Views
6 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Polacco

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Odzyskiwanie danych n132 N Jak zmniejszyć wielkość obszaru odzyskiwania po awarii? Wbudowane urządzenie pamięci masowej zawiera obszar odzyskiwania po awarii, na którym są zapisywane dane niezbędne do odtworzenia systemu. Jeśli komputer jest wyposażony w dysk półprzewodnikowy, można zminimalizować obszar odzyskiwania po awarii, usuwając takie dane. 1 Umieść dysk odzyskiwania w napędzie optycznym, gdy komputer działa w trybie normalnym, wyłącz komputer, a następnie włącz go ponownie. ! Użyj dysku odzyskiwania utworzonego po otrzymaniu komputera. ✍ W przypadku korzystania z zewnętrznego napędu optycznego (niebędącego częścią zestawu) uruchom ponownie komputer i po pojawieniu się logo VAIO naciśnij kilkakrotnie klawisz F11. 2 Za pomocą klawiszy M i m wybierz pozycję VAIO Care Rescue, a następnie naciśnij klawisz Enter. 3 Kliknij kolejno przyciski Tools i Start advanced recovery wizard. ✍ Po pojawieniu się komunikatu Do you need to rescue data? utwórz w razie potrzeby kopię zapasową swoich danych. 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aż pojawi się okno Select recovery type. 5 Wybierz pozycję Custom recovery - Remove recovery contents. 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. ! Powyższa procedura obejmuje odtworzenie systemu. Aplikacje i dane zapisane w urządzeniu pamięci masowej przed usunięciem danych służących do odzyskiwania po awarii zostaną utracone. Po usunięciu danych służących do odzyskiwania po awarii należy, w celu późniejszego odtworzenia systemu, utworzyć dyski odzyskiwania po awarii.

Rozwiązywanie problemów > Akumulator n133 N Akumulator Jak sprawdzić stan naładowania akumulatora? Do sprawdzania stanu naładowania akumulatora służy wskaźnik ładowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ładowanie akumulatora (strona 22). Kiedy komputer korzysta z zasilania sieciowego? Jeśli komputer jest podłączony do gniazdka sieciowego za pośrednictwem zasilacza, korzysta z zasilania sieciowego, nawet jeśli zainstalowany jest w nim akumulator. Kiedy należy naładować akumulator? Akumulator należy naładować, gdy: ❑ jest on na wyczerpaniu oraz migają wskaźniki ładowania i zasilania, ❑ nie był on używany przez dłuższy czas. Kiedy należy wymienić akumulator? Kiedy akumulator osiągnie koniec okresu przydatności do użycia, wyświetlony zostanie komunikat o potrzebie wymiany akumulatora. Za pomocą funkcji Akumulator (Battery) w aplikacji VAIO Control Center można okresowo sprawdzać aktualną pojemność akumulatora. Zainstalowany akumulator jest rozgrzany. Czy oznacza to nieprawidłowe działanie? Nie, akumulator rozgrzewa się, jeśli komputer jest z niego zasilany.