Views
9 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Polacco

Korzystanie z urządzeń

Korzystanie z urządzeń peryferyjnych > Podłączanie urządzenia i.LINK n 88 N Podłączanie cyfrowej kamery wideo Jak podłączyć cyfrową kamerę wideo Podłącz jedną końcówkę kabla i.LINK (1) (niebędącego częścią zestawu) do portu i.LINK (2) w komputerze, a drugą końcówkę do portu DV In/Out (3) w cyfrowej kamerze wideo. ✍ Przebieg procedury podłączania jest uzależniony od zgodnego urządzenia i.LINK. Więcej informacji można znaleźć w dołączonym do niego podręczniku. Za pośrednictwem połączenia i.LINK nie można uzyskać dostępu do zawartości karty pamięci „Memory Stick” znajdującej się w cyfrowej kamerze wideo.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > n 89 N Dostosowywanie ustawień komputera VAIO W tej sekcji opisano w skrócie, jak zmienić główne ustawienia komputera VAIO. Można się z niej dowiedzieć między innymi, jak używać oprogramowania Sony, programów użytkowych i innych oraz jak dostosowywać ich wygląd. ❑ Ustawianie hasła (strona 90) ❑ Korzystanie z technologii Intel(R) VT (strona 97) ❑ Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center (strona 98) ❑ Korzystanie z aplikacji Zarządzanie energią w VAIO (strona 99) ❑ Zmiana wersji językowej systemu (strona 100)