Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

DRO În Programare auto,

DRO În Programare auto, aparatul foto analizează scena fotografiată și corectează automat luminozitatea și contrastul pentru a îmbunătăţi calitatea imaginii. DRO înseamnă „Optimizor de gamă dinamică” o funcţie care optimizează automat diferenţa dintre părţile luminoase și întunecate ale unei imagini. Cuprins 1 MENU t (DRO) t mod dorit (Dezactivat) (DRO standard) (DRO plus) Nu reglează. Reglează automat luminozitatea și contrastul imaginilor. Reglează luminozitatea și contrastul imaginii automat și puternic. Căutare operaţie Note • În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca efectele de corecţie să nu fie obţinute. • Pentru valoarea ISO se poate seta numai [ISO AUTO] sau valori de la [ISO 80] la [ISO 800] pentru valoarea ISO atunci când se setează [DRO plus]. MENU/Căutare setări Index 68 RO

Reducere ochi închiși Când Selectare scenă este setat la (Instantaneu estompat) în timp ce înregistraţi o imagine, aparatul foto înregistrează automat două imagini consecutive. Aparatul foto va selecta, afișa și înregistra automat imaginea în care ochii nu clipesc. Cuprins 1 MENU t (Reducere ochi închiși) t mod dorit (Auto) (Dezactivat) Când funcţia Detecţie feţe este activă, funcţia Reducere ochi închiși acţionează astfel încât să fie înregistrate imagini în care subiectul are ochii deschiși. Nu utilizează funcţia Reducere ochi închiși. Căutare operaţie Note • Modul [Reducere ochi închiși] nu funcţionează în următoarele situaţii: – Când utilizaţi bliţul – Când este selectat modul Rafală – Când funcţia Detecţie feţe nu este activă – Când funcţia Declanșator zâmbet este activată • Uneori funcţia Reducere ochi închiși nu este activă în funcţie de situaţie. • Când funcţia Reducere ochi închiși este setată pe [Auto], dar sunt înregistrate doar imaginile în care subiectul are ochii închiși, este afișat mesajul „Ochi închiși detectaţi” pe ecranul LCD. Fotografiaţi din nou după caz. MENU/Căutare setări Index 69 RO