MartonVásár újság 2012/2 - MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet

mgki.hu

MartonVásár újság 2012/2 - MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet

2012/215merezés idõszakára nagyon lecsökkenteka vetésidõkbõl és a tenyészidõkbõladódó az anyai és apai vonalak virágzásábantapasztalt különbségek, így amunkálatok rövid idõintervallumrakoncentrálódtak. A címerezõ gépünkidén még többet volt munkában, mintkorábban.A statisztikák szerint a nyár folyamán39 hõségnap volt, 30 °C felettihõmérséklettel, és ebbõl 19 nap 35°C feletti csúcshõmérséklettel. AzUV-sugárzás nagyon erõs volt. Ezek azidõjárási körülmények erõsen csökkentettéka pollen és a bibe életképességétés a termékenyülés hatékonyságát.Nagyon sokat dolgoztunkannak érdekében, hogy a termékenyülésmegfelelõen alakuljon, és erõfeszítéseinkeredményesek voltak. Az öntözésselfolyamatosan pótoltuk a vizet,igyekeztünk páradúsabb levegõt biztosítaniannak érdekében, hogy a pollenés a bibe minél tovább életképes maradjon.A termékenyülés mértéke rendkívülváltozatosan alakult, 50-100%-osarányok között mindent lehetett találni.Egy-két napos különbség a keléskormár okozhatott gyengébb vagy jobbtermékenyülési értéket. Összességébenelmondható, hogy a martonvásári nemesítésûalapanyagokkal a vetõmagelõállítók közös munkája ismét sikeresvolt (4. kép).A virágzás után, a betakarítás elõtt a4. kép A termékenyülés sajátossága 2012-ben: változatosság egy elõállítótáblán belül is„0” apás elõállításainkban kipróbáltuka címerezõ gép apakivágó adapterét is.Jó munkát végzett és a jövõben továbbialkalmazását tervezzük.A szemtelítõdés és érés idõszakábansem volt értékelhetõ csapadék, ahõség nagyon hirtelen érlelte a kukoricákat.A területünknek csak 10%-ántudtunk ideális nedvességtartalommal(30-35%) betakarítani, a többi területenvagy még idõben (25-30%), vagy mármegkésve (20-25%) kerültek a feldolgozóbaa letört csövek.Jelenleg ugyan még zajlanak a vetõmagfeldolgozások, de az már látszik,hogy a Bázismag Kft., az elõzõ évekvetõmag forgalmát figyelembe vévemegfelelõ mennyiségû és kiváló készlettelrendelkezik majd.Végh AndrásInformatikai rendszer kialakításaa mezõgazdasági mûvelésbõl adódóterhelések minõsítésére és a talaj környezetiállapotának nyomon követéséreAtalajok állapotának (készletének ésminõségének) veszélyeztetése ajövõ nemzedékek jogait sérti. A védelema jó talajállapot fenntartását, a természetesökoszisztémák mûködésénekmegóvását, a termõterület megõrzését,a talajszennyezõdés megelõzését, valaminta talaj vízháztartásának szabályozásátjelenti, figyelembe véve a mezõgazdaságitermelés igényeit, valamint atalajhasználat-váltás és a klímaváltozáskihívásait.A vonatkozó Európai Uniós jogszabályokés ajánlások olyan gazdálkodásigyakorlat kialakítását szorgalmazzák,amely a természeti erõforrások fenntarthatóhasználatán, a természeti értékek,a biodiverzitás megõrzésén, a tájértékeinek megóvásán és egészségestermékek elõállításán alapszik.Az MTA ATK Talajtani és AgrokémiaiIntézet a Környezet és EnergiaOperatív Program (KEOP) támogatásával2010-2012 között, széles szakmaiösszefogással végrehajtott kutatásábanegy olyan informatikai fejlesztést valósítottmeg, amely a mezõgazdasági mûvelésbõladódó üzemi terhelések minõsítéséreés a talaj környezeti állapotánaknyomon követésére alkalmas.A kutatás végrehajtásának részleteiAz Országos Környezeti InformációsRendszer (OKIR) talajdegradációsalrendszer (TDR) kialakítása címû kutatásiprogram célkitûzése a gazdálkodáskörnyezeti eredményességénekvizsgálatára, a mezõgazdasági eredetûterhelések hatásainak degradációs álla-

More magazines by this user
Similar magazines