Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

MENU/Căutare setări

MENU/Căutare setări Ieșire video Setează ieșirea semnalului video în funcţie de sistemul color TV al echipamentului video conectat. Sistemele color TV diferă în funcţie de ţară și de regiune. Pentru a vizualiza imagini pe un ecran TV, verificaţi sistemul color TV al ţării sau regiunii de utilizare (pagina 110). 1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Ieșire video] t mod dorit t z pe butonul de control NTSC PAL Setează semnalul de ieșire video pe modul NTSC (de ex., pentru S.U.A., Japonia). Setează semnalul de ieșire video pe modul PAL (de ex., pentru Europa, China). Cuprins Căutare operaţie Index 94 RO

Conectare USB Selectează modul USB la conectarea aparatului foto la un computer sau la o imprimantă compatibilă PictBridge cu ajutorul cablului pentru terminale multifuncţionale. 1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Conectare USB] t mod dorit t z pe butonul de control Auto PictBridge PTP/MTP Mass Storage Aparatul foto recunoaște automat și stabilește o comunicaţie cu un computer sau cu o imprimantă compatibilă PictBridge. Conectează aparatul foto la o imprimantă compatibilă PictBridge. Când conectaţi aparatul foto la un computer, Asistentul AutoPlay Wizard apare și fotografiile din folderul de înregistrare de pe aparatul foto sunt importate în computer. (cu Windows 7/Vista/XP, Mac OS X) Stabilește o conexiune Mass Storage între aparatul foto și un computer sau alt dispozitiv USB. Note • Dacă nu puteţi conecta aparatul foto la o imprimantă compatibilă PictBridge prin setarea [Auto], selectaţi [PictBridge]. • Dacă nu puteţi conecta aparatul foto la un computer sau la un dispozitiv USB prin setarea [Auto], selectaţi [Mass Storage]. • Când [Conectare USB] este setat la [PTP/MTP], nu puteţi exporta filme pe un computer. Pentru a exporta filme pe un computer, setaţi [Conectare USB] la [Auto] sau [Mass Storage]. Cuprins Căutare operaţie MENU/Căutare setări Index 95 RO