Register and win! - Harald Nyborg

harald.nyborg.dk

Register and win! - Harald Nyborg

Abi häirete korral

Kõrgsurvepesurisse ei tekki rõhku või

seade pulseerib.

Eemaldage kõrgsurveotsikud,

kontrollige kõrgsurveotikuid vigastuste

osas, peske T-Racer puhta veega läbi

ja paigaldage kõrgsurveotsikud

seejärel uuesti.

Kõrgsurvedüüsi puhastamine

Joonis

1 Eemaldage klambrid.

2 Tõmmake kõrgsurvedüüs välja.

3 Puhastage kõrgsurvedüüsi puhta

veega, vajadusel vahetage välja.

4 Pange kõrgsurvedüüs kohale.

5 Paigaldage klambrid.

Üldmärkusi

Näpunäide

Pikendustorusid võib kasutada kõigi

Kärcheri tarvikutega.

Hooldus

Puhastage seadet pärast kasutamist niiske

lapiga.

Keskkonnakaitse

Pakendmaterjalid on

taaskasutatavad. Palun ärge visake

pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid

suunake need taaskasutusse.

Vanad seadmed sisaldavad

taaskasutatavaid materjal, mis tuleks

suunata taaskasutusse. Palun

likvideerige vanad seadmed seetõttu

vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate

aadressilt:

http://www.karcher.de/de/unternehmen/

umweltschutz/REACH.htm

Varuosad

Kasutage eranditult KÄRCHERi

originaalvaruosi. Varuosade loend on

käesoleva kasutusjuhendi lõpus.

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud

müügiesindaja antud garantiitingimused.

Seadmel esinevad rikked kõrvaldame

garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on

materjali- või valmistusviga.

Garantiijuhtumi korral palume pöörduda

müüja või lähima volitatud klienditeenistuse

poole, esitades ostu tõendava dokumendi.

50 Eesti

More magazines by this user
Similar magazines