Views
7 months ago

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Croato

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Croato

U slučaju problema U

U slučaju problema U slučaju problema Prije odnošenja IC rekordera u servis, provjerite sljedeće natuknice. Ukoliko problem postoji i nakon provjere, obratite se najbližem Sony servisu. IC rekorder Pojava IC rekorder se ne može isključiti. IC rekorder se ne može uključiti. Prikaz ne nestaje s pokazivača. Prikaz je zamućen. Rješenje 66 Pomaknite preklopku HOLD u smjeru strelice dok je IC rekorder zaustavljen (str. 25). 66 Podešena je preklopka HOLD. Pomaknite preklopku HOLD u suprotnom smjeru od strelice (str. 25). 66 Uklonite zaštitnu foliju s pokazivača prije uporabe IC rekordera. IC rekorder ne radi. 66 Baterija je uložena s nepravilno okrenutim polaritetima (str. 14). 66 Baterija je prazna (str. 16). 66 Tipke su blokirane pomoću HOLD preklopke (str. 78). (Ako pritisnete bilo koju tipku, treperi "HOLD" na 3 sekunde.) Iz zvučnika se ne čuje zvuk. 66 Glasnoća je podešena na najmanju razinu (str. 54). 66 Priključene su slušalice (str. 55). Čuje se zvuk iz zvučnika dok su priključene slušalice. Ako ne priključite pravilno slušalice tijekom reprodukcije, zvuk 66 se može čuti iz zvučnika. Odspojite slušalice i ponovno ih pravilno spojite. 110

Pojava Ne svijetli indikator rada. Prikazuje se "MEMORY FULL" i ne možete pokrenuti snimanje. Prikazuje se "FILE FULL" i ne može se rukovati IC rekorderom. Ne možete dodati snimku poruci ili snimiti snimku preko poruke. Snimanje je prekinuto. Rješenje 66 "LED" je podešeno na "OFF" (str. 91). Prikažite izbornik i podesite "LED" na "ON". 66 Memorija je puna. Izbrišite neke poruke (str. 71) ili obrišite sve poruke nakon što ih pohranite na računalo. 66 U odabranu mapu je snimljeno ukupno 999 poruka ili je ukupno snimljeno 1012 poruka (ako je kreirano 5 mapa). Zato nije moguće snimiti drugu poruku ili prebaciti poruku, Izbrišite neke poruke (str. 71) ili obrišite sve poruke nakon što ih pohranite na računalo. 66 Tvornički je opcija "ADD/OVERWRITE" u izborniku podešena na "OFF." Prikažite izbornik i promijenite "ADD/OVERWRITE" na "ADD" ili "OVERWRITE" (str. 45, 47). 66 Preostali kapacitet memorije nije dovoljan. Presnimljeni dio obrisat će se nakon što završi snimanje dijela koji se presnimava. Presnimavanje je zato moguće samo unutar preostalog vremena snimanja. 66 Nije moguće dodati ili presnimiti snimku u LPCM, WMA ili MP3 datoteku koja nije snimljena pomoću IC rekordera. 66 Dok se kao indikator mape prikazuje " ", poruka u toj mapi se ne može uređivati. Aktivirana je funkcija VOR (str. 42) ili sinkronizirano snimanje. 66 Podesite "VOR" na "OFF" (str. 84) ili "SYNC REC" na "OFF" (str. 88) u izborniku. U slučaju problema 111