Views
6 months ago

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Croato

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Croato

1 Pritisnite i zadržite

1 Pritisnite i zadržite /MENU za otvaranje izbornika. Prikazuje se izbornik. 2 Pritisnite ili za odabir "REC LEVEL" i zatim pritisnite . 3 Pritisnite ili za odabir željenog moda snimanja i zatim pritisnite . S-HIGH и : Za snimanje zvuka podalje od IC rekordera ili tihog zvuka, kao što je kod snimanja u prostranoj prostoriji. MUSIC й : Za snimanje prirodnijeg akustičkog zvuka i za izbjegavanje izobličavanja zvuka. MANUAL: Tijekom ručnog snimanja, razinu snimanja možete podesiti ručno. 4 Pritisnite (stop) za zatvaranje izbornika. LOW ж : Za snimanje diktata pomoću mikrofona ispred usta, zvuka u blizini IC rekordera ili glasnog zvuka. HIGH з : Za snimanje zvuka normalnog razgovora ili na sastanku, kod snimanja u sobi za sastanke ili tijekom intervjua. 34

Mod ručnog snimanja Ugrađeni mikrofoni Indikator rada /MENU Ako podesite "REC LEVEL" na "MANUAL", možete ručno podesiti razinu snimanja. 1 2 Podesite "REC LEVEL" na "MANUAL" u izborniku. Detalje potražite u "Podešavanje razine snimanja" (str. 33). Odaberite mapu. A Pritisnite /MENU za prikaz izbornika za odabir mape. B Pritisnite ili za odabir mape u koju želite snimati poruke i zatim pritisnite . 3 Pritisnite i zadržite (snimanje/ pauza). IC rekorder prelazi u pripravno stanje snimanja. Kad počnete govoriti u mikro fon, skala razine snimanja se pomiče. 4 Pritisnite ili za podešavanje razine snimanja ovisno o izvoru zvuka. Podesite maksimalnu razinu zvuka koji se snima na približno –12 dB na skali, ovisno o izvoru zvuka. Ako se prikazuje " ", pritisnite ili za smanjivanje snimanja tako da se ne prikazuje " " i ne dođe do izobličavanja zvuka. Snimanje 35