Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Polacco

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie tabliczki dotykowej n 36 N Używanie tabliczki dotykowej Za pomocą tabliczki dotykowej można wskazywać, wybierać, przeciągać i przewijać obiekty na ekranie. Działanie Wskazywanie Kliknięcie Dwukrotne kliknięcie Kliknięcie prawym przyciskiem Opis Przesuń palec po tabliczce dotykowej (1), aby umieścić wskaźnik (2) na elemencie lub obiekcie. Naciśnij lewy przycisk (3) jeden raz. Dwukrotnie naciśnij lewy przycisk. Naciśnij prawy przycisk (4) jeden raz. W przypadku wielu aplikacji czynność ta powoduje wyświetlenie menu skrótów zależnego od kontekstu. Przeciąganie Przesuń palec po tabliczce dotykowej, jednocześnie naciskając lewy przycisk. Przewijanie Aby przewijać w pionie, przesuń palec wzdłuż prawej krawędzi tabliczki dotykowej. Aby przewijać w poziomie, przesuń palec wzdłuż dolnej krawędzi tabliczki dotykowej. Podczas przewijania w pionie lub w poziomie możesz wykonywać palcem koliste ruchy na powierzchni tabliczki dotykowej, aby przewijać bez odrywania od niej palca (funkcja przewijania jest dostępna tylko w przypadku aplikacji, które obsługują przewijanie za pomocą tabliczki dotykowej). Trącanie Szybkim ruchem przesuń dwoma palcami w jednej linii po powierzchni tabliczki dotykowej. W przeglądarce internetowej lub w przeglądarce obrazów można trącić tabliczkę dotykową w lewo, aby wykonać ruch wstecz, lub w prawo, aby wykonać ruch do przodu. Zwieranie W niektórych aplikacjach możesz zwierać dwa palce na powierzchni tabliczki dotykowej, aby sterować powiększaniem obrazu. Rozwarcie palców powoduje powiększenie obrazu, a ich zwarcie pomniejszenie go. ✍ Tabliczkę dotykową można włączyć lub wyłączyć, kiedy do komputera podłączona jest mysz. Aby zmienić ustawienia tabliczki dotykowej, użyj aplikacji VAIO Control Center. ! Przed wyłączeniem tabliczki dotykowej koniecznie podłącz mysz. Jeśli tabliczka dotykowa zostanie wyłączona przed podłączeniem myszy, operacje wskazywania będzie można przeprowadzać tylko za pomocą klawiatury.

Używanie komputera VAIO > Używanie przycisków specjalnych n 37 N Używanie przycisków specjalnych Komputer jest wyposażony w przyciski specjalne, które umożliwiają korzystanie z wybranych funkcji. Przycisk specjalny Przycisk DISPLAY OFF u Przycisk odtwarzania/pauzy x Przycisk zatrzymania . Przycisk przejścia do poprzedniego utworu > Przycisk przejścia do następnego utworu Przycisk ASSIST Przycisk S1 Przycisk VAIO Funkcje * Do odtwarzania należy użyć programu WinDVD BD. Umożliwia wyłączenie podświetlenia ekranu LCD. Aby włączyć podświetlenie ekranu LCD, wykonaj jedną z następujących czynności: - Naciśnij dowolny klawisz. - Naciśnij dowolny przycisk specjalny. - Przesuń palcem po powierzchni tabliczki dotykowej. ! Nie możesz włączyć podświetlania ekranu LCD za pomocą urządzenia USB, np. myszy. Umożliwia rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania dysków CD, DVD, Blu-ray Disc * lub pliku audio-wideo zapisanego na wbudowanym urządzeniu pamięci masowej. Umożliwia zatrzymanie odtwarzania dysków CD, DVD, Blu-ray Disc * lub pliku audio-wideo zapisanego na wbudowanym urządzeniu pamięci masowej. Pozwala odtworzyć poprzedni rozdział/plik podczas odtwarzania wideo albo poprzedni utwór/plik podczas odtwarzania audio. Pozwala odtworzyć następny rozdział/plik podczas odtwarzania wideo albo następny utwór/plik podczas odtwarzania audio. Uruchamia narzędzie VAIO Care, gdy komputer jest włączony. Gdy komputer jest wyłączony, przycisk ASSIST służy do uruchamiania programu VAIO Care Rescue. ! Nie należy naciskać przycisku ASSIST, gdy komputer znajduje się w trybie hibernacji. Przycisk ten pozwala uruchomić zadanie, które jest przypisane do niego domyślnie. Domyślne przypisanie można zmienić za pomocą aplikacji VAIO Control Center. Zależnie od modelu, uruchamia aplikację Media Gallery lub włącza/wyłącza dźwięk.