28.02.2013 Views

Foto Van Ekdom Kwaliteit en kennis met een lange traditie - t Groentje

Foto Van Ekdom Kwaliteit en kennis met een lange traditie - t Groentje

Foto Van Ekdom Kwaliteit en kennis met een lange traditie - t Groentje

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PARTYVERHUUR BROUWER<br />

www.huure<strong>en</strong>feest.nl<br />

BIERTAPS-TENTEN<br />

TAFELS-STOELEN<br />

GLAZEN ENZ.<br />

KONINGINNEDAG GEOPEND!<br />

S<br />

L<br />

A<br />

G<br />

E<br />

R<br />

IJ<br />

06-53142122<br />

Onderhoud-<strong>en</strong> Klusbedrijf<br />

WIMINI<br />

Voor al uw verbouwing<strong>en</strong>, r<strong>en</strong>ovaties,<br />

sanitair, stucwerk, schilderwerk <strong>en</strong>z.<br />

Bel voor e<strong>en</strong> vrijblijv<strong>en</strong>de offerte:<br />

030-2100100 of mob. 06-20665962<br />

of kijk voor meer informatie op<br />

www.wimini.nl<br />

ORANJE TOMPOEZEN<br />

ORANJE SOEZEN<br />

De Passage 2<br />

3991 DZ Hout<strong>en</strong><br />

Tel.: 030-6351345<br />

Fax: 030-2342087<br />

info@marcooste.nl<br />

www.marcooste.nl<br />

lekker<br />

vlees<br />

van onze<br />

boerderij<br />

Loerikseweg 7 Oude Dorp<br />

030-6371231 www.slagerijdeploeg.nl<br />

d e P L O E G<br />

't Gro<strong>en</strong>tje - 28 april 2010<br />

<strong>Foto</strong> <strong>Van</strong> <strong>Ekdom</strong><br />

<strong>Kwaliteit</strong> <strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis <strong>met</strong> e<strong>en</strong> <strong>lange</strong> <strong>traditie</strong><br />

HOUTEN – Vorig jaar vierde het Hout<strong>en</strong>se winkelc<strong>en</strong>trum<br />

Het Rond haar vijf<strong>en</strong>twintigjarig jubileum. Eén van de<br />

winkels die er sinds het prille begin in 1984 al is te vind<strong>en</strong>,<br />

is fotospeciaalzaak <strong>Van</strong> <strong>Ekdom</strong>. Deze week vertelt Kees<br />

Heutink het verhaal over dit van oorsprong Utrechtse, <strong>en</strong><br />

meer dan e<strong>en</strong> eeuw oude familiebedrijf.<br />

De huidige vestiging aan De Raat 19. foto: <strong>Van</strong> <strong>Ekdom</strong><br />

Lombok<br />

Kees: “Het verhaal begint in het jaar 1904.<br />

In de Utrechtse wijk Lombok, op de hoek<br />

J.P. Co<strong>en</strong>straat/Kanaalstraat, begon de<br />

grootmoeder van mijn vrouw e<strong>en</strong> drogisterij.<br />

Haar man was decoratieschilder van<br />

beroep. In de drogisterij ‘A. van <strong>Ekdom</strong>’<br />

werd<strong>en</strong> daardoor van lieverlee steeds<br />

meer verschill<strong>en</strong>de zak<strong>en</strong> verkocht. Het<br />

begon bij g<strong>en</strong>eesmiddel<strong>en</strong>, er kwam verf<br />

bij, petroleum, <strong>en</strong> op zeker mom<strong>en</strong>t werd<strong>en</strong><br />

er ook fotospull<strong>en</strong> verkocht. Het hoorde<br />

al van oudsher e<strong>en</strong> beetje bij elkaar,<br />

de combinatie drogisterij <strong>en</strong> fotozaak.” In<br />

het gezin <strong>Van</strong> <strong>Ekdom</strong> werd<strong>en</strong> twee zoons<br />

gebor<strong>en</strong>. De oudste zoon ging verder <strong>met</strong><br />

de drogisterij, <strong>en</strong> de jongste, J. van <strong>Ekdom</strong>,<br />

ging in Duitsland studer<strong>en</strong>. Kees: “Mijn<br />

schoonvader ging na de HBS naar de Optik<br />

Hochschule in Berlijn, om het vak van<br />

optici<strong>en</strong> te ler<strong>en</strong>. In Nederland bestond die<br />

opleiding to<strong>en</strong><br />

nog niet! Hij<br />

rondde de<br />

studie <strong>met</strong><br />

goed gevolg<br />

af, <strong>en</strong> hij vestigde<br />

zich in<br />

1930 na uitbreiding<br />

van<br />

Nieuw in ons assortim<strong>en</strong>t: BADJASSEN van <strong>Van</strong>dyck!<br />

het pand in de Utrechtse Kanaalstraat als<br />

zelfstandig optici<strong>en</strong> <strong>en</strong> fotohandelaar”.<br />

Nieuwe techniek<strong>en</strong><br />

Het bedrijf doorstond als optiek <strong>en</strong> fotozaak<br />

de oorlogsjar<strong>en</strong>. Langzaam kwam<strong>en</strong><br />

er nieuwe foto-, ontwikkel- <strong>en</strong> afdruktechniek<strong>en</strong><br />

op de markt die soms aarzel<strong>en</strong>d, <strong>en</strong><br />

soms gretig werd<strong>en</strong> verwelkomd bij <strong>Van</strong><br />

<strong>Ekdom</strong>. Kees: “Er is altijd primair gekek<strong>en</strong><br />

naar de kwaliteit die het opleverde. Als bij<br />

32<br />

e<strong>en</strong> bepaalde nieuwe techniek of machine<br />

de kwaliteit van de foto beter werd, werd<br />

er niet getwijfeld over aanschaf. Liever<br />

gister<strong>en</strong> dan vandaag! Maar als het bijvoorbeeld<br />

alle<strong>en</strong> om gemak of om tijdswinst<br />

ging, <strong>en</strong> de kwaliteit er niet beter of soms<br />

zelfs beroerder van werd, dan ging het aan<br />

onze deur voorbij. Op standpunt staan we<br />

trouw<strong>en</strong>s hed<strong>en</strong> t<strong>en</strong> dage nog steeds!”<br />

Het behoeft ge<strong>en</strong> betoog dat de tijd van<br />

donkere kamers <strong>met</strong> ontwikkelbad<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

rode lamp<strong>en</strong> in dit digitale tijdperk ver<br />

achter ons ligt. Maar in de tijd waarover<br />

we nu sprek<strong>en</strong> was dat nog heel normaal.<br />

“De eerste machines die het oude handwerk<br />

overnam<strong>en</strong> war<strong>en</strong> kolossaal”, lacht<br />

Kees. “Dat ontwikkelde zich verder <strong>en</strong> de<br />

machines werd<strong>en</strong> steeds kleiner <strong>en</strong> handzamer.<br />

<strong>Van</strong>daag de dag gaat het zo raz<strong>en</strong>dsnel<br />

dat je het amper kunt bijhoud<strong>en</strong>!”<br />

Naar Hout<strong>en</strong><br />

In 1969 werd Kees’ echtg<strong>en</strong>ote in de zaak<br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Kees: “Helaas werd mijn<br />

schoonvader ziek. Mijn vrouw <strong>en</strong> haar<br />

moeder nam<strong>en</strong> vanaf to<strong>en</strong> de honneurs<br />

waar. Totdat de vraag kwam of wij beid<strong>en</strong><br />

de zaak wild<strong>en</strong> voortzett<strong>en</strong>. Ik werkte in<br />

e<strong>en</strong> heel andere branche, namelijk zwaar<br />

transport <strong>en</strong> hijswerk, maar fotografi e<br />

was altijd al één van mijn hobby´s. Dus beslot<strong>en</strong><br />

we het te do<strong>en</strong>. Mijn zwager nam<br />

al eerder de optiek over, <strong>en</strong> wij ging<strong>en</strong><br />

verder <strong>met</strong> de fotozaak. In 1984 hebb<strong>en</strong><br />

we e<strong>en</strong> tweede winkel in Hout<strong>en</strong> geop<strong>en</strong>d.<br />

Ik zocht al <strong>lange</strong>r naar uitbreiding<br />

Kanaalstraat, hoek J.P. Co<strong>en</strong>straat in het jaar 1929. foto: archief fam. <strong>Van</strong> <strong>Ekdom</strong>


in e<strong>en</strong> groeigeme<strong>en</strong>te als Hout<strong>en</strong>. Veel<br />

Utrechters vond<strong>en</strong> er in die tijd e<strong>en</strong> nieuw<br />

huis, dus wij ging<strong>en</strong> in feite <strong>met</strong> ze mee.<br />

Enkele jar<strong>en</strong> geled<strong>en</strong> werd de Kanaalstraat<br />

dusdanig slecht bereikbaar, dat je er soms<br />

wel drie kwartier over deed om door de<br />

stadsdrukte bijvoorbeeld vanaf Lage Weide<br />

bij ons te kom<strong>en</strong>. We hebb<strong>en</strong> to<strong>en</strong> nuchter<br />

nagedacht, <strong>en</strong> in juli 2006 hebb<strong>en</strong> we de<br />

daarom Utrechtse vestiging geslot<strong>en</strong>. De<br />

<strong>en</strong>ige echte <strong>Foto</strong> <strong>Van</strong> <strong>Ekdom</strong> bevindt zich<br />

nu in Hout<strong>en</strong>, <strong>en</strong> is voor onze klant<strong>en</strong> in<br />

veel gevall<strong>en</strong> nog beter bereikbaar ook!”<br />

Het Rond<br />

De winkel kwam terecht in de eerste fase<br />

van het nieuwe Rond, op Het Wed. In e<strong>en</strong><br />

ander pand begon het bedrijf e<strong>en</strong> 1-uurs<br />

fotoservice. Kees: “De apparatuur die je<br />

daarvoor nodig had was to<strong>en</strong> nog gigantisch.<br />

Om die service te kunn<strong>en</strong> lever<strong>en</strong><br />

kond<strong>en</strong> we dat nooit in de winkel kwijt!<br />

To<strong>en</strong> Het Rond verder ging uitbreid<strong>en</strong><br />

verhuisd<strong>en</strong> we naar onze huidige plek op<br />

De Raat. Die locatie lag beter op de looproute,<br />

<strong>en</strong> na e<strong>en</strong> tijdje hebb<strong>en</strong> we de 1-uur<br />

service ook hierhe<strong>en</strong> gehaald. Het kon inmiddels<br />

<strong>met</strong> kleinere machines die we hier<br />

wel kond<strong>en</strong> huisvest<strong>en</strong>”.<br />

De Kanaalstraat in 1946. Let op de schitter<strong>en</strong>de kinderwag<strong>en</strong>! foto: archief fam. <strong>Van</strong> <strong>Ekdom</strong><br />

't Gro<strong>en</strong>tje - 28 april 2010<br />

De op<strong>en</strong>ing van winkelc<strong>en</strong>trum Het Rond in 1984 foto: archief fam. <strong>Van</strong> <strong>Ekdom</strong><br />

Speciaalzaak<br />

Doordat het familiebedrijf door de g<strong>en</strong>eraties<br />

he<strong>en</strong> aan de wieg heeft gestaan van<br />

alle ontwikkeling<strong>en</strong> op het gebied van<br />

fotografi e is de kwaliteit <strong>en</strong> deskundigheid<br />

hoog. Op de website van het bedrijf<br />

wordt dit in één mooie zin gevang<strong>en</strong>:<br />

“E<strong>en</strong> modern bedrijf, voortbouw<strong>en</strong>d op<br />

<strong>traditie</strong>, integriteit <strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong>heid bij<br />

de klant”. “Mede door onze vakkundige<br />

medewerkers, welke sinds jaar <strong>en</strong> dag in<br />

ons bedrijf werkzaam zijn!”, aldus Kees.<br />

<strong>Van</strong> <strong>Ekdom</strong> verzorgt uiteraard fotobewerking<br />

<strong>en</strong> afdrukservice, is specialist<br />

op het gebied van apparatuur <strong>en</strong> advies,<br />

<strong>en</strong> heeft e<strong>en</strong> ruime collectie moderne<br />

<strong>en</strong> klassieke lijst<strong>en</strong>. Op het gebied van<br />

fotografi e is er ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s veel te bied<strong>en</strong>,<br />

zoals pasfoto’s gecertifi ceerd <strong>en</strong> binn<strong>en</strong><br />

5 minut<strong>en</strong> klaar, fotoreportages, bedrijf–,<br />

product–, portret opnames, ev<strong>en</strong>tueel<br />

compleet in e<strong>en</strong> luxe album of voorzi<strong>en</strong><br />

van de gew<strong>en</strong>ste omlijsting. Voor alles<br />

op foto- <strong>en</strong> videogebied is m<strong>en</strong> bij <strong>Van</strong><br />

<strong>Ekdom</strong> dus aan het goede adres! Meer<br />

informatie: www.fotovanekdom.nl (SV)<br />

Prijsvraagfoto<br />

Op de foto hiernaast zi<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> advert<strong>en</strong>tie van <strong>Van</strong> <strong>Ekdom</strong> in e<strong>en</strong><br />

Utrechtse krant.<br />

In welk jaar versche<strong>en</strong> deze advert<strong>en</strong>tie in de krant?<br />

De winnaar is deg<strong>en</strong>e <strong>met</strong> het juiste antwoord, of deg<strong>en</strong>e die er het<br />

dichtste bij zit!<br />

foto: archief fam. <strong>Van</strong> <strong>Ekdom</strong><br />

Prijs: Portret opname in lijst formaat 20x30<br />

t.w.v ₠ 65,00.<br />

Oplossing<strong>en</strong> voor 4 mei 2010 naar:<br />

info@gro<strong>en</strong>tje.nl.<br />

advert<strong>en</strong>ties<br />

PUBLISHING<br />

& totale<br />

campagnes<br />

advert<strong>en</strong>tieburo<br />

voor<br />

DE BIOHAARD<br />

Het milieuvri<strong>en</strong>delijke alternatief<br />

Uw sfeerhaard op maat<br />

gemaakt zonder CO² uitstoot!<br />

Komt u e<strong>en</strong>s langs op zaterdag van<br />

10.00-14.00 uur of op afspraak.<br />

VLEUGELBOOT 28B HOUTEN 088-0022550<br />

www.debiohaard.nl<br />

�����������<br />

�����฀���������<br />

Welkom in onze BOVAG werkplaats<br />

voor de LENTEKRIEBELCONTROLE!<br />

(uw auto GRATIS gecontroleerd op alle vitale punt<strong>en</strong>)<br />

Bel snel voor e<strong>en</strong> afspraak: 030-6355100<br />

Bezoek onze NIEUWE WEBSITE<br />

www.remcolinnebank.nl<br />

marketingadvies<br />

salestraining<br />

Nachtegaal 38, Wijk bij Duurstede<br />

0343 572 610<br />

��Nieuw <strong>en</strong> gebruikt bestratingsmateriaal, o.a. betonklinkers,<br />

gebakk<strong>en</strong> waalformaat, natuurste<strong>en</strong> <strong>en</strong> tegels.<br />

��Tuinaarde, zand <strong>en</strong> grind.<br />

��Tuinhout <strong>en</strong> blokhutt<strong>en</strong>, ook op maat gemaakt.<br />

Voor particulier<br />

<strong>en</strong> bedrijf<br />

Trechtweg 1, Coth<strong>en</strong>, 0343 562 256, www.jvernooy.nl<br />

33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!