14.02.2015 Views

Aprīlis - Birzgales pagasts

Aprīlis - Birzgales pagasts

Aprīlis - Birzgales pagasts

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Pagasta pārvaldes informatīvs izdevums 2013.gada 10.aprīlis Nr.219<br />

Apstiprināts Ķeguma novada ģerbonis<br />

28.martā notika piektie „Pašvaldību<br />

ģerboņu svētki”. Heraldikas komisijas<br />

apstiprināto ģerboni Melngalvju namā<br />

saņēma arī Ķeguma novads. Pasākumā<br />

Ķeguma novadu pārstāvēja un prezentēja domes priekšsēdētājs Roberts Ozols, domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Ūzuls,<br />

izpilddirektore Nelda Sniedze, Ķeguma novada pašvaldības izglītības speciāliste Sandra Čivča un Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja<br />

Dace Māliņa.<br />

Novada ģerboņa centrā attēlotā saule simbolizē gan enerģiju, gan arī Latvijā pirmo lielo hidroelektrostaciju. Ģerboņa 4 daļas<br />

simbolizē administratīvi teritoriālās vienības – <strong>Birzgales</strong>, Tomes, Rembates pagastus un Ķeguma pilsētu kā novada administratīvo centru.<br />

no www.kegums.lv un www.ogrenet.lv materiāliem<br />

„Mēs esam viens otram – 2013”<br />

Tuvojas pavasaris, dienas kļūst garākas un siltākas. Drīz sāksies lielie sakopšanas un dārza darbi, bet līdz tam aicinu birzgaliešus<br />

būt aktīvus un piedalīties pasākuma „Mēs esam viens otram -2013”organizēšanā, kas paredzēts 11.maijā plkst. 19:00. Būsim aktīvi un<br />

pastāstīsim par mūsu aktīvajām, atsaucīgajām, radošajām, čaklajām ģimenēm. Jūsu vēstules un pieteikumus gaidīšu līdz 1.maijam, e –<br />

pasts Ritina22@inbox.lv vai arī personīgi, vai arī pa pastu adrese: Skolas iela – 2, Birzgale, <strong>Birzgales</strong> <strong>pagasts</strong>, Ķeguma novads, LV –<br />

5033. Cerot uz jūsu aktīvu dalību un atsaucību, ar cieņu -<br />

Tautas nama vadītāja Rita Reinsone<br />

Zenta tuvplānā<br />

Pavasara lēno nākšanu vieglāku dara labi cilvēki,<br />

kuri pilda solīto. Man tāda ir bijusī kolēģe Inga Jēruma. Pērn<br />

Birzgalē viņa stāstīja, ka raksta grāmatu par Valmieras<br />

Drāmas teātra aktrisi, televīzijas seriāla varoni Zentu –<br />

Regīnu Devīti. 25.martā, Starptautiskās teātra dienas<br />

priekšvakarā Inga un Regīna bija mūsu viešņas.<br />

Daudzās ģimenēs, kur skatās seriālu „Ugunsgrēks” ,<br />

Zenta kļuvusi par savējo. Šo aktrises radošo ceļu I.Jērumas<br />

grāmatā „No Zentas līdz Zentai” tagad var izlasīt ikviens –<br />

<strong>Birzgales</strong> bibliotēkā. Tikai būšot jāpierakstās rindā...<br />

Paldies visiem, kuri bija uz tikšanos. Turpmākie<br />

pasākumi muzejā „Rūķi”- 25.aprīlī pulksten 13.00<br />

senioru diena, bet Muzeju nakts visā Eiropā šogad<br />

18.maijā arī „Rūķos”.<br />

D.Melnūdre,<br />

<strong>Birzgales</strong> muzeja vadītāja


<strong>Birzgales</strong> Avīze Nr.219 2013.gada 10. aprīlis 2<br />

Par tīru sakoptu Latviju!<br />

Ņemot vērā pavasarim netipiski vēsos laika apstākļus un biezo sniega kārtu, Lielā Talka pārcelta<br />

uz 27.aprīli. Tādējādi gatavošanos talkai pagarinot par nedēļu un dabai ilgāk ļaujot atmosties no ieilgušās<br />

ziemas. Lēmums pārcelt Lielās Talkas norises laiku pieņemts ņemot vērā iedzīvotāju un Lielās Talkas<br />

pašvaldību koordinatoru pastiprinātās bažas par netipiski vēsajiem laika apstākļiem un pārdomām, vai<br />

aprīļa vidū esošā sniega kārta būs nokususi un būs iespējams realizēt plānotās aktivitātes. Arī Valsts<br />

prezidents un Lielās Talkas patrons Andris Bērziņš ir atbalsta šīs izmaiņas un 27.aprīlī piedalīsies Lielajā<br />

Talkā.<br />

Datuma maiņa būtiskas korekcijas Lielās Talkas norisē neievieš, vienīgi talciniekiem ir par nedēļu<br />

vairāk, lai sagādātu cimdus un izvēlētos sev tīkamāko talkošanas vietu. Talkā aicināts piedalīties ikviens<br />

Latvijas iedzīvotājs, kam rūp ilgtspējīga valsts attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē. Talkotāji aicināti ne tikai vākt<br />

atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, radīt puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus...<br />

Dzīvosim skaisti! Lai prieks Tev pašam un pārējiem! Pamatskola, kā katru gadu ierasts, talkos piektdien 26.aprīlī. Bet<br />

pārējie pulcēsimies 27.aprīlī pulksten 9.00 pie <strong>Birzgales</strong> tautas nama, ņemot līdzi grābekļus cirvjus un zāģus. Iedzīvotajiem ir iespēja<br />

pieteikt savas talkas arī mājas lapā. Atkritumu maisus (šogad sarkanā krāsā) varēs saņemt tikai reģistrētie lietotāji. Neskaidrību<br />

gadījumos sazināties ar Ķeguma novada talkas koordinatoru E.Kozlovu vai Birzgalē ar P.Kotānu.<br />

www.talkas.lv<br />

Ceļā uz XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem<br />

Tautas nama sezona sākas rudenī, kad vakari paliek garāki, tumšāki un tuvojas Ziemassvētku laiks. Bet vislielākais un<br />

saspringtākais darbs ir tieši pavasarī, kad visiem kolektīviem notiek skates un atskaites koncerti par padarīto. Šogad ir īpašs gads, jo<br />

no 30. jūnija – 7. jūlijam notiks XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki. No <strong>Birzgales</strong> šajos svētkos piedalīsies trīs<br />

kolektīvi: deju kolektīvs „Dejotprieks”, sieviešu koris „Pērles” un pūtēju orķestris „Birzgale”. Šie kolektīvi savu lielo darbu ir<br />

parādījuši skatēs.<br />

9. marta rītā paši pirmie uz skati brauca pūtēju orķestris „Birzgale”, kas notika Rīgā Latvijas Universitātes Lielajā Aulā.<br />

Orķestris piedalījās V grūtības pakāpē un ieguva 29,60 punktus. 24.martā Lielvārdē - Ogres apriņķu deju kolektīvu skate, deju<br />

kolektīvs „Dejotprieks” piedalījās E kvalitātes grupā, ieguva 46,50 punktus un Augstākās pakāpes diplomu, sieviešu korim „Pērles”<br />

Ogres apriņķu koru skate notika 6.aprīlī Ogrē, ieguva 38,78 punktus un II pakāpes diplomu. Dziesmu svētkiem gatavojas arī vokālais<br />

ansamblis „Tikai Tā”. 3.martā Ogrē notika Vokālo ansambļu konkursa I kārta. Konkurss liels un nopietns, bet neskatoties uz to,<br />

vokālais ansamblis ieguva 39.33 punktus, II pakāpes diplomu un iespēju startēt II kārtas konkursā, kas notiks 14.aprīlī Dobelē.<br />

Turēsim īkšķus par viņiem, jo pēc šīs kārtas noskaidrosies, vai ansamblis tiks tālāk uz III konkursa kārtu un iespēju piedalīties<br />

svētkos. <strong>Birzgales</strong> amatierteātrim skate notiks 21.aprīlī Madlienā, par viņu veikumu varēsiet pārliecināties paši 20.aprīlī plkst. 16:00<br />

tautas namā, jo viņi jūs aicina uz pirmizrādi Rūdolfa Blaumaņa lugai „Zagļi”, bet skates dienā turēsim īkšķus. Lai jums izdodas!<br />

Paldies ikvienam pašdarbniekam par ieguldīto darbu, par centību, jo tikai kopā mēs varam radīt īstus, skaistus un kuplus<br />

svētkus. Paldies kolektīvu vadītājiem par viņu lielo darbu.<br />

Tautas nama vadītāja Rita Reinsone<br />

Lieldienu noskaņās<br />

Ziemai lēnām atkāpjoties, garās, tumšās naktis kļūst īsākas, līdz beidzot diena ir pastiepusies<br />

tikpat gara, kā nakts. Tad klāt ir Lieldienu laiks. Daudzviet pasaulē un arī Latvijā Lieldienas tiek svinētas<br />

kā pavasara un saules atnākšanas svētki jeb saulgrieži. Vēl Lieldienas tiek sauktas par Lielo dienu. Šo<br />

svētku pamatā ir dabas novērojumi. Kristīgo Lieldienu tradīcijas mūsdienās ir savijušās ar latviskajām.<br />

Kristiešiem šis ir Kristus augšāmcelšanās laiks. Latviešu tradīcijās ienākušas tādas kristiešu tradīcijas kā<br />

Klusā nedēļa pirms Lieldienām, Zaļā ceturtdiena, Lielā piektdiena, Klusā sestdiena. Tomēr šo tradīciju<br />

ievirze latviešiem nav aizgūta no kristiešiem, bet gan mantota: tā ir tautas maģisko priekšstatu izpausme,<br />

kas galvenokārt saistīta ar dažādiem ticējumiem par laika pareģošanu, auglības nodrošināšanu, veselību.<br />

Mūsdienās Lieldienas saistās ar jaukām ģimenes tradīcijām – telpu pušķošanu, olu krāsošanu un<br />

ripināšanu, šūpoļu kāršanu un šūpošanos.<br />

Pagasta bibliotekāre Anita Smilškalna<br />

Tā kā literatūras stundās mācāmies par ģimenes tradīcijām, nolēmām Klusajā nedēļā doties uz pagasta bibliotēku, lai pilnveidotu<br />

savas zināšanas par Lieldienām. Ieejot bibliotēkas telpās ,sajutām pavasara noskaņu- priekštelpā vāzē bija uzziedējis ķiršu zars!<br />

Bibliotekāre Anita mūs laipni sagaidīja un iepazīstināja ar Lieldienām veltīto izstādi „Lieldienu zaķis nāk!”. Tad Anita mūs aicināja<br />

pie galda, kur bija sarūpēti dažādi materiāli, no kuriem veidojām dekoru – olu turētāju. Tas visiem izdevās ļoti krāsains un<br />

interesants. Kad darbiņi bija izveidoti, katra skolēns izvēlējās vienu ticējumu, kuru nolasīja. Daži ticējumi šķita jautri un smieklīgi,<br />

citus skolēni jau zināja un apgalvoja, ka ievēro un cenšas izpildīt, piemēram, ka „Lieldienās vajag daudz šūpoties, tad vasarā odi<br />

nekodīs”. Tad mēs saņēmām pārsteiguma balvas-neparastas Lieldienu olas.<br />

Sakām „paldies” bibliotekārei Anitai par interesanto, sirsnīgo tikšanos. Lai gan pavasaris ir sniegots un auksts, mēs šajā<br />

dienā jutāmies un darbu turpinājām pavasarīgi priecīgā Lieldienu noskaņojumā.<br />

8. klases skolēni: Aigars, Ēriks, Lauma, Fanija, Kristers,<br />

Uldis, Rendijs, Juris un audzinātāja Elga


<strong>Birzgales</strong> Avīze Nr.219 2013.gada 10. aprīlis 3<br />

Policijas ziņas<br />

Valsts policijas ziņas<br />

• 12.martā 1969.gadā dzimušais M. <strong>Birzgales</strong> pagastā pa autoceļu Valle – Birzgale vadīja automašīnu<br />

«RENAULT MASTER» un ceļa 16.kilometrā neizvēlējās pareizo braukšanas ātrumu, kā rezultātā<br />

netika galā ar transportlīdzekļa vadību un auto apgāzās. Sastādīts ceļu satiksmes negadījuma<br />

reģistrācijas protokols.<br />

• 17.martā 1988.gadā dzimušais M. <strong>Birzgales</strong> pagastā, būdams alkohola reibumā, kas pārsniedz pieļaujamo normu, turklāt bez<br />

vadītāja apliecības, vadīja automašīnu «ALFA ROMEO».<br />

• 18.martā 1988.gadādzimušais L. <strong>Birzgales</strong> pagastā pa autoceļu Linde – Valle vadīja automašīnu «VW» un izraisīja sadursmi<br />

ar automašīnu «AUDI», kuru vadīja 1966.gadā dzimušais A. Par laimi cietušo nav. Sastādīts ceļu satiksmes negadījuma<br />

reģistrācijas protokols.<br />

• 30.martā no <strong>Birzgales</strong> pagasta Ogres slimnīcā ar galvas sasitumu, smadzeņu satricinājumu un alkohola reibumā nogādāts<br />

1987.gadā dzimušais rīdzinieks R., kurš cietis ceļu satiksmes negadījumā.<br />

• 5.aprīlī konstatēts, ka Salaspils pasta nodaļā uz viltotas pilnvaras pamata veiktas darbības ar 1949.gadā dzimušā <strong>Birzgales</strong><br />

pagasta iedzīvotāja L. PNS kontu. Sakarā ar minēto faktu policija pārbauda 1965.gadā dzimušo birzgalieti O. Uzsākts<br />

kriminālprocess.<br />

Dzintra Dzene, „OVV”<br />

Pašvaldības policija informē<br />

• 05.03.2013. Ķeguma pašvaldības policijas darbinieki Rembates pagastā aizturēja kādu vīrieti, kurš bija iegādājies cigaretes bez<br />

Latvijas akcīzes nodokļa markas, persona tika nodota VP kārtības policijas darbiniekam.<br />

• 06.03.2013. Kāda iedzīvotāja informēja, ka netālu no Rubeņiem grāvī ķēdē sapinies suns. PP darbiniekiem ierodoties norādītajā<br />

vietā, minētais fakts apstiprinājās, grāvī krūmos sapinies ķēdē atradās suns. Pēc suņa atbrīvošanas izdevās noskaidrot viņa<br />

saimnieku un nogādāt mājās. Ar suņa saimniekiem tika veiktas pārrunas un izteikts brīdinājums par labturības prasību<br />

neievērošanu.<br />

• 07.03.2013. PP darbinieki saņēma izsaukumu uz Staru ielu, Ķegumā, kur pie daudzdzīvokļu mājas kāda persona savu auto bija<br />

novietojusi uz ietves, līdz ar ko traucēja iedzīvotājiem pārvietoties. Par notikušo sastādīts administratīvā pārkāpuma protokolspaziņojums.<br />

• 12.03.2013. PP darbinieki saņēma izsaukumu uz Staru ielu, kur kāda māte sūdzējās par savu dēlu, kurš nekur nestrādājot un<br />

parazitējot uz viņas rēķina, tā kā LR likumdošanā nav tiesību normu, kas paredzētu atbildību par augstākminēto gadījumu, ar<br />

jaunieti tika veiktas profilaktiska rakstura pārrunas, savukārt mātei ieteikts šāda veida konfliktus risināt savstarpēji pārrunu ceļā.<br />

• 13.03.2013. Kāds Ķeguma novada iedzīvotājs izjauca iespējamo zādzību, pēc pusnakts braucot pa Celtnieku ielu viņš pamanīja<br />

kādu a/m, kura ar atvērtu bagāžnieku atradās kāda uzņēmuma tuvumā. Tā kā vīrietim likās aizdomīgi šāds skats, viņš gribēja<br />

noskaidrot, kas tur notiek. Savukārt pirms piebraucot pie aizdomīgās a/m, tās vadītājs saprotot, ka ir ievērots, centās notikuma<br />

vietu pamest. Aizdomīgo personu modrajam Ķeguma iedzīvotājam tomēr izdevās panākt un aizturēt, kā arī noskaidrot<br />

notikuma apstākļus, un par notikušo informēja Valsts policiju.<br />

• 18.03.2013. Saņemts izsaukums uz <strong>Birzgales</strong> pagastu, kur daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem bija radušās nesaskaņas par<br />

piemājas zemes domājamās daļas lietošanu, kā arī par sabiedrībā vispārpieņemto normu neievērošanu. Ar konfliktējošiem<br />

mājas iedzīvotājiem tika veiktas profilaktiska rakstura pārrunas, izskaidrota kārtība kā risināmi civiltiesiski strīdi, kā arī<br />

atbildība par to neievērošanu.<br />

• 19.03.2013. PP palīdzība bija nepieciešama mediķiem Rembates pagastā, kur kāda sieviete uzvedās neadekvāti un atsacījās<br />

pieņemt mediķu palīdzību.<br />

• 19.03.2013. PP darbinieki piedalījās ugunsgrēka lokalizācijā, kā arī veica drošības pasākumus Tomes pagastā, kur dega kāda<br />

saimniecības ēka.<br />

• 28.03.2013. Saņēma izsaukumu uz Ķeguma prospektu, kur pie Tautas nama vairākas personas lietoja alkoholu. PP ierodoties<br />

notikuma vietā, konstatēja, ka minētajā vietā atradās kāds vīrietis, kurš izskatījās manāmi iereibis, kā arī nevarēja sakarīgi<br />

atbildēt uz PP darbinieka uzdotajiem jautājumiem. Vīrietis tika nogādāts Ķeguma pašvaldības policijas iecirknī, kur noskaidroja<br />

viņa personību, kā arī tika veikta pārbaude par alkohola koncentrācijas daudzumu izelpā, pirmajā reizē alkohola koncentrācija<br />

izelpas gaisā personai bija 2.25 promiles, savukārt otrajā reizē ar 15 minūšu intervālu bija – 2.39 promiles. Par konstatēto<br />

vīrietim tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.<br />

• Par atrašanos uz ūdenstilpnēm, kad tās klāj ledus. Ķeguma novada pašvaldība policija aicina iedzīvotājus būt sapratīgiemīpaši<br />

makšķerniekiem un bērniem būt uzmanīgiem un pārgalvīgi neriskēt ar savu dzīvību, šobrīd dabā vērojama strauja gaisa<br />

temperatūras maiņa, līdz ar ko atrašanās uz ledus ir kļuvusi bīstama cilvēka drošībai.<br />

Policijas inspektors Rinalds Liepiņš<br />

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas<br />

• Birzgale • 20.05 • 13:00 • 17,06 • 12:00 • SIA "Birzgale K"<br />

• <strong>Birzgales</strong> pag. • 20.05 • 10:30 • 17,06 • 10:30 •"Virslavas" (R. Binde)<br />

• Ķegums • 30.05 • 11:00 • 20.06 • 11:00 • Pagasta padome<br />

• Tomes • 30.05 • 13:00 • 20.06 • 12:00 • A/S "Tomieši"<br />

• Rembate • 29.04 • 11:00 • 13,05 • 11:00 • Rembates pag. pārvalde<br />

Endijs Grāvlejs Mob. +37126486660


<strong>Birzgales</strong> Avīze Nr. 219 2013.gada 10. aprīlis 4<br />

15. aprīlī plkst. 20:00 Tautas namā<br />

ikviens <strong>Birzgales</strong> iedzīvotājs ir aicināts piedalīties XXV Dziesmu<br />

un XV Deju svētku <strong>Birzgales</strong> pagasta vizuālās zīmes iedziedāšanā,<br />

kuru izmantos svētku karoga izgatavošanai, kurš tiks pacelts 30.<br />

jūnijā plkst. 13:25 Birzgalē., kā arī katrs var iedziedāt savu svētku<br />

vizuālo zīmi. Informācija http://www.dziesmusvetki.tv/logo<br />

13. aprīlī plkst. 18:00 <strong>Birzgales</strong> tautas namā Deju kolektīva<br />

„Visma” 5 gadu jubilejas koncerts „Tauriņdejas virpulī”.<br />

Deju kolektīvs „Visma”, Lēdmanes dāmu deju kolektīvs, Deju<br />

kolektīvs „Rasa”, Deju kolektīvs „Ķegums”, Mārcienas dāmu deju<br />

kolektīvs, Degumciema dāmu deju kolektīvs „Orhidejas”<br />

Uz koncertu aicināti visi dejas un mūzikas mīļotāji.<br />

15. aprīlī plkst. 16:00 <strong>Birzgales</strong> tautas namā Liliputu cirks. Ieejas<br />

maksa 2Ls.Bērniem līdz 3 gadu vecumam, ejot kopā ar vecāku,<br />

ieeja – bezmaksas<br />

20.aprīlī plkst. 16:00 <strong>Birzgales</strong> tautas namā <strong>Birzgales</strong><br />

amatierteātris, atzīmējot 5 gadu jubileju, aicina uz pirmizrādi<br />

Rūdolfs Blaumanis „Zagļi”<br />

Lomās: Liene – Alda Grašiņa, Maja – Antra Petrova<br />

Ilze – Dzintra Teika, Namnieks – Agris Križanovskis<br />

Ješka – Juris Dumpis, Kārklēns saimnieks – Jānis Reinsons<br />

Pēteris – Raimonds Rastjogins, Ābrams – Anita Skosa<br />

Režisore :Mārīte Skābarniece<br />

Pārdod pārtikas un sēklas kartupeļus. Iespējama piegāde mājās.<br />

Tālrunis 29409134<br />

11. maijā plkst. 9:00 pie <strong>Birzgales</strong><br />

tautas nama pavasara gadatirgus!<br />

Laipni aicināti pirkt un pārdot gribētāji. Īpaši aicināti stādu<br />

audzētāji. Tālrunis informācijai 29424612<br />

11. maijā plkst. 19:00 <strong>Birzgales</strong> Tautas namā<br />

pasākums „Mēs esam viens otram – 2013”<br />

Koncertā piedalās <strong>Birzgales</strong> pamatskolas,<br />

mūzikas skolas, bērnudārza „Birztaliņa” audzēkņi un tautas nama<br />

pašdarbības kolektīvi.<br />

Plkst. 22:00 svētku balle spēlēs grupa „Bruģis”<br />

Galdiņus lūdzu rezervēt līdz 9. maijam.<br />

Kontakttālrunis informācijai 29424612<br />

† MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI<br />

Dieviņš veda dvēselīti vienu pašu debesīs.<br />

Še palika mūža gadi, manu kāju tecējums.<br />

Melnace Ilga Ilona (1945)<br />

Grigorovičs Ēvalds (1925)<br />

Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.<br />

Es ņemu debess gabaliņu zilu<br />

Un pielieku tam sniegpulksteni klāt,<br />

Vēl pūpolus un smaržu pilno silu,<br />

To visu vēlos tev es uzdāvināt.<br />

Šai apsveikumā sūtu bērzu prieku,<br />

Ko apzeltījis plaukstošs lazdas zars,<br />

Un vēl simtstūktošs dzimtās puses nieku,<br />

Kas tavai sirdij prieku dāvāt var<br />

/K. Apškrūma/<br />

Sveicam visus APRĪĻA jubilārus,<br />

īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:<br />

pilngadniekus<br />

Konovalovu Modri<br />

Mincānu Ediju<br />

Puķi Ronaldu<br />

50 Merožu Ilonu<br />

Plūmīti-Liepiņu Normundu<br />

55 Patmalnieci Ilzi<br />

Samanoviču Ilmāru<br />

Žoidu Konstantīnu<br />

60 Čodaru Osvaldu<br />

Davidāni Leontinu<br />

70 Liepiņu Viju<br />

75 Undzēnu Jāni<br />

80 Pormani Mirdzu<br />

82 Ziemeli Moniku<br />

84 Bukovsku Ainu<br />

87 Meieru Edvīnu<br />

89 Krūmiņu Elvīru<br />

PIRMSSKOLAS PASĀKUMU PLĀNS APRĪLĪ<br />

12.04 plkst. 09.00 foto studija „Mārīte”<br />

17.04. plkst.11.00 D. Rijnieks- koncerts „ Par ko kļūt...”<br />

19.04 plkst. 09.30 visas grupiņas „Putnu koncerts”<br />

26.04. plkst. 10.00 jaunākā grupiņa Tematiskais rīts<br />

„Kā gājām saulīti meklēt.”<br />

26.04. plkst. 10.00 vidējā grupiņa Lielā talka<br />

(laiks tiks precizēts) Sporta diena pirmsskolā<br />

Iznāk kopš 1994.gada 14.oktobra. Reģistrācijas apliecības Nr.1311. Izdevējs - <strong>Birzgales</strong> pagasta pārvalde – datorsalikums.<br />

Atbildīgais par izdevumu – P.Kotāns. Adrese: Lindes ielā 2, <strong>Birzgales</strong> pagastā LV – 5033, Ķeguma novads., tālr. 65034125 vai<br />

65034212.


“<strong>Birzgales</strong> Avīzes” pielikums<br />

Ar saulainu smaidu<br />

2013.gada aprīlis<br />

No 2010.gada pavasara koncerta, kad VPII „Birztaliņa” audzēkņi pamodināja lāčuku, katrs marts aicina dalībniekus un<br />

klausītājus uz skanīgu tikšanos Tautas namā. Gan Karlsons un Pepija, gan šogad Saulīte pulcē aizvien kuplāku dalībnieku saimi.<br />

Jaunie dziedātāji pastiepušies augumā, drošākas kļuvušas balsis gan bērniem, gan viņu tuvākajiem atbalstītājiem- māmiņām un<br />

vecmāmiņām. Šopavasar ar aplausiem sveica vīrišķīgu trio – Kristeru, Rūdolfu un tēti Oskaru, kuri izpildīja R.Kaupera jauko dziesmu<br />

„Joka pēc alfabēts”, bet māmiņa Iveta bija parūpējusies par ģimenes ansambļa vienotu ietērpu. Ar akordeonu, skanīgām balsīm, pat ar<br />

akmentiņu „ritma grupu” savu mazbērnu Kristiānas, Agra, Artūra un Valta priekšnesumiem un skatuves pievienojās Ināra, Tatjana un<br />

Aisma. Atvainojiet, ka neminu uzvārdus, jo bērniem viņas ir vecmāmiņas, babas, omas- mīloši, saprotoši, atbalstoši cilvēki.<br />

Vairāki koncerta dalībnieki, kuri pirms gadiem uz skatuves nokļuva māmiņas nesti, tagad savus „back” vokālistus atstāja<br />

zālē un uzstājās paši. „Krāsiņas, māsiņas”-Linda un Laura, „Dziesmiņu par mākoņiem”- Annija un Rihards izpildīja ar lepnumu<br />

balsīs– mēs varam, mēs to spējam!<br />

Dziedošās ģimenes mainījušas koncertmeistares. Nevis tāpēc, ka nespētu saprasties, bet sava statusa maiņas dēļ. Uz skatuves<br />

<strong>Birzgales</strong> pamatskolas skolnieces māsiņas Megija un Jūlija, tad Sandra un māmiņa Ilona, smaidīgās dvīnes Raita un Baiba, māsas<br />

Kristiāna un Agnese, pirmklasnieks Mārtiņš un māmiņa Vija, drosmīgā un atraktīvā Ketija. Pie klavierēm skolotāja Sandra Siliņa, bet<br />

dziedātāju pirmā iedrošinātāja Inese Martinova ir gandarīta, ka viņas bijušie audzēkņi aug un turpina priecāties par dziesmu.<br />

Kauliņu ģimenes duets Jānis un Baiba priecēja ar R.Paula dziesmas „Laternu stundā” izjustu izpildījumu, ar to, ka māsa,<br />

mācoties Rīgā, atrod laiku, lai darbotos pagasta sieviešu korī „Pērles”, lai uzstātos kopā ar brāli.<br />

Klausītāji silti uzņēma katru priekšnesumu. Amandai ļoti piestāvēja māmiņas Ivetas sarkanā somiņa, abām saskanēja balsis<br />

dziesmiņā „Sarkanā”, Arnis, Liene un māmiņa Iveta dziedot līksmoja par lidojošajiem ziloņiem, Lāsma, Markuss, Sanita un māmiņa<br />

Karīna izdziedāja mākonīšu piedzīvojumus. Edgars, māmiņai Gunitai piebalsojot, uzdeva puikām tik pierasto jautājumu „Vai es<br />

vainīgs” .Bet Vanesa, Valērija un māmiņa Gita ar latviešu tautas dziesmu izstāstīja – kas tā tāda dziedātāja. Pavasarīgu noskaņu<br />

koncertā ienesa arī Ieva un māmiņa Ludmila ar dziesmiņu „Dzeltenā”.<br />

Vai saskaitījāt Koncertā, pirms draudzīgi izpildītās kopdziesmas, izskanēja 19 melodijas, uz skatuves bija kuplākais mūsu<br />

pagasta kolektīvs- 46 dažāda vecuma birzgalieši. Būtu jau vēl vairāk, bet dažai iecerei „svītru pārvilka” vīruss. Lai sadziedāšanās ļauj<br />

ģimenēm labāk saprasties, stiprināt kopīgas intereses. Baudot klausītāju sarūpētos gardumus, bērni un vecāki priecājās un saka paldies<br />

kuplajai atbalstītāju saimei un koncerta vadītājai Saulītei /Ritai Reinsonei/, skaņotājam Armandam.<br />

D.Melnūdre<br />

Šogad bibliotēkas nedēļas, kura notiks no 22. līdz 28.aprīlim, vadmotīvs ir „Mantojuma sardzē”. <strong>Birzgales</strong><br />

bibliotēka muzeja telpās organizē senioru dienu 25.aprīlī pulksten 13.00. Laipni aicināti visi interesenti.<br />

Bibliotēkas vadītāja A.Smilškalna


“<strong>Birzgales</strong> Avīzes” pielikums<br />

2013.gada aprīlis<br />

<strong>Birzgales</strong> pūtēju orķestris XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju<br />

svētku sezonā<br />

Beidzot varam izpūst gaisu pēc ļoti intensīva trīs mēnešu darba, kurš noslēdzies ar novadu skatēm un tiesību izcīnīšanu kļūt<br />

par pilntiesīgiem šīs vasaras Dziesmu un Deju svētku dalībniekiem. 8 skaņdarbu kopumu, kuru Rīgas novada pūtēju orķestri atskaņos<br />

Dziesmu svētku laikā Doma laukumā, saņēmām tikai īsi pirms pirmās Adventes, bet žūrijas komisija jau savu darbu sāka 9.martā. Tad<br />

notika pirmā skates diena. To atklāja Rīgas novada mūziķi, kuru skaitā bija arī pūtēju orķestris „Birzgale”. Pavisam Latvijas pūtēju<br />

orķestri savu sniegumu rādīja 4 dienas. Skatē bija jāatskaņo tikai Dziesmu svētkos iekļautie sava novada skaņdarbi (Kurzemes,<br />

Zemgales, Vidzemes, Latgales un Rīgas) nepārsniedzot savas grupas uzstāšanās laika limitu, bet vienam no skaņdarbiem esot<br />

obligātam – Nolikumā noteiktam. Skaņdarbi ir ļoti sarežģītas grūtības pakāpes, jo īpaši tāpēc, ka daudzi no tiem, kā Pētera Butāna<br />

„Un miers virs zemes” vai Jura Karlsona „Svinīgā mūzika”, speciāli rakstīti 2013.gada Dziesmu svētkiem. Arī pārējie pūtēju orķestru<br />

programmās iekļautie skaņdarbu autori šogad ir latviešu komponisti, kuru kompozīcijas prasa lielu mūziķu meistarību, bet tomēr jau<br />

dzirdētas un tāpēc ausīm un sirdīm tīkamākas. Piemēram, Raimonda Paula popūrijs no kinofilmas ,,Vella kalpi” vai Imanta Kalniņa<br />

mūzika no kinofilmas ,,Pūt vējiņi” un daudzas citas kompozīcijas.<br />

Saņemot skates Nolikumu ar novadu skaņdarbu sarakstiem un 5 pūtēju orķestru grupu aprakstiem (jo mazāks cipars, jo<br />

augstākas grūtības pakāpes skaņdarbus orķestris spējīgs atskaņot), mūs, kā vadītājus, pārņēma zināma panika. Patreizējais pūtēju<br />

orķestra sastāvs pilnībā atbilst 5.grupai, bet skatē atskaņojamie skaņdarbi atbilst 3.pakāpei un vēl augstākai grūtības pakāpei. Mūsu<br />

vienīgais risinājums bija pieņemt izaicinājumu un startēt 5.grupā, atskaņojot saviem spēkiem neatbilstošus skaņdarbus, tomēr izcīnot<br />

iespēju piedalīties Dziesmu svētkos.<br />

Tā nu skatē Latvijas Universitātes aulā 9.martā pūtēju orķestris „Birzgale” atskaņoja Pētera Butāna „Un miers virs zemes” un<br />

grupas obligāto skaņdarbu Gunāra Ordelovska „Valmierieši nāk” un izcīnīja iespēju piedalīties XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un<br />

Deju svētkos. Mūsu pūtēju orķestris būs viens no 54 pūtēju orķestriem, kuri vēl Latvijā eksistē. Mēs pārstāvēsim vienu no 119<br />

Latvijas novadiem un pilsētām, kuros vēl pūtējiem ir iespēja spēlēt savā orķestrī un kurā arī pārredzamā nākotnē skanēs pūtēju<br />

orķestra muzicēšana.<br />

Līga Paukšte, Laimonis Paukšte<br />

2013.gada skolu pūtēju orķestru skate<br />

Pirmie no skolu mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem savas prasmes skatēs sāka rādīt pūtēju orķestri. Šogad no visas<br />

Latvijas skolēnu pūtēju orķestru skatē piedalījās tikai 32 orķestri. (Salīdzinājumam: tikai viena Ogres reģiona pieaugušo deju<br />

kolektīvu skatē piedalījās 28 kolektīvi). Tas ir ļoti neliels skaits un, ja atceras, ka pieaugušo pūtēju orķestru bāze ir skolēnu orķestri,<br />

tad pūtēju orķestru nākotne valsts līmenī kopumā izskatās ne visai iepriecinoša. Toties birzgaliešiem, un nu jau ceturto gadu kopā ar<br />

ķegumiešiem, ir tā iespēja vispirms apgūt individuāli pūšamos un sitamos instrumentus <strong>Birzgales</strong> mūzikas skolas pedagogu vadībā un<br />

tad spēlēt kopā īstā pūtēju orķestrī.<br />

Lai pārliecinātos, ka esam pietiekami gatavi skatei, jau 25.februārī devāmies ar koncertu uz Valles vidusskolu. Klausītāji<br />

mūs uzņēma ļoti atsaucīgi, jo orķestra sastāvā pirmo reizi uzstājās arī vallēnieši Ieva Strupa un Evija un Edmunds Skinderski.<br />

Koncerta programma bija daudzveidīga. Tajā dzirdējām gan solo priekšnesumus Danielas Dišreites (trompete) un Edmunda<br />

Skinderska (saksofons) atskaņojumā, gan pūtēju orķestra izpildījumā visdažādāko sezonas laikā apgūto skaņdarbu kopumu. 2. martā<br />

mūs laipni sagaidīja Rīgas Juglas vidusskola, kurā notika Rīgas reģiona skolu pūtēju orķestru skate. Šīs sezonas skolēnu PO centrālais<br />

notikums ir uzstāšanās Rīgā pie Brīvības pieminekļa Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienā 4.maijā, kad kopā spēlēs<br />

orķestri no visas Latvijas un kurā piedalīties vēlamies arī mēs. Lai sagatavotu visu kopīgi atskaņojamo programmu, vēl cītīgi jāstrādā,<br />

bet daži skaņdarbi jau skanēja skatē. Piemēram, Laura Reinika vispārēju popularitāti ieguvušais „Es skrienu”. Kā otro atskaņojām<br />

Luigi di Gisallo „Driwingtest”, kurā solo spēlēja sitamie instrumenti. Niks Niedra un Ričijs Cīrulis godam tika galā ar savu uzdevumu<br />

un visam orķestrim veiksmīgi iekļaujoties saspēlē, tika sasniegts II pakāpes vērtējums. Uzstāšanās skatē paskrien ātri, bet diena Rīgā<br />

vēl tikko bija sākusies. Nolēmām iepazīties ar jauno Aizrobežu mākslas muzeju „Rīgas birža”. No jauna restaurētās telpas un mākslas<br />

vērtības tajā, kā arī gides Daces precīzā informācija par redzamo, deva visiem orķestrantiem neaizmirstamu priekšstatu par senajām<br />

mākslas vērtībām.<br />

Šogad <strong>Birzgales</strong> skolēnu pūtēju orķestra dalībnieki ir vecumā no 9 līdz 16 gadiem. Darbs ir ļoti sarežģīts gan ņemot vērā ļoti<br />

atšķirīgo instrumentu spēles iemaņu līmeni, gan dalībnieku vecumu atšķirības. Mēģinājumi notiek gan Birzgalē, gan Ķegumā. Pūtēju<br />

orķestra diriģents Laimonis Paukšte daudz laika un darba veltījis izvēloties skaņdarbus un sagatavojot nošu materiālu, kuru<br />

atskaņošanā var pilnvērtīgi piedalīties tieši iesācēji. Paldies pašvaldībai par atbalstu, nodrošinot ar transportu mazos muzikantus, lai<br />

viņi nokļūtu uz mēģinājumiem un koncertiem, kuri līdz mācību gada beigām vēl sagaidāmi kuplā skaitā.<br />

Orķestra gaitām līdzi sekoja Līga Paukšte<br />

SKOLĒNU UZŅEMŠANA Raiskuma speciālajā internātpamatskolā – rehabilitācijas<br />

centrā 2013./2014.mācību gadam!<br />

Skolā uzņem skolēnus no visas Latvijas ar Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. Skola atrodas 9<br />

km no Cēsīm, Raiskumā, Pārgaujas novadā. Uzņemam skolēnus mācībām no 1. līdz 9.klasei šādās izglītības programmās:<br />

‣ speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, kods 21015311,<br />

‣ speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611,<br />

‣ speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811.<br />

Interesentiem par iespēju mācīties skolā lūdzam zvanīt direktorei 64107933, 26480190 vai lietvedei 64107934, 29489591.<br />

Svarīgi! Skolēni skolā atrodas daļējā valsts apgādībā, tādēļ pašvaldībai nav jāveic savstarpējie norēķini par bērna mācīšanos<br />

Raiskuma speciālajā internātpamatskolā - rehabilitācijas centrā, bet vecāki turpina saņemt visus valsts pabalstus par bērnu.<br />

Aicinot uz sadarbību, direktore Helī Opincāne; e-pasts: kanc@raiskint.apollo.lv mājas lapa http://www.raiskumaintsk.edu.lv


“<strong>Birzgales</strong> Avīzes” pielikums<br />

2013.gada aprīlis<br />

Biedrības „<strong>Birzgales</strong> Attīstības Centrs” marta ziņas!<br />

Tā kā pavasaris vēl nedaudz ir aizkavējies un pie āra sakopšanas darbiem varēsim ķerties klāt Lielās talkas ietvaros 27.aprīlī,<br />

marta mēnesis tika pavadīts Lieldienu svētku noskaņās. <strong>Birzgales</strong> jauniešu centra telpās 23.martā jaunākajiem biedriem tika<br />

organizēts tematiskais pasākums „Lieldienas gaidot”. Pasākuma laikā jaunieši atskaitījās par jau padarīto un plānoja jaunus darbus<br />

tuvākajiem mēnešiem. Jaunieši ģenerēja idejas sauklim, kas vislabāk varētu piestāvēt jauniešu centra būtībai. Tika izdomātas vairākas<br />

versijas: „Atpūta, izklaide, ballītes, spēks. Viss vienā – JC”, „Esam jauni, esam stipri, strādāt skriesim spēka pilni”, „Jauniešu centrā<br />

baigi labi, nāc tu arī, labu dari!”, „Ja vēlies izklaidēties un spēlēt atraktīvas spēles, nāc uz jauniešu centru!” Jaunieši bija izdekorējuši<br />

centra telpas Lieldienu noskaņās un pasākuma laikā tika krāsotas olas un veidots krāšņs olu koks. Liels paldies Baibai Petrovskai par<br />

pasākuma organizēšanu, kā arī Lindai Leglerei, Lienei Petrovskai un Edgaram Skujam par palīdzīgu roku pasākuma uzraudzībā.<br />

27.martā pie mums viesojās pārstāves no Taurupes, lai apskatītu jauniešu centru un smeltos iedvesmu jauniešu centra<br />

izveidei Taurupē. Izrādījām centra telpas, pastāstījām par savu pieredzi centra izveidē, realizētajiem projektiem un iniciatīvām, saviem<br />

nākotnes plāniem un sadarbības iespējām.<br />

31.martā <strong>Birzgales</strong> tautas namā notika <strong>Birzgales</strong> pamatskolas skolēnu Lieldienu koncertuzvedums „Kā zaķēni olas krāsoja!”<br />

Pēc koncerta palīdzējām organizēt Lieldienu atrakcijas un putnu būrīšu izgatavošanu. Bija liels prieks un gandarījums par to, ka<br />

varējām darboties kopā ar bērniem un viņu vecākiem, pamācīt bērniem praktiskas lietas, kas noteikti noderēs dzīvē un izgatavot<br />

dažādus putnu būrīšus, kuri tiks izlikti parkā, pie pamatskolas vai piemājas dārziņā. Tā kā pavasaris ar košām krāsām mūsu vēl<br />

nelutina, vakarā tika organizēta tematiskā ballīte 1970.gadu disko stilā ar krāšņiem un pat vēsturiski nozīmīgiem apģērbiem no vecāku<br />

drēbju kolekcijām. Paldies visiem pasākuma dalībniekiem!<br />

2.aprīlī tika iesniegts biedrības „<strong>Birzgales</strong> Attīstības Centrs” gada pārskats<br />

par otro darbības gadu. Atgādinām, ka biedrība tika dibināta 2011.gada 19.jūlijā ar<br />

mērķi izveidot jauniešu centru Birzgalē, kā arī veicināt pozitīvas pārmaiņas kopienā,<br />

radot iespēju kopienas pārstāvjiem iegūt jaunas zināšanas un prasmes, veidojot vietu,<br />

kur satikties, mācīties un kopīgi darboties. Vēlam drīzumā sagaidīt skaistu pavasari<br />

un noteikti aicinām piedalīties Lielajā Talkā 27.aprīlī!<br />

Ar cieņu, Jānis Siliņš<br />

Biedrības "<strong>Birzgales</strong> Attīstības Centrs"<br />

rekvizīti:<br />

Reģ. nr. 40008181068; Adrese: Skolas<br />

iela2, Birzgale, Ķeguma nov., LV-5033<br />

Banka: DNB banka; Kods: RIKOLV2X<br />

Konta nr. LV77RIKO0002013275720<br />

Savvaļas sieviete un senā<br />

dzīvesziņa<br />

„Mūsu senči ir pūrlādē krājuši<br />

no tiesas labus tikumus.<br />

Dzīvošanas pamattikums –<br />

labestība. Tā tautas mūzikai skanot<br />

un latvju dainās ieklausoties,<br />

dienas noslēgumu pavadīja<br />

Visi man labi bija<br />

Kad es pati laba biju<br />

Visi man ļauni bija<br />

Kad es ļauna cēlājiņa.<br />

apmēram 25 jaunāki un vecāki ļaudis no mūsu pašu pagasta un<br />

Ķeguma. Jaundibinātā biedrība JADARA pulcināja kopā cilvēkus,<br />

kuri vēlējās ieklausīties Ainas un Gvido Tobju viedajās atziņās,<br />

kuras viņi izzinājuši izpētot senlatviešu dzīvesziņu, dziesmas un<br />

tradīcijas. Nodarbība bija interesanta un ļāva mums aizdomāties<br />

par cilvēka misiju šajā saulē, par sievietes lomu tajā, par to kā<br />

senās sievietes loma atbalsojās mūsdienās.<br />

Man atmiņā visvairāk palika doma par to, ka satvars visiem<br />

tikumiem ir pamattikums – esi labs. Labuma jēdzienā ietilpst<br />

pareiza izturēšanās pret sevi, citiem un Dievu. Uzrakstot šo domu<br />

uz papīra, šķiet pavisam viekārši un viegli to realizēt dzīvē. Bet<br />

iedziļinoties katrā no pateiktajiem vārdiem, neviļus pielīp doma, ka<br />

nemaz tik vienkārši tas nav.<br />

Daudz interesantu tikumu un lomu Aina ar Gvido veltīja<br />

sievietei. Jau izsenis sieviete bija tā, kas saturēja kopā ģimeni,<br />

rūpējās par mājas omulību, audzināja un mācīja bērnus, mīlēja<br />

savu vīru. Arī mūsdienās sievietes loma ģimenes saturēšanā ir<br />

nenoliedzama. Kā Gvido Tobis piemetināja „Kurš gan vīrietis<br />

pārnākot no darba grib satikt niknu un pārskaitušos fūriju, kura<br />

izliek savas dusmas uz vīru un bērniem“. Daudz patīkamāk ir satikt<br />

smaidīgu un viedu sievu. Tā tas bijis jau izsenis. Šobrīd nemāku tik<br />

precīzi izklāstīt atziņas, kuras dzirdējām. Interesanta saruna<br />

izvērtās ar kādu vīrieti, kurš apgalvoja, ka noteikti negribētu būt<br />

sieviete, jo tā ir pārāk liela atbildības nasta, gan par ģimeni, gan māju, gan uzskatiem sabiedrībā, gan bērniem un ģimenes saticību.<br />

Nodarbības noslēgumā, mūzikai skanot, mums bija iespēja sadedzināt linu aukliņu un vēlēties kaut ko labu sev, savai ģimenei,<br />

pagastam...<br />

Ja ir iespēja apmeklēt Gido un Ainas nodarbības, noteikti to izmantojiet.<br />

Biedrība JADARA, Inta Pastare


“<strong>Birzgales</strong> Avīzes” pielikums<br />

2013.gada aprīlis<br />

Sniegavīru celšanas čempionāts „Birztaliņā”<br />

Sniega māte šogad bija ļoti dāsna – sniegs tik krita un krita! Mēs – Birztaliņa, par to tikai priecājāmies, bēdājās varbūt tikai<br />

sētniece. Tā ideja, kura tika ilgu laiku auklēta prātā, pārvērtās realitātē un beidzot mātes dabas bagātīgi dāvātie sniega kalni ar 18 atraktīvu<br />

ģimeņu palīdzību tika pārvērsti visdažādākajos sniega veidojumos - gan klasiski atturīgos sniegavīros ar oranžu burkāna degunu un spaini<br />

galvā, gan krāsainos un neparastos tēlos. Protams, arī dzīvības dvaša katram tika iepūsta, tāpēc Birztaliņas pagalmā ik rītu mums<br />

sveicienus no visām pusēm māja sniegavīri, spelgonī ar zāles stiebru mutē ganījās gotiņa, ik pa laikam ierēcās lācis un nošņācās<br />

dinozaurs, no vēja varējām paslēpties sniega namiņā vai paviesoties pilī.<br />

Visi tika novērtēti, bet labākos izvirzījām kā jau visos šovos- ar balsošanu. Pateicībā par čaklo darbu ģimenes saņēma diplomus, piemiņas<br />

balvas un saldumus.<br />

Uz tikšanos nākamajā ziemā, nākamajā čempionātā, ja vien sniega māte būs atkal labvēlīga!<br />

Čempionāta iniciatore un organizētāja, pirmsskolas skolotāja: Sarmīte Buša<br />

Daba- jaunu risinājumu avots nākotnei<br />

Pagājušā gada rudenī pieci mūsu skolas skolotāji<br />

iesaistījās starptautiskajā projektā „Mācoties no dabas”. Projekta<br />

mērķis ir pētīt, kā var sasniegt gaišāku un laimīgāku nākotni,<br />

izmantojot racionāli zemes resursus, tā lai ražošanas procesā no<br />

Sanitas Matrosovas foto<br />

tiem neveidotos atkritumi.<br />

5., 6. un 7.klašu skolēniem notika darbības „Biomīmikrijas<br />

risinājumi” Projektā nodarbības vadīja Inta Pastare un Valentīns<br />

Pastars. Nodarbības sākumā skolēni aizpildīja anketu un novērtēja<br />

sevi. Aktivitātes noslēgumā skolēni apkopoja savas izjūtas<br />

pabeidzot teikumu: „Mani šodien iedvesmoja tas, ka no<br />

nevajadzīgiem atkritumiem var iegūt kaut ko jaunu, ka no dabas var<br />

daudz ko mācīties, ka daba pie mums nav tik piemēslota kā pilsētā,<br />

Brendas stāstījums par vilkiem, ka visi gāja priekšā un stāstīja un<br />

nekautrējās”. Skolēnu atbildes bija interesantas. Mēs tās apkopojām<br />

un izveidojām plakātu. Skolēni veidoja arī zīmējumus „Kurpes, ar<br />

kurām varētu staigāt pa ūdens virsmu”. Biomīmikrijas nodarbību<br />

cikla noslēguma nodarbība notika visām klasēm kopā, tajā<br />

piedalījās 32 dalībnieki. Nosaucām mēs to par konferenci. Nelielās<br />

grupās skolēni veidoja plakātus, datorprezentācijas vai gatavu<br />

izstrādājumu. Sindija un Alise izstrādāja tehnoloģiju, kā pagatavot izturīgus vienreizējās lietošanas traukus, iedvesmojoties no koraļļu<br />

rifiem, Lelde un Sindija izgudroja bezatkritumu ražošanu, Kristīne un Ieva izpētīja, kā varētu ražot plānu un siltu audumu visām dzīves<br />

situācijām, iedvesmojoties no zaķa kažoka uzbūves, Anna izgudroja, kā izgatavot traukus tikai no dabas produktiem un tos pārstrādāt<br />

otrreiz. Idejas bija daudz un interesantas. Konferences laikā katrs savu veikumu prezentēja. Noslēgumā bioloģijas klasē izveidojām<br />

izstādi, kuras mērķis ir veidot izpratni par to, ka dabā viss notiek cikliski, jo atkritumi ir nākamā posma izejvielas.<br />

9.klases skolēniem organizējām nodarbības “Būvēsim māju”. Projekta nodarbības vadīja Sanita Matrosova un Ilmārs Priekulis.<br />

Skolēni veidoja zīmējumus un māju modeļus. Mājturību stundās bērni pētīja visu pieejamo koku struktūru un īpašības, no kā varētu veidot<br />

arī mājokļa jumta segumus. Vizuālās mākslas stundās tika veidotas skices un moduļi. Beigās nolēma, ka veidos dabai draudzīgu mājokli<br />

mazajiem putniem, kas dzīvo ūdens tuvumā, tāpēc arī mājokļa jumta segums tika veidots no niedrēm, lai nav pamanāms nelūgtajiem<br />

viesiem. Pabeigtais mājoklītis bija izlikts izstādē. Darbs iedvesmoja 2.klases meiteni Lauru Milleri. Viņa projekta nedēļā izveidoja pils<br />

maketu no sāls mīklas.<br />

Veidojām izpratni par to, ka dabā viss notiek cikliski, jo atkritumi ir nākamā posma izejvielas. 7. un 8.klašu skolēniem<br />

organizējām nodarbības „Nākotnes transports”. Projekta nodarbības vadīja Valija Skuja un Elga Avena. Mācījāmies kritiski domāt un<br />

izvirzīt kritērijus nākotnes pārvietošanās līdzeklim, izprotot vides piesārņojuma, resursu izsīkšanas problēmas un ciklisko ekonomiku.<br />

Darbojāmies grupās, veicām novērojumus un mērījumus, iegūtos faktus apkopojām un analizējām. Skolēni radīja netradicionālus<br />

transporta līdzekļus un alternatīvus ieteikumus, lai pielāgotos dažādiem dabas resursiem. Izveidojām skolēnu darbu izstādi. Interesantākās<br />

mašīnas izdevās radīt Andrim un Juliānam, Sindijai, Aigaram, Ērikam un Kristeram.<br />

Tikāmies ar Oskaru Nikanovski, kurš pastāstīja par transporta attīstības vēsturi un retro mašīnu atjaunošanu. Uzzinājām daudz<br />

interesanta par iespējām dažādi atjaunot vecos pārvietošanās līdzekļus un kā iegūt sev nepieciešamo informāciju par mūsdienu un seno<br />

transportu.<br />

<strong>Birzgales</strong> pamatskolas skolotāja Valija Skuja

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!