aseta levy paikalleen toistettava puoli alaspäin. c Levy on vääntynyt. c Soitin ei toista tietynlaisia levyjä. c DVD-levyn aluekoodi ei ole sama kuin soittimen aluekoodi. c Soittimeen on tiivistynyt kosteutta. c Soitin ei toista tallennettua levyä, jota ei ole viimeistelty oikein. ,jatkuu 9 FI