Views
8 months ago

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Croato

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Croato

1 Odaberite poruku koju

1 Odaberite poruku koju želite prebaciti. 2 Pritisnite i zadržite /MENU za otvaranje izbornika. Prikazuje se izbornik. 3 Pritisnite ili za odabir "MOVE" i zatim pritisnite . Reproducira se poruka koju želite prebaciti. 5 Pritisnite (stop) za zatvaranje izbornika. Za odustajanje od prebacivanja poruke Pritisnite (stop) prije koraka 4. 4 Pritisnite ili za odabir mape u koju želite prebaciti poruku i zatim pritisnite . Prikazuje se "EXECUTING..." i poruka se prebacuje na zadnje mjesto u odredišnoj mapi. Kad prebacite poruku u drugu mapu, originalna poruka u prethodnoj mapi se briše. 74

Dijeljenje poruke u dva dijela DIVIDE , 1 Pritisnite DIVIDE/ (bookmark) za vrijeme reprodukcije poruke koju želite podijeliti. "DIVIDE? [DIVIDE] TO EXECUTE" prikazuje se uz naziv poruke ili datoteke i broj poruke. 2 Pritisnite DIVIDE/ (bookmark). Prikazuje se "DIVIDING..." s animacijom, novom dijelu podijeljene poruke dodjeljuje se novi broj i broj sljedećih poruka povećava se za jedan. Poruka 1 Poruka 2 Poruka 3 Poruka se dijeli. Poruka 1 Poruka 2 Poruka 3 Poruka 4 Povećavaju se brojevi poruka. Uređivanje poruka Poruku možete podijeliti tijekom reprodukcije tako da je podijeljena na dva dijela i svakom dijelu se dodjeljuje novi broj. Dijeljenjem poruke možete na vrlo jednostavan način pronaći željeni dio poruke koji želite reproducirati nakon dužeg snimanja, primjerice sastanka. Poruku možete dijeliti dok ukupan broj poruka u mapi ne dosegne 999 ili dok ukupan broj poruka u svim mapama ne dosegne 1012 ako ima 5 mapa . 75